De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alfons ten Brummelhuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alfons ten Brummelhuis"— Transcript van de presentatie:

1 Alfons ten Brummelhuis
Weten wat werkt met ICT Alfons ten Brummelhuis Sambo-ICT conferentie, 30 januari 2015

2 Inhoud 1 2 3 4 Meer en beter Gebruik en opbrengsten Dromen en ontwaken
Toverkracht en bewijskracht 2 Meer en beter 3 Gebruik en opbrengsten 4 Dromen en ontwaken

3 Toverkracht praktijk. idee. games apps cloud tablets mobiel
learning analytics praktijk. apps cloud tablets mobiel idee.

4 Bewijskracht praktijk. bewijs idee.

5 Beschikbaarheid: monitoren
Pc’s, laptops, tablets, smartphones, internet, servers, WI-fi, cloud, BYOD, ELO, portfolio, studentinfosysteem, roostering, onderwijscatalogus, privacy, documentmanagement, informatievoorziening, systeembeheerders, ict-coordinatoren, websitebeheerders, etc. ICT infra-structuur Start jaren 80 vorige eeuw: ICT-monitor

6 Invoering van ICT vraagt meer dan alleen ict-infrastructuur
visie bekwaamheid digitaal leermateriaal ICT infra-structuur Gebruik van ICT 2001: Vier in Balans

7 AANDRIJVERS voorhoede  gebruik volgers opbrengsten

8 Meer ICT # beter onderwijs
visie bekwaamheid digitaal leermateriaal ICT infra-structuur Gebruik van ICT Onderwijsopbrengsten 2007: Kennis van waarde maken  2012: 4W

9 Weten wat werkt Beschikbaarheid van ICT is een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde voor gebruik Voorwaarde voor opschaling van gebruik is inzicht in opbrengsten

10 Casus: ICT en 21st eeuwse vaardigheden
Onderwijs moet leerlingen de kennis, houding en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om in de 21ste eeuw mee te doen en zich te ontplooien tot autonome deelnemers aan een toekomstige samenleving (Review VU, 2014;) Veelgenoemde 21st eeuwse vaardigheden Probleemoplosvaardigheden, creativiteit, communiceren, samenwerken, kritisch denken, digitale geletterdheid, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden (Review SLO, 2014,) ICT-gebruik: onderdeel van en hulpmiddel voor 21st vaardigheden

11 Aandacht voor 21st eeuwse vaardigheden
bepleit vanuit: - Arbeidsmarkt - Samenleving - Onderwijs

12 Opbrengsten in drie domeinen
leren werken leven Burgerschap Samenleving Talentontwikkeling Onderwijskundig Arbeidsmarkt Economie

13 ICT-gebruik voor domein WERKEN Kwalificatie voor arbeidsmarkt
Stand van zaken onder beroepsbevolging16-65 jaar in kernvaardigheden die essentieel zijn voor begrijpen, analyseren en gebruiken van informatie

14 Gemiddelde score probleemoplossend vermogen in een digitale omgeving: 16-65 jarigen (Piaac, 2012)

15 Uit figuur af te leiden Economisch sterke landen zoals Duitsland en VS hebben onder beroepsbevolking een lager score voor de kernvaardigheid probleemoplossend werken in een digitale omgeving dan Nederland Vragen: Overscholing? Onvoldoende op beroep afgestemde scholing?

16 ICT- gebruik voor domein LEVEN ICT ter voorbereiding op functioneren als burger in de samenleving: digitale geletterdheid Hoe digitaal geletterd zijn jongeren en wat is de bijdrage van onderwijs?

17 ICT gebruik voor domein: LEVEN Digitale geletterdheid 14 jarigen (ICILS, 2103)

18 Wat weten we over prestaties digitale geletterdheid
Deelcompetenties zoals computergebruik, informatievaardigheden, communicatie, mediawijsheid, veiligheid e.d. niet te onderscheiden in toetsdata Digitale geletterdheid een vaardigheid met verschillende niveaus van beheersing Belangrijkste verklaring voor vaardigheidsniveau is opleiding ouders (SES) Niveaus van beheersing overeenkomstig schooltypen vmbo, havo, vwo Bijdrage van onderwijs vooralsnog niet / nauwelijks te identificeren

19 Duiding van resultaten in model 4inb
visie bekwaamheid digitaal leermateriaal ICT infra-structuur Gebruik van ICT Onderwijsopbrengsten

20 ICT-gebruik voor domein leren
Talentontwikkeling door op effectieve wijze tegemoet te komen aan individuele verschillen tussen lerenden inhoud leer- situatie lerende leraar hulp-middel

21 Vier kernvragen Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? leer- situatie
inhoud leer- situatie lerende leraar hulp-middel

22 Docentgestuurde kennisoverdracht
Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? inhoud docent gestuurd leer- situatie lerende hulp-middel

23 Lerendegestuurde kennisconstructie
Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? inhoud lerende organiseert leer- situatie leraar hulp-middel

24 Computergestuurde leersituatie
Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? inhoud leer- situatie lerende leraar ICT

25 Kennisconstructie door lerende
Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? inhoud leer- situatie lerende leraar ICT

26 ICT het Doornroosje van uw onderwijs
dromen…. …..of….. ….ontwaken bewijs U kiest!!


Download ppt "Alfons ten Brummelhuis"

Verwante presentaties


Ads door Google