De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Weten wat werkt met ICT Alfons ten Brummelhuis Sambo-ICT conferentie, 30 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Weten wat werkt met ICT Alfons ten Brummelhuis Sambo-ICT conferentie, 30 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Weten wat werkt met ICT Alfons ten Brummelhuis Sambo-ICT conferentie, 30 januari 2015

2 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Inhoud Toverkracht en bewijskracht Gebruik en opbrengsten Gebruik en opbrengsten Meer en beter Meer en beter Dromen en ontwaken Dromen en ontwaken

3 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Toverkracht praktijk. idee. mobiel tablets games learning analytics cloud apps

4 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Bewijskracht praktijk. idee. bewijs

5 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Beschikbaarheid: monitoren ICT infra- structuur Pc’s, laptops, tablets, smartphones, internet, servers, WI-fi, cloud, BYOD, ELO, portfolio, studentinfosysteem, roostering, onderwijscatalogus, privacy, documentmanagement, informatievoorziening, systeembeheerders, ict-coordinatoren, websitebeheerders, etc. Start jaren 80 vorige eeuw: ICT-monitor

6 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Invoering van ICT vraagt meer dan alleen ict-infrastructuur visie bekwaamheid digitaal leermateriaal ICT infra- structuur Gebruik van ICT 2001: Vier in Balans

7 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. AANDRIJVERS voorhoede  gebruik volgers  opbrengsten

8 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Meer ICT # beter onderwijs visie bekwaamheid digitaal leermateriaal ICT infra- structuur Gebruik van ICT Onderwijsopbrengsten 2007: Kennis van waarde maken  2012: 4W

9 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Weten wat werkt  Beschikbaarheid van ICT is een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde voor gebruik  Voorwaarde voor opschaling van gebruik is inzicht in opbrengsten

10 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Casus: ICT en 21 st eeuwse vaardigheden  Onderwijs moet leerlingen de kennis, houding en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om in de 21ste eeuw mee te doen en zich te ontplooien tot autonome deelnemers aan een toekomstige samenleving (Review VU, 2014;)  Veelgenoemde 21 st eeuwse vaardigheden Probleemoplosvaardigheden, creativiteit, communiceren, samenwerken, kritisch denken, digitale geletterdheid, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden (Review SLO, 2014,)  ICT-gebruik: onderdeel van en hulpmiddel voor 21 st vaardigheden

11 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Aandacht voor 21 st eeuwse vaardigheden  bepleit vanuit: - Arbeidsmarkt - Samenleving - Onderwijs

12 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Burgerschap Samenleving Talentontwikkeling Onderwijskundig Opbrengsten in drie domeinen Arbeidsmarkt Economie leren werken leven

13 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. ICT-gebruik voor domein WERKEN Kwalificatie voor arbeidsmarkt Stand van zaken onder beroepsbevolging16-65 jaar in kernvaardigheden die essentieel zijn voor begrijpen, analyseren en gebruiken van informatie

14 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Gemiddelde score probleemoplossend vermogen in een digitale omgeving: 16-65 jarigen (Piaac, 2012)

15 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Uit figuur af te leiden Economisch sterke landen zoals Duitsland en VS hebben onder beroepsbevolking een lager score voor de kernvaardigheid probleemoplossend werken in een digitale omgeving dan Nederland Vragen: Overscholing? Onvoldoende op beroep afgestemde scholing?

16 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. ICT- gebruik voor domein LEVEN ICT ter voorbereiding op functioneren als burger in de samenleving: digitale geletterdheid Hoe digitaal geletterd zijn jongeren en wat is de bijdrage van onderwijs?

17 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. ICT gebruik voor domein: LEVEN Digitale geletterdheid 14 jarigen (ICILS, 2103)

18 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Wat weten we over prestaties digitale geletterdheid 1.Deelcompetenties zoals computergebruik, informatievaardigheden, communicatie, mediawijsheid, veiligheid e.d. niet te onderscheiden in toetsdata 2.Digitale geletterdheid een vaardigheid met verschillende niveaus van beheersing 3.Belangrijkste verklaring voor vaardigheidsniveau is opleiding ouders (SES) 4.Niveaus van beheersing overeenkomstig schooltypen vmbo, havo, vwo 5.Bijdrage van onderwijs vooralsnog niet / nauwelijks te identificeren

19 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Duiding van resultaten in model 4inb visie bekwaamheid digitaal leermateriaal ICT infra- structuur Gebruik van ICT Onderwijsopbrengsten

20 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. ICT-gebruik voor domein leren Talentontwikkeling door op effectieve wijze tegemoet te komen aan individuele verschillen tussen lerenden leraar lerende hulp- middel inhoud leer- situatie

21 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Vier kernvragen hulp- middel inhoud leer- situatie Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? leraar lerende

22 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Docentgestuurde kennisoverdracht docent gestuurd hulp- middel inhoud leer- situatie Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? lerende

23 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Lerendegestuurde kennisconstructie lerende organiseert lerende organiseert hulp- middel inhoud leer- situatie Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? leraar

24 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. leraar Computergestuurde leersituatie ICT inhoud leer- situatie lerende Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer?

25 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Kennisconstructie door lerende ICT inhoud leer- situatie leraar lerende Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer? Wat leert lerende? Hoe? Waar? Wanneer?

26 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. ICT het Doornroosje van uw onderwijs dromen…. ….ontwaken U kiest!! …..of….. bewijs


Download ppt "Weten wat werkt met ICT Alfons ten Brummelhuis Sambo-ICT conferentie, 30 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google