De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

portfolio als competentie-ontwikkelend instrument

Verwante presentaties


Presentatie over: "portfolio als competentie-ontwikkelend instrument"— Transcript van de presentatie:

1

2 portfolio als competentie-ontwikkelend instrument
Sara Claerhout en Lisa Brille portfolio als competentie-ontwikkelend instrument

3 Uiteenzetting Waarom een portfolio als evaluatie-instrument?
Opbouw van het portfolio volwassenenonderwijs KISP Praktisch gebruik van het portfolio binnen de opleiding Kansen en uitdagingen

4 Waarom een portfolio als assessment-instrument?

5 Waarom portfolio?

6 Waarom portfolio?

7 Basiscompetenties beroepsprofiel
Geïntegreerde set van kennis, vaardigheden en attitudes Opleidingsconcept volwassenenonderwijs KISP Intensieve coaching naar groeiende zelfredzaamheid Innovatief Praktijk- en werkveldgericht Lerarenopleiders: didactiek van de tweede orde Teach as you preach- aanpak in navolging van sociaal-constructivisme = keuze voor PORTFOLIO

8 Opbouw portfolio

9 Opbouw portfolio Wat? Waar?
= verzameling van bewijsstukken waarbij je aantoont competenties te hebben bereikt Ter begeleiding en ter evaluatie Waar? Didactische leerlijn

10 Vakbekwaamheid bepalen/lesobservatie
Didactiek algemeen inleiding op didactiek Algemene pedagogisch didactische begeleiding door lesgever + intensieve begeleiding door vakdidacticus Verbreding basisdidactiek/initiatielessen Didactiek praktijkinitiatie Complexere didactische thema’s/oefenlessen Algemene pedagogisch didactische begeleiding door lesgever + intensieve begeleiding door vakdidacticus Didactiek oefenlessen Begeleiding door vakmentor + stagebegeleider Didactiek stage Stage in het werkveld vanuit bekwaamheid

11 Opbouw portfolio 4 rubrieken Basiscompetenties als fundament
Per rubriek : opdrachten / bewijsstukken

12 Opbouw portfolio --- 4 rubrieken ---
Lesrealisatie (LR) (vak)didactisch ontwikkelaar en vakinhoudelijk expert (VDO + VE) Innovatie, professionalisering en reflectie (I+P+R) Partner in onderwijs (PIO) Basiscompetenties als fundament 4 rubrieken Per rubriek : opdrachten / bewijsstukken

13 P.E. RUBRIEK COMPETENTIES OPDRACHTEN Vetgedrukte opdrachten =
Permanente evaluatie  tussentijds moeten competenties beoordeeld worden. Eerste feedbackronde is belangrijk! P.E. Vetgedrukte opdrachten = tegen begeleidingsmoment

14 RUBRIEK COMPETENTIES OPDRACHTEN Competentieniveaus:
1 inzicht in inhouden en competenties is verworven 2 inhouden en competenties worden toegepast in een begeleide context 3 inhouden en competenties zijn geïntegreerd

15 Opbouw portfolio --- evaluatiecriteria ---
Verder in het portfolio: Criteria per rubriek Waaraan de opdrachten van die rubriek moeten voldoen Vertaling voor cursist: Opdracht Criterium 1 Criterium 2

16

17 Praktisch gebruik

18 Praktisch gebruik Begeleidingsinstrument Reflectie-instrument
Evaluatie-instrument

19 Praktisch gebruik -begeleidingsinstrument-
Contact met begeleider Werkblok 1: lesgeven / les volgen + vetgedrukte opdrachten maken Begeleidingsgesprek Werkblok 2: lesgeven / les volgen + overige opdrachten maken Assessmentgesprek

20 Praktisch gebruik -begeleidingsinstrument-
Sterktes? Onvoldoendes? Groeipotentieel? Gedifferentieerd & geïndividualiseerd vervolg!

21 Praktisch gebruik -reflectie-instrument-
Zelfevaluatie Kwalitatieve score / criterium Verantwoording Balans tussentijds en op het eind Begeleidings- en assessmentgesprek

22

23 Praktisch gebruik -evaluatie-instrument-
Na het assessementgesprek Van kwalitatieve scores naar een punt

24 Kansen en uitdagingen

25 Een aantal getuigenissen
Een curriculumontwikkelaar vertelt… Een cursist vertelt… Een collega-lector vertelt…

26 Kansen en uitdagingen Opmaak portfolio – aantrekkelijker instrument
Uitwisselen van het portfolio – rol van ELO Talige aspect van het portfolio Groei in rekening brengen

27


Download ppt "portfolio als competentie-ontwikkelend instrument"

Verwante presentaties


Ads door Google