De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 14 januari 2015 in Zaandam 12:30Start bijeenkomst onder leiding van Marie Louise Sanders 12:35Welkom door regionaal ambassadeur Dennis Straat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 14 januari 2015 in Zaandam 12:30Start bijeenkomst onder leiding van Marie Louise Sanders 12:35Welkom door regionaal ambassadeur Dennis Straat."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 14 januari 2015 in Zaandam 12:30Start bijeenkomst onder leiding van Marie Louise Sanders 12:35Welkom door regionaal ambassadeur Dennis Straat 12:40Beter en concreter door Marianne Ringma, programmamanager B&C 13:00 Het verminderen van regeldruk in het fysieke én het maatschappelijke domein door Dennis Straat en Rita Visscher-Noordzij, wethouders van Zaanstad 13:30Een aantrekkelijk winkelgebied en een uitnodigend vestigingsklimaat door Hans-Hugo Smit, senior projectleider Platform31 14:15Pauze 14:25De praktijk van ‘herbestemmen’ door Duco Stadig, oud-wethouder Amsterdam en voorzitter van het H-Team. 14.55Snellere, goedkopere en meer flexibele gebiedsontwikkeling door Jos Feijtel, Actieteam Ontslakken 15:25Afsluiting 15:30Borrel

2 Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Minder regeldruk voor burgers, ondernemers en professionals Grondslag in bestuurlijke afspraken: uitvoeringsagenda rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) Gedragen door een bestuurlijk netwerk van regionale ambassadeurs en een interbestuurlijke Taskforce

3 Beter en Concreter: 3 sporen Minder regeldruk en administratieve lasten door inzet op drie sporen: Verbetering kwaliteit van de (rijks)regelgeving Terugdringen toezichtlasten Verbetering dienstverlening, slimmer werken

4 Collegeprogramma’s Noord-Holland Landsmeer De organisatie vernieuwt (p.3) Flexibel maken van BP om initiatieven mogelijk te maken (p.4) Verder gaan met de vereenvoudiging en waar mogelijk het schrappen van regelgeving (p.4)

5 Collegeprogramma’s Noord-Holland Medemblik Lokale economie: stimuleren van initiatieven, zorgen voor een eerlijke economie (p.4) ‘Eigen Kracht’- evalueren. Leren en optimaliseren (p.9) Minder beperkende regelgeving, bijvoorbeeld voor functiemenging wonen en werken (p.10) Verbeteren vestigingsklimaat; inrichten actief bedrijvenloket (p. 10) Duidelijke ruimtelijke kaders (p.10) Het motto is: ‘Ja, tenzij’

6 Collegeprogramma’s Noord-Holland Heerhugowaard Bij gebiedsontwikkeling een flexibele, open houding en integrale aanpak (p. 6) Zelfredzame burger, terugtredende overheid, zelfredzame organisatie met zelfbewuste medewerkers die flexibel, innovatief en omgevingsbewust zijn (p. 9) Grondzaken: faciliterende en verbindende rol van de overheid. Hiervoor geld vrijmaken uit de algemene middelen. (p.10)

7 Collegeprogramma’s Noord-Holland Hollands-Kroon Multifunctionaliteit en verzelfstandiging van accommodaties (p. 13) Versterken regionale economie, planologie daarop inrichten (p. 11) Hergebruik agrarische bebouwing, Ruimte voor Ruimteregeling faciliteren (p. 16) Beperking van regelgeving: waar wettelijke eisen gelden, kiezen voor minimale regelgeving (p. 16)) Alle bestemmingsplannen bieden ruimte voor mantelzorgwoningen (p. 18)

8 Collegeprogramma’s Noord-Holland Langedijk Faciliteren van ‘Eigen Kracht’ (p. 1) Faciliterende gemeente, meer ruimte geven, bijvoorbeeld door minder beleid en regels te formuleren (p. 1); versnellen van procedures, beperken van regels voor ondernemers (p. 4) Digitale Dienstverlening als volwaardig alternatief naast persoonlijk en telefonisch contact; website gebruiksvriendelijk inrichten (p. 2) Welstandsvrij bouwen in bepaalde gebieden (p. 7) Processen lean inrichten (p. 16)

9 Collegeprogramma’s Noord-Holland Haarlemmerliede -Spaarnwoude SD: ook werken aan de inhoudelijke ‘transformatie’, gemeente is regievoerder, cliënt staat centraal, individueel maatwerk (p. 7) Hergebruik bestaande gebouwen (p.8)

10 Collegeprogramma’s Noord-Holland Velsen Dienstverlening: laagdrempelig en vriendelijk; vergunningverlening eenvoudig, verkennen van de Flitsvergunning; digitalisering (p. 5) Vermindering administratieve lasten door gebruik van het ondernemingsdossier (p. 5) Flexibele en globale bestemmingsplannen (p.5)

11 Collegeprogramma’s Noord-Holland Naarden Dienstverlening: permanent aandacht voor verbetering en voor ‘het reduceren van overbodige of tegenstrijdige regels’(p. 5) Bevorderen multifunctionaliteit van onderwijsgebouwen (p. 8) Vermindering van regeldruk door vlotte doorlooptijd van vergunningen, alles –in – een – vergunningen en automatische vergunningverlening (p. 9)

12 Collegeprogramma’s Noord-Holland Purmerend Bevorderen tijdelijke bewoning van leegstaande panden van de gemeente (p. 9) SD: professionals krijgen de ruimte het werk met minder regels en bureaucratie te doen (p. 14) RO: bestemmingen van panden verruimen, flexibiliteit, bewoning eenvoudig(er) mogelijk maken (p. 20)

13 Collegeprogramma’s Noord-Holland Castricum Dienstverlening 24/ 7 digitaal; professionalisering van informatisering en automatisering (p. 12, 13) Gebruik Ondernemersdossier (p. 13) Flexibel en creatief omgaan met interpretatie ne regels van de bestemmingsplannen (p. 32) Mantelzorgwoningen: verruiming van de mogelijkheden (p. 33)


Download ppt "Programma 14 januari 2015 in Zaandam 12:30Start bijeenkomst onder leiding van Marie Louise Sanders 12:35Welkom door regionaal ambassadeur Dennis Straat."

Verwante presentaties


Ads door Google