De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuurvernieuwing KBO Gelderland Jan Festen, voorzitter KBO Regio Rijk van Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuurvernieuwing KBO Gelderland Jan Festen, voorzitter KBO Regio Rijk van Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1 Structuurvernieuwing KBO Gelderland Jan Festen, voorzitter KBO Regio Rijk van Nijmegen

2 Opzet voordracht Opzet huidige organisatie KBO Waarom een provinciale KBO? Waarom een SBOG? Waarom een Unie KBO? Waarom is verandering gewenst? Hoe wordt de nieuwe structuur? Welke voordelen heeft vernieuwing? Conclusies

3 Opzet huidige organisatie KBO Afdelingen met eigen bestuur, verantwoordelijk voor alles: sociale contacten, informatie, belangenbehartiging etc. voor de leden. Regio's om samenwerking te bevorderen tussen afdelingen Provinciale KBO bond Unie KBO CSO: samenwerking diverse seniorenbonden (niet ANBO)

4 Organisatie KBO Gelderland Algemene leden vergadering (36.287 leden) Algemeen bestuur (12 leden) Dagelijks bestuur (6 leden) Regio’s (6) Afdelingen (99) Provinciale werkgroepen (4) –Communicatie en PR (7 leden) –Educatie en kadervorming (6 leden) –Identiteit en zingeving (3 leden) –Redactie Op de Hoogte (3 leden) Kantoor (procesmanager, beleidsmedewerker, secretariaat en financiële administratie)

5 Huidige organisatie – bestuursstructuur KBO Gelderland (36.287 leden ALV) Algemeen Bestuur (DB + regiovoorzitters) (12 leden) Dagelijks Bestuur (6 leden) 99 Afdelingen Regio Oost Regio Noord West Veluwe Regio Rivierenland Regio Rijk van Nijmegen Regio Stedendriehoek/Veluwezoom Regio Zuid Oost Kantoor Procesmanager Secretariaat en financiële administratie Provinciale werkgroepen Communicatie & PR (7 leden) Educatie & Kadervorming (6 leden) Identiteit & Zingeving (3 leden) Redactie “Op de Hoogte” (3 leden) Beleidsmedewerker 6 Regio’s

6 Waarom een provinciale KBO? Vereniging van leden Samenwerking in SBOG Faciliteren en ondersteunen afdelingen Platform voor ontmoeten van afdelingen Organisatie van vrijwilligers Netwerken deskundigen

7 Waarom SBOG? Samenwerking bonden van ouderen in Gelderland: KBO, PCOB en ANBO Collectieve belangenbehartiging op provinciaal niveau op gebied van wonen, verkeer en vervoer, ouderenadvisering, maatschappelijke ondersteuning en zorg

8 Waarom een Unie KBO (1)? Streeft op basis van katholieke traditie naar een samenleving van gemeenschapszin, diversiteit, solidariteit en respect. Doel Unie KBO: optreden als overkoepelend nationaal verband van provinciale bonden van ouderen.

9 Waarom Unie KBO (2)? Behartigen belangen senioren in ruimste zin van het woord. Krachtige stem van senioren op alle niveaus samenleving voor: welzijn, integratie, participatie en gelijkwaardigheid Ondersteunen leden door gerichte dienstverlening, voorlichting en informatievoorziening.

10 Waarom verandering gewenst? Transparante organisatie Zichtbaarheid belangenbehartigende rol Kortere communicatielijnen Adequate besluitvormingsprocessen Efficiënte ingerichte organisatie (bestuurlijk en beroepsmatig) Faciliterend en ondersteunend organisatie

11 Algemene Vergadering Vaststellen strategisch beleid Vaststellen jaarverslag, jaarrekening, begroting Bepaling afdracht contributie per lid Benoeming leden van bestuur Wijzigen statuten en huishoudelijk reglement Evalueert beleid bestuur

12 Bestuur KBO Gelderland Bestaat uit maximaal 7 personen Bestuurt op hoofdlijnen Creëert organisatie die beleidsplan uitvoert Bestuursleden met aandachtsgebieden Bereidt het beleid voor en zorgt na vaststelling dat de middelen er komen.

13 Samenwerking afdelingen Per gemeente één vertegenwoordiger namens de afdelingen (wens) In ALV een gezamenlijk optreden (wens) Regiolaag niet meer relevant Vrijwillige samenwerking afdelingen wordt bevorderd (afhankelijk van kwesties) KBO-G ondersteunt samenwerking

14 Communicatie met leden Algemene Vergaderingen (evt. extra) Bijeenkomsten van lokale afdelingen (onderling of met bestuur KBO-G) Gebruikmaking van nieuwe media Per mail en/of brief

15 Stuurgroep Kerntaken Maximaal 5 leden met ieder kerntaak: –Belangenbehartiging –Imagoversterking –Serviceverlening, ledenwerving en ondersteuning –Deskundigheidsbevordering en opleiding –Ontmoeting en zingeving

16 Beroepsorganisatie Bureau belast met uitvoering taken Kent volgende functies: –Procesmanager –Beleidsmedewerker –Secretariaat –Financiële- en ledenadministratie Valt onder verantwoordelijkheid bestuur

17 Organisatie KBO Gelderland 2013 Algemene leden vergadering (36.244 leden) Bestuur (maximaal 7 leden) Afdelingen (99) Bestuurlijk: –Stuurgroep kerntaken → projectgroepen Organisatorisch: –Procesmanager/beleidsmedewerker –Secretariaat en financiële administratie

18 Projectgroepen 99 Procesmanager Beleidsmedewerker Secretariaat en financiële administratie Stuurgroep Kerntaken KBO Gelderland (36.244 leden ALV) Bestuur KBO Gelderland Projectgroepen … 3 2 Afdelingen 1 Bestuurlijk Organisatorisch

19 Welke voordelen Slankere organisatie Transparant Kortere communicatielijnen Heldere besluitvorming Efficiëntere organisatie Betere steun aan afdelingen/leden

20 Conclusies Een organisatie die bij de tijd is. Kans dat leden meer invloed kunnen uitoefenen. Geen onnodige of overbodige structuren. Maakt gebruik van de aanwezig expertise van leden. Mogelijk meer uitnodigend voor jongere senioren.

21 Veranderingen Unie KBO Unie is er voor de leden!! Bestuur is beleidsvormend op basis beslissing in ledenraad Ledenraad uit 2 personen per provincie aangewezen door ALV provincie Uitvoering beleid door leden Belangenbehartiging en dienstverlening Provinciale bond bepaalt wat zij wil afnemen aan diensten

22 Conclusies Duidelijke organisatie Kortere lijnen Heldere besluitvorming Waarborging inspraak Betere afstemming KBO-G en Unie-KBO Leden spelen duidelijker rol in de Unie Minder van boven af


Download ppt "Structuurvernieuwing KBO Gelderland Jan Festen, voorzitter KBO Regio Rijk van Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google