De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOOR ROELAND BOSMANS EN CAROLINE VAN HASSELT STUDENTEN 3 PBSO - KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL BACHELORPROEF DOOR ROELAND BOSMANS EN CAROLINE VAN HASSELT STUDENTEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOOR ROELAND BOSMANS EN CAROLINE VAN HASSELT STUDENTEN 3 PBSO - KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL BACHELORPROEF DOOR ROELAND BOSMANS EN CAROLINE VAN HASSELT STUDENTEN."— Transcript van de presentatie:

1 DOOR ROELAND BOSMANS EN CAROLINE VAN HASSELT STUDENTEN 3 PBSO - KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL BACHELORPROEF DOOR ROELAND BOSMANS EN CAROLINE VAN HASSELT STUDENTEN 3 PBSO - KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL Autisme binnen de bewegingsopvoeding in het gewoon en buitengewoon lager onderwijs

2 O VERZICHT Onderwerp Wat is autisme? Aanpak kinderen met autisme Keuze bewegingskaarten Theoretisch kader bewegingskaarten Bewegingskaart in de praktijk Bewegingskaarten Interviews Besluit

3 W AT IS AUTISME ? Pervasieve ontwikkelingsstoornis Minder ontwikkeld in bepaalde vaardigheden

4 A ANPAK KINDEREN MET AUTISME Eenvoudigheid in taal gesproken taal geschreven taal Eenvoudigheid in opdrachten Pictogrammen, tekeningen en foto’s hanteren geen overdaad Overzicht en structuur bieden structuur in de tijd structuur in de ruimte structuur in het gebruik van materiaal

5 K EUZE BEWEGINGSKAARTEN Omvat eenvoudigheid eenduidige tekeningen structuur Bewegingslessen aantrekkelijk maken actief gevarieerd Bewegingskaarten afstemmen op niveau van de leerlingen progressie regressie Houvast aanreiken leerkrachten in het gewoon onderwijs leerkrachten in het buitengewoon onderwijs

6 T HEORETISCH KADER BEWEGINGSKAARTEN Aan de hand van de meest voorkomende motorische vaardigheden stuiten, klimmen, springen, stilstaan en lopen Elke motorische vaardigheid wordt gekoppeld aan meest uitgesproken fysieke basiseigenschap kracht, lenigheid, uithouding, snelheid en coördinatie Basis voor grotere bewegingsdomeinen

7 B EWEGINGSKAART IN DE PRAKTIJK

8 B EWEGINGSKAARTEN

9

10

11

12

13 Opdracht Niveaubepaling Fysieke basiseigenschap Motorische vaardigheid

14

15 Aandachtspunten per niveau Makkelijkere opdracht Moeilijkere opdracht

16

17 Uitleg van de oefening per niveau Het nodige materiaal per niveau

18

19 Evaluatiecriteria per niveau

20 I NTERVIEW S TIJN V ERBEEMEN

21 S TIMULEREN EN MOTIVEREN BEWEGINGSKAARTEN KINDEREN MET AUTISME OM TE BEWEGEN ?

22 I NTERVIEW E LS V AN A KEN

23 I S HET GEBRUIK VAN BEWEGINGSKAARTEN EEN MEERWAARDE OM IETS AAN TE BRENGEN BIJ KINDEREN MET ASS?

24 L EKEN DE LEERLINGEN DE BEWEGINGSKAARTEN SNEL TE BEGRIJPEN TIJDENS DE GEOBSERVEERDE LES ? B ELEEFDEN ZE BEWEGINGSPLEZIER ?

25 I NTERVIEW K RISTIEN I NGHELS

26 W ORDEN IN HET BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS DEZELFDE BEWEGINGSDOELEN NAGESTREEFD ALS IN HET GEWOON LAGER ONDERWIJS ?

27 B ESLUIT Bewegingskaarten didactische werkvorm voor heterogene klassen Hanteerbaar in het gewoon onderwijs het buitengewoon onderwijs Aanzet tot verder onderzoek uitbreiding

28 B ACHELORPROEF ONLINE Onze bachelorproef is te bezichtigen op: www.demostheuvel.be


Download ppt "DOOR ROELAND BOSMANS EN CAROLINE VAN HASSELT STUDENTEN 3 PBSO - KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL BACHELORPROEF DOOR ROELAND BOSMANS EN CAROLINE VAN HASSELT STUDENTEN."

Verwante presentaties


Ads door Google