De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geert De Lepeleer Grensverleggers-EPOS 16 januari 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geert De Lepeleer Grensverleggers-EPOS 16 januari 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Technologiecampus Gent Disseminatie en Valorisatie van Europese Onderwijsprojecten
Geert De Lepeleer Grensverleggers-EPOS 16 januari 2016 Vlaams Parlement

2 INHOUD Het Diva project Definities
Criteria voor succesvolle disseminatie Disseminatietechnieken Criteria voor succesvolle exploitatie Trajecten voor duurzaamheid (sustainability) Enkele aandachtspunten

3

4 Het Diva project Het DiVa consortium ( LLP AT-KA4-KA4SRM) bestond uit zeven Europese partners: FH JOANNEUM (coördinator)-Oostenrijk MERIG – Oostenrijk AidLearn – Portugal Università Degli Studi di Genova - Italië University of VAASA – Finland KAHO Sint-Lieven – België European Center for Quality – Bulgarije

5 Hoeveel succesvolle Europese onderwijsprojecten zijn u bekend?
…………..

6 Hoe komt het dat je weet dat ze succesvol zijn?
…………..

7 geeft u het antwoord

8 Kom meer te weten via… WWW.DIVA-PROJECT.EU
Voor iedereen in Europa met interesse voor onderwijsprojecten op zoek naar valorisatie strategieën Goede voorbeelden van Disseminatie en Valorisatie van onderwijs- projecten Europees Project onder het Life Long Learning Program Maatregel KA4 Disseminatie en Exploitatie van project resultaten … Projectresultaten: een handboek voor disseminatie, valorisatie en duurzaamheid van Europese onderwijsprojecten een cataloog met voorbeelden van “best practice” aanbevelingen naar Europa en de nationale agentschappen voor verdere activiteiten Doelstellingen een Europese studie over succesvolle onderwijsprojecten evaluatie van deze projecten op basis van vooraf bepaalde criteria strategische aanbevelingen voor projectcoördinatoren, nationale agentschappen en Europa Kom meer te weten via…

9 Methodologie Een proces in drie stappen
1.Bepaling criteria 2.Experten bevraging 3. Zelfevaluatie

10 1. Bepaling van criteria Bepaling van criteria
Doelstellingen: ontwikkeling van criteria om de selectie van de “best practice” projecten mogelijk te maken Input: - Ervaring van de partners, brainstorming,…. - Vergadering in elk land van een expertengroep (met vertegenwoordigers van de nationale agentschappen bedrijfswereld/werkveld …. )

11 2. Experten bevraging Experten bevraging
Doelstelling: vragenlijst ingevuld door 146 experten in verschillende EU landen Input: aftoetsen of de door het consortium voorgestelde criteria relevant zijn

12 3. Zelfevaluatie Zelfevaluatie
Doelstellingen: zelfevaluatie via een on-line bevraging bij alle LLP project coördinatoren van projecten vanaf 2005 : Hoe beantwoordt mijn project aan de criteria voor succesvolle disseminatie en exploitatie ? > 350 antwoorden Input: Ranking van projecten per land door de stuurgroep

13 Activiteiten We hebben uitgenodigd:
Meer dan 60 project coördinatoren naar lokale “ronde tafel conferenties” in Oostenrijk, België, Bulgarije, Italië, Finland en Portugal Ongeveer 20 project co-ordinatoren naar de “final workshop” in Oostenrijk

14 Producten De resultaten van deze selectie werden gebruikt voor de volgende eindproducten Handboek voor disseminatie en valorisatie Cataloog met “ best practice “ voorbeelden Aanbevelingen aan de Europese Commissie

15 Word lid van de Diva Community
Project Coordinator:

16 INHOUD Het Diva project Definities
Criteria voor succesvolle disseminatie Disseminatietechnieken Criteria voor succesvolle exploitatie Trajecten voor duurzaamheid (sustainability) Enkele aandachtspunten

17 DISSEMINATIE DEFINITIES
(verspreiding) is gerelateerd aan het zichtbaar maken van de resultaten / producten van een project voor anderen, de eindgebruikers

18 EXPLOITATIE DEFINITIES
Exploitatie is gerelateerd aan het gebruik van de projectresultaten op verschillende niveaus, tijdens en na de uitvoering van het project.

19 VALORISATIE DEFINITIES
Valorisatie omvat de termen verspreiding en het gebruik, en streeft ernaar om van het projectresultaat / product meer waardevol voor iedereen te maken en om "anderen" het product te laten gebruiken. Valorisatie is de som van beide: verspreiding en exploitatie.

20 SUSTAINABILITY DEFINITIES
Duurzaamheid is de capaciteit om het bestaan ​​en de werking van het project te continueren/ verder te zetten, ook na het einde ervan. De resultaten van het project worden gebruikt en continu benut. (lange termijn exploitatie)

21 INHOUD Het Diva project Definities
Criteria voor succesvolle disseminatie Disseminatietechnieken Criteria voor succesvolle exploitatie Trajecten voor duurzaamheid (sustainability) Enkele aandachtspunten

22 CRITERIA VOOR SUCCESVOLLE DISSEMINATIE
Enkele eenvoudige doch zeer pertinente vragen omtrent disseminatie: Wat? Naar wie ? Hoe ? Wanneer ?

23 CRITERIA VOOR SUCCESVOLLE DISSEMINATIE
Het schrijven van een goed, kwalitatief disseminatieplan moet een belangrijke prioriteit zijn voor alle promotors van EU-gefinancierde projecten.

24 CRITERIA VOOR SUCCESVOLLE DISSEMINATIE
Met het oog op het maken van een goed disseminatieplan geven de promotors een antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de te verwachten projectresultaten? Aan welke behoeften wenst het project en de resultaten een antwoord te bieden?

25 CRITERIA VOOR SUCCESVOLLE DISSEMINATIE
Een disseminatieplan bevat eveneens: - Welke disseminatie activiteiten? (wat?) - Wie zijn de doelgroepen voor de disseminatie activiteiten? (naar wie?). - De meest geschikte kanalen (hoe?) - De meest efficiënte agenda (wanneer?) - De beschikbare middelen – menselijke en financiële.

26 CRITERIA VOOR SUCCESVOLLE DISSEMINATIE
Een voorbeeld: The Lean Learning Academy project

27 Dissemination activity Target group Impact (# persons)
Date Dissemination activity Target group Impact (# persons) Photos and/or documents 10/’09 Creation of LLA project website all > visits since 28 Sep 2010 01/’10 Article in KAHO Extern page 17 about the LLA project in collaboration with Volvo Cars Gent Alumni, students, colleagues, other HEI’s in Flanders, employees and managers from local work field 4500 copies distributed 04/05/’10 Article published on EURASHE’s website Other HEI’s Whole EURASHE’s network

28 6-8/09/’10 Paper (9 A4-pages) ‘LEAN LEARNING ACADEMY: an innovative learning concept in engineering curricula’ published in the conference book of the IHEPI conference & workshops on Higher Education, Partnership and Innovation, 6th – 8th of September 2010, Budapest Other HEI’s 121 participants 30/09/’10 Erasmus LLP interim report of LLA project-public part all unknown 15/11/’10 Ignace presented LLA-project application process and project management as ‘succesfull coordinator’ at Erasmus Info Days in Brussels 08/12/’10 University - Business Cooperation: International Seminar on Curriculum Development and Knowledge in Brussels: Ignace (P1) and Jeffrey (P6) presented the collaboration between HEI’s and companies in this project. Flyers were distributed among interested participants. 7 flyers

29 Erasmus coordinators meeting; Ignace and Willem presented the LLA-project to other project coordinators and gave 5 of them a flyer (about this project). Other HEI’s 5 flyers + 5 more flyers left on a table for project flyers Ignace and Willem (P1) followed a short Lean Six Sigma course at EHSAL Management School in Brussels Employees + managers 10 flyers distributed visit UNILIN company in Wielsbeke (BE), short presentation of LLA project to contact person manager 1 flyer Gent BC networking event Employees + managers + policy makers 3 flyers short presentation of LLA project to Barbara Peene program director from Brugge Business School

30 INHOUD Het Diva project Definities
Criteria voor succesvolle disseminatie Disseminatietechnieken Criteria voor succesvolle exploitatie Trajecten voor duurzaamheid (sustainability) Enkele aandachtspunten

31 DISSEMINATIETECHNIEKEN
SOCIALE MEDIA (twitter) https://twitter.com/evita_project

32 DISSEMINATIETECHNIEKEN
SOCIALE MEDIA (facebook)

33 DISSEMINATIETECHNIEKEN
PAPIER (folders, flyers)

34 DISSEMINATIETECHNIEKEN
PAPIER (artikels)

35 DISSEMINATIETECHNIEKEN
PAPIER (posters)

36 DISSEMINATIETECHNIEKEN
MEDIA (acroniem + logo) Consequent gebruik van uw logo en het projectlogo

37 DISSEMINATIETECHNIEKEN
PAPIER (certificaten)

38 DISSEMINATIETECHNIEKEN
EVENTS Het project “Energy Conversion Systems and Their Environmental Impact” presenteerde de projectresultaten tijdens een indrukwekkend aantal events, niet alleen in Europa maar in de ganse wereld. Aan vergaderingen van het consortium werden internationale workshops gekoppeld. Ook na het einde van het project werden nog vele events georganiseerd. .

39 DISSEMINATIETECHNIEKEN
EVENTS Interactieve activiteiten Betrek uw publiek bij de activiteiten De boodschap is eenvoudig, duidelijk en verstaanbaar Stel zorgvuldig een maling list op voor de uitnodigingen Evalueer de activiteit en bezorg nadien de feedback aan de deelnemers Nodig de juiste “stakeholders“ en “decision makers“ uit - Voorzie voldoende tijd voor netwerking !

40 DISSEMINATIETECHNIEKEN
Onderscheidingen

41 DISSEMINATIETECHNIEKEN
PROJECT WEBSITE (+ elektronische nieuwsbrief, communicatie platform)

42 DISSEMINATIETECHNIEKEN
TIPS (1/2): Start bij de aanvang van het project Neem onmiddellijk contact op met het beoogde doelpubliek en betrek hen bij de projectontwikkeling ( gebruikerscommissie) Verspreid de (te verwachten) projectresultaten via de gebruikerscommissie Voorzie daarbij voldoende ruimte voor bijsturing van de resultaten(betrokkenheid ) Beschrijf duidelijk de opdracht van elke projectpartner en schat het aantal werkdagen juist in. Disseminatie is een agendapunt op elke vergadering van de stuurgroep Faseer de disseminatie in functie van de bereikte projectresultaten Een disseminatieplan heeft een duidelijke structuur Differentieer de disseminatiestrategie indien er verschillende doelpublieken zijn Probeer uw enthousiasme over te brengen naar uw doelpubliek

43 DISSEMINATIETECHNIEKEN
TIPS (2/2): Maak gebruik van consortiumvergaderingen om ook resultaten van andere projecten te dissemineren (laten opnemen in projectverslag) Dissemineer kwaliteitsvolle info en beheers grondig uw onderwerp Check op iedere consortiumvergdering of de gemaakte ( disseminatie) afspraken zijn nagekomen en pas indien nodig het plan aan ( wees geduldig maar kordaat) Interne disseminatie (bv. academische raad) Betrek beleidsmakers bij uw disseminatie (mainstreaming) Combineer verschillende disseminatiekanalen ( facebook, website, dropbox, folders, …. ) Neem altijd project folders mee Schat heel goed de tijdsinvestering in. Goede disseminatie kost heel wat tijd Link een disseminatieplan met het kwaliteitsplan : heb ik mijn gestelde projectresultaten bereikt ? Zijn alle projectresultaten vrij beschikbaar ?

44 Interne Disseminatie Een kort en bondig projectinfo blad
Spreek uw collega’s aan Zorg voor duidelijke info op het intranet Geef andere collega’s verantwoordelijkheid in het project Dien projecten in die beantwoorden aan behoeften binnen uw organisatie Betrek het management bij uw project Maak gebruik van bestaande gremia binnen uw organisatie Maak uw collega’s jaloers

45 INHOUD Het Diva project Definities
Criteria voor succesvolle disseminatie Disseminatietechnieken Criteria voor succesvolle exploitatie Trajecten voor duurzaamheid (sustainability) Enkele aandachtspunten

46 Criteria voor succesvolle exploitatie
Exploitatie is gerelateerd aan het gebruik van de projectresultaten op verschillende niveaus, tijdens en na de uitvoering van het project.

47 Criteria voor succesvolle exploitatie
Om een exploitatieplan te maken, dien je rekening te houden met verschillende niveaus (levels) met telkens een duidelijke vermelding van de doelstellingen, methoden en doelgroepen.

48 Criteria voor succesvolle exploitatie
Een voorbeeld: Niveau 1: Mainstreaming Doel: relevante stakeholders overtuigen Activiteit: Europese conferentie in Brussel Doelgroep: KMO, kamer van koophandel, beleidsmakers, onderwijsspecialisten, … Niveau 2: Multiplicatie Niveau 3: Sustainability

49 Criteria voor succesvolle exploitatie
Volgens de EU kunnen de resultaten van een project leiden tot echte veranderingen, zowel op micro-niveau - in het leven van individuen en groepen - als op macro-niveau door systemen en het beleid te beïnvloeden. Maar deze veranderingen zijn alleen mogelijk als de resultaten worden overgenomen. *

50 Criteria voor succesvolle exploitatie
Er zijn geen beste hulpmiddelen voor de exploitatie op zich! Het succes hangt af van het kiezen van die tools die zijn afgestemd op het beoogde resultaat en de eindgebruikers : Curriculum development–accreditatie Onderzoeksresultaat- patent/IPR *

51 Criteria voor succesvolle exploitatie(1)
Zorg voor een gefaseerd exploitatieplan met een duidelijke visie Hou duidelijk rekening met het locale, regionale,nationale en Europese niveau Dien op het juiste moment het juiste projectvoorstel in zodat uw eindproduct goed in de markt ligt en aan de behoeften van de maatschappij voldoet (bv. competentiegericht leren was een aantal jaren geleden een zeer hot topic) Overtuig uw gebruikers van de meerwaarde van uw eindproduct Meet het succes van uw exploitatiestrategie door het gebruik van kwalitatieve ( diepte interviews, gebruikerscommissie, …) en kwantitatieve indicatoren (hoe dikwijls werd mijn eindproduct gebruikt ?) Blijf contact houden met uw stakeholders na het einde van uw project : “ Keep the light burning “

52 Criteria voor succesvolle exploitatie (2)
Probeer steeds nieuwe doelpublieken te vinden In geval van een on-line eindproduct, gelieve alles tot vijf jaar na het einde van het project up to date te houden en zorg ervoor dat er geen server problemen zijn ! Maak van in het begin duidelijke afspraken met alle partners over IPR ( ook als er niet direct aanleiding is voor commercialisatie) Test de projectresultaten voldoende uit alvorens ze te dissemineren en te valoriseren. Betrek daarbij alle stakeholders inclusief studenten en werkveld. Elk exploitatieplan is afhankelijk van het beoogde eindproduct maar in het algemeen is er steeds: - validatie van het eindproduct door de eindgebruikers - ruimte voor feedback en verbetering van het eindproduct - aandacht voor netwerking en mogelijke follow-up projecten

53 Problemen/ Moeilijkheden
Tijdsgebrek Niet adequate info en een slechte communicatiestrategie (Online) eindproduct is niet up to date ! Een te complex eindproduct of methodologie Gebrek aan engagement van de project partners Niet aangepaste keuze van stakeholders De projectresultaten niet kunnen inschatten vanuit het oogpunt van de gebruiker Gebrek aan middelen om het project na de einddatum verder te zetten

54 INHOUD Het Diva project Definities
Criteria voor succesvolle disseminatie Disseminatietechnieken Criteria voor succesvolle exploitatie Trajecten voor duurzaamheid (sustainability) Enkele aandachtspunten

55 Trajecten voor duurzaamheid (sustainability)
Het is belangrijk dat de resultaten zichtbaar en beschikbaar blijven, zodat ze verder kunnen worden gebruikt na het einde van het project.

56 Trajecten voor duurzaamheid (sustainability)
6 belangrijke sleutelfactoren voor sustainability :

57 Trajecten voor duurzaamheid (sustainability)
1/ Projecten die beantwoorden aan de echte behoeften van doelgroepen, relevante actoren en de arbeidsmarkt/werkveld hebben meer kans op duurzaam zijn!

58 Trajecten voor duurzaamheid (sustainability)
2/ De betrokkenheid van alle leden van het consortium is een van de meest bepalende factoren van duurzaamheid. Zorg voor een continue en evenwichtige betrokkenheid van elke partner gedurende het ganse project!

59 Trajecten voor duurzaamheid (sustainability)
3/ Een effectief management en leiderschap zijn van cruciaal belang. 4/ Een actieve deelname van de doelgroepen: niet alleen ervoor zorgen dat de resultaten voldoen aan hun behoeften, maar een gevoel van betrokkenheid opbouwen en zo de duurzaamheid van de resultaten stimuleren.

60 Trajecten voor duurzaamheid (sustainability)
5/ Een duurzaam project moet voldoende middelen verzekeren,ook na het einde van het project: financiële middelen human resources en materiële uitrusting.

61 Trajecten voor duurzaamheid (sustainability)
6/ De beleidsmakers, met name de nationale en Europese verantwoordelijke organisaties in de educatieve wereld waarin u zich bevindt, kunnen een belangrijke rol spelen en de richting van het project (exploitatie, verdere duurzaamheid) beïnvloeden! Betrek hen zo vroeg mogelijk bij uw project.

62 Inhoud Het Diva project Definities
Criteria voor succesvolle disseminatie Disseminatietechnieken Criteria voor succesvolle exploitatie Trajecten voor duurzaamheid (sustainability) Enkele aandachtspunten

63 Enkele aandachtspunten
1. Zeer groot belang van disseminatie, exploitatie en sustainility in projectaanvragen 2. Hoe evalueer ik de projectresultaten via mijn kwaliteitsplan ? 3. Wat is de impact van mijn project : tijdens en na het project voor de consortiumpartners en andere stakeholders op lokaal, regionaal, nationaal en Europees vlak 4. Hoe deel ik de projectresultaten zo kwaliteitsvol mogelijk zowel binnen als buiten mijn eigen organisatie ? 5. Zijn de eindproducten vrij beschikbaar ? 6. Wat gebeurt er met mijn project na het einde van de financieringsperiode?

64 MORE INFORMATION Geert De Lepeleer KU Leuven –FIIW
KU Leuven –FIIW Technologiecampus Gent Gebroeders De Smetstraat 1 9000 Gent, tel

65 Hartelijk dank voor uw aandacht ! Vragen ?


Download ppt "Geert De Lepeleer Grensverleggers-EPOS 16 januari 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google