De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrouwen: Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. De Heiland heeft bewust die weg genomen. Hij laat Zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, aanvaardt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrouwen: Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. De Heiland heeft bewust die weg genomen. Hij laat Zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, aanvaardt."— Transcript van de presentatie:

1

2 Vrouwen: Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. De Heiland heeft bewust die weg genomen. Hij laat Zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, aanvaardt het lijden.

3 Mannen: Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt; verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt. Nog leeft de haat, die U kwam overvallen: zo zijn wij allen.

4 Vrouwen: Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. hij ging terug en heeft alleen geleden, eenzaam gebeden:

5 Mannen: Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; waar zijn de eng'len die Mij kunnen bijstaan? Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, Uw wil geschiede.

6 Vrouwen: Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen, tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen, Zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken. Wat zou hen wekken?

7 Mannen: In angst en tranen werd Zijn strijd gestreden. Toen kon Hij toebereid naar voren treden. De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen, Hem niet verwinnen.

8 Allen: Hier zijn wij, Heer’, een afgeweken schare, wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. Verander ons en reinig onze harten, o Man van smarten!

9

10 Ik dank U, Heer voor wat U deed. Dat U vrijwillig voor mij leed. U bracht het heil voor ons op aard. Ik breng U dank. U bent het waard.

11 U was bij ons en brak het brood, sprak over leven en de dood. Met droeve blik keek U ons aan. Toen zijn wij naar de hof gegaan.

12 Ik dank U, Heer voor wat U deed. Dat U vrijwillig voor mij leed. U bracht het heil voor ons op aard. Ik breng U dank. U bent het waard.

13 Daar in de hof was U het moe, toch streed U door tot tranen toe. U bad drie maal: Ik kan het niet… Geef Mij Uw kracht, Uw wil geschied’

14 Ik dank U, Heer voor wat U deed. Dat U vrijwillig voor mij leed. U bracht het heil voor ons op aard. Ik breng U dank. U bent het waard.

15


Download ppt "Vrouwen: Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. De Heiland heeft bewust die weg genomen. Hij laat Zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, aanvaardt."

Verwante presentaties


Ads door Google