De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scheikunde leerjaar 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scheikunde leerjaar 2."— Transcript van de presentatie:

1 Scheikunde leerjaar 2

2 Planning Nakijken Theorie Huiswerk maken

3 Huiswerk nakijken B C Brandbaar en giftig
Zeer gevaarlijke stof die kankerverwekkend is Giftig

4 8. Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. 9. a. vlampunt is 12 graden b. 370 graden c. 3,4 – 19 vol% 10. Handschoenen en veiligheidsbril 11. Orgaanbeschadiging

5 12. R S2, S7 en S16

6 Hoofdstuk 6 Reacties van zouten
Oplosbaarheidstabel: Letter s kan 2 betekenissen hebben: Het lost niet op in water De ionen van het desbetreffende zout kunnen niet samen in 1 oplossing voorkomen Breng je de stoffen toch samen slaan ze neer Neerslagreactie!

7 6.2 reacties tussen ionen Neerslagreactie: is een reactie tussen ionen die niet naast elkaar in een oplossing kunnen voorkomen. Het reactieproduct is een vast zout.

8 Ionenvergelijking Reactievergelijking van een neerslagreactie
Bijv: Lood(II)nitraat-oplossing en Kaliumjodide-oplossing bij elkaar: Pb2+ (aq) + 2I- (aq)  PbI2 Kalium ion en nitraat ion laat je weg NO3- I- Pb2+ g s K+

9 Overmaat van een ionsoort
Zie blz 163 figuur 6.4 en 6.5 Een neerslagreactie stopt als een van de 2 reagerende ionsoorten op is. Wat overblijft van de andere ionsoort is de overmaat die in oplossing blijft

10 Hard water De hoeveelheid kalk opgelost in water
In hard water veel kalk opgelost In zacht water weinig kalk opgelost Ca2+ ionen en HCO3- ionen Bij verhitten slaat kalk neer CaCO3 In graden Duitse hardheid (°dH)

11 6.3 toepassingen van neerslag reacties
Ongewenste ionen uit een oplossing verwijderen Nieuwe zouten maken Aantonen dat een bepaalde ionsoort in de oplossing aanwezig is

12 Verwijderen van ionen Zilver is gevaarlijk voor:
Bacteriën Voortplanting schimmels Zoetwatervissen Zilver verwijderen door negatief ion soort toe te voegen waarmee zilver neerslaat Bijv: O2-, Cl-, Br-

13 Verwijderen van ionen Door andere oplossing toevoegen
Oplossing moet een ionsoort bevatten die reageert met de te verwijderen ionsoort Ontstane neerslag kun je af filtreren

14 Huiswerk Maak opdracht 2, 3, 5 t/m 16 Bladzijde 165 Opdracht 17 t/m 20

15 Scheikunde

16 Planning Nakijken Theorie Huiswerk maken

17 Huiswerk nakijken Zie wikiwijs voor antwoorden.

18 6.3 toepassingen van neerslag reacties
Ongewenste ionen uit een oplossing verwijderen Nieuwe zouten maken Aantonen dat een bepaalde ionsoort in de oplossing aanwezig is

19 6.3 Nieuwe zouten maken Slecht oplosbaar zout:
twee zoutoplossingen bij elkaar doen waarvan de twee ionen die je nodig hebt die met elkaar reageren en 2 ionen die niet met elkaar reageren Je kunt dan je zout af filtreren

20 Slecht oplosbaar zout maken
Koper(II)fosfaat Cu2+ ionen haal je uit een oplossing die Cu2+ ionen en een negatieve ion soort bevat PO43- ionen haal je uit een oplossing die PO43- ionen en een positieve ion soort bevat De positieve en negatieve ion soorten mogen niet met elkaar reageren

21 Bijv. Koper(II)nitraat oplossing en natriumfosfaat oplossing
Er vindt dan een neerslagreactie plaats De ionenvergelijking is dan: 3 Cu2+ (aq) + 2 PO43- (aq)  Cu3(PO4)2 (s) Het gevormde koper(II)fosfaat kun je dan af filtreren en drogen

22 Een goed oplosbaar zout maken
Twee zout oplossingen bij elkaar doen Deze oplossingen moeten de ion soorten bevatten van het zout dat je wilt maken De overige twee ion soorten moeten wel met elkaar reageren

23 Goed oplosbaar zout Bijvoorbeeld kaliumsulfaat:
K+ ionen en een negatieve ion soort SO42- ionen en een positieve ion soort K+ en SO42- ionen reageren niet met elkaar Overige moeten wel reageren

24 Bijvoorbeeld: Kaliumcarbonaat en zinksulfaat oplossingen
De ionenvergelijking is dan: Zn2+ (aq) + CO32- (aq)  ZnCO3 (s) Neerslag filtreer je af en het filtraat damp je in Indampvergelijking: 2 K+ (aq) + SO42- (aq)  K2SO4 (s)

25 Hoe toon je een ion soort aan
Je toont een ion soort in een oplossing aan door er een andere oplossing aan toe te voegen. Die oplossing moet een ion soort bevatten die uitsluitend reageert met de aan te tonen stof Zie plaatje 6.12 op blz 169

26 Huiswerk Maak opdracht 22 t/m 29 Blz 170 en 171

27 6.4 omkeerbare reacties en evenwicht
Omkeerbare reacties kunnen onder vrijwel gelijke omstandigheden tegelijk verlopen Chemisch evenwicht: hierbij verlopen twee omkeerbare reacties tegelijkertijd met de zelfde snelheden. De concentraties veranderen dan niet meer

28 Chemisch evenwicht kan een dynamisch evenwicht zijn wanneer de stoffen wel blijven reageren
Lees het voorbeeld op blz 172

29 Verschillende evenwichten
Verdelingsevenwicht Voorbeeld extraheren van I2 Homogeen evenwicht Stoffen in de zelfde toestand CO2 in cola Heterogeen evenwicht Er vinden 2 reacties plaats tegelijkertijd Oplos en neerslagreactie

30 Huiswerk Maak opdracht 22 t/m 29 Blz 170 en 171

31 Scheikunde

32 Planning Nakijken Theorie Huiswerk maken

33 Huiswerk nakijken Zie wikiwijs voor antwoorden.

34 De evenwichtsvoorwaarde
Concentratiebreuk Bijv: N2O4 (g)  2 NO2 (g) [NO2]2 [N2O4]1 In de teller de molariteit van je eindstof In de noemer de molariteit van je beginstof De macht is gelijk aan de coëfficiënt

35 Voorwaarden concentratiebreuk
Alleen molariteiten van opgeloste stoffen en gassen Dus geen vaste stoffen en vloeistoffen!!!! Je kunt op elk moment de molariteit bepalen Als de concentraties niet meer veranderen heb je een vaste waarde: Evenwichtsvoorwaarde

36 Evenwichtsconstante (K)
De constante waarde van de concentratie breuk van een evenwichtsmengsel bij een bepaalde temperatuur Waarde K is alleen afhankelijk van temperatuur en niet van druk, hoeveelheid of andere zaken

37 Aflopende reactie maken
Een van de reagerende stoffen weg halen Verwijderen van een eindstof laat de reactie naar rechts aflopen Verwijderen van een beginstof laat de reactie naar links aflopen

38 Huiswerk Maak opdracht 37 t/m 43

39 HAVO 5 BOEK


Download ppt "Scheikunde leerjaar 2."

Verwante presentaties


Ads door Google