De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop From Digital Divide to Digital Bridge Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe - Bibliotheek Solvay, Leopoldpark, Belliardstraat 137, 1040.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop From Digital Divide to Digital Bridge Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe - Bibliotheek Solvay, Leopoldpark, Belliardstraat 137, 1040."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop From Digital Divide to Digital Bridge Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe - Bibliotheek Solvay, Leopoldpark, Belliardstraat 137, 1040 Brussel DE PROGRAMMA’S IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Willy Verdonck, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van Economische Zaken

2 Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2 “Door de nieuwe informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt de wereld kleiner en afstand heel relatief. Voor weinig geld kun je vandaag met iemand aan de andere kant van de planeet converseren. Zo ontstaan eigentijdse netwerken die mensen dichter bij elkaar brengen en hen kansen geven, waarvan de vorige generaties niet eens konden dromen. Maar tegelijkertijd dreigt er overdaad aan informatie te komen en vergroot de kloof tussen geschoolden en ongeschoolden” Kleurennota van de Vlaamse regering van 7 juli 2000

3 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 3 Inhoud l Vlaanderen heeft belangrijke troeven m.b.t. de nieuwe Media en de Informatiemaatschappij, maar er zijn ook knelpunten l Het regeerakkoord en de beleidnota’s van de Vlaamse ministers plaatsen de informatie- en kennismaatschappij hoog op de agenda l Concrete programma’s l Conclusie

4 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 4 Troeven en knelpunten van Vlaanderen l Een solide basis met een gezonde groei van het aantal ICT- bedrijven in Vlaanderen, met enkele duidelijke concentraties. Evenwel geen eigen multinationale bedrijven l Een groeiende ICT-beroepsbevolking, maar toch een duidelijk tekort op de arbeidsmarkt l Een continu stijgende scholingsgraad van de Vlaamse bevolking l Een hoog niveau van R&D uitgaven in de ICT-sector, waarmee Vlaanderen in de kopgroep zit l Een gezonde situatie m.b.t. het aantal spin-offs rond de Vlaamse kenniscentra

5 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 5 Troeven en knelpunten van Vlaanderen (vervolg 1) l Een duideljke aanwezigheid van Vlaanderen in enkele belangrijke Europese programma’s op het vlak van ICT l Een gedifferentieerde kostenstructuur voor de bedrijven actief in de ICT branche l Een goede basisinfrastructuur met een dichte bekabeling l Een centrale ligging wat Vlaanderen maakt tot een kruispunt van culturen en volkeren l ICT is reeds lange tijd een aandachtpunt voor Vlaanderen

6 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6 Inhoud l Vlaanderen heeft belangrijke troeven m.b.t. de nieuwe Media en de Informatiemaatschappij, maar er zijn ook knelpunten l Het regeerakkoord en de beleidnota’s van de Vlaamse ministers plaatsen de informatie- en kennismaatschappij hoog op de agenda l Concrete programma’s l Conclusie

7 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 7 Regeerakkoord en de beleidsnota’s l Regeerakkoord l Bijzondere aandacht voor enkele duidelijke ontwikkelingen, waaronder de doorbraak van de kennis- en informatiemaatschappij en anderzijds de dreiging van een dualisering van de maatschappij op basis van toegang tot kennis en informatie l In het eigen optreden werken aan het geïntegreerde loket en een vereenvoudiging van de regelgeving

8 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 Regeerakkoord en de beleidsnota’s (vervolg 1) l De informatiemaatschapij is een steeds terugkerend aandachtspunt binnen de onderscheiden beleidsnota’s van de Vlaamse ministers. Bij wijze van voorbeeld enkele van deze bijzondere klemtonen l Het anders werken en tele-werken wordt vanuit verschillende bevoegdheidsdomeinen naar voor geschoven l Een uitgebouwde communicatie steunt telkens op de nieuwe mogelijkheden van ICT l Voor het verhogen van de toegankelijkheid wordt steevast veel verwacht van ICT l Nieuwe media moeten ook de culturele component en de creativitreit ondersteunen l Een digitaal actieplan moet Vlaanderen en zijn economisch weefsel extra stimulansen geven

9 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 9 Regeerakkoord en de beleidsnota’s (vervolg 2) l De informatiemaatschapij is een steeds terugkerend aandachtspunt binnen de onderscheiden beleidsnota’s van de Vlaamse ministers. Bij wijze van voorbeeld enkele van deze bijzondere klemtonen (vervolg 1) l Extra aandacht moet gaan naar rechtmatige kansen voor toegang tot en deelname aan informatiedoorstroming en - verstrekking (dualisering tegengaan) l Telematica moet helpen het mobiliteitsprobleem aan te pakken l Een volwaardig informatie- en communicatietechnologiebeleid binnen het onderwijs heeft een verregaande impact op vele aspecten (o.a. educatief gebruik, ICT-geletterdheid, uitbouw infrastructuur, flexibele leerplatformen, …) l ICT is cruciaal zowel voor het onderwijs voor de jeugd als voor het volwassenen en voortgezet onderwijs

10 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 10 Regeerakkoord en de beleidsnota’s (vervolg 3) l De informatiemaatschapij is een steeds terugkerend aandachtspunt binnen de onderscheiden beleidsnota’s van de Vlaamse ministers. Bij wijze van voorbeeld enkele van deze bijzondere klemtonen (vervolg 2) l nieuwe ICT-middelen zijn onmisbaar voor de doorstroming van informatie en kennis l ICT als instrument bij uitstek voor de uitbouw van een kennis en informatiemaatschappij en als creator van nieuwe jobs en nieuwe arbeidsvormen l De collectieve elektronische infrastructuur voor de universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen verstevingen

11 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 11 Regeerakkoord en de beleidsnota’s (vervolg 4) l eGovernment, de geïntegreerde dienstverlening en de één- loket gedachte zijn in heel wat beleidsnota’s van de Vlaamse ministers hernomen en verder afgelijnd l Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken, Brusselse Aangelegenheden, Economie, Financiën en Begroting, Leefmilieu, Media, Mobiliteit en Openbare Werken, Onderwijs en Vorming, Ruimtelijke Ordening, Statistiek, Werkgelegenheid, Toerisme, Vlaamse Rand, Welzijn, Gezondheid en Gelijkekansenbeleid, Wetenschap en Technologie, Woonbeleid,...

12 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 12 Inhoud l Vlaanderen heeft belangrijke troeven m.b.t. de nieuwe Media en de Informatiemaatschappij, maar er zijn ook knelpunten l Het regeerakkoord en de beleidnota’s van de Vlaamse ministers plaatsen de informatie- en kennismaatschappij hoog op de agenda l Concrete programma’s l Conclusie

13 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 13 De concrete programma’s in Vlaanderen Ordening en positionering van de acties l De Europese afspraken in het kader van de top van Lissabon en de top van Feira creeerden een extra kader voor de acties van de Vlaamse overheid. l Schema van de Raad van Feira : drie hoofddoelstellingen HD1. Een goedkoper, sneller, veilig Internet HD2. Investeren in mensen en vaardigheden HD3. Stimuleren van het Internetgebruik De ordening van de acties is hier min of meer op afgestemd, uiteraard met nadruk op het thema van de workshop van vandaag. Bovendien zijn acties niet steeds eenduidig onder één van de hoofddoelstellingen te plaatsen. Het overzicht van de acties heeft niet de bedoeling, en kan ook niet volledig zijn binnen dit tijdsbestek

14 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 14 De concrete programma’s in Vlaanderen Een goedkoper, sneller, veilig Internet l Snel netwerk voor elektronische wetenschappelijke communicatie l De volledige Vlaamse onderzoekswereld moet vanaf 2001 snelle toegang hebben tot een elektronisch onderzoeksnetwerk l De uitbouw van de bibliotheken van de Vlaamse universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen tot elektronische documentatiecentra l Europees schoolnet ENIS (European Network of Innovative Schools) l Aansluiting van scholen op Internet dankzij Belgacom I-line en Telenet Pandora

15 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 15 De concrete programma’s in Vlaanderen Investeren in mensen en vaardigheden l PC-KD l Reeds enkele jaren geleden startte de Vlaamse regering het actieprogramma PC/KD, met de bedoeling het gebruik van computers, educatieve software en netwerken op school aan te moedigen l De Vlaamse overheid stelt financiële middelen ter beschikking. De scholen kunnen zelf kiezen hoe zij deze middelen besteden (aanschaf van hard- en software, internetaansluiting, opleiding, …) l Recent werd het project PC/KD in een hogere versnelling gebracht zodat de afspraken van eEurope kunnen gehaald worden

16 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 16 De concrete programma’s in Vlaanderen Investeren in mensen en vaardigheden (vervolg 1) l Vaardigheden en toegang tot voor leerkrachten l Educatief gebruik ICT als prioritair nascholingsthema l ICT ingang doen vinden in de initiële lerarenopleiding l Ondersteuning en vorming dank zij de regionale expertisenetwerken die bij beslissing van de Vlaamse regering van 17 november 2000 werden goedgekeurd l Het project “Schooldirect” gaat in maart 2001 van start met webstek (nieuwsbrievan, aktiviteitenkalender, …) en met eigen e-mailadres voor alle directies l Actieplan voor de bevordering van ICT-vaardigheden bij werkzoekenden en werknemers startte in december 2000

17 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 17 De concrete programma’s in Vlaanderen Investeren in mensen en vaardigheden (vervolg 2) l De bibliotheken op Internet l Alle Vlaamse bibliotheken zijn aangesloten op Internet l De Vlaamse en Nederlandse bibliotheken beschikken over een gezamenlijke uitgebouwde webindex l Programma’s van het IWT zoals l Medialab l Strategische Technologieën voor Welvaart en Welzijn l...

18 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 18 De concrete programma’s in Vlaanderen Stimuleren van het Internetgebruik l eGovernment l De Vlaamse regering gaf op 8 december het startschot voor e-government l Het digitale geïntegreerde loket wordt in stappen uitgebouwd l De diensten van de Vlaamse overheid worden aangeboden via vijf thematische clusters, namelijk l Bouwen en Wonen l Bedrijvenloket l Werken en Vorming l Zorg en Welzijn l Fiscaliteit

19 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 19 De concrete programma’s in Vlaanderen Stimuleren van het Internetgebruik (vervolg 1) l eGovernment (vervolg) l De portaalsite van de Vlaamse overheid wordt medio 2001 vervangen door een bijzonder gebruiks- en klantvriendelijk website l In eerste instantie wordt het gemeentelijk niveau op de portaalsite via de Vlaamse Infolijn toegankelijk gemaakt l De Vlaamse regering keurde op 9 februari 2001 de tekst van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten betreffende een gemeenschappelijk e-government-platform goed l Verder bouwen op succesvolle initiatieven (Edison, WIS/KISS, Vaccinatiedatabank, Vlaamse Statistieken, Geografische Informatie, bedrijvenloket, …)

20 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 20 De concrete programma’s in Vlaanderen Stimuleren van het Internetgebruik (Vervolg 2) l eVRT l Binnen de openbare omroep is een afzonderlijke onderzoeks- en ontwikkelingsdochter opgericht l Een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd m.b.t. een digitaal thuisplatform dat gebruik maakt van het televisietoestel als direct communicatiemiddel l Zes deelprojecten zijn gepland l Een nieuw distributieplatform l Beheer van de dienstverlening en relatie met de gebruiker l Ontwikkeling van nieuwe meettechnieken i.v.m. mediagebruik l Nieuwe context van het mediagebruik l Creatie van nieuwe soorten inhoud l Ontwikkeling van een geïntegreerd productieproces

21 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 21 De concrete programma’s in Vlaanderen Stimuleren van het Internetgebruik (vervolg 3) l SWOT-analyse van de ICT-basis in Vlaanderen l Sterkte-zwakte analyse maken van de ICT-basis in Vlaanderen en benchmarken t.o.v. relevante andere landen/regio’s l Beleidsaanbevelingen opmaken l Strategisch K(M)O-ICT plan opmaken l Een strategisch K(M)O-ICT plan opmaken met bijzondere aandacht voor de kleine ondernemingen l Beleidsaanbevelingen opmaken Een sensibiliseringscampagne opzetten l Strategiebepaling l Eerste sensibilisering

22 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 22 De concrete programma’s in Vlaanderen Ondersteunende/flankerende acties l Opvolging op het Vlaams niveau van de “Top van Lissabon” l De “Top van Lissabon” is een steeds weerkerend agendapunt voor de Vlaamse regering. Zij heeft reeds verschillende beslissingen genomen in het kader van de opvolging van de “Top van Lissabon” l Voor het ogenblik neemt Vlaanderen het secretariaat waar van de opvolgingscommissie Informatiemaatschappij die opgericht werd na de intergouvernementele Conferentie van 5 mei 2000

23 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 De concrete programma’s in Vlaanderen Ondersteunende/flankerende acties (vervolg 1) l Vereenvoudiging van de regelgeving l Dit is een bijzonder aandachtspunt voor de Vlaamse regering l Op 25 juli 2000 werd een aanzet gegeven voor de uitwerking van een algemeen kader l Reorganisatie van de Vlaamse administratie l De Vlaamse regering heeft beslist de Vlaamse administratie te reorganiseren l Bedoeling is duidelijk afgelijnde bevoegdheidsdomeinen samen te brengen in een ministerie, met voor elk ministerie één bevoegde minister. Dertien ministeries zullen opgericht worden l Elk ministerie omvat een departement en telkens één of meerdere Intern Verzelfstandigde Agenschappen (IVA) en/of Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA)

24 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 24 De concrete programma’s in Vlaanderen Ondersteunende/flankerende acties (vervolg 2) l Kleurennota en Vlaamse Conferentie l Op 7 juli 2000 keurde de Vlaamse regering de Kleurennota goed. Met deze nota wilde de Vlaamse regering roerganger zijn en een opbouwende dialoog met alle geledingen van de samenleving op gang brengen l De keurennota noemt de informatisering, met enerzijds ongekende mogelijkheden maar anderzijds de dreiging tot overdaad aan informatie en tot kloofvorming in de samenleving, als één van de grote uitdagingen voor de toekomst l Op 23 maart 2001 werd de start gegeven voor een Vlaamse Conferentie

25 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 25 De concrete programma’s in Vlaanderen Ondersteunende/flankerende acties (vervolg 3) l Onderzoek l Heel wat onderzoeksprogramma’s zijn erop gericht de onderscheiden aspecten van de informatiemaatschappij in kaart te brengen teneinde meer zicht te krijgen op deze complexe problematiek en aldus bet beleid beter te kunnen funderen, bijvoorbeeld l Beleidsonderzoek l “Digitalisering van de leefwereld” is een bijzonder aandachtspunt van de Vlaamse Survey 2001

26 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 26 De concrete programma’s in Vlaanderen Ondersteunende/flankerende acties (vervolg 4) l Digitaal Actieplan Vlaanderen l De Vlaamse regering nam op 15 december 2000 een beslissing omtrent de start van het Digitaal Actieplan Vlaanderen en de uitbouw van een operationele structuur l De doelstellingen van het Digitala Actieplan Vlaanderen sluiten aan bij de regeringsverklaring, de beleidsnota’s en beleidsbrieven van de verschilende Vlaamse ministers l De coördinatie is erop gericht, met respect voor ieders bevoegdheid en eigen invulling van het eigen bevoegdheidsdomein, het overzicht te houden, informatie uit te wisselen, synergie en samenwerking na te streven, overlapping te vermijden, mogelijke schaalvoordelen te realiseren, en een uniforme externe communicatie te verzekeren

27 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 27 De concrete programma’s in Vlaanderen Ondersteunende/flankerende acties (vervolg 5) l Digitaal Actieplan Vlaanderen (vervolg 1) l De operationele structuur vertrekt vanuit realisme en een structurele eenvoud l De operationele structuur omvat volgende actoren l Vlaamse regering en een ministerieel comité l Een Sturingscommissie ICT l Een Strategisch Digitaal Forum l Eventueel ad hoc expertenwerkgroepen l Elke Vlaamse functioneel bevoegde minister regelt binnen zijn bevoegdheden de organisatie

28 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 28 Inhoud l Vlaanderen heeft belangrijke troeven m.b.t. de nieuwe Media en de Informatiemaatschappij, maar er zijn ook knelpunten l Het regeerakkoord en de beleidnota’s van de Vlaamse ministers plaatsen de informatie- en kennismaatschappij hoog op de agenda l Concrete programma’s l Conclusie

29 Ministerie van Economische Zaken Workshop “From Digital Divide to Digital Bridge” Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe, Leopoldpark - Bibliotheek Solvay, Belliardstraat 137, 1040 Brussel De programma’s in de Vlaamse Gemeenschap Willy Verdonck, afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 29 Conclusie l De informatiemaatschappij invoeren en de dualisering vermijden is een zaak die binnen elk bevoegdheidsdomein van Vlaanderen een bijzonder aandachtspunt is l Vlaanderen heeft belangrijke troeven, doch er zijn ook bedreigingen l Binnen de onderscheiden bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid zijn acties ontwikkeld en in uitvoering l Coördinatie, met respect voor ieders bevoegdheid, is nodig om meerwaarde te kunnen realiseren. Coördinatie is zeker geen doel op zich


Download ppt "Workshop From Digital Divide to Digital Bridge Woensdag 28 maart 2001 La Maison de l’Europe - Bibliotheek Solvay, Leopoldpark, Belliardstraat 137, 1040."

Verwante presentaties


Ads door Google