De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag voor de zorg Zaterdag 14 september 2013 ‘Hoe benut je de OR?’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag voor de zorg Zaterdag 14 september 2013 ‘Hoe benut je de OR?’"— Transcript van de presentatie:

1 Dag voor de zorg Zaterdag 14 september 2013 ‘Hoe benut je de OR?’

2

3 21-3-2015 3 Programma Wat is de OR? Wat zijn de rechten van de OR? OR en vakbond: een praktijkvoorbeeld

4 21-3-2015 4 Wat is de OR? een inspraak- en medezeggenschapsorgaan verplicht bij meer dan 50 werknemers, anders PVT door de werknemers binnen een bedrijf rechtstreeks uit hun midden gekozen voert namens personeel overleg met werkgever over ondernemingsbeleid en personeelsbelangen

5 21-3-2015 5 rechten en plichten zijn in de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR) vastgelegd wet beschermt OR-leden tegen benadeling in hun positie in het bedrijf en tegen onrechtvaardig ontslag

6 21-3-2015 6 Wat zijn de rechten van de OR? 1.Overlegrecht overleg voeren met de werkgever over 'aangelegenheden betreffende de onderneming‘ de werkgever is verplicht mee te werken en faciliteiten te verlenen

7 21-3-2015 7 Wat zijn de rechten van de OR? 2. Adviesrecht bij besluiten die grote financiële, organisatorische of economische gevolgen kunnen hebben voor werknemers bijvoorbeeld bij: - belangrijke uitbreiding of inkrimping werk - groepsgewijze werven of inlenen van personeel

8 21-3-2015 8 Wat zijn de rechten van de OR? Adviesrecht adviseert de OR negatief? dan moet de directie het definitieve besluit een maand uitstellen (opschortingsplicht)

9 21-3-2015 9 Wat zijn de rechten van de OR? 3. Instemmingsrecht bij besluiten over personele regelingen bijvoorbeeld bij: - werktijdenregeling zoals roosters of vakantieregelingen - regels bij ziekteverzuim en reïntegratie

10 21-3-2015 10 Wat zijn de rechten van de OR? Instemmingsrecht stemt de OR niet in? dan moet de directie een gerechtelijke procedure aanspannen en dan? ….. sta je sterk!

11 21-3-2015 11 Wat zijn de rechten van de OR? 4. Informatierecht alle informatie die nodig is, bijvoorbeeld over de jaarrekening, het sociaal jaarverslag, de beloningsstructuur en beleidsplannen in bedrijven met meer dan 100 werknemers mag de OR de beloningen en arbeidsvoorwaarden van het topmanagement inzien

12 21-3-2015 12 Wat zijn de rechten van de OR? 5. Initiatiefrecht, bijvoorbeeld inzake naleving cao, werkoverleg, tegen discriminatie, etcetera 6. Spreekrecht op aandeelhoudersvergadering Enzovoort (zie de WOR) Maar nu de praktijk!

13 21-3-2015 13 OR en vakbond: een praktijkvoorbeeld GVB verzorgt het openbaar vervoer in Amsterdam 4000 mensen (tram, bus, metro, technische diensten, controlepersoneel) ongeveer 80% is lid van de vakbond

14 21-3-2015 14 OR en vakbond: een praktijkvoorbeeld continu bezig met werven van actieve leden zo’n 150 actieve leden (kaderleden) in 9 bedrijfsledengroepen (blg’s) blg’s inventariseren wat de problemen op de werkvloer zijn

15 21-3-2015 15 OR en vakbond: een praktijkvoorbeeld de OR bij GVB bestaat uit 19 zetels bij OR-verkiezingen zijn alle kaderleden kandidaat voor de OR Abvakabo FNV heeft 15 van de 19 zetels in de OR

16 21-3-2015 16 OR en vakbond: een praktijkvoorbeeld tussen 2 OR-vergaderingen in gaan de OR-leden van Abvakabo naar de blg’s verantwoording afleggen en agendapunten ophalen achterbanstrategie is ons doel we willen de achterban overal bij betrekken

17 21-3-2015 17 OR en vakbond: een praktijkvoorbeeld bij instemmingsaanvragen over roosters en adviesaanvragen over reorganisaties: hoorzittingen voor betrokken personeel hun opvatting is ons vertrekpunt standpunten OR gebaseerd op mening achterban

18 21-3-2015 18 OR en vakbond: een praktijkvoorbeeld OR is instrument voor belangenbehartiging en werkt samen met vakbond Resultaat:  werkgever houdt rekening met ons!  goed geïnformeerd personeel staat klaar voor eventuele actie!

19 21-3-2015 19 Vragen?


Download ppt "Dag voor de zorg Zaterdag 14 september 2013 ‘Hoe benut je de OR?’"

Verwante presentaties


Ads door Google