De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is jouw priori-tijd?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is jouw priori-tijd?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is jouw priori-tijd?
Het goede deel uitkiezen

2 Maria en Martha “Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp (Bethanië) kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen te staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.” (Luc.10:38-42)

3 Wat weten we van Martha ? Martha:Meesteres/Heers.
Ontving Hem in haar huis Peri-spaomai /druk bezig door allerlei zaken bezet Martha is bedrijvig/erg druk/bezorgd/frustratie Joh.12:2 Martha diende, bereidt de maaltijd. Joh.11:5 Jezus had Martha en familie lief. Joh:11:20 Martha ging Jezus tegemoet i.v.m L.

4 Wie is Maria? Luk10:39 Maria is de zus van Martha en Lazarus.
Maria of Mirjam : “hun opstand” Maria kiest om te luisteren, het goede deel Leerlingen/Maria zaten aan de voeten van Jezus Marc.14 i/d hele wereld zal dit herdacht worden. Joh.12:2 Maria zalft zijn voeten met nardus (300p)

5 Martha is druk en beklaagt zich
Martha beklaagt zich bij Jezus: “Heere trekt u het Zich niet aan? Mijn zus laat me alleen…..” In het Grieks staat kats-leipo: nalaten, overlaten, achterlaten, verlaten, in de steek laten. Jezus ontkent het niet, erkent dat ze druk is, maar wijst haar liefdevol maar beslist terecht.

6 Maria luistert Jezus neemt Maria in bescherming: “Maria heeft het goede deel uitgekozen”. Hij waarschuwt a.h.w dat ze haar zus niet moet hinderen om naar Zijn woorden te luisteren. Goede deel, gaat voor andere keuzes. De andere delen zijn van ondergeschikt belang als het om luisteren, tijd met Jezus, gaat. (Zijn Woorden horen en doen). Maria haar keus heeft eeuwigheidswaarde, dat goede deel zal niet van haar worden afgenomen.

7 In wie herken jezelf? Martha Druk bezig/ overbelast
Gefrustreerd dienen, het gaat niet zoals je het wil (gaat verwijten) Je prettiger voelen in druk bezig zijn, dan in de stilte tot God en jezelf komen (luisteren naar Jezus) Maakt zich druk om veel dingen Maria Vanuit de rust bezig zijn Blij dienen, het gaat als vanzelf, je zit op de juiste tijd op de juiste plek. Je prettig voelen om eerst stil te (luisteren naar Jezus) zijn bij God en dan te gaan lopen. Maakt zich druk om één ding. Wat zegt Hij tot mij?

8 5 prioriteiten van een christenvrouw
Relatie met God Relatie met je man Relatie met kinderen Relatie met je werk Relatie tot je kerk

9 Relatie tot Hemelse Vader
Uniek geschapen Zijn schepsel (Ps.139) Door het geloof in Jezus Christus wordt je zijn kind. Een geliefde dochter. Hij stierf voor je, en vergeeft al je zonden. Hij wil tot Zijn doel komen in jouw leven.

10 Dochter van God de Vader
Jouw identiteit en jouw waarde vindt je in Jezus Christus. Hij wil dat jij het Koninkrijk van God bouwt vanuit jouw identiteit als dochter van God! God is degene die vandaag tegen je zegt: „Sta op en schitter!“ Hij wil jou in jouw vrouw-zijn laten zien wie jij bent in Hem. Hij heeft jou prachtig geschapen en heeft vele schatten in jou gelegd! Jij bent bedoelt om een getuigenis te zijn van Zijn goedheid! Juist daarom wil hij Zichzelf openbaren in/door je leven heen

11 Relatie tot mijn man Eenheid/verbond Trouw en liefde (bescherming)
Elkaar liefhebben zoals Christus en de bruid Eva is als ezer voor Adam gemaakt. ezer = hulp /helper. Ezer is mannelijk in het hebreeuws /ook vergelijking naar de H.Geest. God is Hulp staat genoemd in: Ps 33:20[; 70:6[; 115:9,11. Tsela zijde / kant / rib gemaakt uit een deel van Adam, een zijde dat in Eva, een unieke gestalte kreeg.. Het betekent ; iets wat sterk maakt, verstevigd, standvastigheid toevoegd, heerlijkheid, inzicht en kracht toevoegend Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild Alleengaanden/gescheiden vrouwen: Jes “Uw maker is uw man”

12 Scheppingsorde n.a.v. 1 Cor.11:3

13 Relatie tot je kinderen
Je kinderen liefhebben, verzorgen en opvoeden tot eer van God. “En u zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart” (Mc.12:30) (Leert uw kind de liefde v. God door de liefde, tederheid en barmhartigheid v. zijn ouders?) 2.“U zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Mc.12:­31). 3.“Leer mij uw wil / welbehagen te doen, want U bent mijn God” (Ps.143:10) 4. “Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens” (Pred.12:13) 5. “Maar de vrucht v/d Geest is... zelfbeheersing / matigheid (St.vert.)” (Gal.5:­22-23).

14 Relatie tot je werk Je werk met trouw en toewijding uitoefenen.
“ Er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben” (1 Th. 4:11) “Doe je werk als voor de Heere” (Kol.3:23) Kunnen collega’s de kenmerken van Christus in je herkennen?

15 Relatie tot de kerk “opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. (Ef.3:10,11) En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (Hnd.2:42) Leven in Gods huisgezin betekent Elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft; Elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft; Elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaard; Voor elkaar zorgen zoals Jezus ons voor ons zorgt; Elkaar opbouwen zoals Jezus ons opbouwt; Elkaar bevestigen zoals Jezus ons bevestigd; Elkaar eer bewijzen zoals Jezus ons eer bewijst.

16


Download ppt "Wat is jouw priori-tijd?"

Verwante presentaties


Ads door Google