De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trigger tot conflicten op het werk: percepties?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trigger tot conflicten op het werk: percepties?"— Transcript van de presentatie:

1 Trigger tot conflicten op het werk: percepties?
Aanpak van conflicten in het kader van agressie, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag op het werk. NC

2 Najib Chakouh (criminoloog)
Cosman-training: opleidingscentrum voor praktijkonderricht in het omgaan met agressie, intimidatie en geweld enerzijds, psychosociale stress anderzijds. is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Kif Kif bouwt mee aan een solidaire, democratische en interculturele samenleving. NC

3 Diversiteit is realiteit.
WAT? Samenleving van de 21ste eeuw The world is our village (CNN) Iedereen is Anders|Uniek Verandering als meerwaarde Gebruik van onze zintuigen NC

4 Diversiteit is realiteit.
Diversiteit is juist dat anders zijn; verschillend zijn. (-) Reacties: Weerstand Storend Bestrijdend Ontwijken (+) Reacties: Voortrekken Betuttelen Overbeschermen Afschermen  fout NC

5 Diversiteit is realiteit.
HOE? Respectvol omgaan: De persoon in zijn of haar waarde laten Erkennen van de persoon Maar: Aanspreken op gedrag, attitude en communicatie Grenzen vastleggen NC

6 Diversiteit is realiteit.
Dus: Geen dubbele standaarden Uniformiteit Professionaliteit NC

7 Conflicten op het werk:
Hoe ontstaan misvattingen? Hoe komt dit? Welke perceptie? Hoe pakken we dit aan?  ernstige conflicten NC

8 Welke conflicten? Discriminatie Agressie Grensoverschrijdend gedrag
Bv: huidskleur; geaardheid; gender; lichaamsbouw … Agressie Bv: verbaal; fysiek; psychisch; passief Grensoverschrijdend gedrag Bv: treiteren; pesten; negeren … Grensoverschrijdende meningsuiting Schelden; discriminerende racistische uitspraken, grappen; zwartmaken … NC

9 Demo 1 << Ismael Ben Jacoub >>
NC

10 Demo 2 << Homohuwelijk >>
NC

11 Demo 3 << Kwetsende arrogantie >>
NC

12 Conflicten op het werk:
Communicatie en gedrag: Verbaal Non-verbaal Ingroup – Outgroup: groepsdynamica Erbij horen Negeren Uitsluiten Wij - Zij NC

13 Omgaan met diversiteit:
WAAROM? Onbekend is onbemind! Onverdraagzaamheid De Ander komt uit Alienland Jaloersheid Haat Gebrek aan respect ‘Door de vingers zien’ verziekte werksfeer VERSUS… NC

14 Omgaan met diversiteit:
WAAROM? Solidariteit Collectiviteit Assertiviteit Openheid Communicatie Collegialiteit  Positieve werkomgeving NC

15 Omgaan met diversiteit:
 positieve werksfeer Veiligheid Rendement Uitstraling Perceptie (inter)nationaal NC

16 BESLUIT Concreet: Professionaliteit komt op de eerste plaats
Diversiteit is realiteit: Erkennen Vroegtijdig aanpakken van de problematiek Direct aanspreken en corrigeren van grensoverschrijdend gedrag Letten op (eigen) (non)verbale communicatie En last but not least: (zelf)kennis en ervaring. NC

17 Hartelijk dank voor uw aandacht. Zijn er vragen?
NC


Download ppt "Trigger tot conflicten op het werk: percepties?"

Verwante presentaties


Ads door Google