De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERKORTE VWO-ROUTE GERICHT OP DE TEKORTVAKKEN Hogeschool van Amsterdam, Onderwijs en Opvoeding 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERKORTE VWO-ROUTE GERICHT OP DE TEKORTVAKKEN Hogeschool van Amsterdam, Onderwijs en Opvoeding 1."— Transcript van de presentatie:

1 VERKORTE VWO-ROUTE GERICHT OP DE TEKORTVAKKEN Hogeschool van Amsterdam, Onderwijs en Opvoeding 1

2 SPECIALE TRAJECTEN EN PROFILERINGSPROGRAMMA’S  Academische route naar verwante wo-master van UvA/FMG voor studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen (Sociologie, Politicologie en Onderwijskunde)  Speciale trajecten: verkorte vwo-route (driejarige programma’s van 180 EC i.p.v. 240 EC voor vwo’ers): gericht op tekortvakken en internationale route (tto)  Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (www.noa-amsterdam.nl) 2

3 VERKORTE VWO-TRAJECTEN TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDINGEN START STUDIEJAAR 2015-2016 Verkorte vwo-route gericht op de tekortvakken: Wiskunde Natuur-, en Scheikunde Algemene economie Nederlands Verkorte internationale vwo- route gericht op tweetalig onderwijs 3

4 MEER VARIATIE IN KEUZE EN MOGELIJKHEDEN  inspelen op de behoeften van vwo’ers (en havo 8) die meer aankunnen dan het reguliere programma biedt (HvA);  er is een wetswijziging ingevoerd waardoor vwo’ers met een versneld programma een hbo bachelor kunnen halen (OCW);  focus op generiek onderdeel van programma;  in nauw overleg met opleidingsscholen (100 uur voor SO’s i.s.m. IO’s);  voortgangsassessment in jaar een (semester 2);  dilemma’s: a)doorstroom naar wo i.v.m. eerstegraads bevoegdheid b)geen interesse van vwo’ers 4

5 5 JaarSemester 1Semester 2 1 2015-2016 Opleidingsspecifiek incl. vakdidactiek (18 EC) Opleidingsspecifiek incl. vakdidactiek (15 EC) Adolescentie psychologie (3 EC) op stageschool WPL 1 (3 EC) vanaf eind september BO 1 (6 EC) WPL 2 (6 EC) BO 2 + 3 (9 EC) Geschiktheidsassessment op stageschool 2 2016-2017 Opleidingsspecifiek (12 EC)Minor (of keuze voor dubbele bevoegdheid voor studenten van NASK en AE) 30 EC WPL 3 (9 EC) BO 4 + 5 (9 EC) 3 2017-2018 Opleidingsspecifiek incl. vakdidactiek (15 EC) Opleidingsspecifiek (12 EC) LiO praktijkonderzoek (3 EC) LiO-stage (9 EC) (profielkeuze) BO 6 (3 EC) LiO praktijonderzoek (6 EC) LiO-stage (9 EC) Startbekwamheidsassessment (3 EC)

6 DISCUSSIERONDE (30 MINUTEN) 1.Enthousiasmering vwo leerlingen op vo voor het leraarschap. Hoe enthousiasmeer je vwo’ers (op het vo) die wellicht de ambitie hebben om docent te worden en die hun studiekeuze bewust afstemmen op een professioneel perspectief? 2. Inzet werkplekbegeleiders en schoolopleiders Hoe bereid je so’s en wpb’ers voor op de intensieve begeleiding van de studenten van de vwo-route? Hoe kun je de ‘schoolgroep’ vormgeven bij dit programma (apart of samen bij een gering aantal studenten)? 3. De ideale opleidingsschool Wat zijn de meest wenselijke criteria voor een opleidingsschool die studenten van de vwo-route begeleidt? Terugkoppeling 6

7 MEER INFORMATIE: Pettra-Eszter van Beveren, Programmamanager speciale trajecten en profileringsprogramma’s Onderwijs en Opvoeding p.e.van.beveren@hva.nl t.: 0620062039 7


Download ppt "VERKORTE VWO-ROUTE GERICHT OP DE TEKORTVAKKEN Hogeschool van Amsterdam, Onderwijs en Opvoeding 1."

Verwante presentaties


Ads door Google