De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Open dag TU Lerarenopleiding 12.30 – 12.45 Inloop met koffie/thee en broodjes (Mediatheek en gang) 12.45 – 13.05Algemene opening Voorlichting Educatieve.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Open dag TU Lerarenopleiding 12.30 – 12.45 Inloop met koffie/thee en broodjes (Mediatheek en gang) 12.45 – 13.05Algemene opening Voorlichting Educatieve."— Transcript van de presentatie:

1 Open dag TU Lerarenopleiding 12.30 – 12.45 Inloop met koffie/thee en broodjes (Mediatheek en gang) 12.45 – 13.05Algemene opening Voorlichting Educatieve Minor in Bachelor College Voorlichting Master 13.05 – 13.30 Vragen over Master (Mediatheek) 13.05 – 13.30 Vragen over Educatieve Minor in Bachelor College (3.34) 1

2 Educatieve Minor in Bachelor College Mariyan Gardenier Coördinator Educatieve Minor

3 Overzicht •2 keuzepakketten •Voorwaarden lesbevoegdheid •Mogelijkheden zonder lesbevoegdheid 3

4 2 Keuzepakketten •Onderwijs Oriënterend Pakket (OOP) –Docentschap: Onderwijs iets voor mij? –Vak en Onderwijs Informatica/Natuurkunde/Scheikunde/Wiskunde –Oriëntatie Werkplekleren •Onderwijs Verdiepend Pakket (OVP) –Leren Lesgeven 1, 2 en 3 Beperkte 2 e graads lesbevoegdheid vmbo-t, onderbouw havo/vwo 4

5 2 Keuzepakketten •Onderwijs Oriënterend Pakket (OOP) –Docentschap: Onderwijs iets voor mij? –Vak en Onderwijs Informatica/Natuurkunde/Scheikunde/Wiskunde –Oriëntatie Werkplekleren (stage op VO school) •Onderwijs Verdiepend Pakket (OVP) –Leren Lesgeven 1, 2 en 3 Beperkte 2 e graads lesbevoegdheid vmbo-t, onderbouw havo/vwo 5

6 2 Keuzepakketten •Onderwijs Oriënterend Pakket (OOP) –Docentschap: Onderwijs iets voor mij? –Vak en Onderwijs Informatica/Natuurkunde/Scheikunde/Wiskunde –Oriëntatie Werkplekleren (stage op VO school) •Onderwijs Verdiepend Pakket (OVP) –Leren Lesgeven 1, 2 en 3 (vervolgstage op VO school) Beperkte 2 e graads lesbevoegdheid vmbo-t, onderbouw havo/vwo 6

7 Voorwaarden lesbevoegdheid •Onderwijs Oriënterend Pakket (OOP) –Docentschap: Onderwijs iets voor mij? –Vak en Onderwijs Informatica/Natuurkunde/Scheikunde/Wiskunde –Oriëntatie Werkplekleren niveau + advies •Onderwijs Verdiepend Pakket (OVP) –Leren Lesgeven 1, 2 en 3 Beperkte 2 e graads lesbevoegdheid vmbo-t, onderbouw havo/vwo 7

8 Voorwaarden lesbevoegdheid •Onderwijs Oriënterend Pakket (OOP) –Docentschap: Onderwijs iets voor mij? –Vak en Onderwijs Informatica/Natuurkunde/Scheikunde/Wiskunde –Oriëntatie Werkplekleren niveau + advies •Onderwijs Verdiepend Pakket (OVP) –Leren Lesgeven 1, 2 en 3 niveau + advies Beperkte 2 e graads lesbevoegdheid vmbo-t, onderbouw havo/vwo 8

9 Voorwaarden lesbevoegdheid 9

10 1 Aanvraag voor verwantschapstabel OCW? Eigen faculteit in samenwerking met de ESoE Opleidingsdirecteur Dr. Ruurd Taconis (R.Taconis@tue.nl)R.Taconis@tue.nl 2 Werkplekleren maandag en donderdag in overleg (esoe.minor@tue.nl)esoe.minor@tue.nl Let op: App werkt niet!!! 3 Rechtsgeldig vanaf succesvolle afronding Bachelor fase 10

11 Mogelijkheden zonder lesbevoegdheid •Onderwijs Oriënterend Pakket (OOP) –Docentschap: Onderwijs iets voor mij? –Vak en Onderwijs Informatica/Natuurkunde/Scheikunde/Wiskunde –Oriëntatie Werkplekleren niveau + advies •Onderwijs Verdiepend Pakket (OVP) –Leren Lesgeven 1, 2 en 3 niveau + advies Beperkte 2 e graads lesbevoegdheid vmbo-t, onderbouw havo/vwo 11

12 Mogelijkheden zonder lesbevoegdheid •Onderwijs Oriënterend Pakket (OOP) –Docentschap: Onderwijs iets voor mij? –Vak en Onderwijs Informatica/Natuurkunde/Scheikunde/Wiskunde –Oriëntatie Werkplekleren •Onderwijs Verdiepend Pakket (OVP) –Leren Lesgeven 1, 2 en 3 Vrijstellingen Schakelpakket (kan, afhankelijk van schoolvak, intensief zijn) Zij-instroom traject 12

13 Vragen? •Tweede deel programma •Afspraak via intekenlijst •Mail: esoe.minor@tue.nlesoe.minor@tue.nl 13

14 Master Science Education and Communication Elise Quant Coördinator master

15 Globaal •2-jarige master •Met of na andere master: 1 jaar •Bevoegdheid bovenbouw HAVO/VWO 15

16 Varianten •Natuurkunde •Scheikunde •Informatica •Wiskunde •Onderzoek&Ontwerpen (Technasium) / Natuur, Leven en Technologie 16

17 Bachelor en variant 17 bachelorvariant Scheikundige technologie scheikunde zonder extra vakinhoud, bidiplomering natuurkunde met homologatie Technische natuurkunde natuurkunde zonder extra vakinhoud, bidiplomering scheikunde/ wiskunde met homologatie Technische wiskunde wiskunde zonder extra vakinhoud, bidiplomering informatica met homologatiepakket InformaticaInformatica zonder extra vakinhoud, bidiplomering Biomedische Technologie natuurkunde/ scheikunde met homologatiepakket, keuzeruimte in master Electrical Engineering natuurkunde evt. wiskunde met homologatiepakket, bidiplomering Werktuigbouwkunde Natuurkunde/wiskunde met homologatiepakket, keuzeruimte in master Bouwkunde variant O&O/ NLT, andere varianten met premaster Industrial designvariant O&O/ NLT, andere varianten met premaster

18 Na minor •Vrijstellingen: –Vakdidactiek 1 –Onderwijskunde 1 –Werkplekleren 1: als bevoegdheid gehaald 18

19 Combineren met andere master •1-jarige variant master SEC •Vakinhoud: – afhankelijk van specialisatie – maatwerk •Bidiplomering: afspraken over invulling keuzevakken •Met andere master: minimaal 150 ec 19

20 Graduate school •Vanaf september 2015 •Bij verschillende masters wordt ook educatief pakket mogelijk •Internationale component 20

21 Na master •Traineeprogramma’s •Aanstelling op een school •Eerst de Klas: selectie oa op cijfers master, ook trainingen/ opdracht bedrijfleven, •Onderwijs Traineeship: tekortvakken (wi/na/sk); ook oa onderwijsvernieuwing 21

22 Master SEC •Gevarieerde instroom (leeftijd, achtergrond) •Kleinschalig •Beroepsgericht en academisch •Persoonlijke ontwikkeling 22

23 TU Lerarenopleiding 12.30 – 12.45 Inloop met koffie/thee en broodjes (Mediatheek en gang) 12.45 – 13.05Algemene opening Voorlichting Educatieve Minor in Bachelor College Voorlichting Master 13.05 – 13.30 Vragen over Master (Mediatheek) 13.05 – 13.30 Vragen over Educatieve Minor in Bachelor College (3.34) 23

24 Inhoud Onderdeel2-jarig programma1-jarig programma Vakinhoudelijk deel30 ec*0 ec* Werkplekleren31 ec25 ec Onderwijskunde8 ec Bètadidactiek7 ec Vakdidactiek10 ec Onderzoek30 ec10 ec Capita selecta4 ec0 ec Totaal120 ec60 ec 24 * Afhankelijk van vooropleiding / vakkenpakket

25 Vakinhoud •Referentie is TU/e bachelor in schoolvak •Landelijke afspraken •Maatwerk 25

26 Vakken •Onderwijskunde 1,2,3 •Vakdidactiek 1,2,3 per variant •Bètadidactisch ontwerpen 26

27 Werkplekleren •‘stage’ •Oriëntatie: 12 dagen •Werkplekleren 1 en 2: –3 dagen in de week, ca. 1 kwartiel •Portfolio 27

28 Onderzoek van onderwijs •Onderwijskundig onderzoek •Onderwerp: –van stageschool –aansluitend op onderzoek ESoE –eigen onderzoeksvraag 28

29 Nieuwe variant •Natuur, Leven en Technologie: zie www.betavak-nlt.nl www.betavak-nlt.nl •Onderzoek en Ontwerpen: zie www.technasium.nl www.technasium.nl •Niet op alle scholen/ keuzevak •Brede bèta-inhoud •Ander type docent 29

30 Praktisch •Instroommomenten: –September –Feb. of ander kwartiel in overleg •Inschrijving via DUO of STU, bij twee masters via neveninschrijving •(studie)financiering zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het- onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-financiele-mogelijkheden-zijn- er-voor-studenten-aan-de-lerarenopleiding.html http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het- onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-financiele-mogelijkheden-zijn- er-voor-studenten-aan-de-lerarenopleiding.html 30

31 Planning •Contactmomenten educatieve vakken op woensdag •Vakinhoud op verschillende dagen •Stage: 3 dagen per week •1 jarige variant is in 1 jaar te plannen •We denken mee voor planning op maat 31

32 Waarom? •Met jonge mensen werken •Enhousiasme voor je vak overbrengen •Werkgelegenheid 32

33 Meer vragen? •Zie ook www.tue.nl/graduateprograms/secwww.tue.nl/graduateprograms/sec •Of mail: esoe.master@tue.nlesoe.master@tue.nl •Of een afspraak! 33

34 Combineren met ME •13 ec in individual space: vakdidactiek en/of vakinhoud 34

35 Gevraagde vakinhoud voor natuurkunde vanuit W/BMT Na master •(Inleiding) quantumfysica •Elektromagnetisme •Optica òf Experimentele Fysica •Mechanica Na bachelor: totaal 30 ec vakinhoud 35

36 Gevraagde vakinhoud voor wiskunde vanuit W Na master: •Meetkunde •Getaltheorie/ geschiedenis van de wiskunde •Algebra •Discrete wiskunde Na bachelor: totaal 30 ec vakinhoud 36


Download ppt "Open dag TU Lerarenopleiding 12.30 – 12.45 Inloop met koffie/thee en broodjes (Mediatheek en gang) 12.45 – 13.05Algemene opening Voorlichting Educatieve."

Verwante presentaties


Ads door Google