De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vzw Boeren op een Kruispunt 0800 /

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vzw Boeren op een Kruispunt 0800 /"— Transcript van de presentatie:

1 Vzw Boeren op een Kruispunt 0800 / 99 138
Jos Decoster Vzw Boeren op een Kruispunt

2 Opgericht 11 januari 2007 Initiatief van de Vlaamse overheid en Cera
vzw Boeren op een Kruispunt voor LTBbedrijven in moeilijkheden Opgericht 11 januari 2007 Initiatief van de Vlaamse overheid en Cera Opgericht door Boerenbond, KVLV-Agra Algemeen BoerenSyndicaat Situatie: dagelijks mails/brieven op kabinet. Omstandigheden Wereld krijgt meer invloed op onze markt Overheidssteun vermindert (EU) Meer en snel veranderende administratie 4 Strategieën: Schaalvergroting Specialisatie Verbreding Afbouw gedeeltelijk / volledig* Deze 4e strategie wordt bij onze vzw besproken met de bedrijfsleiders als volwaardig alternatief. Garanties hanteert hierbij volgende uitgangspunten: is bij voorbaat positief ingesteld om zowel voor de boer als mens als voor zijn onderneming een optimale/bestpassende oplossing te zoeken en te vinden. hanteert hierbij eerlijke normen en waarden, aangepast aan de competenties van de adviesvrager en de sector, waarin hij wil ondernemen heeft en geeft vertrouwen heeft respect voor mensen, garandeert absolute discretie. gaat nooit de schuldvraag stellen. 2

3 Boeren op een kruispunt
Gratis hulpverlening aan huis voor boeren/ tuinders in moeilijkheden. Werkgebied Vlaanderen 25,000 bedrijven = veel meer gezinnen Financiën : 60% van Vlaanderen, rest jaarlijkse rondgang (oa provincie Vlaams-Brabant) Team 6 vaste medewerkers 7 freelance psychologen 30 vrijwilligers en ???????? ”ambassadeurs “

4 Doelgroep Gezinsbedrijven in moeilijkheden/ of op kruispunt
Veel domeinen- integrale aanpak Globale aanpak: Mentaal – Fysiek – Intellectueel – Financieel - Technisch haalbaar

5 Boeren,niet bedrijven? Kruispunt ?
Boeren = niet boerderijen Gaat om de mensen, om het gezin Kruispunt: Soms weet men niet meer welke weg in te slaan Soms is de gewenste weg afgesloten Doel: kwaliteit van leven

6 vzw Boeren op een Kruispunt voor LTBbedrijven in moeilijkheden
Uitgangspunten -absolute discretie. -welzijn van de mensen staat voorop -respect voor en acceptatie van de persoon -nooit zoeken naar schuld, maar wel naar oplossingen -versterken van de eigen krachten, kwaliteiten en competenties van de cliënt -

7

8 Wat kan vzw Boeren op een Kruispunt doen?
vzw Boeren op een Kruispunt voor LTBbedrijven in moeilijkheden Wat kan vzw Boeren op een Kruispunt doen? Luisteren /vertrouwensrelatie opbouwen Zorgen voor de mensen ( dokter, SB,…) Bedrijfsanalyse: balans, rendabiliteit, kasplanning Mee in de crisis stappen Steunpunten zoeken Hefbomen, opties, hulpmiddelen Fungeren als bruggenhoofd “gespecialiseerd in het ongespecialiseerde” 8

9 Kenmerken van de leefwereld land -en tuinbouw
Gesloten cultuur, weinig praten Verwevenheid werk en privé, relatie tussen bedrijfsresultaat en identiteit Fierheid, niet snel hulp zoeken Problemen moet je zelf oplossen Kenmerken van leefwereld land –en tuinbouwers Op het agrarische gezinsbedrijf zijn werken, wonen en leven nauw met elkaar verbonden. In sociaal, fysiek en financieel opzicht. Voor hen is het een levenswijze, waarbij bepaalde waarden een centrale rol spelen. Verwevenheid van werk en privé Binnen het agrarisch bestaan bestaat er een verwevenheid van werk en privé. In fysieke zin: wonen en werken vindt plaats op een en hetzelfde erf. En in sociale zin: werkrelaties en sociale (privé) relaties lopen door elkaar. Agrariërs en hun gezinnen ontlenen hieraan hun identiteit. Werken en leven wordt door agrariërs en hun gezinnen niet ervaren als een gescheiden terrein. De agrariër en zijn echtgenote werken vaak samen in het bedrijf. Overigens wordt hierbij nog vaak een traditionele taakverdeling aangehouden. De agrariër doet veruit het meeste werk op het bedrijf. De echtgenote verricht het werk om het bedrijf heen, zoals huishouden en opvoeding van de kinderen. Wat overigens niet wegneemt dat ook de echtgenote zaken op kan vangen wanneer nodig. Gesloten cultuur De agrarische cultuur is geen praatcultuur. De gesprekken die worden gevoerd draaien veelal om alles wat met het bedrijf te maken heeft. Het laten zien van emoties, het geven van woorden aan je gevoel, is niet direct gewoon voor een agrariër. Over het algemeen is de mentaliteit gebaseerd op werkmoraal: niet zeuren, maar doorgaan. Begrip wordt niet getoond door woorden maar door acties. Hierdoor lijkt de communicatie binnen het agrarisch gezin over persoonlijke zaken niet erg persoonlijk en open. Dit uit zich zeker ook in de gesprekken met eventuele buitenstaanders, zoals bijvoorbeeld met hulpverleners. In deze cultuur speelt de relatie tussen bedrijfsresultaat en identiteit een grote rol. Als het resultaat groeit, groeit ook het zelfvertrouwen. Je kunt je voorstellen hoe het zit met de identiteit als een bedrijf moet sluiten. Dan overheerst een gevoel van mislukking en dat is van invloed op relaties. Familietraditie Een agrariër, vooral de generatie ouder dan 40 jaar, heeft doorgaans zijn leven lang op dezelfde plek gewoond en gewerkt. Geboren en getogen op het bedrijf, blijft hij daar doorgaans wonen tijdens de voorbereiding op de bedrijfsovername. Het opbouwen van een zelfstandig leven, bijvoorbeeld in een andere plaats, kent de agrariër niet. Bij veel agrariërs is het nog steeds gewoon dat het bedrijf wordt overgenomen door een van de kinderen. Voor kinderen is het gewoon om deel te nemen aan het bedrijfsleven. Van jongs af aan zijn ze verweven met de activiteiten op het bedrijf en groeien mee in de werkzaamheden die verricht moeten worden en hebben daarin vaak hun eigen rol en taak. Veel bedrijven zijn al generaties lang in de familie. Voortzetting van de familietraditie is een belangrijk kenmerk van het leven van de agrariër. Hierdoor is het agrarisch bedrijf voor de agrariër de plek waar zijn wortels liggen. Hij is met deze plek vergroeid. Vrijheid De agrariër is van oudsher zelfstandig ondernemer. In zijn dagelijks werk was er veelal niemand aan wie hij verantwoording verschuldigd was. Niemand die zich met hem bemoeide. Deze vrijheid is altijd een van de centrale waarden van de agrariër als zelfstandig ondernemer geweest. Veel agrariërs voelen zich nu door wet- en regelgeving in deze vrijheid aangetast.

10 Naar mensen toe gaan Afspraak aan huis/ op bedrijf ( of andere locatie) Aanpassen aan werk- en leefritme van de mensen - afspraken aangepast aan dagelijks werkritme van het bedrijf - aanpassen aan seizoenswerkzaamheden - aanpassen aan weersomstandigheden ( flexibiliteit) Aanpassen aan werk- en leefritme van de mensen - afspraken aangepast aan dagelijks werkritme van het bedrijf Bv geen afspraken tijdens melkmoment, afspraken in de avond in drukke perioden - aanpassen aan seizoenswerkzaamheden Bv geen afspraken willen maken in zeer drukke perioden - aanpassen aan weersomstandigheden Bv

11 “Ambassadeurs” / erfbetreders
Netwerk van erfbetreders: Dierenartsen Boekhouders Controleurs overheid ( FAVV, MIB, ) Banken Landbouworganisaties Toeleveringsbedrijven Tools/oplossingen beschikbaar stellen voor erfbetreders

12 Drempelverlaging Persvermeldingen -vakpers + algemeen
Presentaties en mailings voor Veevoederbedrijven Boekhoudernetwerken SBB, DLV en andere Veeartsen voor landbouwhuisdieren Psychiatrische instellingen en huisartsen in plattelandsgemeenten OCMW‟s Gemeenten, provincies, Vlaamse, federale en Europese overheid o Wekelijks een advertentie in De Drietand (vakblad van Algemeen Boerensyndicaat). o Jaarlijks in het ledenaanbod van de Boerenbond. o Regelmatig uitgenodigd als spreker bij de vrouwenorganisatie KVLV-Agra. Praktische organisatie: o Website met sprekende en realistische voorbeelden van problemen en oplossingen die uitnodigen contact met de organisatie op te nemen. o De communicatie wordt breed gedragen door ambassadeurs en sympathisanten. o Er wordt tijd geïnvesteerd in relaties met adviesvragers en netwerken van initiatiefnemers en oprichters. o Deelname aan  VVSG-opleiding aan OCMW  Stuurgroepen als die van Tussenstap , Efrem…  Adviesgroep Koning Boudewijnstichting  Adviesgroepen onderzoekscellen ADLO, hogescholen, universiteiten…  Verenigingen waar armen aan het woord komen  Samenlevingsopbouw o Mailings naar  Veevoederbedrijven  Boekhoudernetwerken SBB, DLV en andere  Veeartsen voor landbouwhuisdieren  Psychiatrische instellingen en huisartsen in plattelandsgemeenten  OCMW‟s  Politieke mandatarissen van gemeenten, provincies, Vlaamse, federale en Europese overheid  Curatoren Public relations: o Met een honderdtal persvermeldingen per jaar worden ons imago en onze naamsbekendheid als hulporganisatie verder verspreid. In onze Nieuwsbrieven vragen we onze informatie verder te verspreiden onder de contacten van de abonnees.


Download ppt "Vzw Boeren op een Kruispunt 0800 /"

Verwante presentaties


Ads door Google