De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mobiliteit in Nederland onder de loep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mobiliteit in Nederland onder de loep"— Transcript van de presentatie:

1 Mobiliteit in Nederland onder de loep
Lucas Harms Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

2 Mobiliteitsbeeld 2014 www.kimnet.nl
KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

3 Mobiliteitsbeeld 2014 KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

4 Mobiliteitsbeeld 2014 KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

5 Mobiliteitsbeeld 2014 KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

6 Mobiliteitsbeeld 2014 KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

7 Mobiliteitsbeeld 2014 KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

8 Mobiliteitsontwikkeling 1985 – 2013 Personenkilometers
KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

9 Aantal verplaatsingen versus afgelegde kilometers 2013
KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

10 Mobiliteitsbeeld 2014 KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

11 Afvlakking groei autogebruik van Nederlanders in NL
Autopassagier Autobestuurder Sinds 2005 afvlakkende trend, na 2008 mogelijk versterkt door kredietcrisis In 2011 lichte toename .slide 3 laat zien dat we in goed gezelschap verkeren Reizigerskilometers auto, Bron: OVG/MON/OVIN, bewerking KiM KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

12 Afvlakking groei autogebruik van Nederlanders in NL
Sinds 2005 afvlakkende trend, na 2008 mogelijk versterkt door kredietcrisis In 2011 lichte toename .slide 3 laat zien dat we in goed gezelschap verkeren Bron: OVG/MON/OVIN, bewerking KiM KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

13 Automobiliteit – verschillen leeftijdsgroepen
Verschillen tussen leeftijdsgroepen door ontwikkelingen in omvang van de groep en door veranderingen in gedrag Bijdrage aan de groei per leeftijdsgroep KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

14 Automobiliteit – verschillen leeftijdsgroepen
Verschillen tussen leeftijdsgroepen door ontwikkelingen in omvang van de groep en door veranderingen in gedrag = Bijdrage aan de groei per leeftijdsgroep Door verandering in omvang v.d. groep KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

15 Automobiliteit – verschillen leeftijdsgroepen
Verschillen tussen leeftijdsgroepen door ontwikkelingen in omvang van de groep en door veranderingen in gedrag = + Bijdrage aan de groei per leeftijdsgroep Door verandering in omvang v.d. groep Door veranderend gedrag binnen de groepen KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

16 Veranderende automobiliteit jongvolwassenen
Minder mobiliteit door kleinere groep Maar ook afname los van omvang groep Lichte daling rijbewijsbezit Lichte daling autobezit Niet alleen een demografisch effect: binnen de groep neemt de automobiliteit namelijk ook af Rijbewijsbezit: geen wezenlijke wijzigingen, alleen mannen lichte daling van 74% in 1995 naar 71% in 2009 Autobezit: geen wezenlijke wijzigingen, lichte daling autobezit van 32% in 1995 naar 30% in 2009 In Duitsland duidelijke terugval in rijbewijs- en autobezit in vergelijkbare groepen geconstateerd in vergelijkbare periode Maatschappelijke positie: Aandeel studenten toegenomen van in 1995 naar in Werkende jongeren afgenomen van 1,7 miljoen naar 1,3 miljoen. Trek naar sterk verstedelijkt gebied (geldt ook voor andere bevolkingsgroepen) Totaal aantal inwoners NL +8% ( ), terwijl totaal aantal inwoners stedelijk gebied +31% ( ) In sterkt verstedelijkte gebieden verschuiving naar fiets en OV (In Duitsland ook geconstateerd, maar in vergelijkbare periode, maar in veel sterkere mate; Hierbij past een internationaal perspectief: aandeel OV is in Nederland vrij laag, maar totale aandeel duurzame mobiliteit (niet-auto) is relatief hoog door hoog fietsgebruik!! DIT HELE BLOK BENADRUKKEN VOOR DGRW Status auto voor jongeren nog steeds hoog, maar vroeger was die misschien wel hoger; we hebben geen vergelijking! In andere westerse landen wordt verschuivende focus op bezit/gebruik van auto naar bezit/gebruik smartphone en tablet als belangrijke oorzaak gezien; harde onderzoekresultaten ontbreken en in specifiek onderzoek SCP (focusgroepen) hebben wij dit niet kunnen vaststellen. Dat roept de vraag naar de invloed van ICT op: Volgende slide gaat daarop in KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

17 Mobiliteitsbeeld 2014 KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

18 Aandeel van de fiets in…
2010 2005 2000 1995 1990 1985 25%

19 … maar grote sociale verschillen …

20

21 … en grote ruimtelijke verschillen…

22 Regionale variaties in fietsgebruik

23 Fietsgebruik naar achtergrondkenmerken

24 Decompositie-analyse
componenten Meer Meer mensen = meer verplaatsingen Ontwikkelingen in het fietsgebruik Vaker Per persoon gemiddeld vaker een verplaatsing: grotere deelname individueel vaker vaker voor de fiets Verder Per verplaatsing gemiddeld meer kilometers

25 “Decompositie” ontwikkeling fiets 2004-2013
KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

26 Mobiliteitsbeeld 2014 KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

27 Vooral ouderen maken gebruik van e-fiets

28 KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid


Download ppt "Mobiliteit in Nederland onder de loep"

Verwante presentaties


Ads door Google