De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatwerkdecreet in uitvoering Sectoranalyse Recyclage September 2014 © 2014 Deloitte Belgium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatwerkdecreet in uitvoering Sectoranalyse Recyclage September 2014 © 2014 Deloitte Belgium."— Transcript van de presentatie:

1 Maatwerkdecreet in uitvoering Sectoranalyse Recyclage September 2014 © 2014 Deloitte Belgium

2 Het doel van deze sectoranalyse is om een generiek overzicht geven van de recyclagesector, incl. evolutie van de sector, algemene trends, groeipotentieel, waardeketen, belangrijke spelers Concreet zal er binnen deze sectoranalyse worden gefocust op de wisselwerking tussen de Sociale Economie en de recyclagesector. Een antwoord op de volgende vragen zal geformuleerd worden: -Waar in de waardeketen zit er potentieel voor maatwerkbedrijven? -Hoe kunnen potentiële activiteiten georganiseerd worden? -Welke spelers kunnen partners zijn? -Welke bedrijven zijn actief in de sector (concrete aanknopingspunten)? -Bestaan er voorbeelden van samenwerkingen tussen sociale economie en deze sector? Doel van de sectoranalyse 2© 2014 Deloitte Belgium

3 Sectoroverzicht 4 Een overzicht van de Belgische markt 4 Het type spelers op de Belgische markt 6 Belangrijke speerpunten in de Belgische markt en de rol van de sociale economie 7 Onderzoek op de markt toont de verschillende activiteiten in recyclage aan 8 Recyclage van AEEA 9 Recyclage van glas15 Recyclage van gevaarlijk afval16 Recyclage van papier & karton 17 Recyclage van hout & houtafval18 Recyclage van bouw & sloopafval 19 Recyclage van huishoudelijk restafval 20 Recyclage en verwerking van productie afval en defecte producten 21 Kleine niches in recyclagesector 24 Potentieel voor sociale economie in recyclagesector 25 Onze conclusie van het marketpotentieel voor de sociale economie25 Inhoudsopgave © 2014 Deloitte Belgium3

4 Een overzicht van de Belgische markt Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium4 Na een sterke groei in de afgelopen decennia betreffende de inzameling en verwerking van afval is er een stagnatie in recyclagehoeveelheden op te merken in de laatste jaren (afhankelijk van het type afval). Bron: FODEconomie - http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/leefmilieu/afval/verpakking/ Evolutie recyclage verpakkingsafval (glas, PMD, papier/karton, hout, andere) in België Echter wordt van het totaal geproduceerde verpakkingsafval reeds significant veel gerecycleerd Verhouding aantal geproduceerd verpakkingsafval / aantal gerecycleerd verpakkingsafval in België Bron: FODEconomie - http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/leefmilieu/afval/verpakking/

5 Een overzicht van de Belgische markt Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium5 Ook bij algemeen gemeentelijk restafval (opgehaald via gemeentelijke ophaaldiensten / intercommunales) is er een stagnatie in recyclage van afval op te merken in de laatste jaren. Bron: FODEconomie - http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/leefmilieu/afval/gemeentelijk/

6 Het type spelers op de Belgische markt Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium6  Recyclage via ophaaldiensten (intercommunales of gemeentelijke ophaaldiensten).  Recyclage via containerparken.  Ophaling via supermarkten, ontpakkers, etc. (vb. batterijen).  Private afvalverwerkers (vb. SITA, Van Gansewinkel, Gielen). Afhankelijk van het product zijn er een reeks operatoren actief in afvalophaling en verwerking, recyclage.

7 Belangrijke speerpunten in de Belgische markt * en de rol van de sociale economie Sectoroverzicht  Een kwalitatieve inzamelingsproces voor burgers m.b.t. PMD afval  residupercentage in de PMD-zakken verminderen.  netheid van glasbolsites verbeteren.  Aanmoedigen van buitenhuis sorteren  Sorteerverplichting voor bedrijven.  Sorteerinitiatieven aanmoedigen bij andere organisaties (vb. scholen, gemeentelijke sportcentra). * Bron: Jaarverslag FostPlus 2013 © 2014 Deloitte Belgium7 Mogelijke opportuniteiten voor sociale economie

8 Onderzoek op de markt toont de verschillende activiteiten in recyclage aan Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium8 elektrische en elektronische apparaten (AEEA) GlasGevaarljk afval Huishoudelijk & restafval Productieafval / defecte producten Andere niches Papier & karton Hout & houtafval Bouw & sloopafval

9 Recyclage van AEEA Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium9 elektrische en elektronische apparaten (AEEA) GlasGevaarljk afval Huishoudelijk & restafval Productieafval / defecte producten Andere niches Papier & karton Hout & houtafval Bouw & sloopafval Proces in een notendop:  3 grote stromen  Recupel stroom  Proferssionele verwerkingsbedrijven en elektronica producenten  Andere bedrijven met eigen afvalpreventie & afvalbeheer plan Spelers op de markt:  Recupel, professionele verwerkingsbedrijven, service providers inzake recyclage Potentieel voor een maatwerkbedrijf: JA  Vooral opportuniteit in onderaanneming voor verwerkingsbedrijven: uitvoeren van manuele taken  Opportuniteit in duurzame samenwerking met producent voor recuperatie producten (zoals IMIR & Telenet case)  Op LT: aansluiten bij Recupel

10 Recyclage van AEEA We maken een onderscheid tussen 4 belangrijke stromen in de AEEA recyclage sector. 10© 2014 Deloitte Belgium ParticulierenProfessioneel Recupel Telecom / multimedia bedrijven Individueel afvalpreventie en afvalbeheer plan Professionele verwerkings- bedrijven Recyclage AEEA

11 Demontage van bepaalde fracties Te veel criteria om charter verwerker te worden van Recupel: in het bezit van een ISO 14001- certificaat en voldoen aan WEEELABEX-standaarden dient te beschikken over voldoende en flexibele verwerkingscapaciteit en dient desgevallend de nodige initiatieven te nemen om deze capaciteit te verhogen Demontage en depollutie In handen van verwerkingsbedrijf GALLOO. Depollutie vaak door invoegbedrijven in onder- aanneming Recyclage van AEEA Recupel stromen 11 Afvoeren en verwerking gebeurt per fractie Tenders die Recupel afsluit met verwerkingsbedrijven. Via 31 Hergebruikscentra in Vlaanderen: Organisatie in Vlaanderen: Komosie Recupel partner inzamelaar Herstellen van AEEA en grading services Momenteel beschikken 16 van de 31 hergebruikcentra over een eigen herstelplaats, de andere hergebruikcentra werken ook steeds met deze herstelplaatsen. Beperkte aanvoer van herstelbaar en herbruikbaar AEEA Strengere regelgeving van OVAM in de toekomst naar hersteldiensten toe (proces matig en productmatig) Containerparken Elektrowinkels Hergebruikwinkels Manuele verwerking Hergebruik Demonteren en depollueren Ophaling Sortering & sampling Value Chain Overlegstations Verwerkingsbedrijven Sorteren van AEEA alvorens verwerking: Momenteel is dit in handen van verwerkingsbedrijf GALLOO die reeds nauw en langdurig samenwerkt met een BW. Huidige marktsituatie / spelers Potentieel voor Sociale economie Sampling: Recupel voert steekproeven uit bij charter verwerkers Momenteel is dit volledig in handen van Revam (Vlaanderen) en Hautes Ardennes (Wallonië), © 2014 Deloitte Belgium11

12 Recyclage van AEEA Andere kanalen: telecomproviders & private recyclage & verwerkingsbedrijven 12 Via samenwerking met een van de recyclage of verwerkingsbedrijven Invoegbedrijven Via samenwerking met een van de recyclage of verwerkingsbedrijven Ophaling: Apparaten worden meegenomen door techniekers bij vervanging, Apparaten worden binnengebracht door particulieren in telecomwinkels of komen in de Recupel stroom terecht via de andere kanalen. Herstellen van AEEA en andere diensten in het kader van klaarmaken voor herverkoop Telecom bedrijven, multimedia bedrijven Private recyclage bedrijven vb. eRecyclingCorps, Zone impact, etc. in opdracht van telecom / multimediabedrijf. Demontage van bepaalde fracties in onderaanneming voor professioneel verwerkingsbedrijf Manuele verwerking Hergebruik Demonteren en depollueren Ophaling Sortering & sampling Value Chain Recylage en verwerkingsbedrijven BW/SW’s Sorteren van AEEA alvorens verwerking -Per product -Herbruikbaar / niet herbruikbaar -Grading services Huidige marktsituatie / spelers Potentieel voor Sociale economie Sampling: Vraag van bestaande verwerkingsbedrijven naar externe sampling diensten ter controle. © 2014 Deloitte Belgium

13 Recyclage van AEEA voor bedrijven Individueel afvalpreventie en afvalbeheer plan 13 Afvalbeheer en preventieplan is bij vele multinationals georganiseerd op multinationaal niveau (geen lokale beslissingsbevoegdheid). De goederen worden opgehaald in alle lokale filialen en in Centraal en Oost-Europa verwerkt. Bedrijven met lokaal afvalbeheer plan werken met professionele verwerkingsbedrijven die een totaalpakket aanbieden. Deze verwerkingsbedrijven bieden een prijs per kilogram aan naargelang producten en product categorieën. Zij kopen als het ware de oude toestellen op en verkopen op hun beurt de gerecupereerde materialen (metalen, etc.) Belangrijk in het kiezen van een verwerker-partner De verwerker moet een totaaloplossing kunnen aanbieden: ophaling, sortering, depolluatie en demontage, rapportering, verkoop van restmaterialen, etc. De onderneming moet rapporteren via bepaalde standaarden naar OVAM, deze rapportage moet kunnen voorzien worden door de verwerker. Na marktonderzoek blijkt dat er bij de bedrijven die vandaag de dag een eigen afvalbeheer en preventieplan hebben weinig interesse is in een rechtstreekse samenwerking met beschutte werkplaatsen. Wel zien zij opportuniteiten in onderaanneming bij verwerkingsbedrijven voor de recuperatie van bepaalde onderdelen (vb. chips, geheugenkaarten) en taken die niet automatisch kan gebeuren. Manuele verwerking Hergebruik Demonteren en depollueren Ophaling Sortering Value Chain Huidige marktsituatie / spelers Potentieel voor Sociale economie © 2014 Deloitte Belgium

14 Voorbeeld van succesvolle samenwerking in de sector Telenet & BW IMSIR werken al 10 jaar samen voor recyclage en recuperatie van modems en Digiboxen. 14© 2014 Deloitte Belgium Manuele verwerking Hergebruik Demonteren en depollueren Ophaling Sortering & sampling Value Chain -Telenet ontvangt defecte toestellen via techniekers, via verkooppunten -De toestellen komen ongesorteerd de werkplaats binnen. Eerste sortering door BW: uitpakken van toestellen + Kabels, snoeren, plastic en karton gaan meteen naar de recyclage. De toestellen zelf worden apart gehouden voor de volgende stap. De kaarten uit de Digibox worden voor Telenet ook gerecupereerd. Telenet betaalt immers licenties voor de technologie in de kaarten. En zo kan Telenet behoorlijk wat licentiegelden recupereren. Administratieve verwerking: elk binnengekomen toestel moet geregistreerd worden Modems: Testen van alle modems, De gedetailleerde testresultaten worden vanzelf naar Telenet verstuurd. Verwerking van diegene die nog bestemd zijn voor hergebruik; poetsen en opnieuw folie over doen. Sorteren van Digicorders -Sorteren voor hergebruik of niet op basis van leeftijd Hergebruiksklaar maken: update van de firmware & testen van de toestellen, oppoetsen en opnieuw folie over doen. Voedingen en toebehoren worden ook gerecupereerd: deze worden getest en klaargemaakt voor hergebruik.

15 Recyclage van glas Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium15 elektrische en elektronische apparaten (AEEA) GlasGevaarljk afval Huishoudelijk & restafval Productieafval / defecte producten Andere niches Papier & karton Hout & houtafval Bouw & sloopafval Proces in een notendop:  Ophaling bij bedrijven, containerparken, inzamelpunten  Sorteren van verschillende types glas  Klaarmaken voor verwerking: vb. verwijderen van schroefdoppen  Smelten van glas in ovens  Verkoop grondstoffen in industrie Spelers op de markt:  Professionele afvalverwerkers (van Gansewinkel, …) Potentieel voor een maatwerkbedrijf: JA  Overnemen van manuele activiteiten van afvalverwerkers, op locatie.  Geen schadelijke stoffen te verwerken  Eenvoudig manueel werk  Beperkte investering in machines, vergunningen, etc.

16 Recyclage van gevaarlijk afval Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium16 elektrische en elektronische apparaten (AEEA) GlasGevaarljk afval Huishoudelijk & restafval Productieafval / defecte producten Andere niches Papier & karton Hout & houtafval Bouw & sloopafval Proces in een notendop:  Ophaling van gevaarlijk afval  Destillatie van gevaarlijk afval  Doorverkoop van sommige (brandbare) stoffen aan industrie  Recuperatie materialen en grondstoffen (baterijen) en verkoop aan producent.  Verbranden van rest. Spelers op de markt:  Professionele afvalverwerkers (van Gansewinkel, …) Potentieel voor een maatwerkbedrijf: NEE  In onderaanneming voor grote verwerkingsbedrijven maar:  Beperkt manueel werk  Gevaarlijke stoffen  Complex werk (depollutie)  Hoge investeringen in machines, kwaliteit, veiligheid, etc.

17 Recyclage van papier & karton Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium17 elektrische en elektronische apparaten (AEEA) GlasGevaarljk afval Huishoudelijk & restafval Productieafval / defecte producten Andere niches Papier & karton Hout & houtafval Bouw & sloopafval Proces in een notendop:  Ophaling van papier bij bedrijven, containerparken, particulieren  Handmatig & automatisch sorteren van papiersoorten (krantenpapier, karton, etc.)  Persen van papier voor hergebruik  Levering aan producenten Spelers op de markt:  Professionele afvalverwerkers (van Gansewinkel, …) Potentieel voor een maatwerkbedrijf: JA  In onderaanneming voor grote verwerkingsbedrijven:  manueel werk in sorteren  Geen gevaarlijke stoffen  Geen complex werk  Beperkte investeringen

18 Proces in een notendop:  Ophaling van hout bij bedrijven, containerparken, groendiensten, etc.  Sorteren en classificeren van houtsoorten  A=schrijnwerkerij en spaanplaten, tot C= afval voor energieproductie  Automatische verwerking: persen, versnippering, etc.  Verkoop van grondstoffen Spelers op de markt:  Professionele afvalverwerkers (van Gansewinkel, …)  Nichebedrijven die zelf verwerken tot producten Potentieel voor een maatwerkbedrijf: JA  In onderaanneming voor grote verwerkingsbedrijven:  manueel werk in sorteren  Geen gevaarlijke stoffen  Geen complex werk  Beperkte investeringen  Zwaar werk  Rechtstreeks aanbod naar omliggende bedrijven toe (vb. recuperatie pallets)  Verkoop grondstoffen Recyclage van hout & houtafval Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium elektrische en elektronische apparaten (AEEA) GlasGevaarljk afval Huishoudelijk & restafval Productieafval / defecte producten Andere niches Papier & karton Hout & houtafval Bouw & sloopafval 18

19 Recyclage van bouw & sloopafval Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium elektrische en elektronische apparaten (AEEA) GlasGevaarljk afval Huishoudelijk & restafval Productieafval / defecte producten Andere niches Papier & karton Hout & houtafval Bouw & sloopafval Proces in een notendop:  Ontruiming / afbraak van bouwwerven  Ophaling containers  Sorteren van bouwafval  Verwijderen papier & plastic  Puin breken (verwerking tot granulaat/zand)  Recuperatie metaal,staal, koper, ijzer, … Spelers op de markt:  Professionele afvalverwerkers (van Gansewinkel, …)  Gespecialiseerde firma's voor verwerking bouw en sloopafval Potentieel voor een maatwerkbedrijf: JA  In onderaanneming voor aannemers: helpen bij afbraakwerken en meenemen van puin  In onderaanneming voor grote verwerkingsbedrijven: verwijderen plastic, papier, sorteren, recuperatie van metaal en ijzer  Neemt veel plaats in beslag  Zwaar en gevaarlijk werk 19

20 Recyclage van huishoudelijk restafval Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium elektrische en elektronische apparaten (AEEA) GlasGevaarljk afval Huishoudelijk & restafval Productieafval / defecte producten Andere niches Papier & karton Hout & houtafval Bouw & sloopafval Proces in een notendop:  Ophaling  Automatische verwerking & verbranding  Verkoop van grondstoffen Spelers op de markt:  Professionele afvalverwerkers (van Gansewinkel, …) Potentieel voor een maatwerkbedrijf: NEE  Sterk gereguleerd  Mature marktsituatie met gekende spelers  Geen tot beperkte manuele activeiten die in onderaanneming uitgevoerd kunnen worden. 20

21 Recyclage en verwerking van productie afval en defecte producten Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium elektrische en elektronische apparaten (AEEA) GlasGevaarljk afval Huishoudelijk & restafval Productieafval / defecte producten Andere niches Papier & karton Hout & houtafval Bouw & sloopafval Proces in een notendop:  Sorteren van defecte onderdelen, deels afgewerkte en afgewerkte producten  Recuperatie van waardevolle onderdelen (vb. computerchips, elektronica, etc. )  Demontage defecte producten & sorteren van defecte onderdelen voor terugzending naar leveranciers Potentieel voor een maatwerkbedrijf: Beperkt  Weinig bedrijven de dag van vandaag recycleren defecte producten en onderzoek toont aan dat dit in de nabije toekomst niet direct zal toenemen.  Bedrijven willen geen extra partner naast de professionele recyclagepartner die ze al hebben voor verwerking papier, restafval, etc.  Leveranciers bieden deel van deze diensten ook aan: gratis vervangen van defecte onderdelen 21

22 Uitkomst marktbevraging in de regio Recyclage en verwerking van productie afval en defecte producten 95% van de ondervraagde bedrijven met recyclage bezig Meest voorkomende recyclage activiteiten 1.Sorteren van papier, karton, PMD. 2.Optimalisatie van processen om afvalcreatie in de productie te beperken Defecte onderdelen, tussen- en eindproducten worden: 1.Verwerkt als afval 2.Teruggestuurd naar leverancier die deze vervangt. 95% van de ondervraagde ondernemingen werken samen met een professionele partner voor recyclage activiteit. Meest genoemde partners: -SITA -Van Gansewinkel -Indaver © 2014 Deloitte Belgium22

23 Uitkomst marktbevraging in de regio Recyclage en verwerking van productie afval en defecte producten © 2014 Deloitte Belgium23 90% was formeel over het niet verder uitbouwen van recyclage activiteiten op korte termijn voornamelijk vanwege: -Focus liever op core-activiteiten, recyclage is geen strategische doelstelling -Kosten wegen niet op tegen de baten -Complexiteit van samenwerking met meerdere partners -We zijn conform de markt, stakeholders verwachten momenteel niet meer van ons (heeft geen impact op imago/ commerciële activiteit) Op lange termijn sluiten meeste bedrijven een verdere uitbreiding van recyclage niet uit. Al is er geen duidelijk zicht over welke richting dit zal aannemen.

24 Kleine niches in recyclagesector Sectoroverzicht © 2014 Deloitte Belgium elektrische en elektronische apparaten (AEEA) GlasGevaarljk afval Huishoudelijk & restafval Productieafval / defecte producten Andere niches Papier & karton Hout & houtafval Bouw & sloopafval Andere niches in recyclage -Recyclage van autobanden -Geen potentieel voor sociale economie -Beperkte manuele activeiten -Hoog brandgevaar -Verwerking/ vernietiging van betrouwbare documenten -Geen potentieel voor sociale economie -Weinig manueel werk -Recyclage van orthopedisch materiaal -Wel potentieel voor sociale economie -Recuperatie van waardevolle materialen -Toenemende vraag (meer orthopedische hulpstukken), meer crematies -Manuele activiteiten in recuperatie -Beperkte spelers op deze markt 24

25 Onze conclusie van het marketpotentieel voor Sociale economie Potentieel voor sociale economie in recyclagesector © 2014 Deloitte Belgium elektrische en elektronische apparaten (AEEA) GlasGevaarljk afval Huishoudelijk & restafval Productieafval / defecte producten Andere niches Papier & karton Hout & houtafval Bouw & sloopafval 25


Download ppt "Maatwerkdecreet in uitvoering Sectoranalyse Recyclage September 2014 © 2014 Deloitte Belgium."

Verwante presentaties


Ads door Google