De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Gezond werken in de zorg Resultaten onderzoek januari 2015 Transvorm Marc Spoek – Sichting IZZ Babette Bronkhorst – Erasmus Universiteit Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Gezond werken in de zorg Resultaten onderzoek januari 2015 Transvorm Marc Spoek – Sichting IZZ Babette Bronkhorst – Erasmus Universiteit Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 1 Gezond werken in de zorg Resultaten onderzoek januari 2015 Transvorm Marc Spoek – Sichting IZZ Babette Bronkhorst – Erasmus Universiteit Rotterdam

2 Agressie op de werkvloer heeft invloed op de geestelijke gezondheid van zorgmedewerkers Waar of niet waar? Niet waar! Stelling 1

3 Stelling 5 Hoe er op de afdeling omgegaan wordt met arbeidsbelasting is veel belangrijker voor de gezondheid van medewerkers dan de prioriteit die het hoger management eraan geeft Waar of niet waar? Niet waar! Stelling 2

4 1.Aanleiding onderzoek en onderzoekmodel 2.Deelname en respons 3.Belangrijkste resultaten 4.Resultaten in detail Gezondheid en belasting Impact op verzuim, presenteïsme en vitaliteit 5.Oplossing en maatregelen 6.Samengevat Agenda

5 1a. Aanleiding onderzoek – Fysieke en psychosociale arbeidsbelasting zijn de grootste arbeidsrisico’s in Nederland – Spreiding in zorggebruik tussen zorgorganisaties zeer groot – Hoog ziekteverzuim  hoog percentage fysiotherapiegebruikers – Lagere medewerker- en patiënttevredenheid bij hoog percentage fysiotherapie

6 1b. Onderzoeksmodel 6

7 2a. Respons

8 8

9 Lichamelijke gezondheid & fysieke belasting 9

10 4a. Resultaten in detail: Lichamelijke gezondheid 10 Problemen aan het bewegingsapparaat bij 85% van de zorgmedewerkers Klachten aan nek/schouders (64%) en rug (60%) komen het vaakst voor Tabellenbijlage: tabellen B2 Problemen aan het bewegingsapparaat

11 11 4a. Resultaten in detail: Fysieke belasting op branche niveau 31% van de zorgmedewerkers heeft vaak of altijd fysiek belastend werk Bij fysiek belastend werk is de kans op lichamelijke problemen 2,7 maal zo groot Fysieke belasting

12 Zorgmedewerkers die in hun werk veel lichaamskracht nodig hebben verzuimen vaker dan zorgmedewerkers die veel in ongemakkelijke houdingen werken Waar of niet waar? Waar! Stelling 3

13 4b. Resultaten in detail: Impact lichamelijke problemen en fysieke belasting op vitaliteit Resultaten organisatie niveau: par. 3.2.1

14 14 4c. Resultaten in detail: Impact lichamelijke problemen en fysieke belasting op verzuim en presenteïsme Tabellenbijlage: tabel B4.3

15 Geestelijke gezondheid & psychosociale arbeidsbelasting 15

16 16 4d. Resultaten in detail: Geestelijke gezondheid op branche niveau Emotionele uitputting is een onderdeel van burn-out 14% van de zorgmedewerkers heeft last van emotionele uitputting Tabellenbijlage: B3.1 en B3.2 Emotionele uitputting:

17 17 4d. Resultaten in detail: Psychosociale arbeidsbelasting Werkdruk: Werk/Privé conflict:

18 Werkdruk heeft een groter negatief effect op de vitaliteit van zorgmedewerkers dan werk-privé- conflict Waar of niet waar? Niet waar! Stelling 4

19 4e. Resultaten in detail: Impact geestelijke gezondheid en psychosociale belasting op verzuim en presenteïsme 19

20 4f. Resultaten in detail: Impact geestelijke gezondheid en psychosociale belasting op vitaliteit 20

21 5. Oplossingen en impact maatregelen

22 Veiligheidsklimaat = de percepties van medewerkers over de praktijken, procedures en het beleid op het gebied van medewerker veiligheid binnen de organisatie Cultuur of klimaat? Veiligheidsklimaat 22

23 23 5a. Resultaten in detail: Oplossingen om lichamelijke klachten en fysieke belasting te verminderen Resultaten organisatie niveau: par. 3.3

24 24 5b. Resultaten in detail: Oplossingen om emotionele uitputting en psychosociale belasting te verminderen Resultaten organisatie niveau: par. 4.3

25 De rol van de ergocoach 6% van de zorgmederwerkers is aangewezen als ergocoach Veilig gedrag en bekendheid met beleid fysieke belasting 73,2% van de ergocoaches leeft de regels en procedures omtrent fysieke belasting vaak of altijd na 68,9% participeert vaak of altijd in het verbeteren van de fysieke veiligheid in de werkomgeving 64,6% is volledig bekend met het beleid fysieke belasting, 31,5% is deels bekend en 3,8% is niet bekend Veilig gedrag en bekendheid met beleid psychosociale arbeidsbelasting 59,9% van de ergocoaches leeft de regels en procedures omtrent psychosociale arbeidsbelasting vaak of altijd na 51,9% participeert vaak of altijd in het verbeteren van de psychosociale veiligheid in de werkomgeving 34,1% is volledig bekend met het beleid, 31,6% is deels bekend en 14,3% is niet bekend 25

26 Medewerkerveiligheid; net zo belangrijk als patiëntveiligheid? Vraag: Wat heb je nodig om medewerker veiligheid binnen de zorg minstens net zo’n hoge prioriteit te laten zijn als patiënt veiligheid? 26

27 6. Samengevat Werk aan het verbeteren van het veiligheidsklimaat 1.Prioriteit hoger management 2.Betrokkenheid direct leidinggevenden 3.Groepsnormen en groepsgedrag 4.Communicatie 5.Participatiemogelijkheden 27 Voorwaarde: bekendheid met het beleid Psycho- sociaal Fysiek

28 28 https://stichtingizz.nl/gezond- werken/gezond-werken-in-de-zorg


Download ppt "1 Gezond werken in de zorg Resultaten onderzoek januari 2015 Transvorm Marc Spoek – Sichting IZZ Babette Bronkhorst – Erasmus Universiteit Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google