De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw De professionaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw De professionaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 1 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw De professionaliteit van corporaties als opdrachtgevende organisatie Prof.dr.ir. Marleen Hermans TU Delft / Bouwkunde / RE&H Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw

2 2 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Publiek opdrachtgeverschap in de bouw De wijze waarop een organisatie in de publieke sector ten aanzien van haar verantwoordelijkheden in de gebouwde omgeving haar interactie met de markt intern en extern vormgeeft en ten uitvoer brengt.

3 3 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Beschouwingsniveaus Beschouwing vanuit twee perspectieven: De opdrachtgevende organisatie Opdrachtgeven in een specifieke opgave

4 4 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Werkgebied publiek opdrachtgever GEBRUIKER 1 GEBRUIKER 2 GEBRUIKER 3 GEBRUIKER … MARKTPARTIJ A MARKTPARTIJ B MARKTPARTIJ C MARKTPARTIJ … Stakeholder I Stakeholder II Stakeholder … Publieke organisatie H ET BEANTWOORDEN AAN MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE VERWACHTINGEN EN EISEN H ET LEVEREN EN MANAGEN VAN ADEQUATE HUISVESTING & INFRASTRUCTUUR I NKOOP - EN CONTRACT -/ LEVERANCIERSMANAGEMENT IN EEN EFFECTIEVE EN EFFICIËNTE KETEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN B IJDRAGE AAN PRIMAIRE ORGANISATIEDOELEN EN DE EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE INZET VAN MIDDELEN Extern Opdrachtgever- schap Intern Opdrachtgever- schap

5 5 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Tendens: van zelf doen naar regie Kerntaken Sturing markt bedrijfsdoelen & eindresultaat Laagste kosten -> TCO & LCC Inspanningsgericht -> beloning naar prestatie Innovatie & kennis markt Risico’s (ver)delen Financiering (deels) bij marktpartijen Maar ook: onderling samenwerken vanwege schaalgrootte, kennis & vaardigheden

6 € 9,7 mld € 7,1 mld € 8,5 mld Bouwproductie per sector € 5,9 mld € 9,1 mld € 5,7 mld € 4,3 mld Beheer en onderhoud € 25,1 mld Nieuwbouw € 25,4 mld

7 7 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Naar een ‘Maturity Model’ ‘Zelfbeeld’ professionaliteit publieke opdrachtgevers Identificatie van verbeteraspecten Bewustwording van inhoud & breedte rol -> Actieteam Bouw Professionalisering Opdrachtgeverschap -> Adoptie activiteiten door OGF -> Aansluiting bij leerstoel

8 8 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw 10. Creativiteit & flexibiliteit 3. Mensen & Leren 7. Publieke spelregels 1. Organisatie & Beleid 2. Cultuur & Leiderschap 5. Stake- holders 4.Afwegingen & portfolio 6. Maatschap- pelijke waarden

9 9 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw AspectDeelaspect 1. Organisatie & beleid Doelstellingen & beleid Verbeteren & vernieuwen Veranderstrategie 2. Cultuur en leiderschap Sturing & Beoordeling Cultuur t.a.v. innovatie en professionaliteit 3. Mensen & competenties Kennis, capaciteit & competenties Teams Lerende organisatie 4. Integrale afwegingen op portefeuilleniveau Keuzemenu & afwegingskader samenwerkingsvormen TCO / LCC Opgave vs. Portfolio

10 10 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw AspectDeelaspect 5. Omgaan met stakeholders: politiek, gebruikers & overigen Consequenties politiek context Belangen & positie gebruikers & stakeholders Trends & ontwikkelingen 6. Invulling maatschappelijke rol Maatschappelijke belangen integreren in het opdrachtgeven Voorbeeldrol 7. Omgaan met publieke spelregels Vormgeven van integriteit, transparantie, doelmatigheid, rechtmatigheid Aanbestedingsregels

11 11 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw AspectDeelaspect 8. Interactie met en ruimte voor de markt Marktkennis Doelgericht selecteren Benutten innovatiekracht & kennis Interactie, partnership, samenwerking 9. Professioneel handelen in opgaven Rolbewust en rolvast Professioneel variëren Specificeren, aanbesteden, contracteren, contractmanagement 10. Creativiteit en flexibiliteit Handelen binnen kaders maar out of the box

12 12 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Ontwikkelingscriteria IndicatorToelichting IntegraliteitHeeft de opdrachtgever dit specifieke aspect op de agenda heeft staan? Beschouwt de opdrachtgever het aspect integraal? SMART-doelenHeeft de opdrachtgever zichzelf concrete doelstellingen heeft opgelegd op dit aspect? In hoeverre legt de opdrachtgever over die doelstellingen verantwoording af? Evalueert de opdrachtgever zijn doelen en doelbereiking systematisch? InbeddingIn welke mate is dit specifiek aspect in de organisatie ingebed en dus gekend en bekend bij de (relevante) medewerkers? Ondersteunende middelen In welke mate zijn er voor dit specifieke aspect processen, methoden, instrumenten beschikbaar om de activiteiten te borgen en ondersteunen.

13 13 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Niveaus NiveauOmschrijving 1Initieel / adhoc Ontwikkelingen verlopen chaotisch en ad hoc. Problemen worden pas opgelost als ze zich voordoen. 2HerhaalbaarHet niveau waarbij de organisatie zover geprofessionaliseerd is dat bij het ontwikkelproces gebruik wordt gemaakt van de kennis die eerder is opgedaan. Beslissingen worden dus genomen op basis van ervaring. 3Gedefinieerd / standaard Het niveau waarbij de belangrijkste processen zijn gestandaardiseerd. 4Beheerst / gemanaged Het niveau waarbij de kwaliteit van het ontwikkelproces wordt gemeten zodat het kan worden bijgestuurd. 5OptimaliserenHet niveau waarbij het ontwikkelproces als een geoliede machine loopt en er alleen maar sprake is van ‘finetuning’ (puntjes op de i). 1 2 3 4 5

14 14 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Organisatie in beeld 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9. 1.2.3. 10.8. 4.5. 7.6.

15 15 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Workshop

16 16 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw 10. Creativiteit & flexibiliteit 3. Mensen & Leren 7. Publieke spelregels 1. Organisatie & Beleid 2. Cultuur & Leiderschap 5. Stake- holders 4.Afwegingen & portfolio 6. Maatschap- pelijke waarden

17 17 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Welke groep aspecten acht u het meest van belang voor goed opdrachtgeverschap? ORGANI- SATIE CONTEXTOPGAVEINTEGRAAL 1. Organisatie en beleid 4. Afwegingen en portfolio 8. Interactie met en ruimte voor de markt 10. Creativiteit en flexibiliteit 2. Cultuur en leiderschap 5. Stakeholders9. Professioneel handelen in opgave 3. Mensen en leren 6. Maatschap- pelijke waarden 7. Publieke spelregels

18 18 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw In welke groep aspecten denkt u dat uw organisatie op dit moment het beste ‘scoort’ ? ORGANI- SATIE CONTEXTOPGAVEINTEGRAAL 1. Organisatie en beleid 4. Afwegingen en portfolio 8. Interactie met en ruimte voor de markt 10. Creativiteit en flexibiliteit 2. Cultuur en leiderschap 5. Stakeholders9. Professioneel handelen in opgave 3. Mensen en leren 6. Maatschap- pelijke waarden 7. Publieke spelregels

19 19 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw In welke groep aspecten voorziet u voor uw organisatie de grootste ontwikkelopgave? ORGANI- SATIE CONTEXTOPGAVEINTEGRAAL 1. Organisatie en beleid 4. Afwegingen en portfolio 8. Interactie met en ruimte voor de markt 10. Creativiteit en flexibiliteit 2. Cultuur en leiderschap 5. Stakeholders9. Professioneel handelen in opgave 3. Mensen en leren 6. Maatschap- pelijke waarden 7. Publieke spelregels

20 20 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Wat zou uw organisatie op projectniveau vooral moeten leren t.a.v. opdrachtgeverschap? …

21 © Fabio Bruna, 2009 Wat zou uw organisatie op organisatieniveau vooral moeten leren t.a.v. opdrachtgeverschap? …

22 22 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Eens of oneens: Opdrachtgeverschap gaat over strak inkopen tegen een zo laag mogelijke prijs. De rest is onzin. EENSONEENS

23 23 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Eens of oneens: Voor goed opdrachtgeverschap is het op orde brengen van je organisatie belangrijker dan het hebben van goede project- en objectmanagers. EENSONEENS

24 24 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Eens of oneens: Onze medewerkers zijn prima in staat om nieuwe samenwerkingsvormen toe te passen / tot ontwikkeling te brengen. EENSONEENS

25 25 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Eens of oneens: Goed opdrachtgeverschap vraagt vooral actieve ondersteuning door en een rechte rug van de bestuurder. EENSONEENS

26 26 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Eens of oneens: Een corporatie moet volstaan met twee tot drie samenwerkingsvormen om zijn projecten en onderhoudsopgave in de markt te zetten om het opdrachtgeven beheersbaar te houden. EENSONEENS

27 27 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Eens of oneens: Een corporatie heeft wel wat anders aan zijn hoofd vandaag dan nadenken over opdrachtgeverschap. EENSONEENS

28 28 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Eens of oneens: We benutten onze leveranciers niet goed genoeg. Ze kunnen meer en beter dan we van ze vragen. EENSONEENS

29

30 30 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw Afronding Ervaringen? Geïnteresseerd in verdere ontwikkeling en uitwisseling? Najaar 2014: Survey Opdrachtgeverschap! Voorjaar 2015: Pilots maturity model Interesse: mail naar Opdrachtgeverschap-BK@tudelft.nl

31 31 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw SURVEY

32 32 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw

33 33 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw


Download ppt "1 Challenge the future De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw De professionaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google