De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek verkeershinder. Belevingsonderzoek verkeershinder op de doorgaande weg door Wirdum en Swichum Onderzoek uitgevoerd door: Robbert de Vries Robbert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek verkeershinder. Belevingsonderzoek verkeershinder op de doorgaande weg door Wirdum en Swichum Onderzoek uitgevoerd door: Robbert de Vries Robbert."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek verkeershinder

2 Belevingsonderzoek verkeershinder op de doorgaande weg door Wirdum en Swichum Onderzoek uitgevoerd door: Robbert de Vries Robbert de Vries Boele Schelling Boele Schelling In opdracht van: Dorpsbelang Wirdum - Swichum Dorpsbelang Wirdum - Swichum

3 Onderzoek verkeershinder Aanleiding Aanleiding Situatie Situatie Aanpak Aanpak Opzet enquête Opzet enquête Respons op enquête Respons op enquête Uitkomsten: geluid, trillingen, schade, veiligheid Uitkomsten: geluid, trillingen, schade, veiligheid Conclusies Conclusies Mogelijke maatregelen Mogelijke maatregelen

4 Aanleiding Klachten aanwonenden over verkeershinder: Klachten aanwonenden over verkeershinder: Geluid Geluid Trillingen Trillingen Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid Legedyk-Greate Buorren-Hof-Swichumerdyk-Ayttadyk Legedyk-Greate Buorren-Hof-Swichumerdyk-Ayttadyk

5 Situatie: overzicht Legedyk Greate Buorren Hof Swichumerdyk Ayttadyk

6 Situatie: Legedyk Asfaltverharding Asfaltverharding Wegversmallingen Wegversmallingen Oude en nieuwe bebouwing Oude en nieuwe bebouwing

7 Situatie: Greate Buorren Klinkerverharding Klinkerverharding Drempel Drempel Oude bebouwing Oude bebouwing

8 Situatie: Hof Klinkerverharding Klinkerverharding Dorpspodium Dorpspodium Oude en nieuwere bebouwing Oude en nieuwere bebouwing

9 Situatie: Swichumerdyk Klinkerverharding Klinkerverharding Asfalt na Tj. De Boerstr Asfalt na Tj. De Boerstr Brug + 2,5 drempel Brug + 2,5 drempel Oude en nieuwere bebouwing Oude en nieuwere bebouwing

10 Situatie: Ayttadyk Asfaltverharding Asfaltverharding Smal Smal 3 drempels 3 drempels Vooral oude bebouwing Vooral oude bebouwing

11 Situatie: Fundering In het algemeen: Voor 1965 à 1970 gemetselde fundering Voor 1965 à 1970 gemetselde fundering Vanaf 1970 fundering op palen Vanaf 1970 fundering op palen

12 Aanpak Inventarisatie omvang van het probleem Inventarisatie omvang van het probleem Enquête Enquête Verspreiding: alle aanwonenden (141 panden) Verspreiding: alle aanwonenden (141 panden) Verwerken en presenteren resultaten Verwerken en presenteren resultaten Aanbieden aan gemeente (wegbeheerder) Aanbieden aan gemeente (wegbeheerder) Vervolgstappen afhankelijk van uitkomsten Vervolgstappen afhankelijk van uitkomsten

13 Opzet enquete Rapportcijfers voor Rapportcijfers voor Geluid Geluid Trillingen Trillingen Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid Vragen naar oorzaken, uitingen, frequentie, schade, etc. Vragen naar oorzaken, uitingen, frequentie, schade, etc. Inventarisatie afstanden tot wegas, wegverharding, etc. Inventarisatie afstanden tot wegas, wegverharding, etc.

14 Respons enquete totaal

15 Respons enquete per straat

16 Respons enquete Conclusies: Bewoners hebben zeer goed meegewerkt aan enquête Bewoners hebben zeer goed meegewerkt aan enquête Uitkomsten enquête zijn representatief Uitkomsten enquête zijn representatief Met dank aan: Trinet Oudendag, Afke Brandenburg, Anneke van Buiten, Froukje Boonstra en Yvonne van Manen

17 Geluid: Rapportcijfer per weg

18 Geluid Swichumerdyk laagste rapportcijfer 4,6 Swichumerdyk laagste rapportcijfer 4,6 Hof en Legedyk hoogste rapportcijfer 6,7 Hof en Legedyk hoogste rapportcijfer 6,7 Ayttadyk (5,7) en Greate Buorren (6,3) er tussen in Ayttadyk (5,7) en Greate Buorren (6,3) er tussen inConclusie: Bewoners ervaren geluid als hinder, in elk geval op Swichumerdyk Bewoners ervaren geluid als hinder, in elk geval op Swichumerdyk

19 Geluid Mogelijke factoren bij geluidhinder: Soort wegverharding Soort wegverharding Hoeveelheid verkeer (drukte) Hoeveelheid verkeer (drukte) Rijsnelheid Rijsnelheid

20 Geluid: Rapportcijfer per verharding

21 Geluid Conclusies wegverharding: Klinkers geven meeste geluidhinder (rapportcijfer 5,2) Klinkers geven meeste geluidhinder (rapportcijfer 5,2) Asfalt geeft minste geluidhinder (rapportcijfer 6,6) Asfalt geeft minste geluidhinder (rapportcijfer 6,6) Conclusies hoeveelheid verkeer en rijsnelheid komen aan de orde bij trillingen.

22 Trillingen: Rapportcijfer per weg

23 Trillingen Swichumerdyk laagste rapportcijfer 3,9 Swichumerdyk laagste rapportcijfer 3,9 Greate Buorren rapportcijfer 4,9 Greate Buorren rapportcijfer 4,9 Ayttadyk rapportcijfer 5,8 Ayttadyk rapportcijfer 5,8 Hof rapportcijfer 6,4 Hof rapportcijfer 6,4 Legedyk hoogste rapportcijfer 7,2 Legedyk hoogste rapportcijfer 7,2Conclusie: Bewoners ervaren ernstige trillingshinder, met name op Swichumerdyk en Greate Buorren Bewoners ervaren ernstige trillingshinder, met name op Swichumerdyk en Greate Buorren

24 Trillingen Mogelijke factoren bij trillingshinder: Soort wegverharding Soort wegverharding Soort fundering huizen Soort fundering huizen Gewicht verkeer Gewicht verkeer Rijsnelheid Rijsnelheid Hoeveelheid verkeer (drukte) Hoeveelheid verkeer (drukte)

25 Trillingen: Rapportcijfer per verharding

26 Trillingen: Rapportcijfer naar fundering

27 Trillingen Conclusies: Klinkers geven meeste trillingshinder (rapportcijfer 4,4) Klinkers geven meeste trillingshinder (rapportcijfer 4,4) Asfalt geeft minste trillingshinder (rapportcijfer 7,0) Asfalt geeft minste trillingshinder (rapportcijfer 7,0) Gemetselde funderingen meer hinder (rapportcijfer 5,2) Gemetselde funderingen meer hinder (rapportcijfer 5,2) Fundering op palen minder gevoelig (rapportcijfer 7,9) Fundering op palen minder gevoelig (rapportcijfer 7,9)

28 Geluid en trillingen Genoemde oorzaak van geluids- of trillingshinderaantal kerenpercentage vrachtauto's9064% landbouwverkeer, incl. shovels, aanhangers9467% personenauto's129% motoren64% optrekkende voertuigen21% rijsnelheid11% drukte11%

29 Uiting van trillingshinder Gemiddeld 6 x per dag trillingshinder Hoe uit trillingshinder zich?aantal keren genoemdpercentage voelbaar7050% rammelen2820% kraken96%

30 Erfschade Schade aan erf door verkeeraantal keren genoemdpercentage (wegberm, oprit of tuin) nee9165% ja96% opmerkingen met name in Swichum

31 Woningschade Woningschadeaantal keren genoemdpercentage nee5237% ja4532% Schade aan: muren (binnen- en buiten)4330% pleisterwerk64% ruiten32% vloeren32% anders107%

32 Trillingen Conclusies trillingen: Klinkers geven meer trillingshinder dan asfalt Klinkers geven meer trillingshinder dan asfalt Gemetselde funderingen ondervinden meer hinder dan funderingen op palen Gemetselde funderingen ondervinden meer hinder dan funderingen op palen Gewicht voertuigen en rijsnelheid bepalen schokgolf Gewicht voertuigen en rijsnelheid bepalen schokgolf Hoeveelheid verkeer (drukte) is medebepalend Hoeveelheid verkeer (drukte) is medebepalend

33 Verkeersveiligheid: Rapportcijfer per weg

34 Verkeersveiligheid Conclusies: Onvoldoende over gehele traject Onvoldoende over gehele traject Gemiddeld rapportcijfer 4,9 Gemiddeld rapportcijfer 4,9

35 Verkeersveiligheid Mogelijke factoren bij verkeersveiligheid: Soort wegverharding? Soort wegverharding? Hoeveelheid verkeer (drukte) Hoeveelheid verkeer (drukte) Gewicht voertuigen Gewicht voertuigen Grootte voertuigen Grootte voertuigen Rijsnelheid Rijsnelheid

36 Verkeersveiligheid: Rapportcijfer naar verharding

37 Verkeersveiligheid Genoemde oorzaak van verkeersonveiligheidaantal kerenpercentage snelheid8157% gewicht en omvang129% zicht107% drukte86% parkeren75% wegversmalling54% laden en lossen21% voorrang onduidelijk11%

38 Verkeersveiligheid Conclusies: Wegverharding is nauwelijks van invloed Wegverharding is nauwelijks van invloed Rijsnelheid is belangrijkste factor Rijsnelheid is belangrijkste factor Gewicht en grootte voertuigen en hoeveelheid verkeer zijn medebepalend Gewicht en grootte voertuigen en hoeveelheid verkeer zijn medebepalend

39 Conclusies GeluidTrillingenVerkeersveiligheid FunderingX Gewicht voertuigenXX Omvang voertuigenX DrukteXXX WegverhardingXX SnelheidXXX

40 Mogelijke maatregelen ParticulierGemeente Fundering? Gewicht voertuigen Omvang voertuigen DrukteX WegverhardingX SnelheidXX

41 Drukte Voor korte termijn: doorgaand vrachtverkeer en sluipverkeer via snelweg Bebording Bebording Navigatieapparatuur (tomtom) Navigatieapparatuur (tomtom) Voor langere termijn: Verkeerscirculatieplan Verkeerscirculatieplan

42 Verharding Goed wegonderhoud, want kuilen geven veel trillingen Goed wegonderhoud, want kuilen geven veel trillingen Weg moet niet steeds hoger komen te liggen Weg moet niet steeds hoger komen te liggen Asfalteren vermindert geluids- en trillingsoverlast Asfalteren vermindert geluids- en trillingsoverlast Aandacht voor straatbeeld Aandacht voor straatbeeld

43 Asfalt met ‘streetprint’ Minder trillingen Minder trillingen Dorpse uitstraling Dorpse uitstraling Voorbeeld bij Harmonie Leeuwarden Voorbeeld bij Harmonie Leeuwarden

44 Snelheid Markeren komgrens Markeren komgrens Versmallen rijbaan Versmallen rijbaan Horizontale snelheidsremmers Horizontale snelheidsremmers Verticale snelheidsremmers Verticale snelheidsremmers Eigen rijgedrag Eigen rijgedrag

45 Markeren komgrens Duidelijk markeren waar maximum snelheid verandert Duidelijk markeren waar maximum snelheid verandert ‘Duurzaam veilige’- inrichting ‘Duurzaam veilige’- inrichting Voorbeeld Idaerd Voorbeeld Idaerd

46 Versmalling rijbaan?

47 Horizontale snelheidsremmers Meer nodig, anders extra gevaarlijk Meer nodig, anders extra gevaarlijk Aandacht voor vormgeving Aandacht voor vormgeving Wegasverspringing, maar niet zoals in Jirnsum! Wegasverspringing, maar niet zoals in Jirnsum!

48 Verticale snelheidsremmers Uitvoeren in asfalt Uitvoeren in asfalt Tangentiaal profiel Tangentiaal profiel

49 Eigen rijgedrag Bewustwording via snelheidmeting Bewustwording via snelheidmeting Hier kunnen we zelf wat aan doen! Hier kunnen we zelf wat aan doen! Dank voor uw aandacht.


Download ppt "Onderzoek verkeershinder. Belevingsonderzoek verkeershinder op de doorgaande weg door Wirdum en Swichum Onderzoek uitgevoerd door: Robbert de Vries Robbert."

Verwante presentaties


Ads door Google