De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patient Reported Outcome Measures

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patient Reported Outcome Measures"— Transcript van de presentatie:

1 Patient Reported Outcome Measures
Diana Delnoij 31 oktober 2014

2

3 Visie Kwaliteitsinstituut op kwaliteitsmeting
Focus op voor de patiënt relevante ervaringen en uitkomsten Primair procedureel van aard Rol Kwaliteitsinstituut bij kwaliteitsmeting

4 Organisatie Zorginstituut Nederland
Introductie Zorginstituut Nederland 8 april 2017 Organisatie Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland is jong, maar ervaren. Officieel bestaan we pas sinds 1 april Maar we zijn voortgekomen uit het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en zijn voorganger de Ziekenfondsraad. Deze twee organisaties hebben vanaf 1949 tot 2014 gewaakt over de publieke ziektekostenverzekering. We kunnen dus verder bouwen op 65 jaar ervaring. Zorginstituut Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan met een eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard moeten we - zoals iedere organisatie - verantwoording afleggen. Dat doen we aan het ministerie van VWS. Zorginstituut Nederland heeft een Raad van Bestuur; deze bestaat uit drie door de minister van VWS benoemde leden. Met de inwerkingtreding van de Wijziging Wet cliëntenrechten zorg op 1 april 2014 zijn we een nieuwe fase van ons bestaan ingegaan. Deze wet formaliseert twee nieuwe taken die sinds 2012 bij het CVZ waren ondergebracht. - het stimuleren van de permanente verbetering van kwaliteit van zorg; dit doet het Kwaliteitsinstituut; en het bevorderen van de vernieuwing en verbetering van beroepen en opleidingen in de zorg; dit gebeurt in het programma Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Deze twee taken gaat Zorginstituut Nederland verder uitbreiden Daarnaast blijft Zorginstituut Nederland de 'oude' taken van het CVZ uitvoeren. Dat zijn: de advisering over het basispakket van verzekerde zorg; dit gebeurt in het programma Pakket; de uitvoering van de burgerregelingen in het kader van de Zorgverzekeringswet (voor bijvoorbeeld wanbetalers en onverzekerden) en van de risicoverevening; deze taken vinden plaats in de vier afdelingen van de sector Verzekering. Met de uitvoering van deze wettelijke taken levert Zorginstituut Nederland een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Naast de al genoemde programma’s en afdelingen van de twee sectoren heeft Zorginstituut Nederland nog vijf ondersteunende afdelingen. Onze organisatie is zo ingericht dat onze brede kennis over de gezondheidszorg optimaal is gebundeld. Bij Zorginstituut Nederland werken ongeveer 400 medewerkers. [muisklik]

5

6

7 Meetinstrumenten Nodig voor het beantwoorden van de vraag ‘Waar vind ik goede zorg?’ Gegeven dat ik weet: Wat ik mankeer, Welke behandeling daarvoor mogelijk is, Waar vind ik dan een zorgaanbieder die: Deze behandeling op de beste manier kan uitvoeren, Met het beste resultaat.

8 Inbreng patiënten is nodig bij:
Bepalen welke uitkomsten relevant zijn om te meten: Complicaties Klachten, symptomen Lichamelijk functioneren Cosmetisch resultaat Overleven Kwaliteit van leven Maatschappelijke participatie

9 Inbreng patiënten is nodig bij:
Bepalen welke uitkomsten relevant zijn om te meten; Bepalen op welke manier die uitkomsten gemeten kunnen worden; Indien PROM: Operationalisatie / item development; Indien PROM: Testen begrijpelijkheid van vragen; Presentatie en rapportage van resultaten voor patiënten

10 Onderzoek patiëntgerichtheid PROMs (n= 196 PROMs)
Bron: Bianca Wiering, Diana Delnoij, Dolf de Boer. Onderzoek patiëntgerichtheid PROMs. Tranzo: Universiteit van Tilburg

11 Voorlopige conclusie Professionals en onderzoekers bepalen graag zelf wat ze willen weten; Maar vinden het wel belangrijk om een goede vragenlijst te maken.

12 Onderzoek patiëntgerichtheid PROMs (n= 196 PROMs)
Bron: Bianca Wiering, Diana Delnoij, Dolf de Boer. Onderzoek patiëntgerichtheid PROMs. Tranzo: Universiteit van Tilburg

13 PROMs handreiking

14 Vergelijken vraagt om standaardisatie van:
Vragenlijsten Steekproeftrekking (omvang, in- en exclusie) Dataverzameling Methode Timing Analyse (case mix correctie)

15 Hoe?

16 Wat brengt ons verder? Minder onderhandelen, meer onderzoeken
Minder meten, maar beter meten Minder het wiel uitvinden, meer over de grens kijken

17 Bedankt voor uw aandacht
Volg ons op: LinkedIn Twitter Youtube


Download ppt "Patient Reported Outcome Measures"

Verwante presentaties


Ads door Google