De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2: Ontdekking en verovering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2: Ontdekking en verovering"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2: Ontdekking en verovering
Les 1 – paragraaf 2.1 A: Het Middellandse Zeegebied > Handel en strijd

2 Specerijen Al sinds de Romeinse Tijd kwamen er via het Middellandse Zeegebied specerijen Europa binnen Met het verval van de Romeinen verdampte deze stroom nagenoeg Door de Kruistochten zien we een opleving met de handel tussen het Midden-Oosten en Europa, waardoor ook specerijen weer binnenkomen Na 1271 trachtte Marco Polo een weg te vinden naar de wonderlijke (én specerijrijke gebieden) in het verre Oosten. Overigens blijft het discutabel of Marco Polo ooit de reis (zelf) heeft ondernomen

3 Verschuivende handelsstromen
De handel in het Oostelijk Middellandszeebekken is eeuwen in handen geweest van de erfgenamen van het Romeinse Rijk De Byzantijnen Zij handelden met de Arabieren die op hun beurt de goederen weer uit Azië haalden Vanaf de Kruistochten zien we de Venetianen en Genuanen zich daar roeren Met de verovering door de de Turken (Ottomanen) van Constantinopel (1453) kwam er een einde aan de Byzantijnse invloed en viel de handel enige tijd (een eeuw) nagenoeg stil

4 Islamitisch Rijk Maar waar kwamen die Ottomanen “ineens” vandaan?

5 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Begin van de Islam Mohammed een jonge handelaar kwam omstreeks 570 NC ter aarde Trok mee/leidde handelskaravanen naar van Jemen, Palestina, Syrië en de Middellandse Zee Dus van en naar Byzantijns gebied Komt in aanraking met verschillende culturen & geloven Raakt gefascineerd door het Christendom en Jodendom Ziet in deze geloven een middel om zijn verdeelde volk (Arabieren) te binden Tot dan toe hingen de Arabieren een polytheïstisch geloof aan In 610 krijgt Mohammed zijn eerste openbaring De aartsengel Gabriel bezoekt hem in de nacht Hij brengt Mohammed de boodschap het woord van Allah (God) te verspreiden; Mohammed wordt dan een (de) profeet

6 Openbaring

7 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Vlucht naar Medina De toenmalige machthebbers in Mekka moesten niets van Mohammed en zijn boodschap weten Er ontstond een strijd tussen hen, Mohammed en zijn groeide gevolg/groep volgelingen In 622 moest Mohammed Mekka ontvluchten en kwam via een omweg in Medina aan waren al veel volgelingen waren de zogenaamde hedsjra. Hier begint begin islamitische jaartelling Na een lange tijd triomfeerde Mohammed en vestigde zich weer in Mekka (630) waar hij twee jaar later stierf

8 Verspreiding van de islam
1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Verspreiding van de islam Na de dood van Mohammed zien we een snelle verovering van gebieden Oorzaken (1) kracht van het woestijnleger (2) welkom zijn van de legers in veel steden (Byzantijnen en Persen stonden er niet goed op) (3) populariteit van het geloof (weerbaarheid / gelijkheid) (4) normale behandeling Joden en Christenen Tot staan gebracht uiteindelijk in Poitier (732); midden in het Frankische Rijk Tot tweemaal toe trachtten de Arabieren Constantinopel te veroveren, maar dat mislukt

9 Betrekkelijke verdraagzaamheid
1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Betrekkelijke verdraagzaamheid Bij de verovering van de gebied (lees: stad) ontvouwde zich telkens een zelfde patroon Geloven in veelgoderij werd verboden; onder dwang bekeerd Joden en Christenen (mensen van hét boek) konden hun geloof behouden, maar kregen enkele restricties opgelegd Velen bekeren zich tot de islam Oorzaak/reden Dan werden de genoemde restricties opgeheven Grote mate van vrijheid onder de Arabische heersers Inzet Joden/Christenen als bestuurders Intrinsieke aantrekkingskracht van het geloof (weerbaarheid /gelijkheid)

10 Verspreiding tot ca 750 NC Poitier 1 400 500 600 700 900 1000 1100
1200 1300 Verspreiding tot ca 750 NC Poitier

11 Huiswerk Lees: par 1-A Maak: WB par 1, 1 & 3


Download ppt "Hoofdstuk 2: Ontdekking en verovering"

Verwante presentaties


Ads door Google