De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2: Ontdekking en verovering LES 1 – PARAGRAAF 2.1 A: HET MIDDELLANDSE ZEEGEBIED > HANDEL EN STRIJD LES 1 – PARAGRAAF 2.1 A: HET MIDDELLANDSE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2: Ontdekking en verovering LES 1 – PARAGRAAF 2.1 A: HET MIDDELLANDSE ZEEGEBIED > HANDEL EN STRIJD LES 1 – PARAGRAAF 2.1 A: HET MIDDELLANDSE."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2: Ontdekking en verovering LES 1 – PARAGRAAF 2.1 A: HET MIDDELLANDSE ZEEGEBIED > HANDEL EN STRIJD LES 1 – PARAGRAAF 2.1 A: HET MIDDELLANDSE ZEEGEBIED > HANDEL EN STRIJD

2 SpecerijenSpecerijen  Al sinds de Romeinse Tijd kwamen er via het Middellandse Zeegebied specerijen Europa binnen  Met het verval van de Romeinen verdampte deze stroom nagenoeg  Door de Kruistochten zien we een opleving met de handel tussen het Midden-Oosten en Europa, waardoor ook specerijen weer binnenkomen  Na 1271 trachtte Marco Polo een weg te vinden naar de wonderlijke (én specerijrijke gebieden) in het verre Oosten.  Overigens blijft het discutabel of Marco Polo ooit de reis (zelf) heeft ondernomen

3 Verschuivende handelsstromen  De handel in het Oostelijk Middellandszeebekken is eeuwen in handen geweest van de erfgenamen van het Romeinse Rijk  De Byzantijnen  Zij handelden met de Arabieren die op hun beurt de goederen weer uit Azië haalden  Vanaf de Kruistochten zien we de Venetianen en Genuanen zich daar roeren  Met de verovering door de de Turken (Ottomanen) van Constantinopel ( 1453 ) kwam er een einde aan de Byzantijnse invloed en viel de handel enige tijd (een eeuw) nagenoeg stil

4 Islamitisch Rijk  Maar waar kwamen die Ottomanen “ineens” vandaan?

5  Mohammed een jonge handelaar kwam omstreeks 570 NC ter aarde  Trok mee/leidde handelskaravanen naar van Jemen, Palestina, Syrië en de Middellandse Zee  Dus van en naar Byzantijns gebied  Komt in aanraking met verschillende culturen & geloven  Raakt gefascineerd door het Christendom en Jodendom  Ziet in deze geloven een middel om zijn verdeelde volk (Arabieren) te binden  Tot dan toe hingen de Arabieren een polytheïstisch geloof aan  In 610 krijgt Mohammed zijn eerste openbaring  De aartsengel Gabriel bezoekt hem in de nacht  Hij brengt Mohammed de boodschap het woord van Allah (God) te verspreiden; Mohammed wordt dan een (de) profeet 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Begin van de Islam

6 Openbaring

7  De toenmalige machthebbers in Mekka moesten niets van Mohammed en zijn boodschap weten  Er ontstond een strijd tussen hen, Mohammed en zijn groeide gevolg/groep volgelingen  In 622 moest Mohammed Mekka ontvluchten en kwam via een omweg in Medina aan waren al veel volgelingen waren de zogenaamde hedsjra. Hier begint begin islamitische jaartelling  Na een lange tijd triomfeerde Mohammed en vestigde zich weer in Mekka ( 630 ) waar hij twee jaar later stierf 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Vlucht naar Medina

8  Na de dood van Mohammed zien we een snelle verovering van gebieden  Oorzaken  (1) kracht van het woestijnleger  (2) welkom zijn van de legers in veel steden (Byzantijnen en Persen stonden er niet goed op)  (3) populariteit van het geloof (weerbaarheid / gelijkheid)  (4) normale behandeling Joden en Christenen  Tot staan gebracht uiteindelijk in Poitier ( 732 ); midden in het Frankische Rijk  Tot tweemaal toe trachtten de Arabieren Constantinopel te veroveren, maar dat mislukt 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Verspreiding van de islam

9  Bij de verovering van de gebied (lees: stad) ontvouwde zich telkens een zelfde patroon  Geloven in veelgoderij werd verboden; onder dwang bekeerd  Joden en Christenen (mensen van hét boek) konden hun geloof behouden, maar kregen enkele restricties opgelegd  Velen bekeren zich tot de islam  Oorzaak/reden  Dan werden de genoemde restricties opgeheven  Grote mate van vrijheid onder de Arabische heersers  Inzet Joden/Christenen als bestuurders  Intrinsieke aantrekkingskracht van het geloof (weerbaarheid /gelijkheid) 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Betrekkelijke verdraagzaamheid

10 Verspreiding tot ca 750 NC Poitier 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300

11 Huiswerk  Lees: par 1-A  Maak: WB par 1, 1 & 3


Download ppt "Hoofdstuk 2: Ontdekking en verovering LES 1 – PARAGRAAF 2.1 A: HET MIDDELLANDSE ZEEGEBIED > HANDEL EN STRIJD LES 1 – PARAGRAAF 2.1 A: HET MIDDELLANDSE."

Verwante presentaties


Ads door Google