De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leen Lagasse Sociale marketing Instrument voor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leen Lagasse Sociale marketing Instrument voor"— Transcript van de presentatie:

1 Leen Lagasse Sociale marketing Instrument voor
gedragsveranderingen bij grote groepen. 2004, De Boeck, 288p

2 de provocerende van SOM vraag luidt:
“......waarom geen milieubevorderend, gezondheidsbevorderend, veiligheidsbevorderend gedrag verkopen als zeep?”

3 SOM-historiek in vogelvlucht
1971: pioniers Kotler en Zaltman (VS) commerciële marketeers werken een gedegen theoretisch SOM-denkkader uit + publicaties na1980: groei empirische ‘som’toepassingen/instituten Angelsaksische landen (VS, Australië, Canada, ) gezondheid, milieu, veiligheid, …. september 2008: 1e eerste Wereldcongres in Brighton (GB)

4 ‘som’ kan niet alles…… concrete, relatief eenvoudige gedragsveranderingen vb geen verslavingsproblematiek, criminaliteit- of opvoedingsproblematiek bij relatief grote groepen mensen (dus niet invividueel) “beperkte rol”: wanneer, in welke combinatie en in welke mate zijn educatie: (+) sociale marketing voorwaarde: (latente motivatie + kundigheid van de doelgroep) wetgeving (-) zinvol? andere krachtige beïnvloeders: technologie, media, politiekers, pressiegroepen, ….

5 is ‘som’ niet anders dan ‘commerciële marketing’?
ja, het werkterrein van een commerciële marketeer is fundamenteel anders is dan deze van de sociale marketeer MAAR het volgen van een aantal kernprincipes van de commerciële marketeer zijn niettemin aangewezen

6 werkterrein fundamenteel anders
beoogt welzijn en geen winst gedragsverandering waarvoor doelgroep weinig/onvoldoende /slechts latent sympathie heeft vergt hoge, vooral niet-geldelijke inspanning je kan meestal weinig beloven op kt heeft meer en actievere medespelers (gewoonte-)gedragsverandering vergt veel tijd

7 kernprincipes sociale marketer
vertrek vanuit het bestaande (probleem)gedrag wat is de subjectieve psycho-sociale werkelijkheid? beslis en evalueer obv wetenschappelijke onderzoeksgegevens waarom gedraagt men zich op een bepaalde manier (niet)?, in de ruime zin van het woord? denk in termen van concurrerend gedrag positioneer doelgedrag tov concurrerend gedrag

8 kernprincipes sociale marketer
ga planmatig te werk segmenteer zowel primaire als secundaire doelgroep(-en) pas de marketingmix (de 4P’s) aan de doelgroep(en) ageer vanuit efficiëntiecriteria kies de juiste doelgroepen

9 het planningsproces verloopt via 5 cruciale vragen:
1. waar staan we (niet) met het (probleem)gedrag? 2. naar wie, met wie en waar willen we naar toe? 3. hoe willen we daar geraken? 4. hoe voeren we de plannen uit? 5. gaan we de juiste richting uit?

10 enkele kernprincipes naderbij bekeken
verzamel zoveel mogelijke recente en wetenschappelijke data ( tbv analyse=fase 1) segmenteer (tbv strategie=fase 2)) begrijp en ageer vanuit de 4P’s (fase 3)

11 verzamel wetenschappelijke onderzoeksgegevens- op 3 niveau’s
de omgeving schat de concurrentie in= wellke andere gedragingen zijn  wie zijn je partners /wie zijn je tegenstanders?  daardoor krijg zicht op haalbaarheid van je project de populatie: socio-demografische kenmerken, levenstijl- en omstandigheden, waarden, normen, gewoonten? het (probleem-)gedrag: welke, kenmerken, hoeveel, waarom, waardoor, wanneer, …. ? raadpleeg experten leg lt-contacten met universiteiten en hogescholen (onderzoek, thesissen) raadpleeg de internationale wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke literatuur

12 analyseer de macro-omgeving
Omgevingsfactor Bevordert het probleemgedrag Ontmoedigt het probleemgedrag De fysieke omgeving bv Onveilige omgeving sporthall+> minder bezoekers De demografische omgeving De economische omgeving bv Laag inkomen bevordert sluikstorten bv Hogere energieprijzen bevordert miliebesparingen allerhande De culturele omgeving De sociale omgeving bv Jongerencultuur accepteert alcohol/drugs De juridische omgeving Bv Milieuheffingen bevordert milieuvriendelijk gedrag De politieke omgeving De media Bv Stijgend aantal televisieprogramma’s promoten duurzaam bouwen

13 analyseer de populatie
verzamel zoveel mogelijk inzichten mbt de kenmerken van de populatie die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed hebben op het gedrag leeftijd, woon-werk-omstandigheden, mobiliteit, kennis, houding, waarden, normen, gewoonten, levensstijl……

14 analyseer het gedrag kwantitatief: in welke mate treedt het op?
kwalitatief: in termen van de 4 P’s vanuit de beleving van de doelgroep opmerking: verschilt mogelijks van segment tot segment

15 redeneer vanuit segmenten
Waarom? owv het verhoogde succes van de campagne wanneer je voor ieder segment de “4P’s” aanpast owv het maatschappelijk impact van som-programma’s in het algemeen: overdaad schaadt overdaad leidt tot afscherming/zich afzetten van campagnes is dus op lt contraproductief

16 segmenteer stapsgewijs
uit de analyse volgt de “grote groep” die het probleemgedrag vertoont (vb 30% van de Belgen rookt), hun kenmerken en hun omgevingsfactoren deze grote groep blijft echter zeer heterogeen redenen en omstandigheden probleemgedrag gedragskenmerken + psycho-socio-demografische kenmerken opdeling in homogene groepen = segmenten (oa) op basis van gedragskenmerken keuze van 1 of meerdere (primaire) doelgroepen

17 segmenteer (oa) op gedrag
frequentie van het gedrag Niet-gebruiker/Ex-gebruiker/Nieuwe gebruiker/ Potentiële gebruiker/Gelegenheidsgebruiker/Kleine gebruiker/Regelmatige gebruiker/Zware gebruiker gezochte voordelen/te vermijden nadelen gedrag adoptiegraad van het gedrag fase van gedragsverandering Prochaska en DiClemente

18 naar adoptiegraad dwz naar de snelheid waarmee het
nieuwe gedrag wordt aangenomen:

19 segmentatie op basis van de fase van verandering
diClemente & Prochaska

20 Fases Prochaska en diClemente
Voorbeschouwing Ik zie niet in waarom. Overpeinzing Ja, maar … Voorbereiding Ik begin eraan! Actie Het is zo ver 5. Gedragsbehoud Ik hou vol ….of niet?

21 kies een segmentatiestrategie
De ongedifferentieerde strategie (wel in de beginfase- bewustmakingsfase) Uitzonderlijk, indien niet anders mogelijk De gesegmenteerde strategie:  alle segmenten, met elk apart programma Ideaal, te duur Een gedifferentieerde strategie  enkele segmenten, met elk apart programma Zeer goed, mits betaalbaar Nichemarketing  1 segment Goed want gericht

22 kies de (primaire) doelgroep(-en)
Voortrekkers Efficiëntieoverweging Bij wie het probleemgedrag zich nog niet voordoet Preventief handelen; Bij wie de ernst van het probleemgedrag het grootst is Sociale overweging Bij wie de weerbaarheid het kleinst is De eenvoud van bereikbaarheid Gemakkelijkheidoverweging De kosten Economische overweging Combinatie

23 zoek per primaire doelgroep de resp. secundaire doelgroep(-en)
partner, ouders vrienden dokters opvoeders, leerkrachten mediafiguren (ex-)-lotgenoten, …… primaire en secundaire doelgroepbepaling integreren naar inhoud en tijd Zijn actieve medespelers in de totstandkoming van het gedrag Startblokfunctie Communicatieve functie Distributiefunctie Ondersteuningsfunctie Hulpverleningsfunctie

24 zoek voor ieder segment de “change agents”
goedkeurende individuen of organisaties ondersteunende individuen oppositie-individuen en – groepen evaluerende individuen of organisaties Partners? Secundaire doelgroep?

25 redeneer vanuit de 4P’s PRIJS PRODUCT welk gedrag verkopen we (niet) ?
PLAATS waar en wanneer vindt dit gedrag plaats? PRIJS welke offers vergt dit gedrag? PROMOTIE waarover dient gepraat?

26 het product PRODUCT welk gedrag verkopen we (niet) ? ?

27 analyseer het product/gedrag dat je (niet) verkoopt
De (benadrukte) voordelen van het gedrag Het eigenlijke gedrag, concreet en gevat Ondersteunde producten en diensten

28 Bundel voordelen (wees +)
Product=Gedrag Bundel voordelen (wees +) Persoonlijke Maatschappelijke voordelen voordelen Fysieke Emotionele Fysieke Emotionele Functionele Functionele

29 voordelen + nadelen sporten (uit de literatuur)
Minder depressief zijn Zelfvertrouwen vergroten Gewicht verliezen Spieren versterken Minder stress Gezondheid beschermen Gezondheid verbeteren Leuke sociale contacten Plezier beleven NADELEN Te weinig zelfverzekerd over uiterlijk Geen plezier ondervinden bij sporten Geen tijd Geen sociaal gezelschap Geen kennis/ervaring Schrik voor blessures

30 kies concreet en gevat gedag
duidelijke, éénduidige en krachtige termen gemakkelijk uit te spreken, herkenbaar en te herinneren (= merken/branding) sluit aan bij taalgebruik doelgroep -5 a Day -BOB -door iedere dag 15’ te wandelen zal ik me beter voelen

31 ondersteun het gedrag met aangepaste producten en diensten
-bv aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke compostbak (in verschillende maten) + woelhark + handleiding +opleiding -design en uitstraling bv coole kinderfietshelmen

32 gedrag wordt geruild voor een bundel voordelen
Persoonlijke voordelen fysiek of functioneel vb lagere bloeddruk, minder stress, langer leven emotioneel vb statusgevoel, fierheid, verbondenheid, blijheid, langer gezond voor (klein-)kinderen Maatschappelijke voordelen  positioneer (de voordelen van )het doelgedrag tov het bestaande gedrag

33 bepaal je productstrategie
welk concreet en gevat gedrag vragen we aan de doelgroep? welke voordelen zullen we benadrukken(ook ivg met bestaand gedrag) ? welke ondersteunende producten en diensten bieden we aan?

34 de prijs PRIJS welke offers vergt dit gedrag?

35 gedrag opgevat als ruil
Kunnen de offers gebracht worden? Wil men de offers brengen? Zijn de netto-baten groter dan netto-baten van probleemgedrag? Voor wat Prijs = bundel offers Hoort wat = bundel voordelen Product

36 soorten kosten Geldelijke kosten Niet-geldelijke kosten
Directe, daadwerkelijk te betalen kosten: kost isolatie Indirecte daadwerkelijk te betalen kosten: babysit tijdens sporten Opportuniteitskosten: als ik sport kan ik niet werken Externe kosten: de maatschappelijke kost van autorijden Niet-geldelijke kosten Inzet en moeite Tijd Negatieve gevoelens en emoties Negatieve fysieke gewaarwordingen

37 bepaal je prijsstrategie
reductie van de prijs objectiveer de prijs (want dikwijls verkeerde perceptie) alle kosten!! ook op lange termijn! gebrek aan kennis (bv kosten van gebrek aan beweging)

38 de plaats PLAATS waar en wanneer vindt dit gedrag plaats? ?

39 Ieder gedrag heeft een plaatsdimensie
In de ruimte Bereikbaarheid Openingsuren Sfeer Aanwezigheid beïnvloeders (+ of -) In de tijd

40 bevorder de bereikbaarheid
hoe meer het gedrag zich kan voordoen in woon-, werk of ander betekenisvolle plaats, des te beter mammografie in winkelcentrum orgaandonatie via internet fruitschaal op salontafel tandenborstel, pasta en beker in de keuken

41 maak de bereikbaarheid van probleemgedrag moeilijker
Voorbeelden Geen snoep in automaten school Parking ver van stadscentrum Fietsstalling dicht/parking ver bij kantoor Ongezellige rookruimten Bewaring snoep, sigaretten, alcohol op moeilijk te bereiken plaats

42 kies het juiste tijdstip
aansluitend bij leefgewoonten: bloeddonatie tijdens lunchpauze speciale momenten (verjaardag, Nieuwjaar, …) speciaal moment (buitenland: toelating orgaandonatie bij behalen rijbewijs) telefonische bereikbaarheid 24/24 FAQ’s

43 zoek geschikte distributiekanalen van de ondersteunende producten
tijdig, kostenefficiënt en gemakkelijk ter beschikking stellen welke kanalen, hoeveel tussenpersonen, wie staat in voor wat? verdelen condooms (taxichauffeurs?) gezonde voeding op school

44 de promotie ? PROMOTIE waarover dient gepraat?
Infotekorten aanvullen, scheeftrekkingen rechttrekken Vertrekkende vanuit de subjectieve werkelijkheid

45 Enkele tips… Communiceer ifv de fase waarin de doelgroep zich bevindt !!! Communiceer positief, niet angstinducerend/schuldbevorderend Maak gebruik van gratis - onafhankelijke kanalen En…….

46 communiceer in de 4P’s P: welk concreet gedrag wordt verwacht? P: welke geldelijke en niet-geldelijke inspanningen worden verwacht en waarom is de prijs lager dan de voordelen? P:waar en wanneer kan de groep het gedrag vertonen en desgevallend ondersteunde producten/diensten verkrijgen? P: welke ‘andere’ vormen van communicatie kan de doelgroep raadplegen?

47 tot slot wat hebben we voorlopig geleerd ?

48 het planningsproces verloopt via 5 cruciale vragen
1. ANALYSEFASE = waar staan we (niet) met het gedrag? .verzamel zoveel mogelijk feiten over de omgeving, de populatie en het gedrag .begrijp het (probleem-)gedrag én de context van dat gedrag vanuit de psycho- sociale realiteit van de doelgroep .zoek samenwerking met onderzoekers

49 het planningsproces verloopt via 5 cruciale vragen:
2. STRATEGIEBEPALING: naar wie, met wie en waar willen we naar toe? welke doelgroepen kiezen we uit? hoe positioneren het gewenste gedrag tov het concurrerende gedrag (in termen van de 4P’s) met welke andere individuen/ organisaties kunnen we samenwerken(secundaire doelgroepen, partnerships).

50 het planningsproces (vervolg)
3. MARKETINGMIX: hoe willen we daar geraken? Productstrategie Prijsstrategie Plaatsstrategie Communicatiestrategie 4. IMPLEMENTATIE: hoe voeren we de plannen nauwgezet uit? per doelgroep

51 het planningsproces (vervolg)
5. EVALUATIE : gaan we de juiste richting uit? is onze strategie juist? hoe evolueert het gedrag bij de doelgroep? zijn er (ongewenste) neveneffecten van onze campagne?


Download ppt "Leen Lagasse Sociale marketing Instrument voor"

Verwante presentaties


Ads door Google