De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preek Lucas 18: 1-17 Preek Lucas 18: 1-17 Slide 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preek Lucas 18: 1-17 Preek Lucas 18: 1-17 Slide 1"— Transcript van de presentatie:

1 Preek Lucas 18: 1-17 Preek Lucas 18: 1-17 Slide 1
Gemeente van Christus, gasten, Laat je zegenen door Jezus Slide 2/0

2 Laat je zegenen door Jezus
Laat je zegenen door Jezus Slide 2/0 Je laten zegenen, dat heeft iets van schuilen. Slide 2/1 Zoals een kuiken onder de vleugels van een kip kan schuilen. Veilig. Slide 2/2 Je laten zegenen door Jezus, dat betekent dat je zijn aandacht en kracht ontvangen wil in je leven. Nu nog vanuit de hemel, maar straks komt Hij terug. Daar hebben we het vorige week over gehad in de kerkdienst. Jezus heeft het in Lucas 17 over zijn terugkomst op aarde. Als Hij terugkomt, waar is je hart dan vol van? Is je hart ingepakt door de luxe van deze wereld? Slide 3 Geld, macht, bezit, seks?

3 Laat je zegenen door Jezus
dan vol van? Is je hart ingepakt door de luxe van deze wereld? Slide 3 Geld, macht, bezit, seks? Of is je hart open voor zijn komst? Maar laten we dan ook eerlijk zijn. Ook als je je door Jezus wilt laten zegenen, dan is de praktijk vaak weerbarstig. Mooie woorden, maar hoe doe je dat praktisch? Want we leven in een wereld waarin alles keihard op je afkomt. Seks via internet, via allerlei websites die je als jongere graag wilt volgen. En de hele dag wordt je opgeroepen om spullen te kopen. Vaak heel onbewust door reclames die verschijnen aan de rand van een website en op TV. Als je weet welk product jouw lievelingsserie sponsort, dan kan je niet anders dan daar een goed gevoel bij krijgen. En zal je het ook sneller kopen. En kijk eens naar de muziekwereld. De grote voorbeelden laten een sexy imago zien met de nodige bling-bling. Gezien en gehoord worden, daar draait het om. Zulke voorbeelden vormen je. Het is echt niet zo dat alleen jongeren hier door worden beïnvloed. Ook ouderen ontkomen niet aan de prikkels via media. Alles waar de Bijbel voor waarschuwt als een levensstijl die niet past bij God, komt heel snel bij je thuis. In je slaapkamer. Achter je laptop, op je telefoon. Laat je zegenen door Jezus - dat is een mooie en vrome uitspraak voor in de kerk op zondag. Maar hoe doe je dat door de week? Wat betekent het praktisch? Slide 4/0 Als je in deze tijd en maatschappij graag Jezus wilt volgen, wat moet je doen?

4 Laat je zegenen door Jezus
Hoe doe je dat? Vergeet Jezus niet! (Lucas 17) Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. - Luc. 18:1 Laat je zegenen door Jezus - dat is een mooie en vrome uitspraak voor in de kerk op zondag. Maar hoe doe je dat door de week? Wat betekent het praktisch? Slide 4/0 Als je in deze tijd en maatschappij graag Jezus wilt volgen, wat moet je doen? In Lucas 17 waarschuwt Jezus scherp om Hem niet te vergeten. Slide 4/1 De mensen in de tijd van Noach en Lot deden net als wij vandaag. Eten, drinken, planten en bouwen, trouwen. Totdat plotseling hun dagelijks leven werd stopgezet en hun ongeloof aan het licht kwam. Door de watervloed, door de zwavel. Ook wij kunnen zeggen dat we christen zijn en ons door Jezus willen laten zegenen. Maar tegelijkertijd kan je hart steeds meer gehecht raken aan deze wereld. En daarom vertelt Jezus direct daarna een gelijkenis. Slide 4/2 …een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Als je concreet wilt leven met Jezus en zijn zegen wilt ontvangen, dan moet je de weg van het gebed gaan. Je oefenen in bidden tot Jezus. Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden Slide 5/0

5 Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden
stop nooit met bidden Slide 5/0 Misschien heb je wel eens naar de Rijdende Rechter gekeken. Slide 5/1 Hij spreekt recht bij allerlei conflicten. Meestal gaat het over schuttingen die net verkeerd staan, overhangende bomen, recht van overpad. Twee partijen hebben ruzie en schakelen de Rijdende Rechter in. Ze moeten dan ook doen wat hij besluit. Ze leggen allebei aan de rechter voor waarom zij vinden dat zij gelijk hebben. En als beide partijen dat hebben gedaan, dan neemt de rechter een beslissing. Moet je je voorstellen dat de Rijdende Rechter totaal oneerlijke beslissingen zou nemen. Dat zou slecht zijn voor de kijkcijfers én voor verontwaardiging zorgen. Je wilt dat er recht wordt gedaan! Zo ging het ook in de tijd van Jezus. Als je ruzie had met iemand, of als er een misdrijf was gepleegd, dan legden beide partijen hun geschil voor aan de rechter. En wat de rechter besloot, dat was bindend. Maar in het verhaal van Jezus is sprake van een onrechtvaardige rechter. Slide 6/0

6 Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden
Onrechtvaardige rechter en een weduwe Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. - Luc. 18:3b De vrouw geeft niet op! De rechter geeft toe uit eigenbelang Maar in het verhaal van Jezus is sprake van een onrechtvaardige rechter. Slide 6/0 Een rechter die niets van God wil weten én geen enkel medeleven voelt voor mensen. Dan is er een weduwe, die weet dat zij in haar recht staat, maar het niet krijgt. Telkens weer gaat ze naar de rechter toe. Slide 6/1 Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Telkens weer wordt ze met lege handen naar huis gestuurd. Ze moet maar leven met het onrecht dat haar is aangedaan. De verleiding is dan groot om maar op te geven. Om uitgeput te raken en je steeds meer een slachtoffer te voelen. Mij wordt geen recht gedaan. Naar mij wordt niet geluisterd. Maar deze vrouw geeft niet op! Slide 6/2 En uiteindelijk geeft de rechter toe. Niet omdat hij opeens medelijden heeft met de vrouw, maar puur uit eigenbelang. Slide 6/3 Niet omdat hij vindt dat hij dat moet doen als rechter, uit eergevoel. Nee: Straks vliegt ze me nog aan! Hij is bang voor een blauw oog. En dan laat Jezus zien dat er een grote tegenstelling is tussen die onrechtvaardige rechter en God. Die slechte rechter luistert niet naar de weduwe. Hij geeft haar uiteindelijk haar zin, omdat het maar moet. Maar God luistert wél naar zijn kinderen die tot Hem bidden. Slide 7/0

7 Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden
God luistert wél naar zijn biddende kinderen Hij doet hen zeker weten recht Maar dat merk en voel ik niet altijd! Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? - Luc. 18:8 Maar God luistert wél naar zijn kinderen die tot Hem bidden. Slide 7/0 En Hij doet zijn kinderen recht - zeker weten! Slide 7/1 Hij luistert naar jouw gebeden, Hij is altijd bereikbaar, dag en nacht. God is niet als die onrechtvaardige rechter, die al chagrijnig werd als hij de weduwe weer zag aankomen. Nee, God luistert met aandacht naar jouw gebed en Hij wil ook snel recht doen! Ja, maar dat merk ik vaak niet. Slide 7/2 Doet God mij recht? Als ik beschadigd ben geraakt en elke keer daar weer mee wordt geconfronteerd? Als ik merk dat er over mij geroddeld wordt? Als ik onterecht ontslagen ben? En denk eens aan al die kinderen die onrechtvaardig behandeld worden? Die als kindslaven aan het werk worden gezet? En vrouwen die worden onderdrukt? Mensen in oorlog? Dat is allemaal onrecht, de wereld barst er van! Hoezo luistert God naar onze gebeden, hoezo doet God recht? Maar dan zegt Jezus met gezag: Slide 7/3 Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Of zal Hij merken dat het geloof is verslapt? Dat we de moed hebben opgegeven? ‘God doet geen recht. Het duurt te lang. Hij komt niet meer.’ Jezus belooft hier: God doet recht aan zijn kinderen. Hij hoort hun gebeden, elk moment dat je tot Hem bidt. Hij doet recht. Wanneer? Dat is aan Hem. Soms zegt Hij ‘ja’ op ons gebed, soms zegt Hij ‘nee’. En vaak zegt Hij: ‘wacht maar’. Geloven is blijven bidden! Slide 8 Niet de moed opgeven, maar doorzetten.

8 Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden
Geloven is blijven bidden! Geloven is blijven bidden! Slide 8 Niet de moed opgeven, maar doorzetten. En de kern is dat je bidt dat Jezus terugkomt. Daarin moeten we niet verslappen. Jezus, doe ons recht! Leven met Jezus, dat betekent dat je alle onrecht onder zijn aandacht brengt. Dat je al biddend alles voorlegt waar je je boos over maakt. Of wat je verdrietig maakt. Dat je het onrecht dat je ziet en hoort voor Hem neerlegt. In het vertrouwen dat Hij luistert en recht zal doen. Daar moet je bewust mee bezig zijn. Het onrecht niet wegduwen, maar naar Jezus brengen. Niet ongevoelig zijn voor wat je op TV ziet, maar er over bidden. Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden maar bid met een nederig hart Slide 9/0

9 Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden
maar bid met een nederig hart Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden maar bid met een nederig hart Slide 9/0 In de tweede gelijkenis gaat het over een Farizeeër en een tollenaar. Slide 9/1 Twee spannende voorbeelden, want op dat moment staan er ook tollenaars en Farizeeërs om Jezus heen. Veel tollenaars en zondaars hadden geluisterd naar Johannes de Doper. Hij riep de mensen op zich te bekeren en te laten dopen, en Jezus te verwachten. En nu stonden ze bij Hem en geloofden zij. Maar er stonden ook Farizeeërs. Zij hadden niet geluisterd naar Johannes de Doper. Zij keken minachtend neer op Jezus en al die leerlingen om hem heen. Zondaars waren het, tollenaars. Mensen waar God niet blij mee kon zijn. Die niet rechtvaardig zijn. In de gelijkenis gaat een Farizeeër bidden in de tempel. Zoals Jezus het beschrijft, was er niets vreemds aan de hand. De Farizeeër had de normale gebedshouding: staande, met de handen geheven. Slide 10/0 Hij dankt God voor het leven dat hij mag leiden als gelovige.

10 Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden
maar bid met een nederig hart Farizeeër: normale gebedshouding Farizeeërs gingen vér in hun geloof Niet 1x per jaar vasten, maar iedere maandag en donderdag Niet 10% van de inkomsten van het land, maar van álle inkomsten Tollenaar blijft op afstand staan God, wees mij zondaar genadig. - Luc. 18:13b De Farizeeër had de normale gebedshouding: staande, met de handen geheven. Slide 10/0 Hij dankt God voor het leven dat hij mag leiden als gelovige. Farizeeërs gingen ook verder in hun geloof dan strikt nodig was. Slide 10/1 Ze vastten niet één keer per jaar, zoals verplicht, maar twee keer per week! Ze gaven niet alleen tienden van de producten van het land, maar van al hun inkomsten! Deze Farizeeër was niet roofzuchtig, niet onrechtvaardig, niet overspelig. Alle reden om God te danken! Die tollenaar, die blijft op afstand staan van de tempel. Slide 10/2 Hij durft niet eens zijn ogen omhoog te richten naar God, laat staan zijn handen. Hij heeft wel spijt van zijn slechte gedrag. Dat hij mensen heeft afgeperst. Dat hij zichzelf heeft verrijkt. Dat hij geen rekening heeft gehouden met God en met mensen. Hij slaat zich op de borst van ellende. Zijn gebed is kort: Slide 10/3 God, wees mij zondaar genadig. Tot zover een bekend beeld voor de mensen om Jezus heen. Zo kon je het zien in de tempel. Een rechtvaardige Farizeeër - en een zondige tollenaar. Maar de schok komt met de uitspraak van Jezus daarna. Slide 11/0

11 Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden
maar bid met een nederig hart De tollenaar ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God… - Luc. 18:14 …maar die ander niet. - Luc. 18:14 Terwijl de Farizeeër een supergelovige lijkt te zijn Ik ben toch rechtvaardig voor God? Maar de schok komt met de uitspraak van Jezus daarna. Slide 11/0 De tollenaar ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God… Ja, dat kan. Als je berouw hebt, breng je je schuldoffers, dan geef je de mensen het geld weer dubbel en dwars terug. Dan is God je genadig. Maar dan zegt Jezus: Slide 11/1 …maar die ander niet. Die Farizeeër leidt een gelovig leven en houdt zich aan de geboden en zelfs meer. Slide 11/2 We zouden nu zeggen: een superchristen! Altijd betrokken, altijd een bemoedigend woord, altijd te vinden bij de kerkelijke activiteiten. Maar deze Farizeeër gaat naar huis zonder rechtvaardig te zijn voor God. Hij is niet in Gods aandacht. De tollenaar wel! Want deze Farizeeër denkt het wel goed voor elkaar te hebben. Hij hoeft zich niet klein te maken. Hij hoeft niet nederig van hart te zijn. Hij mag er toch op vertrouwen dat hij rechtvaardig is voor God. Slide 11/3 Hij is niet als de rest - de mensen die er niet op kunnen vertrouwen rechtvaardig te zijn, de zondaars. Maar je kunt rechtvaardigheid niet afdwingen van God. Slide 12/0 Dat is een geschenk, door Jezus.

12 Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden
maar bid met een nederig hart Je kunt rechtvaardigheid van God niet afdwingen Je moet je laten zegenen Maar je kunt rechtvaardigheid niet afdwingen van God. Slide 12/0 Dat is een geschenk, door Jezus. Je kunt Jezus’ zegen niet afdwingen, je moet je laten zegenen. Slide 12/1 En Hij zegent iedereen die met een nederig, oprecht hart bij Hem komt. Dat deden de tollenaars bij Jezus wel. Dat deden de Farizeeërs niet. Zij dachten buiten Jezus om wel een ereplek te hebben bij God. Maar zonder Jezus geen zegen van God. Zonder een nederig hart geen rechtvaardiging. Geloven is blijven bidden, met een nederig hart. Slide 13/0

13 Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden
maar bid met een nederig hart Geloven is blijven bidden, met een nederig hart! God, wees mij zondaar genadig. Geloven is blijven bidden, met een nederig hart. Slide 13/0 Waarbij je niet te groot denkt van jezelf, niet trots bent. We moeten ons oefenen in dagelijks, oprecht gebedscontact met Jezus. Met een open en nederig hart. Geen praatjes voor God, maar eerlijkheid. Slide 13/1 God, wees mij zondaar genadig. Een gebed hoeft niet lang te zijn! De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. Ga jij straks naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God? Zet je hart maar open voor Hem. Laat al je praatjes maar verstommen. En vraag Hem om genade. Laat je maar zegenen. Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden maar bid met een nederig hart en ontvang zijn zegen als een kind Slide 14/0

14 Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden
maar bid met een nederig hart en ontvang zijn zegen als een kind De leerlingen houden de ouders met kinderen tegen Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. - Luc. 18:16 Ontvangen en open onder Jezus’ aandacht komen Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden maar bid met een nederig hart en ontvang zijn zegen als een kind Slide 14/0 De mensen brachten ook kleine kinderen naar Jezus. Zodat Jezus hen zou kunnen aanraken, zegenen. Die kinderen moesten Jezus’ aandacht krijgen. Kinderen hebben de toekomst - wat is er dan mooier als ze die toekomst binnengaan met Jezus’ zegen? Maar de leerlingen houden de ouders tegen. Slide 14/1 Niet met van dat kleine grut komen als Jezus met serieuze zaken bezig is. Hij is nu bezig met gebedsonderwijs! Maar Jezus roept de kinderen naar zich toe. Kom maar! Tegen de leerlingen zegt Hij: Slide 14/2 Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Zo worden kinderen een voorbeeld voor alle mensen. Wil je je laten zegenen door Jezus, doe dan als die kinderen! Maar wat bedoelt Jezus daar mee? Openstaan als een kind voor het koninkrijk - wat betekent dat? Die kinderen gaan naar Jezus toe. Hij roept hen - en ze gaan. Zij krijgen de aandacht en zegen van Jezus. Zij laten dat vanzelfsprekend over zich heenkomen. Ze vertrouwen er op dat het goed is bij Jezus. Ze hebben niet allerlei voorwaarden voordat ze Jezus’ zegen krijgen. Ze stellen niet eerst allerlei kritische vragen. Nee, ze aanvaarden de aandacht van Jezus. Open, onbevangen. Slide 14/3 En dat is hoe jij en ik mogen bidden en leven. Geloven is blijven bidden, met een nederig hart. Jezelf in de aandacht van Jezus plaatsen. Slide 15 Om je te laten zegenen door Jezus. Dat betekent dat we onszelf, ons gezin, onze gemeenteleden en onze wereld onder zijn aandacht brengen.

15 Laat je zegenen door Jezus stop nooit met bidden
maar bid met een nederig hart Geloven is blijven bidden, met een nederig hart! Onder Jezus’ aandacht brengen van jezelf, je gezin, de wereld waarin je leeft. Geloven is blijven bidden, met een nederig hart. Jezelf in de aandacht van Jezus plaatsen. Slide 15 Om je te laten zegenen door Jezus. Dat betekent dat we onszelf, ons gezin, onze gemeenteleden en onze wereld onder zijn aandacht brengen. Dat we naar Hem toegaan, net als die kinderen, en ons onder zijn zegenende handen begeven. Blijf daarom bidden, verslap er niet in. Neem er de tijd voor. Alleen, maar ook samen en in je gezin. Laat je kinderen ook meebidden, je leert van hun onbevangenheid. Ongehinderd door teleurstelling of beschadiging. Ongehinderd door wenselijk gedrag of gepraat. In het vertrouwen dat Hij ons recht zal doen - veel meer dan die onrechtvaardige rechter bij de weduwe. In het besef dat we maar kleine mensen zijn die zegen nodig hebben, zoals die tollenaar die naar huis ging onder Gods zegen, rechtvaardig in Gods ogen. Jezus laat je in vrede naar huis gaan. Amen.


Download ppt "Preek Lucas 18: 1-17 Preek Lucas 18: 1-17 Slide 1"

Verwante presentaties


Ads door Google