De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met de Monitor de Bibliotheek op school Jouw naam (september 2014)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met de Monitor de Bibliotheek op school Jouw naam (september 2014)"— Transcript van de presentatie:

1 Werken met de Monitor de Bibliotheek op school Jouw naam (september 2014)

2 Wat wil jij leren vandaag? Vul het schema op de handout in. Schrijf in het vak je ‘belangrijkste leervraag’ en overige leervragen voor jezelf.

3 Programma Achtergrond van de monitor Rollen en taken De monitor aan de man brengen De monitor in actie Rapport opstellen Presenteren aan het team Evaluatie

4 Achtergrond Eerste aanzet 2010 Ontstaan n.a.v. projecten in kader Kunst van Lezen Derde meting in 2013 70.000 leerlingen 7.000 leerkrachten 700 leesconsulenten

5 Doel Schoolniveau Samenwerking school-bibliotheek op praktisch niveau versterken, dialoog over doelen, activiteiten en resultaten Bibliotheekniveau Doelgerichte inzet van middelen, legitimering educatieve rol, positionering in gemeentelijk netwerk

6 Het kader 6

7 Rolverdeling Beleid Coördinatie Uitvoering

8 Opdracht rollen en taken Vorm groepjes van vier. Bekijk het schema met 3 niveaus en 4 fasen. Bespreek wie voor wat verantwoordelijk is en leg de 12 kaartjes op de betreffende plekken in het schema.

9 De monitorcoördinator coördineert en volgt het uitvoerende werk van leesconsulenten onderhoudt contact met schooldirectie/-team en bibliotheekdirectie heeft binnen de eigen organisatie vaak de functie van educatief specialist / onderwijsspecialist heeft bij voorkeur een onderwijs-achtergrond

10 De leesconsulent is verantwoordelijk voor de praktische samenwerking met de school onderhoudt contact met de leescoördinator en het team heeft binnen de eigen organisatie vaak de functie van jeugdbibliothecaris of front- officemedewerker heeft bij voorkeur een onderwijsachtergrond

11 De monitor aan de man brengen Hoe verleid je scholen om mee te doen met de monitor? Waar kun je tegenaan lopen? Welke argumenten voer je aan? Hoe ga je daar mee om?

12 Rollenspel

13 Structuur van de monitor Vragenlijsten leerlingen, leerkrachten, leesconsulenten Landelijke database Verschillende uitvoermogelijkheden die vergelijkingen mogelijk maken dwarsdoorsnedes: stand van zaken op een bepaald moment trendanalyses: ontwikkeling in de tijd (v.a. februari 2013)

14 Uitvoer op 5 niveaus 1. school: 1-op-1 samenwerking 2. alle scholen in de database: vergelijking bovenstaande met ‘landelijk beeld’ 3. werkgebied bibliotheek: totaalbeeld scholen, verschillen tussen scholen 4. gemeente: totaalbeeld scholen, informatie t.b.v. strategische gesprekken op gemeentelijk niveau 5. schoolbestuur: totaalbeeld scholen, informatie voor beleid

15 Naar de monitor live!

16 De monitor in actie Procedures Planning

17 De procedure: start

18 Tijdens de rit

19 Dashboard monitorcoördinator ● Voeg in Dashboard monitorcoördinator

20

21

22 Dashboard leesconsulent

23 Opdracht planning monitor Bespreek de handout a.h.v. de volgende vragen: Loop je op schema? Wat moet er nog gebeuren in deze fase? Waar loop je tegenaan of zou je tegenaan kunnen lopen? Heb je tips voor anderen m.b.t. de planning?

24 Ondersteuning tijdens uitvoering DESAN (voor technische vragen) Nicolien de Pater (voor inhoudelijke vragen) Provinciale ondersteuning

25 Resultaten interpreteren: de standaardrapportage leesmotivatie leesgedrag leengedrag boekentips activiteiten van leerkrachten: voorlezen boekintroductie boekenkring gebruik boeken bij zaakvakken

26 Opdracht standaardrapportage Vragen bij de standaardrapportage Wat is het algemene beeld van deze school? Wat valt op aan de resultaten? Welke adviezen zou je geven aan deze school?

27 Casus ouderbeleid

28 Casus genres

29 Maatwerkrapportage Situatie: De directeur heeft jou benaderd om meer met leesbevordering te gaan doen. De school heeft al een leesbevorderingsbeleid. Het team ziet geen noodzaak om met de monitor aan de slag te gaan, men vindt dat men al genoeg doet. Men werkt wel mee. De directeur wil de monitor gebruiken om de boel meer in beweging te krijgen.

30 Opdracht maatwerkrapportage Stel een maatwerkrapportage samen met maximaal 7 grafieken. Schrijf in grote lijnen op hoe je deze school gaat adviseren. Gebruik de gegevens over deze school 17LH Basisschool in ‘t Park

31 Opwarmer voor het team: zoek de 11 titels hoe overleef ik - moord in - de brief - de gebroeders - voor de koning - verdwenen? - mijn eerste zoen - griezelverhaal - de dikke Leeuwenhart - voorgoed - het allerlaatste - Istanbul - alleen beer - hallo aarde - dat had je - Obama - hier maan - de weg naar verandering – gedroomd – meester Jaap - mocht mee

32 Resultaten presenteren aan het team: doelen waarde van investering bevestigen samen een beeld vormen samen tot vervolgstappen komen laten zien dat je als bibliotheek opbrengstgericht kunt werken

33 Discussie: resultaten presenteren Stel: je krijgt slechts 20 minuten in een teamvergadering. Wat presenteer je? Hoe kom je tot een keuze? Wat doe je wel? Wat doe je niet?

34 Informatie presenteren Stuur bij weinig tijd vooraf een schriftelijke rapport. Wees zeer goed voorbereid. Deel de beschikbare tijd door vier: gebruik driekwart voor de presentatie en de conclusies en een kwart om de vervolgafspraken samen te vatten en te bevestigen. Gebruik eventueel een energizer om het team bij de les te krijgen. Benoem het doel van de presentatie. Wees terughoudend met je eigen commentaar.

35 Vervolgstappen Zeg duidelijk wanneer je wilt dat er een afspraak gemaakt wordt. Schrijf de afspraak direct op een flap. Schrijf tijdens je presentatie eerst de afspraken op zoals ze algemeen geformuleerd uit het team komen. Keer na je presentatie terug naar de algemene afspraken: ‘nu gaan we even kijken of we deze afspraken wat meetbaarder kunnen formuleren’. Zeg dat de afspraken meegenomen worden in de volgende meting. Als het niet lukt om tot een goede lijst definitieve afspraken te komen, zeg dan dat je in overleg een voorstel zult uitwerken voor de volgende teambijeenkomst.

36 Evaluatie Pak je leerdoelen en leervragen Wat heb je geleerd?


Download ppt "Werken met de Monitor de Bibliotheek op school Jouw naam (september 2014)"

Verwante presentaties


Ads door Google