De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuws in astma en COPD Huib Kerstjens, longarts UMCG hoofd afdeling longziekten en TBC

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuws in astma en COPD Huib Kerstjens, longarts UMCG hoofd afdeling longziekten en TBC"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuws in astma en COPD Huib Kerstjens, longarts UMCG hoofd afdeling longziekten en TBC (h.a.m.kerstjens@umcg.nl)

2 Vanmiddag? 1.Non-medicamenteus ­Nieuwe GOLD indeling ­Ziektelastmeter COPD ­Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten 2.Nieuwe medicijnen 3.(Nieuwe interventie)

3 Waarom nieuwe GOLD indeling? Was gebaseerd op FEV 1 ­Nodig voor diagnose ­Heel nauwkeurig te meten FEV 1 rare parameter ­Zeer matige correlatie met ◦kwaliteit van leven ◦symptomen ◦inspanningsvermogen ◦reactie op therapie

4 25 5075 Kortademigheid Health status Exacerbaties Comorbiditeit FEV 1 (% predicted at age 25 years) Age (years) 0 25 50 75 100 Relatie longfunctie en klachten Comorbiditeit Opnames

5 Relatie tussen health status en FEV 1 CCQ total 6 5 4 3 2 1 0 020406080140 r =–0.38 FEV 1 (% predicted) all subjects n=119 100120 Van der Molen T et al. Health Qual Life Outcomes 2003;1(1):13 (www.ccq.nl)

6 Lung cancer Cachexia vs myopathy Osteoporosis Anemia CAD/CHF Anxiety and COPD 9 - 20% 30% 30-50% 17% 30-50% 20-60% Barnes and Celli ERJ 2008 Comorbiditeit

7 Wat mist in oude GOLD indeling? Kwaliteit van leven Exacerbaties Roken Beweging Gewicht Co-morbiditeit Inflammatie Therapietrouw Inhalatietechniek Sociaal

8 Classificatie van COPD vlgs GOLD 2011 Inschatting 1. huidige ziektelast (impact) 2. toekomstig risico

9 PatientKenmerkenspirometrieAantal exacerbaties MRCCAT A Laag risico weinig symptomen GOLD 1-2≤ 10-1< 1 B Laag risico veel symptomen GOLD 1-2≤ 1> 2> 2≥ 1 C Hoog risico weinig symptomen GOLD 3-4> 2> 20-1< 1 D Hoogrisico veel symptomen GOLD 3-4> 2> 2> 2> 2 ≥ 1 Classificatie van COPD vlgs GOLD Voor ernstclassificatie, kies de hoogste categorie van FEV 1 en exacerbaties

10 Medicamenteuze behandeling van COPD (C)(D) LABA/ICS of LAMA LABA + LAMALABA/ICS + LAMA; LABA/ICS + PDE4; LAMA + PDE4 SABA of SAMA LAMA of LABA SABA + SAMA; LABA of LAMA LABA + LAMA (A)(B) GOLD 1 GOLD 2 GOLD 3 GOLD 4 mMRC 2+ CCQ>1 CAT>10 mMRC 0  1 CCQ < 1 CAT< 10 Exacerbaties per jaar ≥2 <2 SAMA: short-acting muscarinic antagonist; SABA: short-acting β 2 -agonist; p.r.n.: as needed (pro re nata); LAMA: long-acting muscarinic antagonist; LABA: long-acting β 2 -agonist; ICS: inhaled corticosteroid; PDE4: phosphodiesterase-4 Eerste keuze Tweede keuze Patienten worden ingedeeld in 4 groepen A, B, C of D, met ernstindeling o.b.v. FEV 1 : GOLD 1, 2, 3 and 4 Symptomen (mMRC, CAT of CCQ (2013)) Exacerbaties/jaar

11 Medicamenteuze behandeling van COPD (C) 7% 25%(D) LABA/ICS of LAMA LABA + LAMALABA/ICS + LAMA; LABA/ICS + PDE4; LAMA + PDE4 SABA of SAMA LAMA of LABA SABA + SAMA; LABA of LAMA LABA + LAMA (A) 33%35% (B) GOLD 1 GOLD 2 GOLD 3 GOLD 4 mMRC 2+ CCQ>1 CAT>10 mMRC 0  1 CCQ < 1 CAT< 10 Exacerbaties per jaar ≥2 <2 SAMA: short-acting muscarinic antagonist; SABA: short-acting β 2 -agonist; p.r.n.: as needed (pro re nata); LAMA: long-acting muscarinic antagonist; LABA: long-acting β 2 -agonist; ICS: inhaled corticosteroid; PDE4: phosphodiesterase-4 Eerste keuze Tweede keuze Patienten worden ingedeeld in 4 groepen A, B, C of D, met ernstindeling o.b.v. FEV 1 : GOLD 1, 2, 3 and 4 Symptomen (mMRC, CAT of CCQ (2013)) Exacerbaties/jaar

12 Federatieve vereniging van organisaties betrokken bij preventie en zorg voor 1 miljoen mensen met een chronische longziekte. Leden: ­16 gewone leden: niet commerciële organisaties: praten en beslissen mee. (o.a. NHG, NVALT, KNGF, KNMP, VVNN etc) ­16 buitengewone en bedrijfsleden: praten mee, beslissen niet mee

13 NL: Ziektelastmeter Project Long Alliantie Nederland i.s.m. Picasso 14 vragen + FEV 1, exacerbaties, roken, BMI, beweeggedrag

14 Definitie Ziektelast is een fysieke, emotionele, psychologische dan wel sociale ervaring van de patiënt met COPD. Deze ervaring beïnvloedt de mogelijkheden om met de gevolgen van de ziekte en behandeling om te gaan. Kwaliteit van leven is daarmee een belangrijk onderdeel van ziektelast Ziektelast kan consequenties hebben voor de patiënt, zijn omgeving, zorgverleners, en/of de maatschappij Ziektelast varieert doorgaans in de tijd.

15 Literatuuranalyse

16 Ziektelastmeter CCQ ­Symptomen ­Functionele status ­Mentale status CRQ ­Emotionele ervaringen ­Vermoeidheid

17 In de praktijk Computer programma Algoritme Zorgverlener en patiënt werken samen  Testen

18

19 Nationaal actieprogramma chronische longziekten Ambitie betere kwaliteit van zorg voor chronisch longziekten verantwoord bij te dragen aan beheersen zorgkosten looptijd 5 jaar

20 Groei omvang, ernst, kosten chronische longziekten

21 Verwachtte stijging COPD in Noord Oost Nederland Bron: KPMG / de Friesland Friesland

22 De vijf doelen NACL o Beperkt aantal, sterk gefocuste doelen o SMART geformuleerd; over 5 jaar 1.25% minder kinderen onder de 18 jaar die beginnen met roken 2.15% vermindering verloren werkdagen door astma en COPD 3.20% meer rendement in kwaliteit van leven per euro die aan inhalatiemedicatie wordt besteed 4.10% minder doden door astma en COPD 5.25% minder opnamedagen in het ziekenhuis door astma en COPD

23 Doel 5: 25% minder ziekenhuisopnamedagen Probleem: COPD & Astma: 246.545 opnamedagen (2009). -Stijging totaal aantal opgenomen patiënten, verdere groei voor de boeg -Per saldo: lichte daling aantal opnamedagen -Hoge kosten voor klein deel van de populatie

24 Waarom als onderwerp gekozen: opnames voor longaanvallen? Impact op ­Kwaliteit van leven ­Achteruitgang longfunctie ­Sterfte ­Kosten

25 Kosten van COPD in NL bepaald door opnames voor longaanvallen Rutten-van Mölken et al, Respir Med 1999

26 Vermindering aantal ziekenhuisopnames Hoofd activiteiten Voorkomen eerste opname ­Leefstijlveranderingen ­Verbeteren compliance medicatie ­Verbeteren samenwerking 1e &2e lijn Verbeteren behandeling tijdens opname: ­Geprotocolliseerde zorg toegespitst op voorkomen (ziekenhuis)exacerbaties (“ernstige gebeurtenis!”) Verkorten opname in het ziekenhuis ­hospital at home ­vroege revalidatie Voorkomen heropname ­Gefocuste, multi-disiciplinaire, aanpak vanaf eerste dag opname

27 Finse actieprogramma 10 jaar 3-4% minder rokers Diagnose verbeterd 40% vermindering opnamedagen Kosten 88% lager dan geraamd Kinnula et al, Prim Care Respir J 2011

28 Nieuwe medicijnen? Eén nieuw werkingsmechanisme ­anti-IL5 2 nieuwe langwerkende anticholinergica Race tegen de klok voor combinaties

29 Reductie astma exacerbaties in met anti-IL5 n= 621 astma eosinofiel exacerbaties > 2/jr > 1000 μg fluticasone 1x infuus /4 wk mepolizumab 38-52% reductie in aantal exacerbaties/jaar Pavord et al, Lancet 2012

30 Nieuwe langwerkende anticholinergicum - 1 Geregistreerd maar nog niet vergoed ­Glycopyrronium (Seebri) ­1 dd 50 μg in Breezhaler ­COPD Kort door de bocht: werking en bijwerkingen als tiotropium

31 Nieuwe langwerkende anticholinergicum - 2 Geregistreerd maar nog niet vergoed ­Aclidinium (Eklira?) ­2 dd 400 μg in Genuair ­COPD Kort door de bocht: werking en bijwerkingen als tiotropium

32 Strijd voor farmaceuten komende jaren Combi LABA + LAMA Triple therapie ICS/LABA/LAMA ICS/LAMA?  Gemak ++  Therapietrouw ?  Kosten ?

33 Astma studie met tiotropium 912 patiënten met ernstig astma alle medicijnen gewoon doorgebruikt daarbij tiotropium erbij of placebo (nepmedicijn) jaar lang doorgebruikt ­  verbetering long functie? ­  vermindering aantal longaanvallen?

34 20 0 10 30 40 50 25 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 Placebo Tiotropium 5µg % patiënten met een longaanval Astma exacerbaties HR, hazard ratio; d, days ICS, inhaled corticosteroid; LABA, long-acting β 2 -agonist 21% vermindering Dagen Bovenop normale medicatie Kerstjens et al. NEJM 2012 Tiotropium 282 days, Placebo 226 days) Weinig bijwerkingen: droge mond

35


Download ppt "Nieuws in astma en COPD Huib Kerstjens, longarts UMCG hoofd afdeling longziekten en TBC"

Verwante presentaties


Ads door Google