De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACT Advies, Consultancy & Training Note: deze presentatie is op hoofdlijnen beschreven en vraagt om nadere toelichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACT Advies, Consultancy & Training Note: deze presentatie is op hoofdlijnen beschreven en vraagt om nadere toelichting."— Transcript van de presentatie:

1 ACT Advies, Consultancy & Training Note: deze presentatie is op hoofdlijnen beschreven en vraagt om nadere toelichting

2 VOORWOORD De Veer & Partners begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen die leiden tot performance verbetering en waarde creatie. Zij richt zich hierbij niet primair op de persoonlijke transformatie die managers en medewerkers moeten doormaken, maar ook op de noodzakelijke organisatieveranderingen, waardoor de transitie slaagt en de resultaten blijvend worden verbeterd! Kernactiviteiten: Trainingen in sales & management vaardigheden Interim Management en organisatie advies Onze opleidingen zijn rijkserkend en leiden altijd tot een rijkserkend deelcertificaat of diploma, afhankelijk van het instapniveau en keuze van opleiding. Uw medewerker volgt deze opleiding als eerste stap richting volwaardig HBO Bachelor. De medewerker wordt daarmee formeel ingeschreven voor een HBO Bachelor bij Hogeschool. De medewerker heeft zo een betere begeleiding, een beter en interessanter perspectief op een volwaardig HBO Bachelordiploma en U als werkgever profiteert van een aantrekkelijk belastingvoordeel.

3 TRAININGSAANPAK Een van de kritische succesfactoren in het proces is dat alle medewerkers met de neuzen dezelfde kant uit kijken en eenduidig, als team aan dezelfde doelstellingen werken. Vandaar dat in dit (veranderings)proces, wat uiteindelijk op de werkvloer zijn vruchten zal afwerpen, iedereen betrokken wordt. Met de beproefde action learning-aanpak (de ALP®-methode) koppelt u de opleiding aan uw eigen werkomgeving. De medewerker voert opdrachten uit om het geleerde in praktijk te brengen. Daarmee wordt direct ook voldaan aan de stageverplichting binnen de Bacheloropleiding. Bij deze opdrachten ontvangt de medewerker extra praktijkbegeleiding. Na de opleiding besluit u of de medewerker de Bacheloropleiding vervolgt. U bent niet verplicht de volledige HBO Bacheloropleiding af te ronden, al hopen we natuurlijk dat u na deze eerste stap zo gemotiveerd bent dat u dit studietraject wilt vervolgen.

4 TRAININGEN Uitgangspunt zijn 10 trainingsdagen per jaar De eigen bedrijfssituatie is zoveel mogelijk het uitgangspunt De Veer & Partners hanteren hierbinnen eigen programma’s De opleidingen/trainingen leiden tot landelijk erkende certificaten: volledig MBO diploma HBO Deelcertificaat Opbouw studiepunten HBO Bachelor

5 ACT Advies over welke trainingen en opleidingen het beste passen binnen uw organisatie Opleidingen en trainingen zijn tools om beoogde verbetering in te zetten Consultants inventariseren de competenties van de huidige medewerkers De Veer & Partners verzorgt de funding om zoveel mogelijk budgetneutraal te kunnen trainen

6 ACT De zogenaamde 0 meting geeft inzicht in de huidige situatie (IST) Samen met de consultant(s) wordt de wenselijke situatie in kaart gebracht (SOLL) Directie en management ondersteunen de benodigde gedragsverandering Gezamenlijke verantwoordelijkheid om verbeteringen succesvol te maken

7 FUNDING De Veer & Partners zal in kaart brengen welke medewerkers er in aanmerking komen voor subsidie Voor budgetneutraal opleiden wordt uitgegaan van in company deeltijd onderwijs Opleidingen worden opmaat aangeboden ism MBO en of HBO opleidingsinstituten HR medewerker(s) dienen tijd beschikbaar te stellen voor ondersteuning en oa intake begeleiding van de medewerkers

8 TOT SLOT De Veer & Partners begeleidt bedrijven bij het blijvend succesvol doorvoeren van veranderingen die performance verbeteringen in gang zetten. Onze consultants kunnen desgewenst de administratieve processen voor funding implementeren binnen uw organisatie.

9 Roland de Veer 0031 6 229 66 135 roland@deveerenpartners.com Vanessa de Veer 0031 6 300 11 308 vanessa@deveerenpartners.com www.deveerenpartners.com Advies, Consultancy & Training Note: deze presentatie is op hoofdlijnen beschreven en vraagt om nadere toelichting


Download ppt "ACT Advies, Consultancy & Training Note: deze presentatie is op hoofdlijnen beschreven en vraagt om nadere toelichting."

Verwante presentaties


Ads door Google