De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herinrichting Vennenbuurt. Eerste informatieavond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herinrichting Vennenbuurt. Eerste informatieavond."— Transcript van de presentatie:

1 Herinrichting Vennenbuurt. Eerste informatieavond

2 Agenda VOORSTELLEN BEGINSPRAAK HET PROJECT ONTWERPKADERS PAUZE 20 min VERDELEN CLUSTERS SAMENVATTING VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN AFSLUITING Herinrichting Vennenbuurt

3 Eerste informatieavond Even voorstellen : Theo van der Heijden; Wethouder Rob Gaveel: Afdelingshoofd Realisatie en Beheer Jack Verschuren: Projectleider realisatie Jeroen Klerks: Ontwerper Openbare Ruimte Anke Luckman: Verkeerskundige

4 BEGINSPRAAK: ALLES DRAAIT OM DE COMMUNICATIE veiligheid leefbaarheid Regels/kaders Herinrichting Vennenbuurt

5 begin spraak in spraak Begint met ………. BEGINSPRAAK:

6 NIET ZO……… ………………….MAAR ZO !!

7 INFORMELE FASE: Veel input van bewoners Korte lijnen Veel overleg FORMELE FASE: Na college besluit Alleen schriftelijk Tekening in hal en op website beginspraak inspraak

8 Willem Ruijsstraat Reeds gerealiseerde beginspraak projecten Costerman Boodstraat De rivierenbuurt Den brem/Akkerwinde Oranjebuurt Riel Centrumstraten

9 Voorbeelden

10

11 Ontwerp in stappen:

12 STAP 1:info avond 1 oktober verdelen clusters en contactpersonen aanwijzen STAP 2:Overleg met de buren op papier zetten van knelpunten en oplossingen STAP 3: Inleveren opdracht toelichten aan gemeente Fase A: input bewoners

13 STAP 4:verwerken gegevens bewoners in schetsontwerp STAP 5: presenteren schetsontwerp tijdens tweede informatieavond opmerkingen en suggesties bewoners verzamelen. Fase B: schetsontwerp STAP 6: verwerken laatste opmerkingen en suggesties in voorlopig ontwerp

14 Voorlopig ontwerp voor vaststelling naar college EINDE BEGINSPRAAK BEGIN REGULIERE SCHRIFTELIJKE INSPRAAK

15 STAP 7:publiceren voorlopig ontwerp op internet en hal gemeentehuis STAP 8: verwerken gegevens schriftelijke inspraak in definitief ontwerp Fase C: vaststellen ontwerp

16 Definitief ontwerp voor vaststelling naar college DEFINITIEF ONTWERP: EINDE INSPRAAK

17 WANNEER?; 4 e kwartaal 2014 BEGINSPRAAK 1 e kwartaal 2015 SCHETSONTWERP 2 e kwartaal 2015 DEFINITIEF ONTWERP 3 e kwartaal 2015 BESTEK 4 e kwartaal 2015 AANBESTEDING 1 e kwartaal 2016 START WERKZAAMHEDEN Tijdsduur uitvoering : ca 9 maanden

18 Bestrating is aan vervanging toe Inrichting gedateerd Groen aan vervanging toe/wortelopdruk Hoge parkeerdruk Openbare verlichting vervangen (Politie keurmerk) Riool renovatie waar nodig WAAROM?;

19 Rioolinspectie Digitaal inmeten straten Inventarisatie groen en bomen Parkeertelling WAT IS ER AL GEDAAN?;

20 VENNENBUURT: SMALLE DOORGANG ONOVERZICHTELIJKE HOEK STENIG UITERLIJK BETERE ENTREE

21 / UITGANGSPUNTEN Beleidskaders / UITGANGSPUNTEN Gemeentelijk verkeers en Vervoersplan. Het gebied is een verblijfsgebied Duurzaam veilig Hele gebied 30 km zone Richtlijnen CROW Inrichting moet voldoen aan landelijke richtlijnen (CROW) Integraal beheer Openbare Ruimte (IBOR) Materiaalgebruik afstemmen op beheersbeleid Geen onderhouds intensieve materialen. kostentechnisch beheersbaar ontwerp ALGEMEEN

22 ONTWERPUITGANGSPUNTEN:. SOBER DOELMATIG / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten FUNCTIONEEL

23 STEDENBOUW:. HERINRICHTING BLIJFT BEPERKT TOT HET OPTIMALISEREN VAN DE OPENBARE RUIMTE VERGROTEN LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten

24 PARKEREN:. PARKEERONDERZOEK GEHOUDEN IN JUNI EN SEPTEMBER 2014 STREVEN NAAR EEN GOEDE PARKEERBALANS

25 GROEN / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten BOMEN VERVANGEN WAAR DEZE OVERLAST OPLEVEREN OF TE GROOT WORDEN GEEN SNIPPERGROEN: GROTE VAKKEN GROEN HOEKEN OPKNAPPEN ONDERHOUDSVRIENDELIJK

26 SPELEN / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten 0 TOT 12 JAAR 12 TOT 16 JAAR GROENE LONG SCHOOLPLEIN

27 VERLICHTING / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten HERINDELEN LED KEURMERK VEILIG WONEN

28 RIOLERING / uitgangspunten Beleidskaders/ uitgangspunten LOKAAL REPAREREN HEMELWATER AFKOPPELEN WAAR MOGELIJK RIOOL IN REDELIJK GOEDE STAAT

29 HUISWERK Jack Verschuren; Projectleider

30 DE ENVELOPPE INHOUD:

31 DE ENVELOPPE OPDRACHTFORMULIER CLUSTERINDELING PLATTEGRONDEN : 2 van CLUSTER 1 van DE GEHELE WIJK

32 OPDRACHTFORMULIER

33 CLUSTERINDELING

34 TOOLBOX:

35 CONTACTPERSONEN: 1 OF MEERDERE PERSONEN PER CLUSTER

36 CONTACTPERSONEN: WAT VERWACHTEN WE ? AANSPREEKPUNT VOOR DE GEMEENTE ORGANINSEERT GESPREKKEN MET HET CLUSTER LICHT DE BEVINDINGEN TOE IN GESPREK MET DE GEMEENTE EV. MET DELEGATIE ZET BEVINDINGEN OP KAART (BIJGEVOEGD) LEVERT BEVINDINGEN BUURT AAN VOOR 7 NOVEMBER

37 HET CLUSTER: WAT VERWACHTEN WE ? DRAGEN KNELPUNTEN AAN. KOMEN MET VOORSTELLEN OF OPLOSSINGEN. ZET BEVINDINGEN SAMEN OP KAART. BEWONERS MOETEN ER ONDERLING SAMEN UIT KOMEN. MOGELIJKHEID TOT VERGADEREN BIJ DEN DEEL.

38 Clusters/ontwerp gebieden

39 Cluster 1 Bankven 1/34

40 Cluster 2 Putven even 2/22 oneven 7a/11 Haneven 21/31

41 Cluster 3 Bankven 17/71

42 Cluster 4 Haneven 20/53

43 Cluster 5: Bankven 1/30 Holleven

44 Cluster 6 Haneven 1/19

45 Koffie pauze

46 Vervolg………………..

47 Indelen contactpersonen Cluster 1 …………………… Cluster 2 ……………………. Cluster 3 …………………….. Cluster 4 …………………….. Cluster 5 …………………….. Cluster 6 ……………………..

48 CONTACTPERSONEN GEMEENTE CONTACTPERSOON BEGINSPRAAK: Jeroen klerks: Ontwerper openbare Ruimte Jeroen.klerks@goirle.nl CONTACTPERSOON PROJECT: Jack verschuren; projectleider

49 planning: Inleveren opdracht: 7 november Gesprekken contactpersonen: medio November Presentatie schetsontwerp: medio MAART

50 VRAGEN??

51


Download ppt "Herinrichting Vennenbuurt. Eerste informatieavond."

Verwante presentaties


Ads door Google