De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herinrichting Vennenbuurt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herinrichting Vennenbuurt."— Transcript van de presentatie:

1 Herinrichting Vennenbuurt.
Eerste informatieavond

2 Agenda Herinrichting Vennenbuurt VOORSTELLEN BEGINSPRAAK HET PROJECT
ONTWERPKADERS PAUZE 20 min VERDELEN CLUSTERS SAMENVATTING VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN AFSLUITING

3 Herinrichting Vennenbuurt
Eerste informatieavond Even voorstellen: Theo van der Heijden; Wethouder Rob Gaveel: Afdelingshoofd Realisatie en Beheer Jack Verschuren: Projectleider realisatie Jeroen Klerks: Ontwerper Openbare Ruimte Anke Luckman: Verkeerskundige

4 ALLES DRAAIT OM DE COMMUNICATIE
Herinrichting Vennenbuurt BEGINSPRAAK: veiligheid leefbaarheid Regels/kaders ALLES DRAAIT OM DE COMMUNICATIE

5 BEGINSPRAAK: inspraak Begint met ………. beginspraak

6 BEGINSPRAAK: NIET ZO……… ………………….MAAR ZO !! 6

7 INFORMELE FASE: Veel input van bewoners Korte lijnen Veel overleg beginspraak FORMELE FASE: Na college besluit Alleen schriftelijk Tekening in hal en op website inspraak

8 Reeds gerealiseerde beginspraak projecten
Willem Ruijsstraat Costerman Boodstraat De rivierenbuurt Oranjebuurt Riel Centrumstraten Den brem/Akkerwinde

9 Voorbeelden

10 Voorbeelden

11 Ontwerp in stappen:

12 Fase A: input bewoners STAP 1: info avond 1 oktober verdelen clusters en contactpersonen aanwijzen STAP 2:Overleg met de buren op papier zetten van knelpunten en oplossingen STAP 3: Inleveren opdracht toelichten aan gemeente

13 Fase B: schetsontwerp STAP 4: verwerken gegevens bewoners in schetsontwerp STAP 5: presenteren schetsontwerp tijdens tweede informatieavond opmerkingen en suggesties bewoners verzamelen. STAP 6: verwerken laatste opmerkingen en suggesties in voorlopig ontwerp

14 Voorlopig ontwerp voor vaststelling naar college
EINDE BEGINSPRAAK BEGIN REGULIERE SCHRIFTELIJKE INSPRAAK

15 Fase C: vaststellen ontwerp
STAP 7: publiceren voorlopig ontwerp op internet en hal gemeentehuis STAP 8: verwerken gegevens schriftelijke inspraak in definitief ontwerp

16 Definitief ontwerp voor vaststelling naar college
EINDE INSPRAAK

17 4e kwartaal 2014 BEGINSPRAAK 1e kwartaal 2015 SCHETSONTWERP
WANNEER?; 4e kwartaal 2014 BEGINSPRAAK 1e kwartaal 2015 SCHETSONTWERP 2e kwartaal 2015 DEFINITIEF ONTWERP 3e kwartaal 2015 BESTEK 4e kwartaal 2015 AANBESTEDING 1e kwartaal 2016 START WERKZAAMHEDEN Tijdsduur uitvoering : ca 9 maanden 17

18 WAAROM?; Bestrating is aan vervanging toe Inrichting gedateerd
Groen aan vervanging toe/wortelopdruk Hoge parkeerdruk Openbare verlichting vervangen (Politie keurmerk) Riool renovatie waar nodig

19 WAT IS ER AL GEDAAN?; Rioolinspectie Digitaal inmeten straten
Inventarisatie groen en bomen Parkeertelling

20 VENNENBUURT: ONOVERZICHTELIJKE HOEK BETERE ENTREE SMALLE DOORGANG
STENIG UITERLIJK

21 Beleidskaders/ UITGANGSPUNTEN
ALGEMEEN Gemeentelijk verkeers en Vervoersplan. Het gebied is een verblijfsgebied Duurzaam veilig Hele gebied 30 km zone Richtlijnen CROW Inrichting moet voldoen aan landelijke richtlijnen (CROW) Integraal beheer Openbare Ruimte (IBOR) Materiaalgebruik afstemmen op beheersbeleid Geen onderhouds intensieve materialen. kostentechnisch beheersbaar ontwerp

22 ONTWERPUITGANGSPUNTEN:.
Beleidskaders/ uitgangspunten ONTWERPUITGANGSPUNTEN:. SOBER DOELMATIG FUNCTIONEEL 22

23 Beleidskaders/ uitgangspunten
STEDENBOUW:. HERINRICHTING BLIJFT BEPERKT TOT HET OPTIMALISEREN VAN DE OPENBARE RUIMTE VERGROTEN LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID 23

24 PARKEREN:. PARKEERONDERZOEK GEHOUDEN IN JUNI EN SEPTEMBER 2014
Beleidskaders/ uitgangspunten PARKEREN:. PARKEERONDERZOEK GEHOUDEN IN JUNI EN SEPTEMBER 2014 STREVEN NAAR EEN GOEDE PARKEERBALANS

25 GROEN BOMEN VERVANGEN WAAR DEZE OVERLAST OPLEVEREN OF TE GROOT WORDEN
Beleidskaders/ uitgangspunten GROEN BOMEN VERVANGEN WAAR DEZE OVERLAST OPLEVEREN OF TE GROOT WORDEN GEEN SNIPPERGROEN: GROTE VAKKEN GROEN HOEKEN OPKNAPPEN ONDERHOUDSVRIENDELIJK 25

26 SPELEN Beleidskaders/ uitgangspunten 0 TOT 12 JAAR 12 TOT 16 JAAR
SCHOOLPLEIN GROENE LONG 26

27 VERLICHTING HERINDELEN LED KEURMERK VEILIG WONEN
Beleidskaders/ uitgangspunten VERLICHTING HERINDELEN LED KEURMERK VEILIG WONEN 27

28 RIOLERING LOKAAL REPAREREN HEMELWATER AFKOPPELEN WAAR MOGELIJK
Beleidskaders/ uitgangspunten RIOLERING LOKAAL REPAREREN HEMELWATER AFKOPPELEN WAAR MOGELIJK RIOOL IN REDELIJK GOEDE STAAT 28

29 HUISWERK Jack Verschuren; Projectleider

30 DE ENVELOPPE INHOUD:

31 DE ENVELOPPE OPDRACHTFORMULIER CLUSTERINDELING PLATTEGRONDEN : 2 van CLUSTER 1 van DE GEHELE WIJK

32 OPDRACHTFORMULIER

33 CLUSTERINDELING

34 TOOLBOX:

35 CONTACTPERSONEN: 1 OF MEERDERE PERSONEN PER CLUSTER

36 CONTACTPERSONEN: WAT VERWACHTEN WE ? AANSPREEKPUNT VOOR DE GEMEENTE
ORGANINSEERT GESPREKKEN MET HET CLUSTER ZET BEVINDINGEN OP KAART (BIJGEVOEGD) LEVERT BEVINDINGEN BUURT AAN VOOR 7 NOVEMBER LICHT DE BEVINDINGEN TOE IN GESPREK MET DE GEMEENTE EV. MET DELEGATIE

37 HET CLUSTER: WAT VERWACHTEN WE ? DRAGEN KNELPUNTEN AAN.
KOMEN MET VOORSTELLEN OF OPLOSSINGEN. ZET BEVINDINGEN SAMEN OP KAART. BEWONERS MOETEN ER ONDERLING SAMEN UIT KOMEN. MOGELIJKHEID TOT VERGADEREN BIJ DEN DEEL.

38 Clusters/ontwerp gebieden

39 Cluster 1 Bankven 1/34

40 Cluster 2 Putven even 2/22 oneven 7a/11 Haneven 21/31

41 Cluster 3 Bankven 17/71

42 Cluster 4 Haneven 20/53

43 Cluster 5: Bankven 1/30 Holleven

44 Cluster 6 Haneven 1/19

45 Koffie pauze 45

46 Vervolg………………..

47 Indelen contactpersonen
Cluster 1 …………………… Cluster 2 ……………………. Cluster 3 …………………….. Cluster 4 …………………….. Cluster 5 …………………….. Cluster 6 ……………………..

48 CONTACTPERSONEN GEMEENTE
CONTACTPERSOON BEGINSPRAAK: Jeroen klerks: Ontwerper openbare Ruimte CONTACTPERSOON PROJECT: Jack verschuren; projectleider

49 planning: Inleveren opdracht: 7 november
Gesprekken contactpersonen: medio November Presentatie schetsontwerp: medio MAART

50 VRAGEN??

51


Download ppt "Herinrichting Vennenbuurt."

Verwante presentaties


Ads door Google