De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afstuderen dagstudie (UvA: psychologie) en deeltijd (OU: informatica)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afstuderen dagstudie (UvA: psychologie) en deeltijd (OU: informatica)"— Transcript van de presentatie:

1 Afstuderen dagstudie (UvA: psychologie) en deeltijd (OU: informatica)
spreker Pieter Fortuin onderwerp Afstuderen datum 21 september 2001 1 1 1

2 Inhoud 1. Introductie 2. Studie Bedrijfspsychologie (Dagstudie aan UvA) 3. Studie Informatica (Deeltijdstudie aan OU) 4. Aanbevelingen Open universiteit Studenten 2 2 2

3 1. Introductie Pieter Fortuin Werk Studies
Rosmalen, 46, samenwonend, 2 kinderen Werk Verpleging ( ) Philips ( ), Postbank ( ) Rabobank ( heden): ICT consultant Studies Filosofie ( , drs, UvA) Bedrijfspsychologie ( , drs, UvA) Bedrijfskundige informatica ( , ir, OU) Bedrijfseconomie ( heden, afstudeerfase, OU) 2 2 2

4 2.1 Studie Bedrijfspsychologie
1985: Universiteit van Amsterdam (dagstudie) Onderwerp suggestie van professor voor stageplaats bij Philips (6 mnd) vraagstuk werd aangedragen door Philips zorgen over loonkosten ontwikkeling door aanname academici simulatie van personeelsbewegingen en loonkosten afbakening: overnemen van onderzoeksopzet uit literatuur begeleider van Universiteit liet mij vrij Relatie met werkgever werkgever had belang bij onderzoek, dit werkte uitstekend werkgever gaf begeleiding en stelde programmeur beschikbaar en was enthousiast over onderwerp werkgever bood na onderzoek een baan aan 2 2 2

5 2.2 Studie Bedrijfspsychologie
Tijdsplanning en tijdsbeheersing doorlooptijd: 7 maanden, netto: ca 600 uur tijdsvreter: artefacten in databestand, bugs in software oplosbare en concrete problemen vaste stageperiode leidde tot goede tijdbeheersing vooraf met werkgever afgesproken wanneer product gereed zou zijn. Belang werkgever was groter dan belang Universiteit Methoden van onderzoek 10 jaar historische bestanden (personeel, loonkosten) concreet datamateriaal extrapolatie op basis van scenario’s (simulatie) lastig om wetenschappelijke conclusies te verbinden aan de data van één bedrijf conclusies ging vooral over onderzoeksdesign 2 2 2

6 2.3 Studie Bedrijfspsychologie
Implementatie en gevolgen bedrijf heeft verder gewerkt met de resultaten simulatie werd in de jaren erna gebruikt om gevolgen van personeelsbeleid te schatten leerpunten bij stage heeft werkgever een grote invloed op onderwerpkeuze draagvlak bij werkgever leidt tot snelheid laatste maanden 100% van tijd aan afstudeeronderzoek bij stage in bedrijf wordt afstand tot universiteit groot eerder tussenproducten voorleggen aan universiteit 2 2 2

7 3.1 Studie Bedrijfskundige informatica
1994/1995 OU Onderwerp ICT infrastructuur financiële instellingen onderwerp hield mij bezig naar aanleiding van mislukte ICT projecten (Postbank, Rabobank) Relatie met werkgever geen stage, maar ging om vaste werkgever (Rabobank) geen afbakening als gevolg van stage-afspraak was een gevoelig onderwerp voor werkgever respecteren van gevoeligheid was noodzakelijk case beschrijvingen voorleggen aan werkgever, maar het was niet altijd helder wie wat kon beslissen gevoeligheid leidde soms tot een ‘oppervlakkigheid’ in de case beschrijvingen 2 2 2

8 3.2 Studie Bedrijfskundige informatica
Tijdsplanning en tijdsbeheersing Doorlooptijd: 1 jaar; Netto: 500 uur Handleiding OU was handig tijdsvreter: OU begeleider kwam halverwege met nieuwe invalshoeken die niet in PvA besproken waren cases moesten worden voorgelegd overdag heel ander werk vertraagde de oplevering Methoden van onderzoek interviews maar geen telbare en controleerbare gegevens, dit maakte scriptie voor mezelf minder grijpbaar literatuurstudie kreeg goede suggesties van collega die met proefschrift bezig was 2 2 2

9 3.3 Studie Bedrijfskundige informatica
Implementatie en gevolgen elementen uit aanbevelingen werden in jaren daarna door werkgever toegepast (m.n. criteria voor software leveranciers) leerpunten goede afspraken maken over gevoelige onderwerpen case beschrijvingen in relatie met literatuur brengen niet eenvoudig structuur: ‘these, toets, conclusie’ werkt beter dan meer verhalende aanpak lastig om naast gewone dagtaak een scriptie te schrijven. Soms een week vrij nemen om snelheid te maken kan goed werken 2 2 2

10 4.1 Aanbevelingen voor OU ‘Schrijfonderdelen’ eerder in studie
schrijven is iets heel anders dan ‘uit je hoofd leren’ bijv. kleine scriptie als onderdeel van propedeuse Student vragen naar onderwerp bevorderen van vroege onderwerpkeuze bijvoorbeeld na ca. 35 modules opbellen van student Zorgvuldigheid bij toewijzen van begeleider vindt de begeleider het ook een leuk onderwerp? Enige voortgangscontrole vanuit vakgroep bijv. na half jaar en heel jaar: via mail vanuit de vakgroep aan begeleider én aan student vragen hoe zij tegen de afstudeerscriptie aankijken 2 2 2

11 4.2 Aanbevelingen voor studenten
Vroeg in studie (3de jaar) onderwerp kiezen Kies onderwerp waar je enthousiast over bent Gelijk na keuze informatie verzamelen Bespreek onderwerp met deskundigen In eigen woorden vertellen over onderwerp aan leek Baken onderwerp goed af niet te veel hooi op je vork nemen maar wel stellingen met ‘enig wetenschappelijk vlees’ eraan stappen in onderzoek ‘these’: algemene stelling(en) uit literatuur ‘toets’: gegevens bijv. eigen organisatie (liefst iets meten) ‘conclusie’: wat zegt de ‘toets’ over de ‘these’ 2 2 2

12 4.2 Aanbevelingen voor studenten
Doorlooptijd PvA is enkele maanden je kan nog best 1 of 2 tentamens in deze periode doen echter zodra PvA goedgekeurd is zitten tentamens je alleen maar in de weg Haal een professor bij bespreking van PvA professor heeft meer autoriteit, beslist makkelijker Rond onderdelen af op te schrijven van ideeën c.q. elementen uit literatuur anders moet je zaken steeds opnieuw lezen/opzoeken Leg tussenproducten voor aan je begeleider vroege feedback leidt tot tijdig bijsturen 2 2 2


Download ppt "Afstuderen dagstudie (UvA: psychologie) en deeltijd (OU: informatica)"

Verwante presentaties


Ads door Google