De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de apotheker in de eerstelijn Apotheker Marie Van de Putte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de apotheker in de eerstelijn Apotheker Marie Van de Putte."— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de apotheker in de eerstelijn Apotheker Marie Van de Putte

2 2 Roger, 74 jaar Lijdt aan Chronische nierinsufficiëntie, diabetes Neemt 11 geneesmiddelen per dag

3

4 4 Roger is niet alleen…  Oudere kwetsbare patiënt  complexe medicatieschema’s  kennis medicatie?  ↑ gevoelig voor therapieontrouw  Medicatiegebonden problemen  onder-, over- of verkeerd gebruik intentioneel vs niet-intentioneel  Interacties, contra-indicaties, dubbelmedicatie

5 5 Roger is niet alleen… !  vergrijzing van de bevolking  Polymedicatie (>5 geneesmiddelen per dag)  chronische medicatie: 50% neemt medicatie na 1 jaar niet meer correct  WHO: verbeteren correct innemen van medicatie >> effect op wereldgezondheid dan andere verbeteringen in behandeling

6 6 Toenemende vergrijzing Als gevolg van de toenemende vergrijzing neemt het aantal chronische patiënten toe  Het aantal patiënten met multi-morbiditeit stijgt  Het aantal patiënten met polyfarmacie stijgt  Het aantal geneesmiddelen gerelateerde klachten stijgt Medicatiebewaking wordt belangrijker en belangrijker!

7 7 Rol van de apotheker

8 8 Evolutie van de rol van de apotheker Veiligheid Preventie Kwaliteit Namaak Farmaco- vigilantie Iatrogenie Opvolging Bereider « Universitair geschoolde winkelier » ZorgverlenerMede-beslisser Patiënt- veiligheid ++++ Planten Kwaliteit Productie Specialiteiten Conformiteit Aflevering Raadgever Goed gebruik Second opinion Verstrekking Generieken VOS Overleg Zorg 1950 1950 1980 1980 2000 2000 2005 2005 2014 2014

9 9 KB 2009 Koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers. Het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers bepaalt de taken van officina-apothekers

10 10 Apotheek: laagdrempelig en toegankelijk  5000 apotheken in België  Per dag 100 patiëntcontacten per apotheek = op maandbasis ongeveer 10 miljoen contacten = quasi volledige bevolking → de apotheker heeft een rol in preventie, chronische zorg en acute zorg

11 11 Apotheker vaak eerste aanspreekpunt  Uitgebreid netwerk  laagdrempelig  Veel patiëntencontacten (gemidd. 100 per dag)  Vertrouwenspersoon  Gratis advies

12 12 Apotheker & gezondheid

13 13 Primaire preventie voorbeelden diabetes of cardiovasculaire aandoeningen: Arts, apotheker, verpleegkundige, diëtist, …. ook langs de media, via welzijnsdiensten, … moeten éénzelfde boodschap overbrengen naar de patiënt  Sporten  Gezond gewicht  Stoppen met roken  Gezonde en evenwichtige voeding  Matig gebruik van alcohol Preventie van diabetes, hart- en vaatziekten en nierlijden

14 14 voorbeelden  Griep vaccinaties: folders of briefjes die een risico-patiënt aanraden om zich te laten vaccineren  Diabetes en voeding  Rookstop Apothekers beschikken over een ruim aanbod aan informatiemateriaal vb. folders, affiches, briefjes met snelinformatie

15 15 voorbeelden  zwangere vrouwen of vrouwen met kinderwens voorlichten Belang van foliumzuur-inname Stoppen met roken Invloed van geneesmiddelen bij kinderwens en zwangerschap Preventie van diabetes, hart- en vaatziekten en nierlijden

16 16

17 08-06-2010 17

18 18 Secundaire preventie Vroegtijdige opsporing Gemiddeld heeft een persoon 7 jaar diabetes type 2 alvorens diagnose. Teveel patiënten weten niet dat ze eigenlijk suikerziek zijn en worden dus niet behandeld. Vroegdetectie van dementie Preventie van diabetes, hart- en vaatziekten en nierlijden

19 19 Secundaire preventie Vroegtijdige opsporing In de apotheek materialen ter beschikking stellen:  Weegschaal  Glucosemeter  de apotheker legt uit hoe de glucosemeter werkt  de apotheker verwijst door indien nodig  Bloeddrukmeter  de apotheker mag de patiënt assisteren bij het meten van de bloeddruk  De apotheker verwijst door naar de huisarts als de bloeddrukwaarden buiten de normale grenzen liggen. Preventie van diabetes, hart- en vaatziekten en nierlijden

20 20 Tertiaire preventie - medicatiebewaking  Advies, begeleiding bij medicatie  Medicatiebewaking : opsporen van geneesmiddel-gerelateerde problemen, zoals interacties, bijwerkingen  Therapietrouw opvolgen en stimuleren  Uitleg over het geneesmiddel: de werking en goed gebruik Preventie van complicaties

21 Studie Geneesmiddelgebonden problemen in de Belgische apotheek (Farmaceutisch Tijdschrift, maart 2014) 65 000 voorschriften 7 112 GGP met klinische oorzaak: – Interactie – Ongeschikt tijdstip van inname – Te hoge dosis – Ongeschikt geneesmiddel – Te lage dosis Geneesmiddel gebonden problemen

22 GGP: wat kan er fout gaan? doseerprobleem – teveel - te weinig – te lang - niet lang genoeg gebruiksprobleem – deels genomen – niet genomen – ‘kan’ niet nemen interacties – potentieel – manifest bijwerkingen keuze geneesmiddel – (pseudo)dubbelmedicatie – verkeerde medicatie – niet eerste keuze andere – indicatie - geen GM – geen indicatie - wel GM – onvoldoende kennis

23 23 Heeft de interventie van de apotheker resultaat?  Diabetes type 2 : Wanneer therapiewijziging bij diabetes type 2 patiënten wordt uitgevoerd is de gezondheidswinst het grootst wanneer deze gecombineerd wordt met farmaceutische zorg Els Mehuys et al. Farm. Tijdschr. België 2007,4:3-11  Astma : bewezen effect van farmaceutische zorg > BNM gesprekken  Mogelijks bewezen resultaten bij  Hypertensie  Coronaire hartaandoeningen  Lipiden management Preventie van complicaties

24 Info nodig voor medicatiebewaking actuele medicatie posologie indicaties klinische parameters Therapietrouwheid …

25 ICT & medicatie overdracht

26 Voor 1 patiënt worden alle afleveringen van medicatie gedeeld Door officina-apothekers in België Mits toestemming van de patiënt Dit betekent dat de apotheker álle recent afgeleverde medicatie van de patiënt ziet (waar die ook werd afgeleverd) Gedeeld Farmaceutisch Dossier - GFD

27 Gedeeld Farmaceutisch Dossier

28 Medicatieschema campagne

29 Het medicatieschema in de apotheek Drie-stap model Patiënt krijgt leeg medicatieschema mee: ‘wat neem je zoal op een dag? Schrijf dat eens op, zoals je het gewoonlijk doet’ Patiënt brengt ingevuld schema terug mee naar de apotheek. Apotheker kijkt na – op basis van (gedeeld) farmaceutisch dossier, voorschriften, – opsporen DRP’s Opmaak en uitprinten van een nieuw schema. ‘toon het aan de huisarts, aan de verpleegkundige, … neem het mee naar het ziekenuis’

30 Medicatieschema

31

32 Projecten in Vlaams-Brabant MemoPatch proeftuinprojectIMV proeftuinproject

33 Projecten in Vlaams-Brabant Meditimer project Project transmurale zorg

34 34 We kunnen nog gezondheidswinst boeken… Waar kan de apotheker nog bijdragen?  Intensieve geneesmiddelenbegeleiding bij risico- patiënten (vb: ouderen, psych patiënten)  Therapietrouw stimuleren  Hospitalisatie: opname-en ontslagmedicatie  Preventie: vaccinatie, rookstop, valpreventie, tijdig doorverwijzen e.a.  Farmacovigilantie: geneesmiddelenbewaking

35 35 SAMEN THERAPIETROUW & MEDICATIEVEILIGHEID ONDERSTEUNEN BIJ KWETSBARE PATIËNTEN THUIS

36 Samen met onze patiënt Apotheker: Gedeeld farmaceutisch dossier Geneesmiddelen op voorschrift en zonder voorschrift Medicatiebewaking Thuiszorg: Hoort veel en ziet veel Zet soms medicatie klaar Merkt bijwerkingen op Huisarts: Stelt de diagnose Volgt klinische parameters op Stelt de behandeling in en volgt op

37 37 Nog vragen?


Download ppt "De rol van de apotheker in de eerstelijn Apotheker Marie Van de Putte."

Verwante presentaties


Ads door Google