De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BOSS Presentatie titel Lau Mijnders

Verwante presentaties


Presentatie over: "BOSS Presentatie titel Lau Mijnders"— Transcript van de presentatie:

1 BOSS Presentatie titel Lau Mijnders l.g.mijnders@hr.nl
Rotterdam, 00 januari 2007

2 Doel: Betrokken studenten (& stagebegeleiders)
informeren over het BOSS-project activeren ten aanzien van het BOSS-project

3 Beginsituatie...

4 Stagebegeleiding Pabo HR
Stagebureau Pabo HR Stagedagen / stageweken Stagecyclus Stagecoördinator / Mentor Stagebegeleider/slc Stageboeken > inhoud: Pabo HR Beoordeling: Pabo HR

5

6 Enquête beroepenveld (2012 – 2014
Enquête beroepenveld (2012 – ) Accreditatie Pabo HR (18 en 19 sept. 2014) Nationale Studenten Enquête (jaarlijks)

7 Enquête beroepenveld De Pabo van de Hogeschool Rotterdam is in staat om startbekwame leerkrachten basisonderwijs af te leveren (90,6% eens) Vakmanschap Meesterschap

8 Sterk... Ons advies aan de pabo over de beoordeling van de student wordt serieus genomen (84,1% eens) Ik vind het nieuwe stagemodel een verbetering t.o.v. het vorige stagemodel (75,9% eens) Het stagebureau van de pabo is goed bereikbaar voor vragen en/of klachten (85,1% eens) De studenten leren een veilige leeromgeving te scheppen voor de omgang met en de samenwerking tussen leerlingen (85,2% eens)

9 Maar ook... De pabo informeert mij en de mentor voldoende over de samenhang tussen de vakdidactische leerlijn in het curriculum en de stageplek (46,9% oneens) Met deze stagebegeleider zijn voldoende structurele contacten over de studenten (46,8% oneens) Ik heb voldoende contacten met de Pabo HR (40,7% oneens) De studenten kunnen aangeven wat er door de opleiding binnen de stage van hen wordt verwacht (46,6% oneens) De studenten leren een relatie te onderhouden met ouders, buurt, en verdere omgeving van de school (58,1% oneens)

10 Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Presentatie titel
Rotterdam, 00 januari 2007

11 Uitgangspunten BOSS Doelen Samenwerking versterken
Samenhang versterken Beter samen opleiden Vier partners: Pabo HR (docenten, stagebegeleiders, stagebureau, studenten) Kenniscentrum Talentontwikkeling (onderzoekers) Stichting BOOR (bestuur, schoolleiding, leerkrachten/mentoren, stagecoördinatoren, studenten) Stichting Wijzer (bestuur, schoolleiding, leerkrachten/mentoren, stagecoördinatoren, studenten) Synergie: =5

12 Thema’s Samen opleiden ouderbetrokkenheid
begeleiding beginnende leraren opbrengstgericht werken de veilige school/pesten Per school wordt gewerkt aan een of meer van de thema’s.

13 Samen Opleiden Kennis over elkaar
Zo opleiden dat een deel van de opleiding in de praktijk vorm krijgt Theorie en praktijk beter op elkaar laten aansluiten Drie manieren van (samen) opleiden: Stageschool (stageplaatsen) Opleidingsschool (school medeopleider) Educatief Partnerschap (school, opleiding en aanstaande leraar zijn partners in leren)

14

15 Wat merk je ervan? Thematisch werken op de scholen
Meer contact tussen opleiding en scholen, samen opleiden Gerichte stageopdrachten met betrekking tot de thema’s (Te zijner tijd) Opgeleide stagebegeleiders

16 Wat verwachten we van je?
Interesse tonen Betrokkenheid bij de thema’s (indien mogelijk) Met de begeleiding aansluiten bij de thema’s (indien mogelijk) Minor Projecten Afstudeeronderzoek Reflectie op het BOSS-project

17 Vragen?

18 Lau Mijnders IVL PABO HR Stuurgroep A. Brobbel St. Wijzer
P. Roelofs St. Wijzer H. Weggemans BOOR Rob Elgerhuizen IVL HR Lia Lugthart IVL PABO HR F. Spierings KCTO HR W. de Vos KCTO HR (2 x per jaar) Financiën Ben Wildeboer C. Melchior Yunus Sarac Teus van Dijk (Maandelijks) Schoolleiders BOOR, St. Wijzer en P. Roelofs en H. Weggemans (zes wekelijks) Programmaleiding Willem de Vos KCTO HR Lau Mijnders IVL PABO HR (Maandelijks met projectleiders) Willem de Vos Projectleider Beginnende leraren Liesbeth van Beijsterveldt Projectleider Opbrengst-gericht werken Mariëtte Lusse Projectleider Ouderbe-trokkenheid Denise van Schelven Projectleider Samen Opleiden (Wekelijks met programmaleiding) Erica Geers De Veilige school en pesten


Download ppt "BOSS Presentatie titel Lau Mijnders"

Verwante presentaties


Ads door Google