De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SERR-IN 21 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SERR-IN 21 november."— Transcript van de presentatie:

1 SERR-IN 21 november

2 Voorzitter SERR-Zuid-West-Vlaanderen
Voorwoord Luc Decavel Voorzitter SERR-Zuid-West-Vlaanderen

3 Kunst en Creatie Kortrijk
Industriële kunst Kunst en Creatie Kortrijk

4 Positionering Kunst en Creatie Kortrijk
40 jaar als afdeling Beeldende Kunsten in VTI K 2de graad Beeldende en Architecturale kunsten 3de graad Vrije Beeldende kunst 3de graad Architecturale en Binnenhuiskunst 3de graad Industriële Kunst Campus VTI Kortrijk Aansluiting met de afdeling wetenschappen Samen les wiskunde met de richting Elektro-Mechanica Uitgebreid technologisch machinepark en knowhow

5

6 Waarom? Missing link in het SO tussen Kunst en techniek Economisch
Profiel leerling Uitgesproken interesse in technologie en vormgeving Persoonlijkheidsvorming centraal (stimuleren van nieuwsgierigheid en open maar kritische houding) Artistiek karakter vrijwaren Economisch Belang van creativiteit en innovatie binnen industrie Concurrentie met groeilanden Stimuleren van ondernemingszin Regionaal Profilering van Kortrijk Designstad Interieur – Stad van Ontwerpers – Week van het ontwerpen - … Budafabriek met budalab

7 Na Industriële kunst Vooral gericht op verder studeren
Brede vorming + kennis innovatieve ontwerptechnologie Productontwikkeling – ontwerpen Vormgeving en design Interieurarchitect Technisch (of bouwkundig) tekenaar (knelpunt): groot pakket aan 3D tekenprogramma’s Grafische vormgeving

8 Samenwerkingsverbanden
Partners uit verschillende sectoren Artistieke en ontwerpwereld TAAT Hogescholen Howest Regionale samenwerkingen Budalab: 4u les per week Kortrijk Designregio GVO St-Vincentius (ontwerp persoonlijke brievenbus voor de bewoners) Stad Kortrijk Buda kunstencentrum Unie der zorgelozen Kringloopwinkels (stoel zoekt lief) K in Kortrijk Basisscholen (oa project in De Wijnberg – Wevelgem) CDO Provincie West-Vlaanderen (‘wij varkenland’) AZ Groeninge

9

10 Toekomst! Samenwerkingsverbanden met bedrijfswereld aanhalen
Inzet op samenwerking met verschillende actoren Onderwijs van de toekomst: Technisch – creatief –innovatief-ondernemend Stimuleren om onder de kerktoren vandaan te komen

11

12 Voortraject kwetsbare groepen
In 1-2-3 Voortraject kwetsbare groepen

13

14 Voortraject kwetsbare groepen
In 1-2-3 Voortraject kwetsbare groepen

15 In 1-2-3: voor wie? 152 niet-werkende werkzoekenden Kwetsbare groepen
Focus op 2/3 jonger dan 25 Moeilijk bereikbare groepen: niet (meer) opgenomen in een traject naar werk Regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

16 In 1-2-3: wat? VOORtraject voorbereiding op trajectbegeleiding
Van welzijn naar werk

17 1 In 1-2-3: hoe? VINDEN Toeleiding via partners
Controle op voorwaarden Intakegesprek

18 2 In 1-2-3: hoe? TRAJECT Individuele begeleiding (partners)
Opstartgesprek Groepsmodules (Mentor)

19 3 In 1-2-3: hoe? OVERDRACHT Richting trajectbegeleiding
Driehoeksgesprek Opvolging

20 In 1-2-3: groepsmodules 4 regio’s: Roeselare, Kortrijk, Waregem en Menen Halve dag per week 4-10 deelnemers per groep Permanente instroom Op maat Samen eten Aanmoedigingspremie ‘vaste’ modules ‘optionele’ modules Kennismakingsdagen Lichamelijke gezondheid Ervaringsuitwisseling + zelfkennis Zorgen voor jezelf Realistisch jobdoelwit Huisvesting Vacatures Mobiliteit Papieren (o.a. CV) en diensten Communicatie + sociaal contact sollicitatiegesprek Vrije tijd

21 In 1-2-3: Lerend netwerk 12-tal hulpverleners 7 leermomenten
Opvolging project In 1-2-3 Uitwisseling omtrent aanpak kwetsbare jongeren Ruimte voor intervisie Roterende locatie

22 In 1-2-3: stand van zaken Cijfers 10/11/14 53 aanmeldingen
33 personen beginnen/begonnen in modules 2 leermomenten lerend netwerk

23 In 1-2-3: sterktes en uitdagingen
Aansluiting bij bestaande hulpverlening Continuïteit – vertrouwen Wat na december 2015? Uitwisseling in ervaring en expertise Flexibiliteit Hoe permanente instroom waarborgen? Op maat Groot bereik Hoe toeleiding vergroten? Vrijwillig maar vastklampend Laagdrempelig Hoe ‘niet-bereikten’ bereiken?

24 Meer weten? Marjolein Debergh Projectverantwoordelijke
Stijn Hullebusch Begeleider 056/ of 0473/862789

25 Werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede
Toelichting SERR-IN 21 november 2014

26 Beleidskader: beheersovereenkomst VDAB
Strategische doelstelling 1: Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt Operationele organisatiedoelstelling 6: Een specifieke aanpak opzetten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: mensen in armoede Nog toe te voegen: periode BO ( ?) 26

27 Beleidskader: beheersovereenkomst VDAB
Actiedoelstelling 1: Het uitbreiden, structureel verankeren en continu verbeteren van de integrale trajectwerking voor mensen in armoede binnen de werking van de VDAB Actiedoelstelling 2: Bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de integrale armoedetrajecten maximaal gebruik maken van de expertise van de gespecialiseerde partners

28 Operationalisering: werk-welzijnstrajecten door VDAB
2011: opstart (experimentele basis) op enkele locaties in Vlaanderen  West-Vlaanderen: Blankenberge en Oostende : uitbreiding trajecten WZ in armoede  West-Vlaanderen: 1. voortzetting in Blankenberge en Oostende 2. opstart in Brugge, Ieper, Kortrijk, Menen en Roeselare

29 W²: doelgroep + toeleiding
uitkeringsgerechtigden (gezinshoofden categorie A) of leefloongerechtigden of werkzoekenden in budgetbegeleiding  detectie via knipperlichtlijst geen MMPP-problematiek voldoende arbeidsmotivatie drempels/moeilijkheden op ≠ levensdomeinen toeleiding mogelijk via meerdere kanalen: intern (onthaal, TB, CC) of extern (OCMW, CAW…)

30 W²: aanpak & methodiek 1. Individuele begeleiding
1 centraal aanspreekpersoon (ankerfiguur) duur W²-traject: 18 maanden (cf. 6 maanden voor regulier traject) maatwerk, afgestemd op noden/drempels WZ integraal werken rond werk én welzijn intensieve samenwerking met partners

31 W²: aanpak & methodiek 2. Versterkend & verbindend groepsluik
niet verplicht, enkel indien aangewezen duur: 5 maanden (180u) met graduele opbouw en afbouw, gespreid over halve dagdelen (max. 4 per week) + 5 terugkomdagen groepsgrootte: personen locaties: Brugge - Kortrijk - Oostende, 2x per jaar partner (uitbesteding): Randstad Diversity

32 Groepsluik: rol W²-consulent
Teamwerk = een belangrijk ingrediënt, dus nauwe samenwerking met de groepstrainer Doelstelling: focus (levens)loopbaan afstemmen met individuele welzijnsactoren en arbeids-actoren om samen richting en individuele doelstellingen bepalen

33 Groepsluik: rol trainer
Groeikansbiedende activiteiten / groepswerk - in kaart brengen competenties + sociale relaties - werken vanuit zelfinzicht en gedeelde verantwoordelijkheid - klemtoon op sterktes en toekomstperspectief - participatief + oplossingsgericht coachen - activiteiten met link naar arbeidsmarkt Intensieve samenwerking met W²-consulent Resultaat: persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met concrete doelstellingen inzake werk, welzijn en persoonlijke ontwikkeling

34 Cijfergegevens Kortrijk
tem eind sept 2014 Aantal trajecten: 114 Uitgevoerde trajecten: 46 – % uitstroom uit werkloosheid: 83% – % uitstroom naar werk: 46% Doorverwijzing naar activeringsbegeleiding: 8 Actieve trajecten: 60 – opleiding: 4 (+ 7 groepsluik) – werk: 14 – begeleiding: 35

35 Meer info? Trajectbegeleiders W² Kortrijk: Bert Velghe Menen/Roeselare: Annemie Declercq Provinciaal aanspreekpunt specifieke klantengroepen Heidi Compernol

36 Diversiteit

37 Wat doen we? de klant vraagt, wij maken het badkamerinterieur
projectmarkt (hotels, …) bedrukte spiegels, glas, Wat doen we?

38 Wat doen we? wij ontwerpen, maken of importeren het, en verkopen
design-, verlichtings-, meubelzaken projectmarkt (hotels, …) Wat doen we?

39 Wat doen we? wij ontwikkelen …
combinaties van spiegel/glas en verlichting de intelligente spiegel … in samenwerking met hogescholen en onderzoekscentra Wat doen we?

40 Wie zijn we? 106 medewerkers 47 vrouwen, 59 mannen
83 arbeiders, 23 bedienden 70 voltijdsen, 36 deeltijdsen Wie zijn we?

41 Wie zijn we? 106 medewerkers 10% allochtone medewerkers
65% kortgeschoolde medewerkers 8% medewerkers aan ‘t werk via progressieve tewerkstelling Wie zijn we?

42 106 medewerkers 2 zijn 60+ 17 zijn 55+ 59 zijn 50+ Hoe jong zijn we?

43 Diversiteit is een waardevolle aanvulling op je dagelijks HR-beleid
met een specifieke focus op gelijke kansen in overleg met de werknemers voorwaarde = basics in orde + er in geloven diversiteitsplan in 2006 groeidiversiteitsplan in 2014 Diversiteit

44 Diversiteitsplan ervaren we als een echte meerwaarde
specifieke focus op gelijke kansen in overleg met de werknemers voorwaarde = basics in orde + er in geloven diversiteitsplan in 2006 groeidiversiteitsplan in 2014 Diversiteitsplan

45 Opleiding opleiding tot polyvalentie
van “eenhandige” tot “handige Harry” : de 3 kruisjes / gedeeltelijke jobrotatie computerinitiatie doel : grotere inzetbaarheid → grotere kans op behoud tewerkstelling zowel binnen of buiten het bedrijf doel : bijbrengen van attitude “blijven leren en ontwikkelen” Opleiding

46 Opleiding geloof in de brains van iedereen
van “zeggen hoe het moet” naar “samen denken hoe het kan” opleiding leidinggevenden ivm coaching, functioneringsgesprekken, … doel : duurzaam verbeteren en optimaal benutten van de talenten en ideeën Opleiding

47 Opleiding iedereen leert
gelijk welke opleiding, los van de concrete job betaald door het bedrijf, in de eigen tijd van de medewerker doel : levenslang leren en ontwikkelen contacten met collega’s uit andere bedrijven motivatie, ontdekking van ongekende talenten, opleidingsattitude Opleiding

48 iedereen leert Opleiding

49 Opleiding Multi-culturele omgeving
opleiding “kennismaking met de islam” aanpassing binnen bedrijfscultuur en -gewoontes wat is onderhandelbaar, wat niet … overleg, kennis, respect, … zoeken naar gelijkenissen ipv naar verschillen Opleiding

50 Onthaal Verbeterd onthaal van nieuwe medewerkers
nieuwe onthaalbrochure : eenvoudig, visueel nieuwe onthaalprocedure met extra-tijd voor allochtone medewerkers, medewerkers met schrijf- en leesproblemen, … op til : taalcoaching Onthaal

51 Langer werken Langer werken … gezondheid een jaarlijks gezondheidsplan
bewustwording en coaching ivm gezondheid Langer werken

52 Langer werken … gezondheid
gezondheidsplan WOW Langer werken

53 Langer werken … gezondheid
gezondheidsplan 2014 Langer werken

54 Langer werken … gezondheid
gezondheidsplan 2014 Langer werken

55 Langer werken Langer werken … ergonomie aanpassing van werkposten
variatie in de job met grote betrokkenheid van het Comité PBW, arbeidsgeneesheer Langer werken

56 Langer werken Langer werken … arbeidsduur, combinatie werk-privé
deeltijds werk, met vooral veel voordelen! progressieve tewerkstelling voor medewerkers met ernstige gezondheidsproblemen grote flexibiliteit in functie van werk-privé, een echte win-win Langer werken

57 Langer werken Langer werken … kennisoverdracht stimuleren
de uitdaging voor de komende jaren : kennisborging- en overdracht op zoek naar werkbare methodieken alle tips welkom Langer werken

58 De jeugd De jeugd, de toekomst, …
de uitdaging voor vandaag: jeugd in huis contacten met scholen, stages, … samenwerking met hogescholen … De jeugd

59 Psychosociaal revalidatiecentrum Condédreef 59 8500 Kortrijk
Voorstelling De MaRe Psychosociaal revalidatiecentrum Condédreef 59 8500 Kortrijk

60 Inhoud Inleiding Indicatie Aanbod Arbeidscoach Multidisciplinair team
Visie Werking Arbeidscoach Multidisciplinair team Contact

61 1. Inleiding Hervormingen in de GGZ: Waarom?
Toenemende problemen inzake GGZ 1 op 4 Belgen heeft te maken met ernstige psychische problematiek Suïcidecijfers in Vlaanderen (en vooral in W-Vl) bij hoogste van Europa In België veel residentiële psychiatrische bedden in vergelijking met rest van Europa Weinig alternatieve behandelmogelijkheden Opname = erg ingrijpend in leven van mensen Stigma op GGZ → Hervorming van geestelijke gezondheidszorg: naar een vermaatschappelijking van de zorg

62 Hervorming van de GGZ: art. 107 Uitgangsprincipes
1. Inleiding Hervorming van de GGZ: art. 107 Uitgangsprincipes Zorgvernieuwing in de GGZ moet leiden tot Zorg op maat vanuit het stepped-care principe Principes van empowerment en rehabilitatie Continuïteit van de zorg Zorgcoördinatie maar ook een vertrouwensrelatie tussen cliënt en hulpverleners Naast het medisch model wordt extra aandacht gevraagd voor herstel, integratie en participatie Meer samenwerking met niet-GGZ-actoren Hanteren van evidence-based of best-practice toepassingen

63 1. Inleiding - Art. 107 – nieuw GGZ-model Doelgroep: volwassenen
Financiering: herallocatie van bedden in ziekenhuizen + bijkomende middelen Samenwerken in netwerk met GGZ-partners en eerstelijnspartners uit de regio

64

65 1. Inleiding Netwerk GGZ regio Zuid-West-Vlaanderen
Met geestelijke gezondheidszorgorganisaties: Psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen PZ H.Familie Kortrijk PC Menen PAAZ AZ Groeninge PAAZ OLVL Ziekenhuis Waregem Initiatieven beschut wonen De Bolster, Eigen Woonst, De Rank CGG Mandel-Leie Kompas vzw en MSOC Met familie- en patiëntenvertegenwoordigers

66 1. Inleiding Met eerstelijnsdiensten: SEL Zuid-West-Vlaanderen
Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen CAW Zuid-West-Vlaanderen Welzijnsconsortium (regionale welzijnsraad) + verschillende diensten worden betrokken bij specifieke thema’s binnen de hervorming bv. LOGO Leieland, sociale huisvestingsmaatschappijen, tewerkstellingsactoren, OCMW’s… Netwerkcoördinator: Mevr. Soetkin Kesteloot ( )

67 1. Inleiding 5 functies: Functie 1: Activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling Functie 2: Ambulante intensieve behandelteams voor zowel de acute als chronische GGZ- problemen  mobiele teams Impact en Amphora Functie 3: Rehabilitatieteams die werken rond reïntegratie  revalidatiecentrum De MaRe Functie 4: Intensieve residentiële behandelunits voor zowel de acute als chronische GGZ- problemen indien ziekenhuisopname noodzakelijk is Functie 5: Specifieke woonvormen waarin zorg aangeboden kan worden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu niet in staat is om de nodige zorg te organiseren

68 1. Inleiding Doelstelling: “De MaRe”  “Maatschappelijk Revalidatie”
Psycho-sociaal revalidatiecentrum Erkend door het Riziv Onderdeel van het Netwerk GGZ regio Zuid-West-Vlaanderen Inrichtende macht: SV De Bolster vzw Doelstelling: Werken rond sociale inclusie en herstel Voor volwassenen (= + 16 jaar) met een psychiatrische problematiek Klemtoon op het integreren in de maatschappij op diverse vlakken maar vooral Op het vlak van de tewerkstelling in het normale of alternatieve circuit Op het vlak van wonen

69 2. Indicatie Niet in crisis Een stabiele woonomgeving
Niet voor mensen met een mentale beperking Problemen op vlak van 1 van de belangrijke levensdomeinen (woonst, werk, gezin, vrije tijd, etc) Een revalidatievraag die via een tijdelijk en intensief programma kan beantwoord worden Max. 20% van populatie heeft meer dan 3 maand opname gekend op een afdeling psychiatrie in het voorbije jaar

70 2. Indicatie Aanmelding bij John Deloof (coördinator)
Revalidatietermijn: afhankelijk van diagnose Max 1 jaar, 18 maand of 2 jaar De DSM diagnose wordt door de psychiater van De MaRe gesteld Indicatiestelling via intake bij coördinator/psychiater Aanmelding bij John Deloof (coördinator) Mail: Tel: 0472/896270

71 2. Indicatie Voorbeelden: Cliënt met burn-outklachten
Cliënt met fysieke klachten gelinkt aan psychische spanning Cliënt met een verslavingsproblematiek na ontwenningsbehandeling Cliënt die na depressie of identiteitscrisis terug willen herstellen binnen de maatschappij Cliënt die na een psychotische episode hun leven terug willen opbouwen

72 3. Aanbod Visie Sociale inclusie en actief (volwaardig) burgerschap
Multidisciplinaire aanpak Herstelgericht werken aan problemen qua tewerkstelling en wonen Beroep doen op aanwezige krachten en hulpbronnen Emancipatorische benadering en empowerment Positiviteit staat centraal

73 3. Aanbod Werking Het aanbod: een relatief vast weekprogramma
Met modules Participatie door cliënt in volle (2x 3u) of halve (3u) revalidatiedagen Gemiddeld 3 à 4 dagen aanwezig Inhoud modules Wonen, werken, mobiliteit, vrije tijd, informatica, ADL/beweging, communicatie, psychotherapie, etc

74 3. Aanbod Een sterk onderbouwd psycho-therapeutisch aanbod
Individuele zorg op maat van elke cliënt en zijn context Door middel van individuele en/of relatie/gezinstherapie, sociaal-maatschappelijke begeleiding en ondersteuning van de context van de cliënt

75 3. Praktisch Openingsuren:
Maandag tot vrijdag (uitgezonderd feestdagen) 9u -12u en 13u – 16u Telefonisch bereikbaar tussen 8u30 en 17u Kostprijs: Het remgeld bedraagt 1,73 € per dag, tenzij de cliënt van een voorkeursregeling geniet Maaltijden: Er kunnen geen maaltijden verkregen worden Caseload: Gemiddeld zullen een 16-tal cliënten per dag aanwezig zijn Aanmelden: Alle aanmeldingen worden gericht aan coördinator John Deloof, telefonisch of per mail Mail: Tel: 0472/896270

76 4. Arbeidscoach Vervult een brugfunctie van zorg naar werk en van werk naar zorg Coacht de cliënt on-the-job Volgt de stage/werkhervatting op d.m.v. evaluatie van het verloop samen met de cliënt en werkgever Zorgt voor een ondersteunend netwerk voor de cliënt Concreet: 2 halftijdse arbeidscoaches 1 arbeidscoach met expertise in ‘zorg’ (vanuit reva-centrum) 1 arbeidscoach met expertise in ‘werk’ (vanuit GTB)

77 4. Arbeidscoach Arbeidscoach is bereikbaar voor
Mensen die een traject binnen de MaRe hebben doorlopen Externe aanmeldingen Begeleiding: max. 2 jaar

78 4. Arbeidscoach Complementair t.a.v. reguliere begeleidings-mogelijkheden binnen ‘werk’ en ‘zorg’ Nauwe samenwerking met GTB en Jobcentrum Meerwaarde van arbeidscoach Grote intensiteit van begeleiding Sterke specialisatie in ziektebeelden van personen met een psychische kwetsbaarheid en implicaties naar werk Duo-begeleiding met expertise vanuit ‘zorg’ en ‘werk’

79 5. Multidisciplinair team
Het team bestaat uit: Psychiater: Dr. Sofie De Wit Coördinator: John Deloof 2 psychologen: Estelle Delbart, Bo Sintobin 2 therapeuten: Nathalie Steelandt, Celine Dewitte 1 maatschappelijk werker: Tessa Byn 2 arbeidscoaches: Tessa Byn + Wouter Depoortere Ervaringsdeskundige: David Benoit

80 6. Contact De MaRe Condédreef Kortrijk 056/ Meer informatie en aanmeldingen: Coördinator: John Deloof 0472/


Download ppt "SERR-IN 21 november."

Verwante presentaties


Ads door Google