De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SERR-IN 21 november. Voorwoord Luc Decavel Voorzitter SERR-Zuid-West-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SERR-IN 21 november. Voorwoord Luc Decavel Voorzitter SERR-Zuid-West-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 SERR-IN 21 november

2 Voorwoord Luc Decavel Voorzitter SERR-Zuid-West-Vlaanderen

3 Industriële kunst Kunst en Creatie Kortrijk

4 Positionering Kunst en Creatie Kortrijk 40 jaar als afdeling Beeldende Kunsten in VTI K 2 de graad Beeldende en Architecturale kunsten 3 de graad Vrije Beeldende kunst 3 de graad Architecturale en Binnenhuiskunst 3 de graad Industriële Kunst Campus VTI Kortrijk Aansluiting met de afdeling wetenschappen Samen les wiskunde met de richting Elektro-Mechanica Uitgebreid technologisch machinepark en knowhow

5

6 Waarom? Missing link in het SO tussen Kunst en techniek Profiel leerling Uitgesproken interesse in technologie en vormgeving Persoonlijkheidsvorming centraal (stimuleren van nieuwsgierigheid en open maar kritische houding) Artistiek karakter vrijwaren Economisch Belang van creativiteit en innovatie binnen industrie Concurrentie met groeilanden Stimuleren van ondernemingszin Regionaal Profilering van Kortrijk Designstad Interieur – Stad van Ontwerpers – Week van het ontwerpen - … Budafabriek met budalab

7 Na Industriële kunst Vooral gericht op verder studeren Brede vorming + kennis innovatieve ontwerptechnologie Productontwikkeling – ontwerpen Vormgeving en design Interieurarchitect Technisch (of bouwkundig) tekenaar (knelpunt): groot pakket aan 3D tekenprogramma’s Grafische vormgeving

8 Samenwerkingsverbanden Partners uit verschillende sectoren Artistieke en ontwerpwereld TAAT Hogescholen Howest Regionale samenwerkingen Budalab: 4u les per week Kortrijk Designregio GVO St-Vincentius (ontwerp persoonlijke brievenbus voor de bewoners) Stad Kortrijk Buda kunstencentrum Unie der zorgelozen Kringloopwinkels (stoel zoekt lief) K in Kortrijk Basisscholen (oa project in De Wijnberg – Wevelgem) CDO Provincie West-Vlaanderen (‘wij varkenland’) AZ Groeninge …

9

10 Toekomst! Samenwerkingsverbanden met bedrijfswereld aanhalen Inzet op samenwerking met verschillende actoren Onderwijs van de toekomst: Technisch – creatief –innovatief-ondernemend Stimuleren om onder de kerktoren vandaan te komen

11

12 In 1-2-3 Voortraject kwetsbare groepen

13

14 In 1-2-3 Voortraject kwetsbare groepen

15 In 1-2-3: voor wie?  152 niet-werkende werkzoekenden  Kwetsbare groepen  Focus op 2/3 jonger dan 25  Moeilijk bereikbare groepen: niet (meer) opgenomen in een traject naar werk  Regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

16 In 1-2-3: wat?  VOORtraject  voorbereiding op trajectbegeleiding  Van welzijn naar werk

17 In 1-2-3: hoe?  VINDEN  Toeleiding via partners  Controle op voorwaarden  Intakegesprek 1

18 In 1-2-3: hoe?  TRAJECT  Individuele begeleiding (partners)  Opstartgesprek  Groepsmodules (Mentor) 2

19 In 1-2-3: hoe?  OVERDRACHT  Richting trajectbegeleiding  Driehoeksgesprek  Opvolging 3

20 In 1-2-3: groepsmodules ‘vaste’ modules‘optionele’ modules KennismakingsdagenLichamelijke gezondheid Ervaringsuitwisseling + zelfkennisZorgen voor jezelf Realistisch jobdoelwitHuisvesting VacaturesMobiliteit Papieren (o.a. CV) en dienstenCommunicatie + sociaal contact sollicitatiegesprekVrije tijd  4 regio’s: Roeselare, Kortrijk, Waregem en Menen  Halve dag per week  4-10 deelnemers per groep  Permanente instroom  Op maat  Samen eten  Aanmoedigingspremie

21 In 1-2-3: Lerend netwerk  12-tal hulpverleners  7 leermomenten  Opvolging project In 1-2-3  Uitwisseling omtrent aanpak kwetsbare jongeren  Ruimte voor intervisie  Roterende locatie

22 In 1-2-3: stand van zaken Cijfers 10/11/14  53 aanmeldingen  33 personen beginnen/begonnen in modules  2 leermomenten lerend netwerk

23 In 1-2-3: sterktes en uitdagingen Aansluiting bij bestaande hulpverlening Continuïteit – vertrouwenWat na december 2015? Uitwisseling in ervaring en expertise FlexibiliteitHoe permanente instroom waarborgen? Op maat Groot bereikHoe toeleiding vergroten? Vrijwillig maar vastklampend LaagdrempeligHoe ‘niet-bereikten’ bereiken?

24 Meer weten?  Marjolein Debergh Projectverantwoordelijke  Stijn Hullebusch Begeleider  m.debergh@mentorvzw.be s.hullebusch@mentorvzw.be  056/237280 of 0473/862789

25 Werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede Toelichting SERR-IN 21 november 2014

26 Beleidskader: beheersovereenkomst VDAB Strategische doelstelling 1: Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt Operationele organisatiedoelstelling 6: Een specifieke aanpak opzetten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: mensen in armoede

27 Beleidskader: beheersovereenkomst VDAB Actiedoelstelling 1: Het uitbreiden, structureel verankeren en continu verbeteren van de integrale trajectwerking voor mensen in armoede binnen de werking van de VDAB Actiedoelstelling 2: Bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de integrale armoedetrajecten maximaal gebruik maken van de expertise van de gespecialiseerde partners

28 Operationalisering: werk-welzijnstrajecten door VDAB 2011: opstart (experimentele basis) op enkele locaties in Vlaanderen  West-Vlaanderen: Blankenberge en Oostende 2012-2014: uitbreiding trajecten WZ in armoede  West-Vlaanderen: 1. voortzetting in Blankenberge en Oostende 2. opstart in Brugge, Ieper, Kortrijk, Menen en Roeselare

29 W²: doelgroep + toeleiding uitkeringsgerechtigden (gezinshoofden categorie A) of leefloongerechtigden of werkzoekenden in budgetbegeleiding  detectie via knipperlichtlijst geen MMPP-problematiek voldoende arbeidsmotivatie drempels/moeilijkheden op ≠ levensdomeinen toeleiding mogelijk via meerdere kanalen: intern (onthaal, TB, CC) of extern (OCMW, CAW…)

30 W²: aanpak & methodiek 1. Individuele begeleiding 1 centraal aanspreekpersoon (ankerfiguur) duur W²-traject: 18 maanden (cf. 6 maanden voor regulier traject) maatwerk, afgestemd op noden/drempels WZ integraal werken rond werk én welzijn intensieve samenwerking met partners

31 W²: aanpak & methodiek 2. Versterkend & verbindend groepsluik niet verplicht, enkel indien aangewezen duur: 5 maanden (180u) met graduele opbouw en afbouw, gespreid over halve dagdelen (max. 4 per week) + 5 terugkomdagen groepsgrootte: 12-15 personen locaties: Brugge - Kortrijk - Oostende, 2x per jaar partner (uitbesteding): Randstad Diversity

32 Groepsluik: rol W²-consulent Teamwerk = een belangrijk ingrediënt, dus nauwe samenwerking met de groepstrainer Doelstelling: focus (levens)loopbaan afstemmen met individuele welzijnsactoren en arbeids-actoren om samen richting en individuele doelstellingen bepalen

33 Groepsluik: rol trainer Groeikansbiedende activiteiten / groepswerk - in kaart brengen competenties + sociale relaties - werken vanuit zelfinzicht en gedeelde verantwoordelijkheid - klemtoon op sterktes en toekomstperspectief - participatief + oplossingsgericht coachen - activiteiten met link naar arbeidsmarkt Intensieve samenwerking met W²-consulent Resultaat: persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met concrete doelstellingen inzake werk, welzijn en persoonlijke ontwikkeling

34 Cijfergegevens Kortrijk tem eind sept 2014 Aantal trajecten: 114 Uitgevoerde trajecten: 46 – % uitstroom uit werkloosheid: 83% – % uitstroom naar werk: 46% Doorverwijzing naar activeringsbegeleiding: 8 Actieve trajecten: 60 – opleiding: 4 (+ 7 groepsluik) – werk: 14 – begeleiding: 35

35 Meer info? Trajectbegeleiders W² Kortrijk: Bert Velghe (bert.velghe@vdab.be) Menen/Roeselare: Annemie Declercq (annemie.declercq@vdab.be)bert.velghe@vdab.beannemie.declercq@vdab.be Provinciaal aanspreekpunt specifieke klantengroepen Heidi Compernol (heidi.compernol@vdab.be)heidi.compernol@vdab.be

36 Diversitei t

37 Wat doen we? de klant vraagt, wij maken het  badkamerinterieur  projectmarkt (hotels, …)  bedrukte spiegels, glas, …

38 Wat doen we? wij ontwerpen, maken of importeren het, en verkopen  design-, verlichtings-, meubelzaken  projectmarkt (hotels, …)

39 Wat doen we? wij ontwikkelen …  combinaties van spiegel/glas en verlichting  de intelligente spiegel … in samenwerking met hogescholen en onderzoekscentra

40 Wie zijn we? 106 medewerkers  47 vrouwen, 59 mannen  83 arbeiders, 23 bedienden  70 voltijdsen, 36 deeltijdsen

41 Wie zijn we? 106 medewerkers  10% allochtone medewerkers  65% kortgeschoolde medewerkers  8% medewerkers aan ‘t werk via progressieve tewerkstelling

42 Hoe jong zijn we? 106 medewerkers  2 zijn 60+  17 zijn 55+  59 zijn 50+

43 Diversiteit  is een waardevolle aanvulling op je dagelijks HR- beleid  met een specifieke focus op gelijke kansen  in overleg met de werknemers  voorwaarde = basics in orde + er in geloven  diversiteitsplan in 2006  groeidiversiteitsplan in 2014

44 Diversiteitsplan  ervaren we als een echte meerwaarde  specifieke focus op gelijke kansen  in overleg met de werknemers  voorwaarde = basics in orde + er in geloven  diversiteitsplan in 2006  groeidiversiteitsplan in 2014

45 Opleiding opleiding tot polyvalentie  van “eenhandige” tot “handige Harry” : de 3 kruisjes / gedeeltelijke jobrotatie  computerinitiatie  doel : grotere inzetbaarheid → grotere kans op behoud tewerkstelling zowel binnen of buiten het bedrijf  doel : bijbrengen van attitude “blijven leren en ontwikkelen”

46 Opleiding geloof in de brains van iedereen  van “zeggen hoe het moet” naar “samen denken hoe het kan”  opleiding leidinggevenden ivm coaching, functioneringsgesprekken, …  doel : duurzaam verbeteren en optimaal benutten van de talenten en ideeën

47 Opleiding iedereen leert  gelijk welke opleiding, los van de concrete job  betaald door het bedrijf, in de eigen tijd van de medewerker  doel : levenslang leren en ontwikkelen contacten met collega’s uit andere bedrijven  motivatie, ontdekking van ongekende talenten, opleidingsattitude

48 Opleiding iedereen leert

49 Opleiding Multi-culturele omgeving  opleiding “kennismaking met de islam”  aanpassing binnen bedrijfscultuur en -gewoontes  wat is onderhandelbaar, wat niet …  overleg, kennis, respect, …  zoeken naar gelijkenissen ipv naar verschillen

50 Onthaal Verbeterd onthaal van nieuwe medewerkers  nieuwe onthaalbrochure : eenvoudig, visueel  nieuwe onthaalprocedure met extra-tijd voor allochtone medewerkers, medewerkers met schrijf- en leesproblemen, …  op til : taalcoaching

51 Langer werken Langer werken … gezondheid  een jaarlijks gezondheidsplan  bewustwording en coaching ivm gezondheid

52 Langer werken Langer werken … gezondheid gezondheidsplan 2014 WOW

53 Langer werken Langer werken … gezondheid gezondheidsplan 2014

54 Langer werken Langer werken … gezondheid gezondheidsplan 2014

55 Langer werken Langer werken … ergonomie  aanpassing van werkposten  variatie in de job  met grote betrokkenheid van het Comité PBW, arbeidsgeneesheer

56 Langer werken Langer werken … arbeidsduur, combinatie werk-privé  deeltijds werk, met vooral veel voordelen!  progressieve tewerkstelling voor medewerkers met ernstige gezondheidsproblemen  grote flexibiliteit in functie van werk-privé, een echte win-win

57 Langer werken Langer werken … kennisoverdracht stimuleren  de uitdaging voor de komende jaren : kennisborging- en overdracht  op zoek naar werkbare methodieken  alle tips welkom

58 De jeugd De jeugd, de toekomst, …  de uitdaging voor vandaag: jeugd in huis  contacten met scholen, stages, …  samenwerking met hogescholen …

59 Voorstelling De MaRe Psychosociaal revalidatiecentrum Condédreef 59 8500 Kortrijk

60 Inhoud 1.Inleiding 2.Indicatie 3.Aanbod 1.Visie 2.Werking 4.Arbeidscoach 5.Multidisciplinair team 6.Contact

61 1. Inleiding Hervormingen in de GGZ: Waarom?  Toenemende problemen inzake GGZ  1 op 4 Belgen heeft te maken met ernstige psychische problematiek  Suïcidecijfers in Vlaanderen (en vooral in W-Vl) bij hoogste van Europa  In België veel residentiële psychiatrische bedden in vergelijking met rest van Europa  Weinig alternatieve behandelmogelijkheden  Opname = erg ingrijpend in leven van mensen  Stigma op GGZ → Hervorming van geestelijke gezondheidszorg: naar een vermaatschappelijking van de zorg

62 Hervorming van de GGZ: art. 107 Uitgangsprincipes Zorgvernieuwing in de GGZ moet leiden tot Zorg op maat vanuit het stepped-care principe Principes van empowerment en rehabilitatie Continuïteit van de zorg Zorgcoördinatie maar ook een vertrouwensrelatie tussen cliënt en hulpverleners Naast het medisch model wordt extra aandacht gevraagd voor herstel, integratie en participatie Meer samenwerking met niet-GGZ-actoren Hanteren van evidence-based of best-practice toepassingen 1. Inleiding

63 - Art. 107 – nieuw GGZ-model Doelgroep: volwassenen Financiering: herallocatie van bedden in ziekenhuizen + bijkomende middelen Samenwerken in netwerk met GGZ-partners en eerstelijnspartners uit de regio 1. Inleiding

64

65 Netwerk GGZ regio Zuid-West-Vlaanderen Met geestelijke gezondheidszorgorganisaties: Psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen – PZ H.Familie Kortrijk – PC Menen – PAAZ AZ Groeninge – PAAZ OLVL Ziekenhuis Waregem Initiatieven beschut wonen – De Bolster, Eigen Woonst, De Rank CGG Mandel-Leie Kompas vzw en MSOC Met familie- en patiëntenvertegenwoordigers 1. Inleiding

66 Met eerstelijnsdiensten: – SEL Zuid-West-Vlaanderen – Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen – CAW Zuid-West-Vlaanderen – Welzijnsconsortium (regionale welzijnsraad) + verschillende diensten worden betrokken bij specifieke thema’s binnen de hervorming bv. LOGO Leieland, sociale huisvestingsmaatschappijen, tewerkstellingsactoren, OCMW’s… Netwerkcoördinator: Mevr. Soetkin Kesteloot ( info@psyzuid.be )info@psyzuid.be 1. Inleiding

67 5 functies: Functie 1:Activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling Functie 2:Ambulante intensieve behandelteams voor zowel de acute als chronische GGZ-problemen  mobiele teams Impact en Amphora Functie 3:Rehabilitatieteams die werken rond reïntegratie  revalidatiecentrum De MaRe Functie 4:Intensieve residentiële behandelunits voor zowel de acute als chronische GGZ-problemen indien ziekenhuisopname noodzakelijk is Functie 5:Specifieke woonvormen waarin zorg aangeboden kan worden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu niet in staat is om de nodige zorg te organiseren

68 “De MaRe”  “Maatschappelijk Revalidatie” – Psycho-sociaal revalidatiecentrum – Erkend door het Riziv – Onderdeel van het Netwerk GGZ regio Zuid-West-Vlaanderen – Inrichtende macht: SV De Bolster vzw Doelstelling : Werken rond sociale inclusie en herstel Voor volwassenen (= + 16 jaar) met een psychiatrische problematiek Klemtoon op het integreren in de maatschappij op diverse vlakken maar vooral – Op het vlak van de tewerkstelling in het normale of alternatieve circuit – Op het vlak van wonen

69 2. Indicatie Niet in crisis Een stabiele woonomgeving Niet voor mensen met een mentale beperking Problemen op vlak van 1 van de belangrijke levensdomeinen (woonst, werk, gezin, vrije tijd, etc) Een revalidatievraag die via een tijdelijk en intensief programma kan beantwoord worden Max. 20% van populatie heeft meer dan 3 maand opname gekend op een afdeling psychiatrie in het voorbije jaar

70 2. Indicatie Revalidatietermijn: afhankelijk van diagnose – Max 1 jaar, 18 maand of 2 jaar – De DSM diagnose wordt door de psychiater van De MaRe gesteld Indicatiestelling via intake bij coördinator/psychiater Aanmelding bij John Deloof (coördinator) – Mail: john.deloof@de-mare.bejohn.deloof@de-mare.be – Tel: 0472/896270

71 2. Indicatie Voorbeelden:  Cliënt met burn-outklachten  Cliënt met fysieke klachten gelinkt aan psychische spanning  Cliënt met een verslavingsproblematiek na ontwenningsbehandeling  Cliënt die na depressie of identiteitscrisis terug willen herstellen binnen de maatschappij  Cliënt die na een psychotische episode hun leven terug willen opbouwen

72 3. Aanbod Visie Sociale inclusie en actief (volwaardig) burgerschap Multidisciplinaire aanpak Herstelgericht werken aan problemen qua tewerkstelling en wonen Beroep doen op aanwezige krachten en hulpbronnen Emancipatorische benadering en empowerment Positiviteit staat centraal

73 3. Aanbod Werking Het aanbod: een relatief vast weekprogramma Met modules Participatie door cliënt in volle (2x 3u) of halve (3u) revalidatiedagen Gemiddeld 3 à 4 dagen aanwezig Inhoud modules Wonen, werken, mobiliteit, vrije tijd, informatica, ADL/beweging, communicatie, psychotherapie, etc

74 3. Aanbod Een sterk onderbouwd psycho-therapeutisch aanbod Individuele zorg op maat van elke cliënt en zijn context Door middel van individuele en/of relatie/gezinstherapie, sociaal-maatschappelijke begeleiding en ondersteuning van de context van de cliënt

75 3. Praktisch Openingsuren: Maandag tot vrijdag (uitgezonderd feestdagen) 9u -12u en 13u – 16u Telefonisch bereikbaar tussen 8u30 en 17u Kostprijs: Het remgeld bedraagt 1,73 € per dag, tenzij de cliënt van een voorkeursregeling geniet Maaltijden: Er kunnen geen maaltijden verkregen worden Caseload: Gemiddeld zullen een 16-tal cliënten per dag aanwezig zijn Aanmelden: Alle aanmeldingen worden gericht aan coördinator John Deloof, telefonisch of per mail – Mail: john.deloof@de-mare.bejohn.deloof@de-mare.be – Tel: 0472/896270

76 4. Arbeidscoach Vervult een brugfunctie van zorg naar werk en van werk naar zorg Coacht de cliënt on-the-job Volgt de stage/werkhervatting op d.m.v. evaluatie van het verloop samen met de cliënt en werkgever Zorgt voor een ondersteunend netwerk voor de cliënt Concreet: 2 halftijdse arbeidscoaches – 1 arbeidscoach met expertise in ‘zorg’ (vanuit reva-centrum) – 1 arbeidscoach met expertise in ‘werk’ (vanuit GTB)

77 4. Arbeidscoach Arbeidscoach is bereikbaar voor Mensen die een traject binnen de MaRe hebben doorlopen Externe aanmeldingen Begeleiding: max. 2 jaar

78 Complementair t.a.v. reguliere begeleidings- mogelijkheden binnen ‘werk’ en ‘zorg’ Nauwe samenwerking met GTB en Jobcentrum Meerwaarde van arbeidscoach Grote intensiteit van begeleiding Sterke specialisatie in ziektebeelden van personen met een psychische kwetsbaarheid en implicaties naar werk Duo-begeleiding met expertise vanuit ‘zorg’ en ‘werk’ 4. Arbeidscoach

79 5. Multidisciplinair team Het team bestaat uit: Psychiater: Dr. Sofie De Wit Coördinator: John Deloof 2 psychologen: Estelle Delbart, Bo Sintobin 2 therapeuten: Nathalie Steelandt, Celine Dewitte 1 maatschappelijk werker: Tessa Byn 2 arbeidscoaches: Tessa Byn + Wouter Depoortere Ervaringsdeskundige: David Benoit

80 6. Contact De MaRe Condédreef 59 8500 Kortrijk 056/23 10 61 Meer informatie en aanmeldingen: Coördinator: John Deloof john.deloof@de-mare.be 0472/89 62 70 www.de-mare.be


Download ppt "SERR-IN 21 november. Voorwoord Luc Decavel Voorzitter SERR-Zuid-West-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google