De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieve PowerPoint o.b.s. Fiepko Coolman groep 5 en 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieve PowerPoint o.b.s. Fiepko Coolman groep 5 en 6"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieve PowerPoint o.b.s. Fiepko Coolman groep 5 en 6

2 Taalonderwijs groep 5 en 6
Wat komt aan bod in groep 5: Wat komt aan bod in groep 6: Zinnen in de goede volgorde zetten ( logisch verhaal) Spreekwoorden en uitdrukkingen ( figuurlijk taalgebruik) Tijdsbegrippen Werken met een woordenboek Enkelvoud/meervoud Lettergrepen Hoofdlettergebruik Werkwoorden & werkwoordsvormen Persoonsvorm/onderwerp Voegwoorden Tijdsbegrippen letterlijk & figuurlijk taalgebruik Afkortingen Zelfstandige naamwoorden Trappen van vergelijking

3 Spellingsonderwijs groep 5 en 6
Spelling categorieën groep 5 Spelling categorieën groep 6 Woorden met i die klinkt als ie Woorden die beginnen met een hoofdletter Woorden die beginnen met ver Afkortingen Woorden die eindigen op ig Verkleinwoorden op tje (met verdubbeling van medeklinker) Woorden die eindigen op lijk(s) c die klinkt als s c die klinkt als k Woorden met eind d of midden Woorden met z die klinkt als s Open lettergreep met een korte klank (adres) Woorden die beginnen met ont Woorden waarbij f verandert in v Woorden die eindigen op heid of teit Woorden waarbij s verandert in z Woorden met tie die klinkt als tsie Samenstellingen zonder tussenletters (omhoog) Verkleinwoorden op nkje Meervouden met ‘s Woorden die beginnen met ‘s Werkwijze: Ieder hoofdstuk heeft 6 lessen Na 4 lessen volgt het signaaldictee ( wordt afgenomen op de computer) →voldoende: geen extra oefening →onvoldoende: extra oefening Na 4 lessen worden de woorden van het woordpakket overgeschreven en meegegeven naar huis. Na zes lessen volgt een controledictee (wordt klassikaal afgenomen, schriftelijk) Toetsdatum staat op het papier van de meegegeven woorden vermeld.

4 Rekenonderwijs groep 5 en 6
Opbouw rekenlessen methode ‘Alles Telt’ Het rekenboek heeft 6 hoofdstukken Ieder hoofdstuk bestaat uit 25 lessen en wordt afgesloten met een toets Naast de toets wordt ook les 15 geregistreerd als toets Lesopbouw: Les 1: leerkrachtgebonden Les 2: zelfstandig Les 3: leerkrachtgebonden Les 4: zelfstandig Les 5: zelfstandig, herhaling van de voorgaande 4 lessen

5 Wat komt aan bod in de rekenmethode
Groep 5: Hoofdrekenen Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Meten Geldrekenen Tijd, klokkijken van analoog naar digitaal Tabellen en grafieken Groep 6: Hoofdrekenen Getalbegrip Schattend rekenen Cijferend optellen en aftrekken Cijferend vermenigvuldigen Breuken Meten Geldrekenen Tijd, klokkijken: analoog en digitaal Tabellen en grafieken

6 Ook thuis oefenen…… Klokkijken Tafels leren Geld ‘betalen’ Lezen

7 Huiswerk Geschiedenis samenvatting leren
Aardrijkskunde samenvatting leren Topografie (alleen groep 6) Spelling woorden Tafelsommen Een spreekbeurt en een boekbespreking maken Eventueel werk dat niet af is

8 Natuur en Techniek 4 hoofdstukken: 2x biologie, 2 x techniek
Ieder hoofdstuk heeft 4 lessen, gevolgd door een toets

9 Onderwerpen Natuniek Groep 5: - leven - omgeving - jouw zintuigen
- techniek om je heen Groep 6: - gezondheid - beweging - planten en dieren - techniek helpt jou

10 Geschiedenis: Bij de tijd
Het lesboek heeft 6 hoofdstukken Elk hoofdstuk heeft 4 lessen, gevolgd door een toets Na les 4 krijgen de leerlingen een samenvatting mee naar huis Toelichting op de toets: 70 % is te leren met behulp van de samenvatting 20 % is besproken in de lessen 10 % is logisch denken

11 Onderwerpen geschiedenis
Groep 5 Tijd van de jagers en de boeren Tijd van de monniken en de ridders Tijd van regenten en vorsten Tijd van burgers en stoommachines Tijd van de wereldoorlogen Tijd van de Grieken en Romeinen Tijd van steden en staten Tijd van ontdekkers en hervormers Tijd van pruiken en revoluties Tijd van burgers en stoommachines Tijd van televisie en computer

12 Aardrijkskunde Geobas groep 5 en 6
Het lesboek heeft 9 hoofdstukken Naast het lesboek & werkschrift hebben alle leerlingen een werkschrift topografie Lessen groep 5: beginnend kaartlezen Begrippenkennis Algemene kenmerken Nederland, zoals weer, industrie, veeteelt, akkerbouw Huiswerk: samenvatting leren! Lessen groep 6: De lessen in groep 6 zijn vooral gericht op Nederland, maar dan gedetailleerder dan in groep 5. Topografie van Nederland. Huiswerk: Samenvatting leren en provincies leren!

13 Gymnastiek Er wordt 2 x per week gymnastiek gegeven.
Maandag: spelles in 2-groepscombinatie Donderdag: toestellenles in 2-groepscombinatie

14 Verkeer Verkeerslessen worden gegeven aan de hand van verkeerskranten die worden uitgegeven door de stichting 3V0. De lessen worden door de leerlingen zelfstandig gemaakt en klassikaal besproken en nagekeken.

15 Er wordt lesgegeven met de methode
Schrijven Er wordt lesgegeven met de methode ‘Zwart op wit’ Aandacht voor: Penhantering Schrijfhouding Tempo Na ongeveer 20 lessen volgt een tempotoets. Zo wordt gekeken of het schrijftempo hoog genoeg is. In hogere groepen zal steeds meer worden geschreven. Een te laag schrijftempo gaat ten koste van leertijd

16 Sociaal- emotioneel Er wordt veel aandacht besteed aan groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling: Gezamenlijke klassenregels Beloningen Ik-doos Eigen verantwoording

17 Belangrijk om te weten Na de herfstvakantie wordt gestart met spreekbeurten Na de voorjaarsvakantie wordt gestart met boekbesprekingen In de klas wordt gewerkt met uitgestelde aandacht (tafelblokjes) In de klas wordt de time-timer ingezet In de klas wordt gewerkt met een rekenuur: klaar met rekenen? Dan ook extra werk rekenen In de klas wordt gewerkt met een weektaak

18 Citotoetsen Januari: Rekenen Begrijpend lezen Spelling DMT Avi
Woordenschat Juni: Rekenen Spelling DMT Avi Woordenschat

19 Overige afspraken Weg=pech. Je denkt om je eigen spullen!
Wc-bezoek pas na 9.00 uur, uur en uur. Kinderen in groep 5 en 6 moeten leren relativeren!

20 Vragen??? Loop gerust binnen…


Download ppt "Informatieve PowerPoint o.b.s. Fiepko Coolman groep 5 en 6"

Verwante presentaties


Ads door Google