De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND GROEP 3/4 Welkom. Welkom. Voorstellen. Voorstellen. Wat staat uw kind te wachten in groep 3/4? Wat staat uw kind te wachten in groep 3/4?

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND GROEP 3/4 Welkom. Welkom. Voorstellen. Voorstellen. Wat staat uw kind te wachten in groep 3/4? Wat staat uw kind te wachten in groep 3/4?"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND GROEP 3/4 Welkom. Welkom. Voorstellen. Voorstellen. Wat staat uw kind te wachten in groep 3/4? Wat staat uw kind te wachten in groep 3/4?

2 LEZEN GROEP 3 Methode: Veilig leren lezen Verdeeld in kernen. Verdeeld in kernen. Sluit aan bij de belevingswereld van uw kind. Sluit aan bij de belevingswereld van uw kind. N.a.v. verhaal worden nieuwe woorden aangeleerd. N.a.v. verhaal worden nieuwe woorden aangeleerd.

3 1 kern bevat 6 nieuwe woorden: ik maan roos vis sok pen. 1 kern bevat 6 nieuwe woorden: ik maan roos vis sok pen. Letters die worden aangeleerd bij kern 1: i m r v s p. Letters die worden aangeleerd bij kern 1: i m r v s p. Materialen die gebruikt worden: Materialen die gebruikt worden: - Structureerstroken- Veilig en vlot - Wandplaten- Woordendoos - Letterlijn- Letterdoos - Klikklakboekje- Instructiekalender - Ringboekje- Leesboekjes - Prentenboeken- Werkboekjes - Digibord

4 Basisbegrippen bij het lezen We schrijven en lezen van links naar rechts. We schrijven en lezen van links naar rechts. Woord kunnen analyseren en synthetiseren = Hakken en plakken. Woord kunnen analyseren en synthetiseren = Hakken en plakken. Juiste volgorde van klanken kunnen onthouden. Juiste volgorde van klanken kunnen onthouden. Betekenis van het woord kennen. Betekenis van het woord kennen. 3 leesfasen: 3 leesfasen: 1. Globale benadering van woorden (woorden op pakken) 2. Analyse naar hun samenstellende klanken (auditief) en letters(visueel). Hakken en plakken 3. Zelf produceren van nieuwe woorden.

5 Leerstof lezen groep 3 Eerste halfjaar Alle letters met de bij- Alle letters met de bij- behorende klanken worden aangeleerd. Leren van letters nieuwe woorden maken. Leren van letters nieuwe woorden maken. Woorden moeten klankzuiver zijn. Woorden moeten klankzuiver zijn. Tweede halfjaar Tweede halfjaar Hier worden de verschillende leesmoeilijkheden behandeld. Zoals niet klanzuivere woorden:peer en geen pir, hout/haut. Hier worden de verschillende leesmoeilijkheden behandeld. Zoals niet klanzuivere woorden:peer en geen pir, hout/haut. Ook worden er al een paar verschillende spellingsregels behandeld. Ook worden er al een paar verschillende spellingsregels behandeld.(hond,ramen,trappen)

6 LEZEN GROEP 4 Begrijpend lezen: Begrijpend lezen: -Methode: goed gelezen. - 6 blokken/ elk 5 lessen. - Boekles - Boekles - Bakkaarten - Bakkaarten Technisch lezen: Technisch lezen: - Methode: estafette. - Doorgaande lijn met veilig leren lezen. - Afgestemd op de nieuwe AVI. - Leesonderwijs op maat: Aanpak 1: begeleiding, extra leestijd, meer instructie. Aanpak 1: begeleiding, extra leestijd, meer instructie. Aanpak 2: klassikale basisinstructie, zelf. Werken. Aanpak 2: klassikale basisinstructie, zelf. Werken. Aanpak 3: minimale instructie, volop zelf. werken, vrijheid in lezen. Aanpak 3: minimale instructie, volop zelf. werken, vrijheid in lezen.

7 TAAL EN SPELLING GROEP 4 Methode: Taal actief. Methode: Taal actief. - 1 hoofdstuk 3 weken. - Na 2 hoofdstukken parkeerweek. - In totaal 10 hoofdstukken. - Gekoppeld aan een thema - Gekoppeld aan een thema - Basislessen in het boek. - Differentiatielessen taalextra boek - Differentiatielessen taalextra boek - Taalaspecten: 1. Mondelinge vaardigheden. 2. Stellen. 3. Taalbeschouwing. 4. Informatiemiddelen. Spelling: Spelling: - Taal en spelling zijn op elkaar afgestemd. - Woordpakketten - Woordpakketten - De eerste vier lessen werkboek. - Vervolgens signaaldictee. - Bakkaarten spelling op niveau. - Les 5 + 6 kopieerbladen - Les 5 + 6 kopieerbladen - Controledictee.  Computerprogramma.  Woordpakketten thuis oefenen. Op schrift en via www.bloon.nl

8 SCHRIJVEN GROEP 3 GROEP 3 Start met de basisbewegingen en de cijfers. Start met de basisbewegingen en de cijfers. Na 8 weken wordt er gestart met de letters. Na 8 weken wordt er gestart met de letters. Na het aanleren van de letters, worden de verbindingen aangeleerd Na het aanleren van de letters, worden de verbindingen aangeleerd GROEP 4 GROEP 4 De eerste 20 weken worden de hoofdletters aangeleerd. De eerste 20 weken worden de hoofdletters aangeleerd. Vervolgens herhaling en de verbindingen staan centraal. Vervolgens herhaling en de verbindingen staan centraal. Ook staan er nog een aantal lessen centraal in het teken van tekens: @, €, (, ) Ook staan er nog een aantal lessen centraal in het teken van tekens: @, €, (, )

9 REKENEN GROEP 3 en 4 Leerdoelen methode Alles Telt GROEP 3 GROEP 3 Tellen tot 100. Tellen tot 100. Plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 20. Plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 20. Vijf en tien structuur. Vijf en tien structuur. Getallen tot 10 splitsen. Getallen tot 10 splitsen. Optellen en aftrekken t/m 20 met tientaloverschrijding. Optellen en aftrekken t/m 20 met tientaloverschrijding. Klokkijken analoog: hele halve uren. Klokkijken analoog: hele halve uren. Geld: kennis van munten en biljetten Geld: kennis van munten en biljetten GROEP 4 GROEP 4 Uitbreiding getallenrij t/m 200 Uitbreiding getallenrij t/m 200 Getallen plaatsen/ herkennen op de getallenlijn t/m 100. Getallen plaatsen/ herkennen op de getallenlijn t/m 100. Getalbegrip: Tientallen/ Eenheden Getalbegrip: Tientallen/ Eenheden Optellen en aftrekken t/m 100 met en zonder tientaloverschrijding. Optellen en aftrekken t/m 100 met en zonder tientaloverschrijding. Alle tafels van vermenigvuldiging Alle tafels van vermenigvuldiging Meten: meter/ centimeter. Meten: meter/ centimeter. Gewicht: kilogram. Gewicht: kilogram. Klokkijken: analoge klok alles/ digitaal hele uren. Klokkijken: analoge klok alles/ digitaal hele uren. Geld: kennen en gebruiken van alle euromunten en biljetten. Geld: kennen en gebruiken van alle euromunten en biljetten. Aflezen en maken van tabellen en staafgrafieken. Aflezen en maken van tabellen en staafgrafieken.

10 Overige vakken Natuniek: natuur en techniek. Natuniek: natuur en techniek. Geobas: aardrijkskunde. Geobas: aardrijkskunde. Overige vakken hebben groep 3 en 4 samen: Overige vakken hebben groep 3 en 4 samen: - Verkeer. - Gymnastiek - Gymnastiek - Handvaardigheid. - Muziek. - Drama.

11 In de klas extra aandacht voor: Sociale vaardigheden. Kinderen kunnen aangeven wat ze vervelend vinden en lossen conflicten pratend op. Sociale vaardigheden. Kinderen kunnen aangeven wat ze vervelend vinden en lossen conflicten pratend op. Aan het begin van het schooljaar, tijdens de gouden weken, worden er met de leerlingen klassenregels afgesproken. Wie zich daar aan houdt kan meedoen met de weekbeloning. Aan het begin van het schooljaar, tijdens de gouden weken, worden er met de leerlingen klassenregels afgesproken. Wie zich daar aan houdt kan meedoen met de weekbeloning. Netheid. We verwachten van de leerlingen dat er netjes gewerkt wordt in de schriften en op werkbladen. Maar ook wordt er veel aandacht besteed aan het zuinig zijn op de spullen van jezelf en van school. Dus, opruimen wat je hebt gebruikt. Aan het begin van het schooljaar wordt eenmalig aan alle leerlingen potloden, gum en vulpen uitgereikt. Ben je dit kwijt, dan dien je zelf voor nieuwe te zorgen. Netheid. We verwachten van de leerlingen dat er netjes gewerkt wordt in de schriften en op werkbladen. Maar ook wordt er veel aandacht besteed aan het zuinig zijn op de spullen van jezelf en van school. Dus, opruimen wat je hebt gebruikt. Aan het begin van het schooljaar wordt eenmalig aan alle leerlingen potloden, gum en vulpen uitgereikt. Ben je dit kwijt, dan dien je zelf voor nieuwe te zorgen. Zelfstandigheid. Vanaf november gaat groep 3 werken met een dagtaak en groep 4 gaat werken met een weektaak. Op deze manier leren de kinderen plannen en kunnen ze verder wanneer er nog instructie gegeven worden aan de andere groep. Zelfstandigheid. Vanaf november gaat groep 3 werken met een dagtaak en groep 4 gaat werken met een weektaak. Op deze manier leren de kinderen plannen en kunnen ze verder wanneer er nog instructie gegeven worden aan de andere groep.

12 Wij maken er samen met uw kind(eren) een fijn schooljaar van “Met plezier presteren!!!”


Download ppt "INFORMATIEAVOND GROEP 3/4 Welkom. Welkom. Voorstellen. Voorstellen. Wat staat uw kind te wachten in groep 3/4? Wat staat uw kind te wachten in groep 3/4?"

Verwante presentaties


Ads door Google