De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND GROEP 3/4

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND GROEP 3/4"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND GROEP 3/4
Welkom. Voorstellen. Wat staat uw kind te wachten in groep 3/4?

2 LEZEN GROEP 3 Methode: Veilig leren lezen Verdeeld in kernen.
Sluit aan bij de belevingswereld van uw kind. N.a.v. verhaal worden nieuwe woorden aangeleerd.

3 1 kern bevat 6 nieuwe woorden: ik maan roos vis sok pen.
Letters die worden aangeleerd bij kern 1: i m r v s p. Materialen die gebruikt worden: Structureerstroken - Veilig en vlot Wandplaten - Woordendoos Letterlijn - Letterdoos Klikklakboekje - Instructiekalender Ringboekje - Leesboekjes Prentenboeken - Werkboekjes Digibord

4 Basisbegrippen bij het lezen
We schrijven en lezen van links naar rechts. Woord kunnen analyseren en synthetiseren = Hakken en plakken. Juiste volgorde van klanken kunnen onthouden. Betekenis van het woord kennen. 3 leesfasen: 1. Globale benadering van woorden (woorden op pakken) 2. Analyse naar hun samenstellende klanken (auditief) en letters(visueel). Hakken en plakken 3. Zelf produceren van nieuwe woorden.

5 Leerstof lezen groep 3 Eerste halfjaar Alle letters met de bij-
behorende klanken worden aangeleerd. Leren van letters nieuwe woorden maken. Woorden moeten klankzuiver zijn. <vb. rek> Tweede halfjaar Hier worden de verschillende leesmoeilijkheden behandeld. Zoals niet klanzuivere woorden:peer en geen pir, hout/haut. Ook worden er al een paar verschillende spellingsregels behandeld. (hond,ramen,trappen)

6 LEZEN GROEP 4 Begrijpend lezen: - Methode: goed gelezen.
6 blokken/ elk 5 lessen. Boekles <woordenschat> Bakkaarten <differentiatie> Technisch lezen: Methode: estafette. Doorgaande lijn met veilig leren lezen. Afgestemd op de nieuwe AVI. Leesonderwijs op maat: Aanpak 1: begeleiding, extra leestijd, meer instructie. Aanpak 2: klassikale basisinstructie, zelf. Werken. Aanpak 3: minimale instructie, volop zelf. werken, vrijheid in lezen.

7 TAAL EN SPELLING GROEP 4 Methode: Taal actief. Taalaspecten: Spelling:
1 hoofdstuk 3 weken. Na 2 hoofdstukken parkeerweek. In totaal 10 hoofdstukken. Gekoppeld aan een thema <ankerverhaal> Basislessen in het boek. Differentiatielessen taalextra boek < R/V lessen> Taalaspecten: Mondelinge vaardigheden. Stellen. Taalbeschouwing. Informatiemiddelen. Spelling: Taal en spelling zijn op elkaar afgestemd. Woordpakketten <elk hoofstuk 40 nieuwe woorden> De eerste vier lessen werkboek. Vervolgens signaaldictee. Bakkaarten spelling op niveau. Les kopieerbladen <herhaling> Controledictee. Computerprogramma. Woordpakketten thuis oefenen. Op schrift en via

8 SCHRIJVEN GROEP 3 <4x per week>
Start met de basisbewegingen en de cijfers. < ruimtegebruik, zithouding, pengreep, materiaalhantering> Na 8 weken wordt er gestart met de letters. Na het aanleren van de letters, worden de verbindingen aangeleerd GROEP 4 <3x per week> De eerste 20 weken worden de hoofdletters aangeleerd. Vervolgens herhaling en de verbindingen staan centraal. Ook staan er nog een aantal lessen centraal in het teken van €, ( , )

9 REKENEN GROEP 3 en 4 Leerdoelen methode Alles Telt
Tellen tot 100. Plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 20. Vijf en tien structuur. Getallen tot 10 splitsen. Optellen en aftrekken t/m 20 met tientaloverschrijding. Klokkijken analoog: hele halve uren. Geld: kennis van munten en biljetten <€1, €2, €10, €20> GROEP 4 Uitbreiding getallenrij t/m 200 Getallen plaatsen/ herkennen op de getallenlijn t/m 100. Getalbegrip: Tientallen/ Eenheden Optellen en aftrekken t/m 100 met en zonder tientaloverschrijding. Alle tafels van vermenigvuldiging Meten: meter/ centimeter. Gewicht: kilogram. Klokkijken: analoge klok alles/ digitaal hele uren. Geld: kennen en gebruiken van alle euromunten en biljetten. Aflezen en maken van tabellen en staafgrafieken.

10 Overige vakken Natuniek: natuur en techniek. Geobas: aardrijkskunde.
Overige vakken hebben groep 3 en 4 samen: Verkeer. Gymnastiek <2x per week> Handvaardigheid. Muziek. Drama.

11 In de klas extra aandacht voor:
Sociale vaardigheden. Kinderen kunnen aangeven wat ze vervelend vinden en lossen conflicten pratend op. Aan het begin van het schooljaar, tijdens de gouden weken, worden er met de leerlingen klassenregels afgesproken. Wie zich daar aan houdt kan meedoen met de weekbeloning. Netheid. We verwachten van de leerlingen dat er netjes gewerkt wordt in de schriften en op werkbladen. Maar ook wordt er veel aandacht besteed aan het zuinig zijn op de spullen van jezelf en van school. Dus, opruimen wat je hebt gebruikt. Aan het begin van het schooljaar wordt eenmalig aan alle leerlingen potloden, gum en vulpen uitgereikt. Ben je dit kwijt, dan dien je zelf voor nieuwe te zorgen. Zelfstandigheid. Vanaf november gaat groep 3 werken met een dagtaak en groep 4 gaat werken met een weektaak. Op deze manier leren de kinderen plannen en kunnen ze verder wanneer er nog instructie gegeven worden aan de andere groep.

12 Wij maken er samen met uw kind(eren) een fijn schooljaar van
“Met plezier presteren!!!”


Download ppt "INFORMATIEAVOND GROEP 3/4"

Verwante presentaties


Ads door Google