De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEDRIJFSOVERDRACHT WAARDEBEPALING. 1 Wie is Aquis? 2 Enkele belangrijke begrippen 3 Basisprincipes bij waardering 4 Bouwstenen voor een waardering 5 Normalisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEDRIJFSOVERDRACHT WAARDEBEPALING. 1 Wie is Aquis? 2 Enkele belangrijke begrippen 3 Basisprincipes bij waardering 4 Bouwstenen voor een waardering 5 Normalisatie."— Transcript van de presentatie:

1 BEDRIJFSOVERDRACHT WAARDEBEPALING

2 1 Wie is Aquis? 2 Enkele belangrijke begrippen 3 Basisprincipes bij waardering 4 Bouwstenen voor een waardering 5 Normalisatie 6 Verdiscontering 7 Waarderingsmethoden

3 Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden AQUIS is een onafhankelijk corporate finance kantoor met focus op volgende domeinen:  Overnamebegeleiding van kandidaat verkopers  Overnamebegeleiding van kandidaat kopers  Waarderingsoefeningen & opmaak infomemorandi  Financieringsopdrachten  Interim Opdrachten Aquis kan terugvallen op een ruim netwerk van zakelijke contacten en kan beroep doen op een geprivilegieerde relatie met een groot aantal particuliere, industriële en financiële kandidaat investeerders of overnemers. Wij profileren ons als een ervaren bondgenoot die uw noden erkent, begrijpt en zorgt voor een maximale verdediging van uw financieel-strategische belangen.

4 TEAM Francis Gevaert Partner Specialisatie: Due diligence, Contractnegotiatie Achtergrond: Arthur Andersen, Omega Pharma, Arseus, Vangansewinkel Axel Despriet Advisory to the board Specialisatie: Vastgoed Achtergrond: Catella Property Group, GLL Real Estate Partners, Mitiska Reim J ules Sanders Partner Specialisatie: Fiscaliteit, Successieplanning, Vennootschapsrecht Achtergrond: Sanders Accounting & consulting

5 ‘Veel ondernemingen gaan jammergenoeg samen met de zaakvoerder op pensioen. Uw #bedrijfsoverdacht, praat erover’# Kris Peeters http://www.unizo.be/opvolgingenovername/vi deo/begin_op_tijd_aan_een_bedrijfsoverdrac ht.htmlwww.unizo.be/opvolgingenovername/vi deo/begin_op_tijd_aan_een_bedrijfsoverdrac ht.html 25.000 Ondernemingen per jaar worden overgelaten. Bron: De Tijd 200.000 Ondernemers komende jaren met pensioen. Bron: Einde loopbaan enquête Unizo

6 Confidentialiteit? Timing? Emotie? Intens proces Tijdig beginnen Waarde vs. prijs

7 Asset Deal C wenst activa van B over te nemen: Balans B Gebouw: 80 Machines: 40 A B C Kapitaal: 50 Lening: 70 Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

8 Asset Deal - Overlater Alle activa afzonderlijk bekijken: Boekwaarde vs. verkoopwaarde (= marktwaarde) Verschil = meer - of minderwaarde BoekwaardeVerkoopwaardeMeerwaarde Goodwill 0Goodwill 2020 Gebouw 80Gebouw 180100 (100-20) Machines 40Machines 30-10 (60-20) Totaal 120Totaal 230 110 Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

9 OVERLATER Verwezenlijkte meerwaarde = belastbare opbrengst Verwezenlijkte minderwaarde = fiscaal aftrekbare kost OVERNEMER Afschrijfbaar karakter activa Interesten financiering fiscaal aftrekbaar Registratierechten bij verkoop onroerend goed Onderworpen aan BTW Gekochte activa beschikbaar als garantie voor bank Pick and pay - achterlaten van ongewenste activa/passiva Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

10 Share Deal C wenst de aandelen van A in vennootschap B over te nemen: A B Balans A FVA: 100 Kapitaal: 30 Lening: 70 C Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

11 OVERLATER MW niet belast zowel als overlater natuurlijk persoon of vennootschap is OVERNEMER Aandelen niet afschrijfbaar Geen btw, geen registratierechten Slechts gekochte aandelen beschikbaar als garantie voor bank Verkoop totaliteit van de onderneming, dus ook “lijken” in de kast Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

12 Vergelijking Asset Deal – Share Deal Asset DealShare Deal Voordelen Voordelen zijn eerder voor de koper: -Activa kunnen afgeschreven worden -Weinig risico’s i.v.m. passief Voordelen zijn eerder voor de verkoper: -Meerwaarde meestal vrijgesteld -Continuïteit onderneming -Geld onmiddellijk privé beschikbaar (in A) -Verkoper ontlast van verantwoordelijkheid NadelenNadelen zijn eerder voor de verkoper: -Meerwaarden worden meestal belast -Geld komt in onderneming i.p.v. privé (in B i.p.v. A) -Verkoper blijft verantwoordelijk Nadelen zijn eerder voor de koper: -Aandelen zijn niet afschrijfbaar -Koper draagt risico’s onderneming Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

13 EBITDA = Earnings Before Interest & Taxes (= EBIT) = Earnings Before Interest & Taxes Depreciations & Amortisations (= EBITDA) = Operationeel resultaat voor afschrijvingen & waardeverminderingen = Vrije Cash uit operaties Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

14 EBITDA Verkopen 1.000 Aankopen HG 500 Brutomarge 500 (50%) Diensten & Diverse Goederen 100 Personeelskosten 50 Diverse kosten 50 EBITDA 300 (30%) Afschrijvingen 100 Waardeverminderingen 100 EBIT 100 (10%) Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

15 15 Basisprincipes bij Waarderingen Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

16 16 1. Totaliteitsprincipe  Te waarderen object = gehele onderneming  Combinatie van materiële en immateriële componenten  Alle aspecten van de onderneming beoordelen & incalculeren Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

17 17 2. Subjectgeörienteerdheid  DE waarde van de onderneming => bestaat niet  Steeds vanuit subjectief aandeel (koper – verkoper – kredietverschaffer - …) Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

18 18 3.Principe van toekomstgerichtheid De waarde van de onderneming => geactualiseerde toekomstige kasstromen Aspecten toekomst: Macro-economisch Marktontwikkeling sector Concurrentiepositie Risicoprofiel onderneming Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

19 19 4.Principe van waardering in going concern  Uitgangspunt: Going concern  Uitzondering: Ontbreken van winstpotentie  Bijkomend te beoordelen bij liquidatiewaarde: Sociaal passief Kosten sanering / afbraak Andere latente kosten… Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

20 20 5. Principe van tijdsafhankelijkheid  Waardering op tijdstip ~ op basis van informatie op dat ogenblik  Waardering wijzigt continu in functie van: Toekomst / Vooruitzichten Bedrijfsrisico Rente Marktklimaat Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

21 21 Bouwstenen voor een waardering Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

22 22 Activiteiten Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

23 23 De activiteit van een onderneming is de basis voor de waardering van een onderneming Wat onderscheidt onderneming van gelijkaardige ondernemingen? – Product of dienst – Know how – Unieke marktpositie – R&D – Patenten, octrooien & licenties – Specifieke contracten – Gekwalificeerd personeel – … Activiteiten Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

24 24 Activiteiten Risicoprofiel Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

25 25 Marktanalyse: Marktpositie, Sector, toetredingsbarrières… Risicospreiding activiteiten Toekomstperspectieven Administratieve organisatie/Interne controle Claims en hangende geschillen Grote afhankelijkheid van bepaalde klanten en leveranciers Management Track record Risicoprofiel Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

26 26 Activiteiten Risicoprofiel Onroerende Goederen Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

27 27 Reële waarde van onroerende goederen is niet gelijk aan de boekwaarde Meerwaarde op onroerende goederen: Belastingeffect? Huur/verhuur onroerend goed: voorwaarden contract Zakelijke zekerheden: vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht Investeringsverplichtingen? Onroerende goederen Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

28 28 Machines/uitrusting Activiteiten Risicoprofiel Onroerende Goederen Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

29 29 Wat is de realisatiewaarde/gebruikswaarde van de activa? Belastingeffect? Off balance lease Renting Wagenpark Impact afschrijvingsmethode Machines/uitrusting Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

30 30 Rendement Machines/uitrusting Activiteiten Risicoprofiel Onroerende Goederen Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

31 31 Historisch rendement en verwacht rendement in de toekomst Normalisatie resultaten: – Bestuurdersvergoedingen – Eenmalige kosten en opbrengsten – Intragroepsverrichtingen: Transfer Pricing – Intresten op rekeningen courant – Huur marktconform – Bedrijfskapitaal – Overtollige activa – Verborgen passiva Rendement Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

32 32 Rendement Machines/uitrustingOvertollige activa Activiteiten Risicoprofiel Onroerende Goederen Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

33 33 Cash-excess: effect op rendement/eigen vermogen Voorraad-excess Overtollige onroerende goederen Overtollige machines/uitrusting Overtollige vorderingen … Overtollige activa Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

34 34 Rendement Bedrijfskapitaal Machines/uitrustingOvertollige activa Activiteiten Risicoprofiel Onroerende Goederen Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

35 35 Overwaardering/Onderwaardering substantie – Voorraad – Handelsvorderingen – … Bedrijfskapitaal op moment waarderingen versus normaal verwacht bedrijfskapitaal Bedrijfskapitaal Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

36 36 Rendement Verborgen passief Bedrijfskapitaal Machines/uitrusting Overtollige activa Activiteiten Risicoprofiel Onroerende Goederen Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

37 37 Sociaal passief: waardering meestal vanuit ‘going concern’ standpunt Milieu Financiële contracten Investeringsverplichtingen Belastinglatenties Claims/geschillen Borgstellingen voor andere (groeps-)ondernemingen Verborgen passief Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

38 38 Rendement Verborgen passief Bedrijfskapitaal Machines/uitrusting Overtollige activa Verborgen actief Activiteiten Risicoprofiel Onroerende Goederen Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

39 39 Knowhow Resultaten R&D Merknaam / Logo / Reputatie Goodwill & netwerk … Verborgen actief Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

40 40 “ The estimation of the value of a share in a company whose shares cannot be bought and sold in the open market, and with regard to which there have not been any sales on ordinary terms, is obviously one of difficulty” “A business is worth what a willing, well informed buyer will pay to a willing seller” Quotes Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

41 41 Bouwstenen voor de waardebepaling Geïnvesteerd vermogen net assets substantiële waarde genormaliseerde rendementen/ prognoses verdisconterings- voeten/multiples Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

42 42 Normalisatie Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

43 43 Bij de beoordeling van de resultaten van een onderneming dient men na te gaan in welke mate de boekhoudkundige resultaten de correcte bedrijfseconomische rendabiliteit weerspiegelen en/of er een aantal correcties noodzakelijk zijn teneinde een juist inzicht te verwerven in de rendabiliteit die als basis kan dienen voor de waardering. Beoordeling en normalisering van de rendementen en kasstromen Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

44 44 Normalisering van de resultaten houdt in: Onderling vergelijkbaar maken van de jaren Eliminatie van eenmalige en uitzonderlijke resultaten Eventueel afzonderen van niet bedrijfsgebonden kosten en opbrengsten Herberekening van lineaire en degressieve afschrijvingen en ruimer: corrigeren van invloed van fiscale motieven bij de winstbepaling Correcte verrekening van een ‘normaal’ ondernemersloon Correcte vergoeding van de gebruikte ruimten Correcte toepassing van rente bij RC (actief of passief) … Beoordeling en normalisering van de rendementen en kasstromen Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

45 45 Verdiscontering Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

46 46 Waarom verdisconteren? Kasstromen in de toekomst hebben een lagere waarde dan kasstromen vandaag. Nochtans moet de investeerder nu decaisseren om de aandelen te verwerven die hem op termijn een bepaald rendement zullen opleveren. Vandaar dat bij waardering de geprojecteerde kasstromen verdisconteerd worden naar vandaag. In concreto wordt een kasstroom op tijdstipt als volgt verdisconteerd: CFo = CFt / (1+k) t Waarbij CFo = huidige verdisconteerde waarde van de toekomstige CF CFt = CF op tijdstip t k = verdisconteringsvoet of vereist rendement t = tijdstip Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden Verdiscontering

47 47 Bepaling van de verdisconteringsvoet voor de waardering van een KMO 2.1. Kapitaalkost van het eigen vermogen: – Verdisconteringsvoet van stromen die enkel toekomen aan de aandeelhouders – is gebaseerd op CAPM model (Capital asset pricing model): – i = Rf + (Rm – Rf) * Beta – Waarbij: – Rf = Risicovrije rente (voorbeeld OLO 10 jaar) : – Rm = marktreturn – Rm – Rf = risicopremie – Beta= indicator van sectorieel risico Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden Verdiscontering

48 48 – De cost of equity (kost van het eigen vermogen) is te beoordelen als het vereiste rendement dat de investeerder voor het beoogde risico (de over te nemen onderneming) wenst te bekomen. Doorgaans wordt dit uitgedrukt als de som van het risicovrije rendement (vb OLO) + risico factor voor de sector/markt + ondernemingsspecifiek risico – Toevoeging van een extra risico voor KMO’s: operationeel risico en risico van illiquiditeit en dit kan op twee manieren Verhoging van de verdisconteringsvoet met een extra small cap- risicofactor: verdiscontering gebeurt dan aan CAPM voet + extra risk% Toepassen van een discount op de bekomen waarden: de waarden bekomen met toepassing van de cost of equity voet, worden verminderd met 20-30% waardereductie voor risico KMO Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden Verdiscontering

49 49 2.2.Bepaling van de GGKK (gewogen gemiddelde kapitaalkost of WACC) – Bij verdisconteringen waar de te verdisconteren stromen toekomen aan alle vermogensverstrekkers (vreemd en eigen vermogen) moet de GGKK gehanteerd worden waarbij een weging wordt aangehouden van zowel de kapitaalkost van het eigen vermogen als die van het vreemd vermogen. – GGKK = kost eigen vermogen * % weging EV/TV + kost vreemd vermogen *% weging VV/TV Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden Verdiscontering

50 50 Marktgerichte benaderingInkomensgerichte benaderingRendementswaardeDiscounted Cash flow methodeVermogensgerichte benadering Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

51 51 Marktgerichte benadering – Empirische methode of methode van de vuistregels Bij deze methode geschiedt de waardering op basis van vuistregels die in de sector gehanteerd worden. Beoordeling: subjectief, niet verifieerbaar. – Multiple of ‘direct market’ methode Bij deze methode maakt men gebruik van multiples die men haalt van vergelijkbare bedrijven (de zogenaamde peer group): veel gehanteerde multiples zijn P/CF, EV/EBITDA, EV/EBIT. Beoordeling: iets gefundeerder dan voorgaande gezien gebruik gemaakt wordt van parameters bij andere vergelijkbare bedrijven; eenvoudig in gebruik, doch groot risico van hanteren van foute parameters (slechte peer group, foute berekeningen in de peer group, …) Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

52 52 Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

53 53 Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

54 54 Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

55 55 Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

56 56 Multiples Berekenen van de ondernemingswaarde op basis van peer multiples Parameter x multiple Historische data omtrent deals in het verleden (deal multiples) Beursgenoteerde ondernemingen (market multiples)  Mogelijke parameters EBITDA EBIT Omzet  Voorbeeld EBITDA x Multiple = Ondernemingswaarde + Overtollige kaspositie - Financiële schulden = Aandeelhouderswaarde Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

57 57 Waardebepaling Multiples methode We hebben een ‘peer groep’ van vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven van de VS, Europa en Azië opgesteld. - Een ‘peer groep’ is nooit volledig vergelijkbaar met Peeters NV omdat er geen beursgenoteerde bedrijven bestaan die exact dezelfde activiteiten, geografische spreiding en financiële cijfers hebben. Zoals kan afgeleid worden uit onderstaande tabel, zijn de ‘peer groep’ bedrijven in 201X gemiddeld gequoteerd aan: - 6,26 x EBITDA - 8,38 x EBIT Omdat Peeters NV niet beursgenoteerd is en er een verhoogde kans op illiquiditeit van aandelen is, moet een vermindering toegepast worden. -Deze vermindering varieert tussen 20 à 30% Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

58 58 Waardebepaling Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

59 59 Inkomensgerichte benadering – Rendabiliteitswaarde – Bij deze methode bepaalt men de waarde op basis van de verdiscontering van de toekomstige winsten. De toekomstige winstcapaciteit wordt ingeschat op basis van een analyse en normalisering van de historische resultatenrekeningen en/of op basis van budgetten. De aldus bekomen gecorrigeerde winst wordt als te verwachten winst in de toekomst verdisconteerd naar vandaag, al dan niet rekening houdend met een groei. Beoordeling: in deze benadering wordt grondig onderzocht wat de reële bedrijfseconomische rendabiliteit is van de onderneming. Men gaat er van uit dat de waarde bepaald wordt door de winsten die deze onderneming kan opleveren voor de aandeelhouder; een negatief punt is dat de winst niet steeds de kasstroom weerspiegelt van de onderneming : aflossingen van kredieten en investeringen, niet kaskosten ed kunnen belangrijke afwijkingen tussen winst en CF veroorzaken. Deze methode belicht dus slechts één aspect van de waarde. Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

60 60 – Rendementswaarde (dividend discount model) – Bij deze methode wordt de waarde van de onderneming bepaald als de contante waarde van de verwachte dividendstromen die de onderneming tot in het oneindige zal opleveren. Vanuit het standpunt van de aandeelhouder is dat dan ook de cash die hij uit de onderneming zal kunnen verwachten. – Teneinde een correcte inschatting te maken van deze dividendstroom, dient opnieuw een doorlichting te gebeuren van de historische rendabiliteit + normalisering, maar daar bovenop moet men uitgaan van bepaalde premisses zoals het bepalen van de groei% van het dividend en de pay out ratio. Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

61 61 – Discounted Cash Flow methode – Bij deze methode wordt de waarde van de onderneming bepaald als de contante waarde van alle toekomstige verwachte in – en uitgaande operationele kasstromen. Deze methode vergt wel een gedetailleerd budget van deze stromen gedurende een aantal jaren. De methode werkt in twee fasen: verdiscontering van de stromen in de expliciete fase (gedetailleerd budget) en daarna bepaling van een restwaarde (oneindig doortrekken van rendement). Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

62 62 Verdisconteerde kasstroom Op basis van Rendement Toekomstige vrije operationele kasstroom op basis van genormaliseerde historische cijfers of gebudgetteerd cijfer Toekomstige vrije operationele kasstroom gaan actualiseren Actualiseren van de berekende kasstroom a.d.h.v. verdisconteringsvoet Verdisconteringsvoet = de gewogen gemiddelde kapitaalskost (WACC) De WACC Onderneming wordt typisch gefinancierd met eigen middelen en schulden Beide worden geacht een vergoeding te genereren: Vergoeding voor eigen middelen = typisch rond 15% Vergoeding voor schulden = intrestvoet = 3 à 6% De WACC is dan het gewogen gemiddelde van de twee vergoedingen (tussen 8 à 12%) Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

63 63 Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

64 64 Waardebepaling Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

65 65 – Er zijn twee varianten op de DCF methode: De entity benadering: bij deze berekening wordt de contante waarde bepaald van de kasstromen die aan alle vermogensverschaffers toekomen (vreemd en eigen vermogen), de zogenaamde ‘enterprise value’, verdisconteerd tegen gewogen gemiddelde kapitaalkost, om vervolgens de marktwaarde van de financiële schulden af te trekken en de cash excess toe te voegen, en zo de equity value te bekomen. Deze methode wordt het meest gevolgd De equity benadering: hierbij worden de kasstromen berekend die toekomen aan het eigen vermogen, verdisconteerd tegen cost of equity. – Beoordeling: deze methode houdt rekening met toekomstige kasstromen die toekomen aan de ondernemer rekening houdend met het geheel van middelen die de onderneming vormen. Nadeel is wel dat de budgettering die aan deze berekening vooraf gaat een belangrijke inspanning vergt van de bedrijfsleiding en correct en realistisch moet zijn opgesteld. Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

66 66 Vermogensgerichte benadering – Intrinsieke of gecorrigeerde substantiële waarde – De intrinsieke of substantiële waarde is de gecorrigeerde waarde van het eigen vermogen van de onderneming: deze waarde wordt bekomen door de afzonderlijke activa van de onderneming te herwaarderen aan hun actuele bedrijfseconomische waarde en deze som te verminderen met de marktwaarde van de schulden en de voorzieningen. De waarde van de goodwill wordt hierbij echter niet opgenomen. – Er kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen bedrijfsgebonden en niet bedrijfsgebonden activa. – Bij de herwaardering van deze activa en passiva dient rekening te worden gehouden met een belastinglatentie gezien de ‘meer– of minwaarden’ binnen de vennootschap een belastingdruk ondergaan alvorens aan het eigen vermogen toegevoegd te worden. – Beoordeling: deze benadering bepaalt de waarde van de onderneming louter op basis van haar activa en passiva, en houdt geen rekening met de immateriële waarde van de goodwill (clientèle, know how…). Het is bovendien een statische methode die de waarde enkel baseert op een momentopname en geen rekening houdt met toekomst- en rendementselementen. Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

67 67 Substantiële waarde Activa-gedreven Basis = boekhoudkundig eigen vermogen Correcties op activa en passiva Marktwaarde vastgoed Verkoopswaarde machines Inbaarheid vorderingen Rekening houdend met latente belastingen Resultaat = gecorrigeerd eigen vermogen Waarderingsmethoden Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

68 68 Waardebepaling Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

69 69 Waardebepaling & consensus prijs Wie is Aquis? Enkele belangrijke begrippen Basisprincipes bij waardering Bouwstenen voor een waardering Normalisatie Verdis- contering Waarderings methoden

70 Aquis BVBA Gistelse Steenweg 253 8200 Brugge Tel. +32 (0)50 40 48 95 info@aquis.be www.aquis.be aquis_be info@aquis.be www.aquis.be

71 ROA: Operating Profit / Assets Operating Profit//Sales * Sales/Assets ROE: ROA + (ROA – i) * debt/Equity Financiële Hefboom Als ROA > i => Leverage ok


Download ppt "BEDRIJFSOVERDRACHT WAARDEBEPALING. 1 Wie is Aquis? 2 Enkele belangrijke begrippen 3 Basisprincipes bij waardering 4 Bouwstenen voor een waardering 5 Normalisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google