De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Open de wereld themadag FODOK en JC

Verwante presentaties


Presentatie over: "Open de wereld themadag FODOK en JC"— Transcript van de presentatie:

1 Open de wereld themadag FODOK en JC
Corrie Tijsseling 6 maart 2010

2 Wie? Docent Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Utrecht
Auteur Anders doof zijn. een nieuw perspectief op dove kinderen. Uitgeverij van Tricht, Twello. Auteur Doof ofzo? Wegwijzer bij gehoorverlies. In opdracht van Berengroep, Bilthoven. Co-auteur boek geschiedenis doven- en slechthorendenonderwijs in Nederland. Verschijnt medio april Uitgeverij Garant, Apeldoorn/Antwerpen.

3 De wereld FODOK en JC: Open de wereld Ecologisch model, Bronfenbrenner
1 wereld of 2 werelden of meer werelden? Anders zijn, los maken identificeren, erbij horen Voorwaarden: balans in draagkracht en draaglast hardop denken

4 Ecologisch model, Bronfenbrenner

5 Microsysteem Fysieke aspecten, bijvoorbeeld: soort woning, speelgelegenheid, dorp of stad Relationele aspecten, bijvoorbeeld: 1 of 2 ouders, broers/zussen, leeftijdsverschil, uitgebreidere familie Opvoedingsstijl Communicatiestijl

6 Mesosysteem Kinderdagverblijf, peuterzaal
Basisschool (speciaal/regulier), buitenschoolse opvang Voortgezet onderwijs (speciaal/regulier) Cultuur Communicatiestijl

7 Exosysteem Sociale, informele en formele context: Werk ouders
Vriendenkring ouders Religieuze gemeenschap Etnische gemeenschap Geografische gemeenschap

8 Macrosysteem Structuur en ideologie van een samenleving, bijvoorbeeld:
Communistisch of sociaal-democratisch Sociale voorzieningen: welke, hoeveel? Wetgeving: anti-discriminatie?

9 Balans: draagkracht en draaglast
Ouders: problemen met opvoeding Jongeren: problemen met ontwikkeling Draagkracht: mate waarin men met problemen kan omgaan, manier waarop problemen ervaren worden. Draaglast: mate waarin problemen als last ervaren worden.

10 Evenwicht Beschermende factoren, bijvoorbeeld: stabiele relatie ouders
positief zelfbeeld ontbreken beperkingen Risicofactoren, bijvoorbeeld: conflicten/gescheiden ouders negatief zelfbeeld enkelvoudige of meervoudige beperking

11 Theory of Mind Denken over andermans denken Nodig voor sociaal verkeer
Anticiperen op sociale situaties Onverbrekelijk verbonden met taal Ontwikkelt vooral door spontaan, informeel leren

12 Dove kinderen en ToM Doof geboren kinderen: resultaten vergelijkbaar met autistische kinderen Autistische kinderen: biologische oorzaak, brein kan sociale prikkels niet verwerken Dove kinderen: omgevingsoorzaak, te weinig prikkels vanuit omgeving Maar: niet alleen vorm, ook kwaliteit van communicatie van belang

13 Vader doet boodschappen
Tuinbonen of snijbonen? Moeder bellen ja of nee? Wat denkt vader? Wat denkt vader dat moeder denkt? Wat vertelt vader? Wat denkt Jantje? Wat leert Jantje?

14 Jantje gaat de wereld in
Denkwereld en leefwereld = taal en cultuur Gesproken taal en horendencultuur Gebarentaal en dovencultuur Ofwel: de ervaring van doof zijn in een wereld waar geluid belangrijk is, kan niet bedacht worden door iemand die niet zonder geluid kan.

15 Samenvattend Ecologisch model:
elk systeem belangrijk voor bepaalde levensfase, elk systeem heeft bepaalde problemen Balans: draagkracht en draaglast Hardop denken leidt tot begrip en probleemoplossend vermogen

16 Dank voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Open de wereld themadag FODOK en JC"

Verwante presentaties


Ads door Google