De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Open de wereld themadag FODOK en JC Corrie Tijsseling 6 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Open de wereld themadag FODOK en JC Corrie Tijsseling 6 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Open de wereld themadag FODOK en JC Corrie Tijsseling 6 maart 2010

2 Wie?  Docent Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Utrecht  Auteur Anders doof zijn. een nieuw perspectief op dove kinderen. Uitgeverij van Tricht, Twello.  Auteur Doof ofzo? Wegwijzer bij gehoorverlies. In opdracht van Berengroep, Bilthoven.  Co-auteur boek geschiedenis doven- en slechthorendenonderwijs in Nederland. Verschijnt medio april 2010. Uitgeverij Garant, Apeldoorn/Antwerpen.

3 De wereld  FODOK en JC: Open de wereld  Ecologisch model, Bronfenbrenner  1 wereld of 2 werelden of meer werelden?  Anders zijn, los maken identificeren, erbij horen  Voorwaarden: balans in draagkracht en draaglast hardop denken

4 Ecologisch model, Bronfenbrenner

5 Microsysteem  Fysieke aspecten, bijvoorbeeld: soort woning, speelgelegenheid, dorp of stad  Relationele aspecten, bijvoorbeeld: 1 of 2 ouders, broers/zussen, leeftijdsverschil, uitgebreidere familie  Opvoedingsstijl  Communicatiestijl

6 Mesosysteem  Kinderdagverblijf, peuterzaal  Basisschool (speciaal/regulier), buitenschoolse opvang  Voortgezet onderwijs (speciaal/regulier)  Cultuur  Communicatiestijl

7 Exosysteem  Sociale, informele en formele context:  Werk ouders  Vriendenkring ouders  Religieuze gemeenschap  Etnische gemeenschap  Geografische gemeenschap

8 Macrosysteem  Structuur en ideologie van een samenleving, bijvoorbeeld: Communistisch of sociaal-democratisch Sociale voorzieningen: welke, hoeveel? Wetgeving: anti-discriminatie?

9 Balans: draagkracht en draaglast  Ouders: problemen met opvoeding  Jongeren: problemen met ontwikkeling  Draagkracht: mate waarin men met problemen kan omgaan, manier waarop problemen ervaren worden.  Draaglast: mate waarin problemen als last ervaren worden.

10 Evenwicht  Beschermende factoren, bijvoorbeeld: stabiele relatie ouders positief zelfbeeld ontbreken beperkingen  Risicofactoren, bijvoorbeeld: conflicten/gescheiden ouders negatief zelfbeeld enkelvoudige of meervoudige beperking

11 Theory of Mind  Denken over andermans denken  Nodig voor sociaal verkeer  Anticiperen op sociale situaties  Onverbrekelijk verbonden met taal  Ontwikkelt vooral door spontaan, informeel leren

12 Dove kinderen en ToM  Doof geboren kinderen: resultaten vergelijkbaar met autistische kinderen  Autistische kinderen: biologische oorzaak, brein kan sociale prikkels niet verwerken  Dove kinderen: omgevingsoorzaak, te weinig prikkels vanuit omgeving  Maar: niet alleen vorm, ook kwaliteit van communicatie van belang

13 Vader doet boodschappen  Tuinbonen of snijbonen?  Moeder bellen ja of nee?  Wat denkt vader?  Wat denkt vader dat moeder denkt?  Wat vertelt vader?  Wat denkt Jantje?  Wat leert Jantje?

14 Jantje gaat de wereld in  Denkwereld en leefwereld = taal en cultuur  Gesproken taal en horendencultuur  Gebarentaal en dovencultuur  Ofwel: de ervaring van doof zijn in een wereld waar geluid belangrijk is, kan niet bedacht worden door iemand die niet zonder geluid kan.

15 Samenvattend  Ecologisch model: elk systeem belangrijk voor bepaalde levensfase, elk systeem heeft bepaalde problemen  Balans: draagkracht en draaglast  Hardop denken leidt tot begrip en probleemoplossend vermogen

16 Dank voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Open de wereld themadag FODOK en JC Corrie Tijsseling 6 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google