De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 7 sleutels van het CJG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 7 sleutels van het CJG."— Transcript van de presentatie:

1 De 7 sleutels van het CJG

2 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
ZAT, CJG, Veiligheidshuis: de kern van de zaak school gezin openbare ruimte ZAT CJG Veiligheidshuis Figuur 1: De drie leefgebieden van jeugdigen 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

3 ? Een werkend CJG: van visie naar resultaat een werkend CJG
ambitie doelen missie visie ? blijkt b.v. uit metingen op indicatoren effectiviteit succes! een werkend CJG 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

4 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
Wat maakt een CJG tot een werkend CJG? 7 sleutels voor een werkend CJG Het ‘waarom’ van het CJG: 1. inspirerende missie en visie Dat wat de klant merkt van het CJG: 2. effectieve en efficiënte werkwijzen 3. uitnodigende verschijningsvorm De mensen die het CJG waarmaken: 4. gemotiveerde en competente medewerkers 5. politiek en bestuurlijk draagvlak De organisatie van het CJG: 6. lerende organisatie 7. gestuurde (netwerk)organisatie 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

5 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
Sleutel 1: inspirerende missie en visie Kenmerken: lokaal relevant door iedereen gedragen en uitgedragen herkenbaar in huisstijl, attitude, communicatie Tips: merkgids 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

6 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
Sleutel 2: effectieve en efficiënte werkwijzen Kenmerken: overzicht van diensten- en hulpverleningsaanbod effectiviteit en efficiëntie doelgroep kosten meten van output en outcome aanbod is aantoonbaar door de vraag gestuurd Tips: diensten- en productenboek 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

7 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
Sleutel 3: uitnodigende verschijningsvorm Kenmerken: verschijningsvormen overwinnen barrieres en spelen in op drijfveren van de doelgroep ouders, jongeren en medeopvoeders maken gebruik van het CJG is bekend met het CJG weet het CJG te vinden maakt gebruik van het CJG op eigen initiatief ervaart het CGJ als laagdrempelig Tips: doelgroeponderzoek 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

8 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
Sleutel 4: gemotiveerde en competente medewerkers Kenmerken: collectieve ambitie vanuit verbondenheid met missie en visie vakspecifieke én CJG-specifieke competenties vraaggericht klantversterkend omgevingsgericht samenwerkingsgericht kunnen werken in een netwerkorganisatie persoonlijke leertrajecten Tips: gesprek en POP over realiseren ambitie CJG 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

9 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
Sleutel 5: politiek en bestuurlijk draagvlak Kenmerken: officiële documenten van en tussen organisaties waar duurzame overeenstemming uit blijkt gebleken bereidheid om tijd en middelen vrij te maken er is overeenstemming over ‘afdwingmacht’ en wie dit uitvoert missie en visie actief uitgedragen door bestuur Tips: studiereis met bestuurders naar Every Child Matters aansluiten bij Bende van Bart 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

10 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
Sleutel 6: lerende organisatie Kenmerken: ruimte voor pilots en experimenten structurele feedback en evaluatie van alle aspecten van het CJG randvoorwaarden voor kennis delen zijn aanwezig: literatuur, vakbladen, ICT, tijd, korte presentaties in werkoverleg e.d. autonomie en kracht van professional wordt gestimuleerd Tips: plan-do-check-act genereer feedback op alle niveaus intervisie 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

11 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
Sleutel 7: gestuurde (netwerk)organisatie Kenmerken: sturing is afgeleid van belang van het kind sturing van het netwerk en sturing in het netwerk doelen en resultaten zijn beschreven en meetbaar samenwerking aanbod bedrijfsvoering beleid en managementinformatie is beschikbaar Tips: managementinformatiesysteem programmatisch werken 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

12

13 ?

14 Sleutel 1: inspirerende missie en visie

15 Sleutel 2: gemotiveerde en competente professionals

16 Sleutel 3: effectieve en efficiënte werkwijzen

17 Sleutel 4: uitnodigende verschijningsvorm

18 Sleutel 5: politiek en bestuurlijk draagvlak

19 Sleutel 6: lerende organisatie

20 Sleutel 7: gestuurde netwerkorganisatie

21 Samenwerken rondom jeugd en gezin
Samenwerken met ouders Er zijn vele vormen van samenwerking rondom jeugd en gezin, waarbij één vorm met stip bovenaan staat, namelijk de samenwerking met ouders, zoals bijvoorbeeld uitgewerkt in werkwijze 1Gezin1Plan.

22 Samenwerken rondom Jeugd en Gezin
Samenwerken met ouders CJG is een netwerkorganisatie in een netwerk Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een netwerkorganisatie in een netwerk.

23 Samenwerken rondom Jeugd en Gezin
Samenwerken met ouders CJG is een netwerkorganisatie in een netwerk Multidisciplinaire samenwerking Zorg Advies Teams regionale aanpak kindermishandeling veiligheidshuis …. Er zijn vormen van multidisciplinaire samenwerking

24 Samenwerken rondom Jeugd en Gezin
Samenwerken met ouders CJG is een netwerkorganisatie in een netwerk Multidisciplinaire samenwerking Monodisciplinaire samenwerking Beroepsverenigingen Brancheorganisaties Samenwerkingsverbanden onderwijs (WSNS, REC) Samenwerkingsverbanden eerste lijn gezondheidszorg (ROS) En van monodisciplinaire samenwerking

25 Samenwerken rondom Jeugd en Gezin
Samenwerken met ouders CJG is een netwerkorganisatie in een netwerk Multidisciplinaire samenwerking Monodisciplinaire samenwerking Overheden werken met elkaar samen rijk, provincie, gemeente VNG, IPO Integraal Toezicht Jeugdzaken

26 Samenwerken rondom Jeugd en Gezin
Samenwerken met ouders CJG is een netwerkorganisatie in een netwerk Multidisciplinaire samenwerking Monodisciplinaire samenwerking Overheden werken met elkaar samen Gemeenten werken met elkaar samen

27 5 redenen voor organisaties om samen te werken
Redenen 1, 2 en 3 komen in de eerste plaats ten goed aan de organisaties en haar bestuurders en niet direct de klanten/burgers. Als we organisaties zien samenwerken betekent dit dus niet automatisch dat dit een bijdrage aan de effectiviteit / efficiëntie is, maar dat hierin ook andere overwegingen een rol kunnen spelen. Reden 4 komt de klant/burger indirect ten goede omdat producten en diensten tegen een lagere kostprijs worden geleverd. Dit argument wordt vaak genoemd, maar een kosten-batenanalyse ontbreekt vaak. Reden 5 start vanuit de klant/burger en gaan ervan uit dat diensten en producten alleen of beter aangeboden kunnen worden als dit in samenwerking tussen verschillende organisaties gebeurt. versterken van eigen machtspositie reduceren van onzekerheid Legitimiteitsoverwegingen efficiëntie overwegingen effectiviteitsoverwegingen Bron: Prof. Dr. Patrick Kenis, academic dean Antwerp Management School

28 CJG, GGD, MEE, AMW, BJZ-regio’s

29 0 – 19 jaar

30 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
Meer informatie? 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”


Download ppt "De 7 sleutels van het CJG."

Verwante presentaties


Ads door Google