De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 7 sleutels van het CJG 1. school openbare ruimte gezin Figuur 1: De drie leefgebieden van jeugdigen ZAT, CJG, Veiligheidshuis: de kern van de zaak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 7 sleutels van het CJG 1. school openbare ruimte gezin Figuur 1: De drie leefgebieden van jeugdigen ZAT, CJG, Veiligheidshuis: de kern van de zaak."— Transcript van de presentatie:

1 De 7 sleutels van het CJG 1

2 school openbare ruimte gezin Figuur 1: De drie leefgebieden van jeugdigen ZAT, CJG, Veiligheidshuis: de kern van de zaak 2 CJG ZAT Veiligheidshuis 7, 14, 19, 28 oktober 2010Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

3 3 ambitie missie visie doelen ? succes! blijkt b.v. uit metingen op indicatoren effectiviteit een werkend CJG Een werkend CJG: van visie naar resultaat 7, 14, 19, 28 oktober 2010Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

4 7 sleutels voor een werkend CJG Het ‘waarom’ van het CJG:1. inspirerende missie en visie Dat wat de klant merkt van het CJG:2. effectieve en efficiënte werkwijzen 3. uitnodigende verschijningsvorm De mensen die het CJG waarmaken: 4. gemotiveerde en competente medewerkers 5. politiek en bestuurlijk draagvlak De organisatie van het CJG:6. lerende organisatie 7. gestuurde (netwerk)organisatie 4 Wat maakt een CJG tot een werkend CJG? 7, 14, 19, 28 oktober 2010Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

5 5 Sleutel 1: inspirerende missie en visie Kenmerken:  lokaal relevant  door iedereen gedragen en uitgedragen  herkenbaar in huisstijl, attitude, communicatie Tips:  merkgids 7, 14, 19, 28 oktober 2010Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

6 6 Sleutel 2: effectieve en efficiënte werkwijzen Kenmerken:  overzicht van diensten- en hulpverleningsaanbod  effectiviteit en efficiëntie  doelgroep  kosten  meten van output en outcome  aanbod is aantoonbaar door de vraag gestuurd Tips:  diensten- en productenboek 7, 14, 19, 28 oktober 2010Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

7 7 Sleutel 3: uitnodigende verschijningsvorm Kenmerken:  verschijningsvormen overwinnen barrieres  en spelen in op drijfveren van de doelgroep  ouders, jongeren en medeopvoeders maken gebruik van het CJG  is bekend met het CJG  weet het CJG te vinden  maakt gebruik van het CJG op eigen initiatief  ervaart het CGJ als laagdrempelig Tips:  doelgroeponderzoek 7, 14, 19, 28 oktober 2010Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

8 8 Sleutel 4: gemotiveerde en competente medewerkers Kenmerken:  collectieve ambitie vanuit verbondenheid met missie en visie  vakspecifieke én CJG-specifieke competenties  vraaggericht  klantversterkend  omgevingsgericht  samenwerkingsgericht  kunnen werken in een netwerkorganisatie  persoonlijke leertrajecten Tips:  gesprek en POP over realiseren ambitie CJG 7, 14, 19, 28 oktober 2010Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

9 9 Sleutel 5: politiek en bestuurlijk draagvlak Kenmerken:  officiële documenten van en tussen organisaties waar duurzame overeenstemming uit blijkt  gebleken bereidheid om tijd en middelen vrij te maken  er is overeenstemming over ‘afdwingmacht’ en wie dit uitvoert  missie en visie actief uitgedragen door bestuur Tips:  studiereis met bestuurders naar Every Child Matters  aansluiten bij Bende van Bart 7, 14, 19, 28 oktober 2010Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

10 10 Sleutel 6: lerende organisatie Kenmerken:  ruimte voor pilots en experimenten  structurele feedback en evaluatie van alle aspecten van het CJG  randvoorwaarden voor kennis delen zijn aanwezig: literatuur, vakbladen, ICT, tijd, korte presentaties in werkoverleg e.d.  autonomie en kracht van professional wordt gestimuleerd Tips:  plan-do-check-act  genereer feedback op alle niveaus  intervisie 7, 14, 19, 28 oktober 2010Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

11 11 Sleutel 7: gestuurde (netwerk)organisatie Kenmerken:  sturing is afgeleid van belang van het kind  sturing van het netwerk en sturing in het netwerk  doelen en resultaten zijn beschreven en meetbaar  samenwerking  aanbod  bedrijfsvoering  beleid en managementinformatie is beschikbaar Tips:  managementinformatiesysteem  programmatisch werken 7, 14, 19, 28 oktober 2010Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

12

13 ?

14

15

16

17

18

19

20

21 Samenwerken rondom jeugd en gezin  Samenwerken met ouders

22 Samenwerken rondom Jeugd en Gezin  Samenwerken met ouders  CJG is een netwerkorganisatie in een netwerk

23 Samenwerken rondom Jeugd en Gezin  Samenwerken met ouders  CJG is een netwerkorganisatie in een netwerk  Multidisciplinaire samenwerking - Zorg Advies Teams - regionale aanpak kindermishandeling - veiligheidshuis - ….

24 Samenwerken rondom Jeugd en Gezin  Samenwerken met ouders  CJG is een netwerkorganisatie in een netwerk  Multidisciplinaire samenwerking  Monodisciplinaire samenwerking - Beroepsverenigingen - Brancheorganisaties - Samenwerkingsverbanden onderwijs (WSNS, REC) - Samenwerkingsverbanden eerste lijn gezondheidszorg (ROS)

25 Samenwerken rondom Jeugd en Gezin  Samenwerken met ouders  CJG is een netwerkorganisatie in een netwerk  Multidisciplinaire samenwerking  Monodisciplinaire samenwerking  Overheden werken met elkaar samen -rijk, provincie, gemeente - VNG, IPO - Integraal Toezicht Jeugdzaken

26 Samenwerken rondom Jeugd en Gezin  Samenwerken met ouders  CJG is een netwerkorganisatie in een netwerk  Multidisciplinaire samenwerking  Monodisciplinaire samenwerking  Overheden werken met elkaar samen  Gemeenten werken met elkaar samen

27 5 redenen voor organisaties om samen te werken 1.versterken van eigen machtspositie 2.reduceren van onzekerheid 3.Legitimiteitsoverwegingen 4.efficiëntie overwegingen 5.effectiviteitsoverwegingen Bron: Prof. Dr. Patrick Kenis, academic dean Antwerp Management School Redenen 1, 2 en 3 komen in de eerste plaats ten goed aan de organisaties en haar bestuurders en niet direct de klanten/burgers. Als we organisaties zien samenwerken betekent dit dus niet automatisch dat dit een bijdrage aan de effectiviteit / efficiëntie is, maar dat hierin ook andere overwegingen een rol kunnen spelen. Reden 4 komt de klant/burger indirect ten goede omdat producten en diensten tegen een lagere kostprijs worden geleverd. Dit argument wordt vaak genoemd, maar een kosten-batenanalyse ontbreekt vaak. Reden 5 start vanuit de klant/burger en gaan ervan uit dat diensten en producten alleen of beter aangeboden kunnen worden als dit in samenwerking tussen verschillende organisaties gebeurt.

28 CJG, GGD, MEE, AMW, BJZ-regio’s

29 29 0 – 19 jaar

30 307, 14, 19, 28 oktober 2010Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG” Meer informatie? www.cjg.nl


Download ppt "De 7 sleutels van het CJG 1. school openbare ruimte gezin Figuur 1: De drie leefgebieden van jeugdigen ZAT, CJG, Veiligheidshuis: de kern van de zaak."

Verwante presentaties


Ads door Google