De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analyseren in kwalitatief onderzoek Kwalon Marijke Kars.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analyseren in kwalitatief onderzoek Kwalon Marijke Kars."— Transcript van de presentatie:

1 Analyseren in kwalitatief onderzoek Kwalon Marijke Kars

2 Van diversiteit Ari Versluis/Ellie Uyttenbroek Volkskrant 18-09-2010

3 …naar patronen

4

5 5 Basisprincipe Opdelen Categoriseren Verbanden leggen Coderen leidt niet als vanzelf tot resultaten

6 6 Data-analyse: basis strategieën PERSPECTIEF NEMEN + THEORETISCH DENKEN + CODEREN PRESENCE studie

7 Data analyse: proces 1.Vertrouwd raken met de data: –Within case analysis: lived experience –Aggregated analysis: formuleren centrale thema’s tot dan toe 2.Verdiepen van ‘understanding’ (beschrijving) en uitwerken conceptueel framework (verklaring) 3.Resultaatcheck (theorie/beschrijving) 4.Het ‘verhaal schrijven’

8 PRESENCE-studie

9 Onderzoeksvraag Wat betekent het voor ouders om, in de thuissituatie, zorg te dragen voor een kind met kanker in de palliatieve fase?

10 PRESENCE-studie Inclusie:Communicatie over falen curatieve behandeling Wel:symptoombestrijding, tumor-gerichte therapie, fase I/II studie Zorg primair thuis Datacollectie: Individuele diepte-interviews betreffende 23 kinderen (0-16) 57 ouder interviews (n=44) in 8 cases herhaalde interviews Kracht studie: dataverzameling tijdens de palliatieve fase

11 Gevoelens van verlies Ondraaglijkheid van het (geanticipeerde) verlies Elke verandering/beslissing wordt geplaatst in de context van het verlies Grootste opgave: niet het accepteren van de dood, maar het omgaan met voortschrijdend verlies

12 Verlies en zorg/besluitvorming Belangrijk hoe ouders met gevoelens van verlies omgaan Continue interne strijd –Wens kind te ‘behouden’ –Bereidheid het kind te ‘laten gaan’ Ci

13 Process of relinquishing over time

14 Beïnvloedende factoren BehoudenLaten gaanBeiden OnzekerheidZekerheidHoop FragmenterenUitgesteld verdrietVreedzame ouder-kind relatie AngstPerceptie lijdenProfessionals Onderscheid behoeften Betekenisvol ouderschap (Over)belasting

15 Perspectief nemen Analyse per casus gericht op: Weergave van de ervaring/beleving: ’understanding’ Voorlopige uitleg over waarom de dingen zijn zoals uit het interview naar voren komt (theorieontwikkeling)

16 Sheet invoegen afbeelding coderen in tekst

17

18 Naar bestand analysebespreking 1

19

20

21 Naar bestand overzicht na 9 cases Geaggregeerd niveau: Fasering ‘Vasthouden’ en ‘loslaten’ Nieuwe codeboom

22

23 Verdieping en uitwerking conceptueel framework ‘Gefocuster’ coderen Analyses op inhoud codes: verfijning en verdieping

24

25 ‘ Laten gaan’ Ouders erkennen de onvermijdelijkheid van een komen levenseinde en maken hun behoefte tot het vermijden van verlies ondergeschikt aan het welbevinden en het comfort van hun kind. ’

26 Ze zeiden als je haar nog een kuur geeft dan kan ze daar ook weer complicaties door krijgen. Toen hebben we gezegd: “Dat willen we niet’. Dat kunnen we haar niet aan doen. Hoe graag we haar ook bij ons willen houden … of hoe graag je dat zo lang mogelijk wilt, maar dat past niet bij Dianne. Dat betekent wel dat je haar laat sterven. Dat is dus wel heel moeilijk. Dat is ook een gevecht... want natuurlijk wil je dat niet, maar ik ben heel erg blij dat zij nu is zoals zij nu is en dat ze gewoon naar school kan. Ze heeft nu een leuk bosje haar… ze is heel erg met haar uiterlijk bezig op het moment. Nou zulke dingen, dan denk ik dat je met nog een kuur... dan doe je haar ook te kort. Moeder (Dianne 10 jr)

27 ‘Behouden’ ouders houden verlies van zich af door de conditie van hun kind in stand te houden, in feite te verbeteren, gericht op behouden van hetgeen hun kind (in hun ogen) is, zodat ze hun leven met hun kind zo lang mogelijk voortzetten.

28 Zoals hij nu is wil ik hem graag houden. Dus ik bescherm hem daar heel erg in. Omdat ik niet weet wat zulke slechte informatie bij hem te weeg brengt. (…) Daarbij zit ook, op het moment dat je achter de geraniums gaat zitten en je berust in de situatie waarin je op dat moment verkeert, dat is geen beste, dan denk ik dat dingen heel snel aflopen. Ik probeer hem goed te houden. Hij leert graag: blijven doen jongen. Hij is nonchalant. Zonder jas de deur uit weet je. Dan roep ik hem terug. We hebben speciale preparaten die zijn immuunsysteem versterken. Vader (Jordi)

29 Hulpmiddelen Thema per respondent uitwerken Overzichten maken (helpt patronen te zien) Groeperen en vergelijken Metaforen

30 Vragen m.c.kars@umcutrecht.nl


Download ppt "Analyseren in kwalitatief onderzoek Kwalon Marijke Kars."

Verwante presentaties


Ads door Google