De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe plantenmonitoring Baudewijn Odé. 2/xx Historie  Lange traditie (1900 - nu)  Doelstelling zo veel mogelijk km-hokken maximaal  Nauwelijks herhalingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe plantenmonitoring Baudewijn Odé. 2/xx Historie  Lange traditie (1900 - nu)  Doelstelling zo veel mogelijk km-hokken maximaal  Nauwelijks herhalingen."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe plantenmonitoring Baudewijn Odé

2 2/xx Historie  Lange traditie (1900 - nu)  Doelstelling zo veel mogelijk km-hokken maximaal  Nauwelijks herhalingen in zelfde jaar  Nauwelijks standaardisatie (werken met streeplijst)  Maar wel heel veel data!

3 3/xx Gegevensbeschikbaarheid PeriodeSoort-atlasblokcombinaties 1900-1950442.063 1990-1999556.172 2002-2011636.045

4 4/xx Mogelijkheden trendanalyse  Veel appels en peren  Beperkt zicht op trefkans van soorten  Weinig herhalingen (meest bij losse waarnemingen)  Risico vertekening door meer/minder waarnemersinspanning  Knelpunt: trends niet op korte termijn te genereren (10-25 jaar, 5x5km)

5 5/xx Meetdoel Typische soorten  Nederland is gehouden aan gunstige SVI van Typische soorten  Risico dat de SVI van Habitattypen ook ongunstig is  Behoefte aan actuele trend- en verspreidingsinformatie (<10 jaar)  Eigenlijk behoefte aan een jaarlijkse update van de RL-status  Afgelopen jaren meegenomen in Verspreidingsonderzoek (km- gegevens, losse waarnemingen en gerichte actualisatie)  Nu niet afdoende

6 6/xx Nieuw meetnet: Het Nieuwe Strepen  Doel is trends in aantal bezette 5x5 hokken  Meten per 1x1km, partieel onafhankelijk dubbel  Standaardisatie bezoek (te besteden tijd, periode)  Maar standaardisatie hoeft niet heel strikt; toepassing van occupancy modellen poetst systematische verschillen in methoden weg in de tijd (”standaardisatie achteraf”)  Alle soorten (incl. Typische soorten)  In 2011 proefjaar (heide)  Start in 2012 300 Km-hokken met natuurterrein én typische soorten Gespreid over FG-regio’s Niet heel recent al geïnventariseerd

7 7/xx Veldmethode Het Nieuwe Strepen  Reserveer km-hok (liefst reeds gereserveerd hok)  Gebruik protocol (Beperkte tijdbesteding, binnen 2 weken veldseizoen, alle biotopen doorkruisen)  Gebruik streeplijst en streep alle zekere determinaties aan  Ook enkel bezoek mag, zelfs buiten te reserveren hokken

8 8/xx Het Nieuwe Strepen 2012, Resultaat  186 streeplijsten  75 hokken 2/3x  179 soorten/hok  33.000 waarn.  1226 soorten  178 Typische s.  100-120 soorten met betrouwbare trefkans/occ.

9 9/xx Het Nieuwe Strepen 2012, Leermomenten  Floristen-vrijwilligers niet gewend aan korte bezoeken (“inventarisatie is onvolledig”)  Floristen-vrijwilligers niet gewend aan de (beperkte) standaardisatie (“protocol is moeilijk”)  Floristen-vrijwilligers niet gewend aan herhaling (“voelt alsof je gecontroleerd wordt”)  Communiceer nut van tweede inventarisatie voor compleetheid en mogelijkheid om extra gegevens te verzamelen  Zorg voor meer hokken in de buurt van vrijwilligers  Benadruk ook belang van enkele bezochte hokken  Begin op tijd met beschikbaar stellen van te reserveren hokken en zorg dat Districtcoördinatoren zelf ook werven voor deelname  Om grip te krijgen op (zeldzamere) Typische soorten moet de deelname omhoog  Voor echt zeldzame soorten blijven aanvullende gerichte inventarisaties van belang

10 10/xx Het Nieuwe Strepen 2013  500 km-hokken  Bij geselecteerd in slecht bezochte provincies  Nu al meer dubbele hokken (82, grijs)  Doelstelling 200 dubbel bezocht

11 11/xx Resumerend  Hoopgevende ontwikkeling op vroegtijdiger trendinformatie  Betekent voor floristen meer standaardisatie (hoewel niet zo streng als andere NEM-meetnetten)  Door occupancy modelling kunnen we volstaan met beperkte standaardisatie veldwerk  Alleen succes alleen als we meer deelname genereren!  Voor echte zeldzame soorten moet aanvullend onderzoek worden gedaan

12 12/xx Dank voor jullie aandacht!


Download ppt "Nieuwe plantenmonitoring Baudewijn Odé. 2/xx Historie  Lange traditie (1900 - nu)  Doelstelling zo veel mogelijk km-hokken maximaal  Nauwelijks herhalingen."

Verwante presentaties


Ads door Google