De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scenario's voor de zeer lange termijn Hoe kenbaar is de toekomst? Jan Schuur en Nico Pieterse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scenario's voor de zeer lange termijn Hoe kenbaar is de toekomst? Jan Schuur en Nico Pieterse."— Transcript van de presentatie:

1 Scenario's voor de zeer lange termijn Hoe kenbaar is de toekomst? Jan Schuur en Nico Pieterse

2 Korte titel – auteur, datum Aanleiding Deltacommissie  Welke waterschade kunnen we bij voortgaande klimaatverandering in 2100 verwachten?

3 Korte titel – auteur, datum Kernvragen bij socio-economische scenario’s  Hoe en waar ontwikkelen zich bevolking en investeringen? In hoeverre zijn zij blootgesteld?  Hoe zal de samenleving op de toenemende dreiging reageren?  Welke preventief beleid wordt er gevoerd? Is dat effectief?

4 Korte titel – auteur, datum Een eeuw geleden  Delfshaven in 1910

5 Korte titel – auteur, datum Een eeuw geleden  Wilhelminakade 1891

6 Korte titel – auteur, datum Een eeuw geleden  IJsselmuiden, 1900

7 Korte titel – auteur, datum 100 jaar in kaart  Tekst 1900 2000 Bron: Historisch Grondgebruik Nederland, Alterra

8 Korte titel – auteur, datum Trends in de 20 ste eeuw met gevolgen voor het ruimtegebruik  Individualisering, ontzuiling, tweeverdieners en sociale zekerheid  Het kindertal daalde van 4,25 naar 1,75; niet-westerse immigratie  Van kolen naar olie, gas en elektriciteit  ICT (incl. telefoon)  Industrialisatie, verdienstelijking van de economie  Structuurverandering van de landbouw  Boot en kar maken plaats voor trein, auto en vliegtuig  Het besef van milieu- en natuurproblemen Waren deze trends voorspelbaar?

9 Korte titel – auteur, datum Nieuwe trends tot 2100?  Gaan ICT en bevolkingskrimp woon- en werkgedrag veranderen?  Hebben nieuwe energiebronnen gevolgen voor transport, landschap, milieu en veiligheid?  Zal de verandering van de bevolkingsamenstelling onze beleving van landschap en stad beïnvloeden? Veranderingen gaan veel sneller dan in de vorige eeuw en zijn dus nog minder te voorspellen

10 Korte titel – auteur, datum De volgende 100 jaar? Van der Hoeven, Koomen, Jacobs, Aerts (2007) 2100 “Global Economy” scenario

11 Korte titel – auteur, datum Scenario’s: wees bescheiden!  Aannames zijn al snel normatief, bijv. over het oplossend vermogen van marktwerking, technologische vernieuwing of beleid  Veel begrippen verwijzen naar de wereld van nu (bedrijventerrein, industrie, luchthaven, natuur, OV). Zij zijn waarschijnlijk niet toekomstbestendig.  Cijfers zijn bedrieglijk: rekenmodellen zijn meestal geijkt op een te kort verleden, wetmatigheden laten zich niet zomaar extrapoleren

12 Korte titel – auteur, datum Gaat 2100 ons begrip te boven?  Ziet de wereld er dan niet heel anders uit?  Zijn oplossingen dan niet veel goedkoper?  Ervaren toekomstige generaties de dreiging ook zo?  Langer wachten betekent meer risico, maar ook:  meer kennis van de dreiging  goedkopere oplossingen  beter zicht op toekomstige preferenties

13 Korte titel – auteur, datum  Werk met schetsmatige what-if analyses om te bepalen:  Hoe onzeker is de toekomst en wat zijn de belangrijkste determinanten? Welke kennis hebben we nodig?  Wat zijn de meest effectieve maatregelen?  Wanneer moeten die uiterlijk genomen worden? Hoe lang duurt het tot ze effectief zijn? Wat zijn de risico’s (extra kosten) van te vroeg ingrijpen?  Welke indicatoren kunnen het goede moment aangeven?  Bestaan er no-regret opties?  Welke strategie kan de onzekerheid verder verminderen? Omgaan met onzekerheid

14 Korte titel – auteur, datum


Download ppt "Scenario's voor de zeer lange termijn Hoe kenbaar is de toekomst? Jan Schuur en Nico Pieterse."

Verwante presentaties


Ads door Google