De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Excelleren door het zelf te doen Etalageconferentie “Over rekenen gesproken” 25 september 2014 Kooske Franken Gerard Derksen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Excelleren door het zelf te doen Etalageconferentie “Over rekenen gesproken” 25 september 2014 Kooske Franken Gerard Derksen."— Transcript van de presentatie:

1 Excelleren door het zelf te doen Etalageconferentie “Over rekenen gesproken” 25 september 2014 Kooske Franken Gerard Derksen

2

3

4

5 Kenniscentrum Albeda College Hoe dagen wij onze rekendocenten uit? De rekendocenten excelleren door het zelf te doen!

6 Kenniscentrum Albedacollege Rekentrainingen 1.Basisopleiding De Rekendocent in het mbo 2.Masterclass De Rekenspecialist

7 1. Basisopleiding De Rekendocent in het mbo Dit is een opleiding met basiskennis die een rekendocent nodig heeft De opleiding bestaat uit verschillende modules met theorie en opdrachten De opleiding bestaat uit de volgende modules:

8 Modules basisopleiding De Rekendocent in het mbo 1.Rekendomeinen en rekenniveaus (Meijerink) 2.Rekendidactiek 3.Centraal Ontwikkelde Examens 4.Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie 5.Drieslag Rekenen 6.Ontwikkelen van een leerlijn/planning

9 2. Masterclasses De rekenspecialist Welke advanced skills zijn nodig?

10 Advanced skills Wat betekenen advanced skills’ voor de competenties van docenten? Op welke wijze kunnen deze competenties het meest succesvol worden ontwikkeld?

11 Advanced skills en de competenties van leraar 3.0 1. Professionele identiteit: Authenticiteit, trots, passie en bewust van eigen talent Voorleven, rolmodel zijn, persoonlijk leiderschap, waarden gedreven Leven lang leren: habit of mind 2. Vakinhoudelijke vaardigheden: Goede vaklessen Zingeving en betekenisgeving Reflectieve cyclus Buitenwereld: er op uit, vakexperts binnen halen Nieuwe technologie integreren

12 Advanced skills en de competenties van leraar 3.0 - vervolg 3. Sociaalpedagogische vaardigheden: Samenwerken, ook met leerlingen, geen hiërarchie Verbonden zijn, dialoog zoeken Niet bang zijn voor fouten, durven en aanmoedigen 4. Didactische vaardigheden: Organiseren van een rijke leeromgeving (binnen en buiten de school, digitaal (blog, wiki)) Aandacht voor vorming Nieuwe ideeën, buiten bestaande kaders Onderzoeken Technologie integreren

13 De praktijk tot voor kort Rekenen werd gegeven door de vakdocent met wat uurtjes over. Er bestaat geen lerarenopleiding Rekenen. Het is tijd voor de emancipatie van de rekendocent!emancipatie

14 Dus…. De docent moet eigenaar worden van het vak rekenen. De rekendocent heeft een professionele identiteit. De rekendocent neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. De rekendocent maakt een eigen leerlijn en is geen slaaf van de methode. De rekendocent weet waar hij naar toe moet met het onderwijs en houdt rekening met de verschillen in de klas.

15 Uitgangspunten nieuwe training De rekendocent wordt vakinhoudelijk beter. De didactische vaardigheden komen op een hoger plan De docent ontwikkelt een eigen visie op rekenen De rekendocent kan zijn omgeving beïnvloeden.

16 Consequenties De opleiding Rekenspecialist geeft de tools om zelf eigenaar van het vak te worden Docenten worden trots op hun vak Experts zorgen voor input Leren door zelf te doen Docenten verwerken de input tot een eigen stijl Excelleren door sociale innovatie

17 Masterclass De Rekenspecialist Masterclasses per onderwerp. In werkcolleges gaan de docenten aan de slag met de door henzelf gekozen invulling van het onderwerp. Het product moet altijd direct toepasbaar zijn in de praktijk. De docent houdt zijn ontwikkeling bij in een portfolio.

18 De Rekenspecialist De Rekenspecialist Masterclasses: 1.Portfolio en praktijkgericht onderzoek 2.Rekenleerlijnen vanuit het referentiekader 3.Rekendidactiek 4.Toetsing rekenen 5.Rekenproblemen en dyscalculie 6.Van rekenen naar beroepsgericht rekenen 7.Talige rekenopgaven Iedere masterclass bestaat uit een hoorcollege en een aantal werkcolleges. Voor de hoorcolleges zijn externe deskundigen uitgenodigd o.a. van Freudenthalinstituut, APS, Cinop, CPS, OAB Dekkers.

19 1. Portfolio en praktijkgericht onderzoek Toenemende integratie van Persoon, Theorie en Praktijk ROH  Reflectief Onderzoekende Houding Het portfolio is de weerslag van de ontwikkeling en de reflectie.

20 2. Rekenleerlijnen vanuit het referentiekader Ontwikkelen van een rekenleerlijn gebaseerd op het referentiekader.

21 3. Rekendidactiek Het ontwikkelen van lessenreeks n.a.v. van de ontworpen leerlijnen uit masterclass 2, middels activerende rekendidactiek.

22 4. Toetsing rekenen Opzetten van een formatieve toetsenreeks gebaseerd op de ontwikkelde leerlijn. Het kunnen interpreteren van toetsresultaten

23 5. Rekenproblemen en dyscalculie Bestaat uit 3 onderdelen: 1.Dyscalculie, zwakke rekenaars, rekenstress: wat is dat? 2.Effectieve rekengesprekken voeren om onderliggende rekenproblemen te achterhalen 3.Behandeling van rekenproblemen door een actieplan te maken en in te zetten

24 6. Van rekenen naar beroepsgericht rekenen Hoe kun je generiek rekenen en beroepsgericht rekenen met elkaar verbinden Hoe kun je de beroepsgerichte rekenleerlijn integreren in de generieke rekenleerlijn?

25 7. Talige rekenopgaven Rekenles geven in taalzwakke klassen Talige hobbels in contextrijke rekenopgaven Kansen voor taalontwikkeling in de rekenles/ rekentaal Ontwikkelen van taalgericht lesmateriaal voor de rekenles

26 Waarom registreren we onze opleiding? Externen beoordelen de opleiding  kritische blik van deskundigen, dat houd je scherp. Docenten krijgen daardoor een waardevol getuigschrift. In het kader van de komende verplichte registratie in 2017 in registerleraar.nl.

27 Externe erkenning 1. CPION  SPEN 2. lerarenregister

28 Aanvraag voor registeropleiding Wat is o.a. nodig om een erkenning te krijgen? Instellen van een Adviescommissie Beschrijving van: - doelgroep - inhoud - curriculum - docenten - interne kwaliteitszorg zoals een klachtenregeling

29 Registratie en diplomering Als de opleiding is opgenomen in de Nederlandse Opleidingendatabank (NOD) als registeropleiding dan ontvangen deelnemers een getuigschrift als bewijs met een uniek registratienummer Diploma (opleiding met afsluitend examen) of certificaat (opleiding zonder afsluitend examen)

30 Vragen? Bedankt voor jullie aandacht! Kooske Franken k.franken@albeda.nlk.franken@albeda.nl Gerard Derksen g.derksen@albeda.nlg.derksen@albeda.nl


Download ppt "Excelleren door het zelf te doen Etalageconferentie “Over rekenen gesproken” 25 september 2014 Kooske Franken Gerard Derksen."

Verwante presentaties


Ads door Google