De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelgerichtheid van gedrag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelgerichtheid van gedrag"— Transcript van de presentatie:

1 Doelgerichtheid van gedrag
Marjon van Kan

2 Kijken naar gedrag, achter het gedrag
en werken aan een doel met de leerling/student. Werken aan wat werkt en wat te doen als niets lijkt te werken.

3 Programma dinsdag 28 februari
 Cirkelvraag  Interactie wijzer: De Roos van Leary  Interactiespel  Interactiewijzer: toelichting  Interactiewijzer: score BOTS vragenlijst  Doelgerichtheid van gedrag, adviezen voor de praktijk in de klas  Afsluiting

4 Cirkelvraag opdracht 1 Schrijf in de binnenste cirkel zoveel mogelijk kwaliteiten van jezelf, wat ging het afgelopen schooljaar goed, waar ben je tevreden over. Schrijf in de buitenste cirkel de dingen op die je nog bij jezelf wilt ontwikkelen, wat hoop je tijdens deze training te leren?

5 Interactiewijzer boven verticale as onder MACHT INVLOED CONTROLE
DOMINANTIE onder

6 Interactiewijzer horizontale as INTIMITEIT AFFINITEIT tegen samen

7 boven tegen samen onder

8 Interactiespel opdracht 2
Interactie spel voor 3 personen. Leg het stapeltje kaartjes omgekeerd tafel. Om de beurt een kaartje trekken. Het zinnetje op het kaartje hardop voorlezen, met de juiste intonatie. De andere twee spelers zoeken de juiste interactie erbij. De oplossing staat in het blauwe vakje en mag pas voorgelezen worden nadat er een antwoord is gegeven.

9 Buitenband Neigingen/reacties van de docent/studenten. Hoe zwarter, hoe meer reactie bij de student wordt uitgelokt.

10 Handelingsplannen STAPPENPLAN
Bepaal bij welke interactiepositie een overdrijving voor komt. Een score van +2 of +3, in combinatie met een plus (zwart vlakje) in de buitenring is waarschijnlijk een exces. Een score van +4 is in alle gevallen een exces. Zoek in hoofdstuk 4 (Interactiewijzer) naar de best corresponderende paragraaf. Bij Aanpak worden 4 handelingsingangen beschreven: wat moet je zo min mogelijk doen, welke professionele houding wordt aangeraden. Bij Aanwijzingen voor de praktijk staan een aantal concrete en praktische aanwijzingen uitgewerkt van de aanpak. Dit zijn voorstellen die je zelf kan uitwerken en vertalen naar de eigen praktijk. De oefenvoorbeelden (blz. 150 e.v. voor meer aanwijzingen) VUISTREGELS voor houdingsverandering Vermijd ‘tegengesteld’ (complementair) gedrag op de as BOVEN / ONDER Vermijd teveel van ‘hetzelfde’ (symmetrie) gedrag op de as SAMEN / TEGEN

11 SAMEN basisdoel ontmoedigde benadering CONTACT aandacht
overtuiging de student gevoel van de docent reactie student na reactie docent reactie ter verbetering ‘Ik tel alleen mee als ik gezien word.’ ‘Ik moet het middelpunt zijn.’ irritatie/ergernis Stopt maar begint opnieuw. Negeer het gedrag. Geef de student aandacht op onverwachte momenten, gebruik logisch gevolg.

12 BOVEN basisdoel ontmoedigde benadering CONTROLE macht
overtuiging de student gevoel van de docent reactie student na reactie docent reactie ter verbetering ‘Ik hoor er alleen bij als ik de baas ben.’ ‘Ik kan laten zien dat je niet de baas over mij kan spelen.’ Boosheid. Uitgedaagd. Het gedrag verergert of stopt maar begint opnieuw. Trek je terug, neem wind uit de zeilen, praat later, geef hem verantwoordelijkheid, doe een beroep op zijn hulp. Gebruik logisch gevolg.

13 TEGEN basisdoel ontmoedigde benadering BESCHERMING wraak
overtuiging de student gevoel van de docent reactie student na reactie docent reactie ter verbetering ‘Ik tel alleen maar mee als ik anderen kan kwetsen zoals ik mij gekwetst voel.’ Gekwetst Gaat door met kwetsten of het storende gedrag escaleert. Trek je terug uit de strijd, voorkom wraak, weiger je gekwetst te voelen, gebruik oorzaak logisch gevolg.

14 ONDER basisdoel ontmoedigde benadering TERUGTREKKEN
demonstreren onvermogen overtuiging de student gevoel van de docent reactie student na reactie docent reactie ter verbetering ‘Ik ben een mislukking, laat me alleen, verwacht niets van mij.’ Hulpeloosheid Wordt passief, weigert te proberen, geeft het op. Wees geduldig, zoek manieren om hem/haar te bemoedigen. Geloof in de student.

15 Als je gedrag wilt corrigeren……..…
Benoem eerst het ongewenste gedrag: ‘Ik zie dat je………………………. Biedt een alternatief: ‘Ik wil dat je….…(formuleer positief)……..……………… Laatste waarschuwing! Bij een herhaling van de overtreding herhaal je het alternatief en benoemt de sanctie die volgt op het overtredend gedrag, passend bij de ‘overtreding’. OORZAAK – LOGISCH GEVOLG De student heeft zijn gedrag niet gecorrigeerd: Geef duidelijk aan wanneer de student een laatste waarschuwing van je heeft gekregen en houd je aan de afspraak!

16 Opdracht 1 Neem een leerling die je opvalt omdat hij/zij internaliserend of externaliserend gedrag laat zien en lastig te corrigeren is. Zoek aan hand van de handelingswijzers CONTACT-CONTROLE-BESCHERMING-TERUGTREKKEN een paar acties uit die je de komende weken kan uitproberen.

17 Opdracht 2 In gesprek met de leerling…….
Vul om de beurt de cirkelvraag in (bladzijde 18 opdracht 1 – 2 - 3) Stel jezelf een doel waar je aan wilt werken (bladzijde 18 opdracht 4) Kaartjes met vragen ( bladzijde 21)

18 Welk voordeel zal dat voor anderen hebben? Wat merken anderen aan jou?
1 doel stellen Wat wil je leren, of waar wil je beter in worden? Welk doel wil je jezelf stellen? 2 Welk voordeel zal dat voor jou hebben? Welk voordeel zal dat voor anderen hebben? 3 Wie kan jou helpen je doel te bereiken? Wie kan jouw supporter zijn? 4 Wat kan jou helpen je doel te bereiken? Wat heb je nodig? 5 Kan een symbool of ding jou helpen steeds aan je doel te herinneren? 6 Wat geeft jouw supporter het vertrouwen dat jij je doel bereikt? 7 Is er al een moment geweest dat het even leek of je jouw doel al had gehaald? Wat was/ging er anders toen? 8 Welke vaardigheid of kennis over jezelf heb je al en kan je nu gebruiken? 9a schaalvraag Waar sta je, op dit moment, op deze schaal, van 1 – 10? Wat maakt dat je nu op dit cijfer staat? Wat zit daar allemaal in? 9b schaalvraag Stel dat je 1 cijfer klimt, wat is er dan anders? Wat zit er dan in dat stapje meer? Hoe zou jij dat merken aan anderen? Wat merken anderen aan jou? 10 Wat ga je doen om (deze week) dichter bij je doel te komen? 11 Hoe ga jij je stapjes bijhouden? Met wie ga jij je goede vorderingen delen? 12 Stel dat het een keertje niet lukt of tegenzit, hoe ga je deze tegenslag overwinnen? 13 Hoe ga je het vieren als je doel is bereikt? Hoe ga je jouw supporter(s) Bedanken?


Download ppt "Doelgerichtheid van gedrag"

Verwante presentaties


Ads door Google