De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe schrijf ik een paper?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe schrijf ik een paper?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe schrijf ik een paper?

2 Opdracht Vraagstelling: in hoeverre kan fonetische informatie van nut zijn voor fonologisch onderzoek Schrijf een paper/werkstuk van pagina’s

3 Hoe schrijf ik een paper?
Voorbereiding Zorg dat je de opdracht goed begrijpt Kies een onderwerp dat jouw interesse heeft niet te breed (je hebt maar pagina’s)

4 Hoe schrijf ik een paper?
Voorbereiding Zoek informatie in encyclopedieën; handboeken; internet (google!); tijdschriften Verzamel teksten/citaten noteer bronnen nauwkeurig (welk boek, welke pagina) Lees je in in het onderwerp van globaal naar specifiek; dus eerst encyclopedieën; achtergrondpublicaties; daarna speciaal gericht op je probleemstelling Maak aantekeningen (incl. vindplaats voor controleerbaarheid)

5 Het verschil tussen tense- en lax-vocalen is niet meetbaar
Onderwerp paper Bedenk wat voor soort paper je wilt schrijven overzichtsartikel (= een meer of minder gedetailleerde samenvatting van gepubliceerde artikelen) evaluerend overzichtsartikel (idem met eigen mening erin verwerkt) column of kort artikel in tijdschrift (500 woorden) Bedenk een titel (voorlopige werktitel) Het verschil tussen tense- en lax-vocalen is niet meetbaar

6 Onderwerp paper Formuleer een duidelijke onderzoeksvraag
(afhankelijk van soort artikel, lengte artikel, doelgroep) Moet het verschil tussen de natuurlijke klassen van /a,e,i,o,u/ en /,,,,/ structureel gerepresenteerd worden of met behulp van een generaliserend fonetisch gedefinieerd feature? Deelvragen: - Welke definities zijn voorgesteld in de literatuur en welke problemen doen zich daarbij voor m.b.t. het verschil in open-gesloten; voor-achter; ronde ongeronde vocalen? - Welke structurele oplossingen zijn voorgesteld? - Wat zijn de voor- en nadelen?

7 Indeling paper Als je een goede onderzoeksvraag (= rode draad van je paper) hebt met duidelijk omschreven deelvragen (= ruggengraat van je paper), dan heb je eigenlijk gelijk ook al een idee over de indeling van je werkstuk Maak op basis van je onderzoeksvraag en deelvragen een eerste ruwe opzet van je paper

8 Artikel Recept Titel (Abstract) Introductie
Data/Kader (incl. Literatuuronderzoek) Aspecten van de onderzoeksvraag (incl. Literatuuronderzoek) Resultaten (Discussie) (kan ook in ‘aspecten’ zitten) Conclusies Referenties (= Bibliografie)

9 Artikel Recept Abstract (liefst in 1 alinea) (optioneel)
ingekorte, accurate beschrijving van de inhoud; het bevat geen interpretaties of kritiek Op basis van het abstract bepaalt de lezer of hij het artikel gaat lezen Introductie/Kader korte en krachtige beschrijving van onderwerp & probleemstelling beschrijving voor welk soort lezer artikel bedoeld is/in welk kader belangrijkste claim (thesis): vb. Het verschil tussen vocalen uit de klasse /a,e,i,o,u,etc./ en uit de klasse /,,,,/ is fonologisch van aard, niet fonetisch en moet daarom structureel gerepresenteerd worden beschrijving van de structuur van het artikel met expliciete verwijzingen naar de paragrafen

10 Artikel Recept Literatuuronderzoek (optioneel, kan ook in aspecten)
wat is er al over dit onderwerp geschreven? wat zijn mijn criteria bij het zoeken naar literatuur? Wil je bijvoorbeeld wel of niet gebruik maken van informatie uit leerboeken, uit artikelen ouder dan 10 jaar, etc. ? Aspecten (van de probleemstelling) behandeling één voor één van de deelvragen waarin de probleemstelling is opgedeeld in afzonderlijke paragrafen Hou titels kort elke paragraaf heeft eigen inleiding waarin doel en relevantie van de paragraaf duidelijk wordt

11 Artikel Recept Discussie (optioneel, kan ook in aspecten) Conclusies
argumenten voor de claim uit de aspectenparagrafen worden hier tegenover mogelijke argumenten tegen die claim gesteld In een goede fonologische theorie is elk fonologisch relevant verschil fonetisch te duiden Conclusies herhaling probleemstelling korte samenvatting van de bevindingen van de schrijver wat is nog niet opgelost? wat is mogelijk interessant voor vervolgonderzoek? Referenties: volledige opsomming van gebruikte literatuur

12 Uitwerking paper Werk je sjabloon per paragraaf uit
Schrijf een eerste versie van de inleiding met een duidelijke probleemstelling en hypothese over je claim Begin daarna te schrijven met de paragrafen over de verschillende aspecten van de probleemstelling Herschrijf de inleiding Schrijf de conclusies Het abstract wordt als laatste ge-/herschreven

13 Het schrijven van een paper
Wat is je doel? (herformulering onderzoeksvraag) Voorbeeld: Ik wil laten zien dat met behulp van de features [long]; [tense]; en [ATR] het verschil tussen vocalen uit de natuurlijke klassen /a,e,i,o,u,etc./ en /,,,,/ niet generaliserend kan worden beschreven, omdat de fonetische definitie van deze features niet opgaat voor alle paren uit deze klassen. Daarom lijkt een structurele verantwoording van het verschil beter op zijn plaats, aangezien de klassen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn in het systeem van de taal. Het is dus een fonologisch verschil.

14 Het schrijven van een paper
Wat is je publiek? Wat weten ze? Wat interesseert ze? Kent je publiek de fonologische data op grond waarvan de vocalen in de klassen /a,e,i,o,u/ en /,,,,/ verdeeld zijn? Schrijf je voor een vaktijdschrift of een algemeen stukje voor bijvoorbeeld een populair wetenschappelijk tijdschrift?

15 Het schrijven van een paper
Hoe lang mag het zijn? Stel je voor dat je een paper van 2 pagina’s moet schrijven voor een tijdschrift. Dan moet je je waarschijnlijk beperken. Dat is soms heel moeilijk als je fanatiek bezig bent. “Wat ik ook nog weet...” Pas op voor teveel informatie. Hou je vast aan je betoog. Hou je vast aan de gemaakte indeling

16 Het schrijven van een paper
De onderzoeksvraag is je leidraad Wijk er niet van af Dus hou je bij je oorspronkelijke paragraafindeling op basis van de deelvragen van de onderzoeksvraag

17 Stijl paper Schrijf geen zinnen over, maar vertel je verhaal in eigen woorden Een goed artikel is eenduidig van stijl Deel je werkstuk in in korte hoofdstukjes Gebruik niet te lange zinnen Maak gebruik van voorbeelden om je betoog te verduidelijken Hou altijd je doelgroep/publiek goed voor ogen

18 Stijl paper Kies een bepaald schrijfperspectief, ik, wij of onpersoonlijk, en verander dat niet tijdens je betoog In deze paragraaf behandel ik het historisch fonologische process van rekking in open lettergrepen In deze paragraaf zullen we zien dat fonetisch gezien het onderscheid tussen de // in dak en de /a/ in daken niet hetzelfde is als het onderscheid tussen de // in hol en de /o/ in holen. Deze paragraaf behandelt de structurele representatie van lengteverschillen.

19 Stijl paper Elke paragraaf heeft een inleiding; een middenstuk en een slot Hetzelfde geldt voor alinea’s Elke alinea bevat één gedachte; een nieuwe gedachte staat in een nieuwe alinea Zorg voor goede overgangen tussen zinnen; tussen alinea’s en tussen paragrafen De lezer heeft een lijn in het verhaal nodig; hou zijn aandacht vast

20 Retracted of Advanced Tongue Root
Leesgemak Belangrijkste informatie aan begin van een alinea; daarna uitwerking en afsluiting; nieuwe alinea heeft weer belangrijkste informatie in eerste zin, etc. Illustraties bevorderen de helderheid van je betoog Definieer onbekende termen (jargon) Retracted of Advanced Tongue Root Gebrek aan afwisseling maakt een tekst saai, maar teveel afwisseling maakt de tekst onduidelijk

21 Referenties Gebruikte literatuur (wees consequent)
achternaam schrijver, initialen. (jaar van uitgave), titel. subtitel, uitgever, plaats. Lewisohn, M. (1988), The Beatles Recording Sessions. The official Abbey Road studio session notes, , Harmony Books, New York. MacDonald, I. (1994), Revolution in the head. The Beatles’ records and the sixties. Fourth Estate, London.

22 Referenties Gebruikte literatuur (wees consequent)
achternaam schrijver, initialen. (jaar van uitgave), titel. In: tijdschriftnaam jaar van uitgave, nummer van tijdschrift, paginanummers Serafine, M.L. (1983), Cognition in music. In: Cognition 1983, 14, naam website: adres website Room for Ravers:

23 Klaar? Zou je wel willen; je hebt nu de eerste versie pas
De inhoud is gemaakt; nu moet je nog zorgen dat de formulering helemaal in orde is Leg je tekst eerst een paar dagen weg Kijk daarna of je de inhoud nog helemaal goed vindt Ga vervolgens herformuleren; schaven aan zinnen Formulering in orde? Gebruik spellingschecker Zorg tenslotte voor een heldere lay-out

24 Klaar? Lees eventueel elkaars werk en geef kritiek. Je ziet de fouten bij een ander altijd eerder dan bij jezelf Klaar? ja Denk aan je deadline


Download ppt "Hoe schrijf ik een paper?"

Verwante presentaties


Ads door Google