De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Danielle Steentjes, ervaringsdeskundige Monique Veerkamp, psychotherapeut en mindfulnesstrainer Mindfulness bij persoonlijkheidsstoornissen Landelijk Mindfulness.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Danielle Steentjes, ervaringsdeskundige Monique Veerkamp, psychotherapeut en mindfulnesstrainer Mindfulness bij persoonlijkheidsstoornissen Landelijk Mindfulness."— Transcript van de presentatie:

1 Danielle Steentjes, ervaringsdeskundige Monique Veerkamp, psychotherapeut en mindfulnesstrainer Mindfulness bij persoonlijkheidsstoornissen Landelijk Mindfulness Symposium 22 mei 2014

2 2 Jezelf stilzetten en aandacht voor de adem

3 3 Wat is een persoonlijkheidsstoornis (ps)? Een star en duurzaam patroon van gedachten, emoties en gedragingen dat duidelijk afwijkt van de verwachtingen binnen de cultuur zich uit op een breed terrein van persoonlijke en sociale situaties en leidt tot omvangrijke beperkingen in het functioneren.

4 4 Cluster A: het bizarre cluster Paranoïde ps Schizoïde ps Schizotypische ps Cluster B: het impulsieve cluster Theatrale ps Borderline ps Antisociale ps Narcistische ps Cluster C: het angstige cluster Afhankelijke ps Obsessieve-compulsieve ps Ontwijkende ps Indeling volgens de DSM-IV

5 5 Co-morbide stoornissen  Depressie  Angststoornissen  Trauma gerelateerde stoornissen  Verslaving  Eetstoornissen  ADHD  ASS

6 6 Behandelvormen bij ps  Schemagerichte therapie (SFT)  Mentaliseren bevorderende therapie (MBT)  Op de overdracht gerichte therapie (TFP)  Dialectische gedragstherapie (DGT)  Farmacotherapie

7 7 Behandelsettings  Ambulant  Dagklinisch  Klinisch  Crisisinterventie

8 8 De GGZ vanaf 2014  Huisartsenzorg met GGZ-ondersteuning (POH-GGZ) wel klachten, geen diagnose MBSR  Generalistische basis GGZ (GB GGZ) lichte tot matige klachten, wel DSM-diagnose MBSR en MBCT  Specialistische GGZ (sGGZ) ernstige psychiatrische stoornissen MBCT en overige MBI’s

9 9 Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)  Angst voor verlating  Instabiele relaties  Identiteitsverwarring  Impulsief gedrag  Suïcidaliteit en zelfbeschadiging  Stemmingswisselingen  Gevoelens van leegte  Onaangepaste woede  Achterdocht en dissociatieve symptomen

10 10 prikkel Nieuwe prikkel Blauw = ‘gewoon’ Rood = kwetsbaar en niet modulerend TIJD Arousal niveau Heftigheid van reactie (c) Dialexis advies, 2010

11 11 Dialectische Gedragstherapie Balanceren tussen veranderen en acceptatie Veranderen: technieken uit de cognitieve gedragstherapie Acceptatie: mindfulness

12 12 Vaardigheden en doelen DGT Kerno plettendheids vaardigheden Identiteitsverwarring Gevoelens van leegte Ontregeling van het denken Intermenselijke effectiviteitsvaardigheden Instabiele relaties Angst voor verlating Emotieregulatie vaardigheden Stemmingswisselingen Onaangepaste woede Crisisvaardigheden Impulsief gedrag Suïcidaliteit/Zelfbeschadiging (c) Dialexis advies, 2010

13 13 met aandacht hier en nu

14 14 Specifieke problemen in het aanbieden van mindfulness bij BPS  Het beperkte vermogen tot het richten van aandacht  De angst voor het lichaam (PTSS, eetstoornis)  De angst voor emoties  Het sterk aangeleerde vermijdingsgedrag  De krachtige zelfinvalidatie

15 15 Werkzame factoren van mindfulness bij BPS:  Het leren richten van de aandacht  Het verdragen van emotionele ervaringen  Zelfvalidatie  Zelfregulatie  Cognitieve verandering  Het vergroten van het vermogen de werkelijkheid te accepteren zoals deze is  Ontspanning

16 16 Toevoegingen:  Het belang van zelfcompassie als tegengif voor zelfveroordeling  Aandacht voor positieve ervaringen

17 17 De lichte glimlach

18 18 Mindfulnesstraining bij BPS  Toepassing in een DGT behandeling  Gebaseerd op het protocol van MBCT  Elementen uit DGT  Uit MBSR  Uit MBCL (compassietraining)

19 19 Mindfulness Based Emotion Regulation Training: MB-ERT MBCTMB-ERT achtergrondVipassanaVipassana en Zen doelDoorbreken patronen bij depressie Reguleren emoties bij BPS Duur training8 x 2 uur13 x 75 min. Duur (audio) oefeningen 20 tot 40 min.Gemiddeld 6 min. Zelfcompassieimplicietexpliciet Relatie tot anderimplicietexpliciet Accentcognitiesemoties

20 20 http://youtu.be/dSsAEWkmBFU

21 21 Mindfulness bij BPS 

22 22 Pilot aanbod MB-ERT in klinische MBT  12 deelnemers (10 vrouwen, 2 mannen; 32,6 jaar)  9 deelnemers namen deel aan gemiddeld 11 bijeenkomsten en voor- en nameting.  Hoofddiagnose BPS  8 deelnemers 2 of meer ps  Gemiddeld 1,6 As I stoornissen  Zonder werk  Huidige GAF 50  KIMS-E-NL: significante toename mindfulness  BPD-64: significante afname borderlineklachten  PSWQ: significante afname piekeren  Positieve ervaringen bij schriftelijke evaluatie

23 23 Aanbevelingen  Belang van commitment bij deelnemers  Belang van commitment bij behandelaren  Inbedding in behandelaanbod  Training van behandelaren

24 24  Mindfulness is niet zonder gevaar  Studies naar de veilige toepasbaarheid van MBI’s bij persoonlijkheidsstoornissen zijn van belang  Mindfulness kan van grote waarde zijn in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

25 25 Gelegenheid voor het stellen van vragen

26 Dank voor jullie aandacht! m.veerkamp@centrumpersoonlijkheidsstoornissen.nl mindfulness.veerkamp@gmail.com


Download ppt "Danielle Steentjes, ervaringsdeskundige Monique Veerkamp, psychotherapeut en mindfulnesstrainer Mindfulness bij persoonlijkheidsstoornissen Landelijk Mindfulness."

Verwante presentaties


Ads door Google