De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanval op Schooluitval

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanval op Schooluitval"— Transcript van de presentatie:

1 Aanval op Schooluitval 2012-2015
RMC-regio Haaglanden 2 april 2013 Loes Evers, accountmanager VSV Ministerie van OCW

2 Inhoud presentatie normen, subsidies meetsystematiek / witte vlekken
Vsv-aanpak normen, subsidies meetsystematiek / witte vlekken Resultaten tot nu toe RMC / gemeenten / mbo / vo – vertaling naar normen Te behalen resultaten - opgave voor komende jaren - cijferproducten als instrument

3 Vsv-aanpak 2012-2015 Doelstelling maximaal 25.000 vsv-ers in 2016
Jaarlijks € 55 mln voor prestatiesubsidie Jaarlijks € 55 mln voor regionale vsv-programma’s Onderdeel 1: Prestatiesubsidie voor scholen o.b.v. procentuele vsv-norm Vaste voet en variabel deel Voor onderwijsinstellingen t.b.v. interne processen 3 3

4 Vsv-aanpak 2012-2015 Onderdeel 2:
VSV-regiomiddelen voor reg. Programma (incl. plusvoorzieningen) regionale probleemanalyse Aanvraag voor drie convenantsjaren Inzet op borgen van het voorkomen van vsv in het onderwijsproces en het bevorderen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en gemeenten in de RMC-regio

5 Vernieuwde meetsystematiek
Onterecht getelde vsv-ers in beeld (‘witte vlekken’) gemeten vanaf dus voorjaar 2014 zichtbaar in de cijfers (voorl. cijfers ) Van absolute aantallen naar procentuele prestatie norm Uitvalpercentages ‘eerlijker’ Zes categoriën Vo: onderbouw, bovenbouw vmbo, bovenbouw havo+vwo Mbo: mbo1, mbo2, mbo3/4 Nieuwe meetsystematiek De huidige meetsystematiek wordt vernieuwd. Door gebruik van meerdere informatiebronnen kunnen we vanaf schooljaar het merendeel van de jongeren die nu onterecht als vsv'er geregistreerd staat uit de vsv-tellingen halen. Het gaat om de volgende groepen: Jongeren die vanuit het regulier bekostigd onderwijs overstappen naar niet-bekostigd onderwijs. Jongeren met een vrijstelling van de leerplicht. Vanaf 2013 wil ik landelijk registreren wie een vrijstelling van de leerplicht heeft. Jongeren met een mbo-1 diploma (entreeopleiding) en een baan van minstens 12 uur op de teldatum van 1 oktober. Jongeren die op 1 oktober als vsv'er zijn geteld, maar in de daaropvolgende maanden oktober, november of december alsnog een startkwalificatie halen. Dit is een deel van de examendeelnemers die niet meer als vsv'er geteld wordt. Jongeren die van het vmbo en het mbo naar de politieschool of defensieopleidingen gaan. Eerstejaars nieuwkomers, dat zijn buitenlandse jongeren die hier worden opgevangen. Scholen spreken over ISK-leerlingen, anderstaligen, asielzoekers of vreemdelingen

6 Correctie onterechte vsv-ers*
vso/so en pro (vooral vo onderbouw) niet-bekostigd onderwijs, erkend onderwijs (vooral bovenbouw vo) jongeren met vrijstelling leerplicht (vooral vo) verlate startkwalificatie (mbo 2/3/4) politie- en defensieopleidingen (verspreid vmbo, mbo) eerstejaars nieuwkomers (vooral onderbouw vo) mbo1-gediplomeerden (entreeopleiding) met een baan (alleen mbo1) Totaal: (van de vsv-ers in het vo landelijk) (van de vsv-ers in het mbo landelijk) Meetsystematiek nooit perfect! * Onder voorbehoud van goedkeuring wetstrajecten 2e kamer

7 Prestatienormen (1/2) Voortgezet onderwijs: eenvoud staat centraal!
Prestatienorm hoger dan streefwaarde Alleen met zeer hoge uitval geen prestatiesubsidie Ruime normen => kleine prestatiesubsidies Vaste normen voor drie jaar VO Onderbouw Bovenbouw vmbo Bovenbouw havo/vwo 1,00% 4,00% 0,50% Streefwaarde 0,2% 1,5% 0,1%

8 Prestatienormen (2/2) Middelbaar beroepsonderwijs: scherp en uitgebalanceerd Normen sluiten aan bij streefwaarden (25.000) Scherpe normering => hogere prestatiebedragen Aflopende normen per convenantjaar Dalers / stijgers MBO Mbo1 Mbo2 Mbo3/4 32,50% 13,50% 4,25% 27,50% 11,50% 3,50% 22,50% 10% 2,75%

9 Resultaten tot nu toe (oude meetsystematiek)
Regio % in 05/06 % in 11/12 % daling Landelijk 4,0 2,7 - 31,2 Haaglanden 5,5 - 27 Aggl A’dam 6,3 3,9 36 Rijnmond 5,8 4,2

10 Resultaten VO Regio % in 05/06 % in 11/12 % daling Landelijk VO 1,7
0,9 - 44,7 Haaglanden 2,6 1,6 - 37

11 Resultaten MBO Regio % in 05/06 % in 11/12 % daling Landelijk MBO 9,3
6,9 - 25,6 Haaglanden 13,2 9,9 - 21,7

12 Te behalen resultaten VO Onderbouw VMBO Bovenbouw HAVO/VWO Boven-bouw
1 2 3/4 Haaglanden ’11/’12 1,1% 3,5% 37,1% 16,5% 6,5% Gemiddelde regio’s 0,5% 2,0% 0,7% 36,4% 12,1% 3,9% Nieuwe norm ’12/’13 1,0% 4,0% 32,5% 13,5% 4,25% Streefnorm Voor ’14/’15 0,2% 1,5% 0,1% 22,5% 10,0% 2,75%

13 Resultaten afzonderlijke gemeenten

14 Sturen op cijfers: VSV-cijferproducten
Maandrapportages uitschrijvingen zonder startkwalificatie verzuim Cijferproducten (jaarcijfers: voorlopig en definitief) VSV-verkenner VSV-Atlas factsheets voor MBO en RMC-regio DUO-cijfertabellen namen en rugnummers nieuw: Nieuwe meetsystematiek De huidige meetsystematiek wordt vernieuwd. Door gebruik van meerdere informatiebronnen kunnen we vanaf schooljaar het merendeel van de jongeren die nu onterecht als vsv'er geregistreerd staat uit de vsv-tellingen halen. Het gaat om de volgende groepen: Jongeren die vanuit het regulier bekostigd onderwijs overstappen naar niet-bekostigd onderwijs. Jongeren met een vrijstelling van de leerplicht. Vanaf 2013 wil ik landelijk registreren wie een vrijstelling van de leerplicht heeft. Jongeren met een mbo-1 diploma (entreeopleiding) en een baan van minstens 12 uur op de teldatum van 1 oktober. Jongeren die op 1 oktober als vsv'er zijn geteld, maar in de daaropvolgende maanden oktober, november of december alsnog een startkwalificatie halen. Dit is een deel van de examendeelnemers die niet meer als vsv'er geteld wordt. Jongeren die van het vmbo en het mbo naar de politieschool of defensieopleidingen gaan. Eerstejaars nieuwkomers, dat zijn buitenlandse jongeren die hier worden opgevangen. Scholen spreken over ISK-leerlingen, anderstaligen, asielzoekers of vreemdelingen 14

15

16 Wat kunt u ermee/waarom sturen op cijfers?
Maandrapportages: vroegtijdig ingrijpen om uitval te voorkomen checken op juistheid en reden uitval genereren managementinformatie en evt. aanscherpen beleid sturen op behalen gestelde normen Jaarcijfers: analyse op detailniveau over meerdere jaren checken op juistheid (overgangsjaar) en reden uitval ….. Nieuwe meetsystematiek De huidige meetsystematiek wordt vernieuwd. Door gebruik van meerdere informatiebronnen kunnen we vanaf schooljaar het merendeel van de jongeren die nu onterecht als vsv'er geregistreerd staat uit de vsv-tellingen halen. Het gaat om de volgende groepen: Jongeren die vanuit het regulier bekostigd onderwijs overstappen naar niet-bekostigd onderwijs. Jongeren met een vrijstelling van de leerplicht. Vanaf 2013 wil ik landelijk registreren wie een vrijstelling van de leerplicht heeft. Jongeren met een mbo-1 diploma (entreeopleiding) en een baan van minstens 12 uur op de teldatum van 1 oktober. Jongeren die op 1 oktober als vsv'er zijn geteld, maar in de daaropvolgende maanden oktober, november of december alsnog een startkwalificatie halen. Dit is een deel van de examendeelnemers die niet meer als vsv'er geteld wordt. Jongeren die van het vmbo en het mbo naar de politieschool of defensieopleidingen gaan. Eerstejaars nieuwkomers, dat zijn buitenlandse jongeren die hier worden opgevangen. Scholen spreken over ISK-leerlingen, anderstaligen, asielzoekers of vreemdelingen 16

17 Meer informatie: www. aanvalopschooluitval. nl www. vsvverkenner
Meer informatie:


Download ppt "Aanval op Schooluitval"

Verwante presentaties


Ads door Google