De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanval op Schooluitval 2012-2015 RMC-regio Haaglanden 2 april 2013 Loes Evers, accountmanager VSV Ministerie van OCW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanval op Schooluitval 2012-2015 RMC-regio Haaglanden 2 april 2013 Loes Evers, accountmanager VSV Ministerie van OCW."— Transcript van de presentatie:

1 Aanval op Schooluitval 2012-2015 RMC-regio Haaglanden 2 april 2013 Loes Evers, accountmanager VSV Ministerie van OCW

2 Inhoud presentatie Vsv-aanpak 2012-2015 -normen, subsidies -meetsystematiek / witte vlekken Resultaten tot nu toe -RMC / gemeenten / mbo / vo – vertaling naar normen 2012- 2015 Te behalen resultaten - opgave voor komende jaren - cijferproducten als instrument

3 3 Vsv-aanpak 2012-2015 Doelstelling maximaal 25.000 vsv-ers in 2016 1.Jaarlijks € 55 mln voor prestatiesubsidie 2.Jaarlijks € 55 mln voor regionale vsv-programma’s Onderdeel 1: Prestatiesubsidie voor scholen o.b.v. procentuele vsv-norm Vaste voet en variabel deel Voor onderwijsinstellingen t.b.v. interne processen 3

4 Vsv-aanpak 2012-2015 Onderdeel 2: VSV-regiomiddelen voor reg. Programma (incl. plusvoorzieningen) regionale probleemanalyse Aanvraag voor drie convenantsjaren Inzet op borgen van het voorkomen van vsv in het onderwijsproces en het bevorderen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en gemeenten in de RMC-regio

5 5 Vernieuwde meetsystematiek Onterecht getelde vsv-ers in beeld (‘witte vlekken’) gemeten vanaf 2012-2013 dus voorjaar 2014 zichtbaar in de cijfers (voorl. cijfers 2012-2013) Van absolute aantallen naar procentuele prestatie norm Uitvalpercentages ‘eerlijker’ Zes categoriën Vo: onderbouw, bovenbouw vmbo, bovenbouw havo+vwo Mbo: mbo1, mbo2, mbo3/4

6 Correctie onterechte vsv-ers* vso/so en pro (vooral vo onderbouw) niet-bekostigd onderwijs, erkend onderwijs (vooral bovenbouw vo) jongeren met vrijstelling leerplicht (vooral vo) verlate startkwalificatie (mbo 2/3/4) politie- en defensieopleidingen (verspreid vmbo, mbo) eerstejaars nieuwkomers (vooral onderbouw vo) mbo1-gediplomeerden (entreeopleiding) met een baan (alleen mbo1) Totaal:-3.000 (van de 9.000 vsv-ers in het vo landelijk) -1.000 (van de 30.000 vsv-ers in het mbo landelijk) Meetsystematiek nooit perfect! * Onder voorbehoud van goedkeuring wetstrajecten 2e kamer

7 7 Prestatienormen (1/2) Voortgezet onderwijs: eenvoud staat centraal! Prestatienorm hoger dan streefwaarde Alleen met zeer hoge uitval geen prestatiesubsidie Ruime normen => kleine prestatiesubsidies Vaste normen voor drie jaar VOOnderbouwBovenbouw vmbo Bovenbouw havo/vwo 2012-20131,00%4,00%0,50% 2013-20141,00%4,00%0,50% 2014-20151,00%4,00%0,50% Streefwaarde0,2%1,5%0,1%

8 8 Prestatienormen (2/2) Middelbaar beroepsonderwijs: scherp en uitgebalanceerd Normen sluiten aan bij streefwaarden (25.000) Scherpe normering => hogere prestatiebedragen Aflopende normen per convenantjaar Dalers / stijgers MBOMbo1Mbo2Mbo3/4 2012-201332,50%13,50%4,25% 2013-201427,50%11,50%3,50% 2014-201522,50%10%2,75%

9 Resultaten tot nu toe (oude meetsystematiek) 9 Regio% in 05/06% in 11/12% daling Landelijk4,02,7- 31,2 Haaglanden5,54,0- 27 Aggl A’dam6,33,9- 36 Rijnmond5,84,2- 27

10 Resultaten VO 10 Regio% in 05/06% in 11/12% daling Landelijk VO1,70,9- 44,7 Haaglanden2,61,6- 37

11 Resultaten MBO 11 Regio% in 05/06% in 11/12% daling Landelijk MBO9,36,9- 25,6 Haaglanden13,29,9- 21,7

12 Te behalen resultaten 12 VO Onderbouw VMBO Bovenbouw HAVO/VWO Boven- bouw MBO 1 MBO 2 MBO 3/4 Haaglanden ’11/’12 1,1%3,5%1,1%37,1%16,5%6,5% Gemiddelde regio’s ’11/’12 0,5%2,0%0,7%36,4%12,1%3,9% Nieuwe norm ’12/’13 1,0%4,0%0,5%32,5%13,5%4,25% Streefnorm Voor 25.000 ’14/’15 0,2%1,5%0,1%22,5%10,0%2,75%

13 Resultaten afzonderlijke gemeenten 13

14 14 Sturen op cijfers: VSV-cijferproducten Maandrapportages uitschrijvingen zonder startkwalificatie verzuim Cijferproducten (jaarcijfers: voorlopig en definitief) VSV-verkenner VSV-Atlas factsheets voor MBO en RMC-regio DUO-cijfertabellen namen en rugnummers nieuw: www.vsvplanner.nl

15

16 16 Wat kunt u ermee/waarom sturen op cijfers? Maandrapportages: vroegtijdig ingrijpen om uitval te voorkomen checken op juistheid en reden uitval genereren managementinformatie en evt. aanscherpen beleid sturen op behalen gestelde normen … Jaarcijfers: analyse op detailniveau over meerdere jaren checken op juistheid (overgangsjaar) en reden uitval genereren managementinformatie en evt. aanscherpen beleid …..

17 17 Meer informatie: www.aanvalopschooluitval.nl www.vsvverkenner.nl www.vsvplanner.nl www.duo.nl/zakelijk/Gemeenten/S20_Gegevensuit wisseling/Intro.asp


Download ppt "Aanval op Schooluitval 2012-2015 RMC-regio Haaglanden 2 april 2013 Loes Evers, accountmanager VSV Ministerie van OCW."

Verwante presentaties


Ads door Google