De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fotosynthese en overige processen. in woorden  Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide en water om te zetten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fotosynthese en overige processen. in woorden  Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide en water om te zetten."— Transcript van de presentatie:

1 fotosynthese en overige processen

2 in woorden  Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide en water om te zetten in koolhydraten, zoals glucose  6H 2 O + 6CO 2 + licht → C 6 H 12 O 6 + 6O 2  in groene planten en sommige bacteriën  deze organismen noemen we: foto-autotroof

3 organen voor fotosynthese

4 chloroplast (bladgroenkorrel)

5 2 reacties  Lichtreactie lichtreactie met 2 fotosystemen die lichtenergie gebruiken Op membranen van thylakoïd  Donkerreactie donkerreactie vindt plaats in licht maar heeft dat niet nodig In stroma van het chloroplast

6 begin fotosynthese: fotosysteem II

7  stap 1: fotosysteem II in een chlorofylpigment absorbeert een foton (lichtdeeltje)  chlorofylpigmenten zitten in de thylakoidmembraan

8 begin fotosynthese: fotosysteem II

9 fotosysteem II  energie van foton wordt door pigment opgenomen: elektron raakt 'in aangeslagen' toestand  chlorofylmolecuul (P680) geeft dit elektron af aan elektronen-acceptor (Feofytine)  deze elektronen met hoge energie komen in keten van redoxreacties: elektronentransportketen

10 lichtreactie  lichtenergie wordt omgezet in chemische energie  water wordt gesplitst in protonen, elektronen en zuurstof: dit heet fotolyse  protonen en elektronen worden gebruikt om ATP en NADPH te maken  O 2 wordt niet meer gebruikt

11 fotosysteem I  elektronentransportketen (ETC) komt via cytochroom-bf uit in fotosysteem I  in fotosysteem I worden deze elektronen gebruikt om NADPH te vormen

12 begin fotosynthese: fotosysteem II

13 BINAS

14 Eindresultaat 12x lichtreactie 12 H 2 O + 12 NADP + 18 ADP + 18 P i + licht  12 NADPH 2 + 18 ATP + 6 O 2 Nodig voor donkerreactie

15 NADPH  NADPH is belangrijkste reductor in cellen  chlorofyl houdt hieraan een tekort aan elektronen over, deze worden teruggewonnen uit andere reductoren: de fotolyse van water: 2 H 2 O → O 2 + 4 H + + 4 e -

16 Fotosynthese http://bioplek lichtreactie bioplek lichtreactiebioplek lichtreactie

17 samenvatting

18 Fotosynthese Donkerreactie  Voor 1x de donkerreactie is 12x de lichtreactie nodig!!  6CO 2 + 12 NADPH 2 + 18 ATP  C 6 H 12 O 6 + NADP + 6H 2 O + 18 ADP + 18 Pi

19 Calvin-cyclus = donkerreactie De cyclus moet 6x doorlopen worden om uiteindelijk 1 molecuul glucose te maken

20 Fotosynthese Fotosynthese Samengevat:  12 H 2 O + 12 NADP + ADP + P i + licht  12 NADPH 2 + ATP + 6 O 2  6 CO 2 + 12 NADPH 2 + ATP  C 6 H 12 O 6 + 12 NADP + 6 H 2 O + ADP + P i ------------------------------------------------------- Netto: 12 H 2 O + 6CO 2 + licht  C 6 H 12 O 6 + 6H 2 O + 6 O 2

21 Fotosynthese  Dat we 6H 2 O rechts en links niet moeten verrekenen laten de purperenzwavelbacteriën zien:  12 H 2 S + 6CO 2 + licht  C 6 H 12 O 6 + 6H 2 O + 12 S


Download ppt "Fotosynthese en overige processen. in woorden  Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide en water om te zetten."

Verwante presentaties


Ads door Google