De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Algemene Ondernemers Vaardigheden (AOV) Periode 8, 2008 – 2009 Planning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Algemene Ondernemers Vaardigheden (AOV) Periode 8, 2008 – 2009 Planning."— Transcript van de presentatie:

1 1 Algemene Ondernemers Vaardigheden (AOV) Periode 8, 2008 – 2009 Planning

2 2 4 e periode AOV -Thema -Reader -Toets

3 3 Planning Doel les -Introductie thema planning -Kennis Strategische, Tactische en Instrumentele planning -Relatie LTP, MTP en KTP -Kennis toepassen tijdens opdracht

4 4 Planning Wat zijn voordelen van planning? -Welke activiteiten nodig -Signalering knelpunten -Benodigde mensen en middelen -Ruimte controle en bijsturing

5 5 Planning Wat is het gevaar van planning? -Een te detaillistische planning demotiveert mensen

6 6 Planning Aan welke eisen moet een planning voldoen? -Flexibel -Kwantitatief -Participatief

7 7 Planning Plannen Het vaststellen van de resultaten die in de toekomst moeten worden behaald en het vaststellen van de activiteiten en de middelen die hiervoor nodig zijn.

8 8 Planning Soorten planning: 1.Strategische planning (doelstellingsbepaling) 2.Tactische planning (bedrijfsbeleid) 3.Instrumentele/operationele planning (gericht op uitvoering)

9 9 Planning Tijdsaspect in planning: 1.Langetermijnplanning (LTP) 5 – 10 jaar 2.Middellangetermijnplanning (MTP)1- 5 jaar 3.Kortetermijnplanning (KTP) 1 jaar

10 10 Planning Opdracht: 1.Vorm groepjes van maximaal 5 personen 2.Bedenk samen 9 activiteiten die gepland moeten worden: 3x Strategisch, 3x Tactisch, 3x Operationeel 3. Geef per activiteit aan of het om LTP,MTP of KTP gaat. 4. Noteer de actviteiten op een A3 vel 5. Leg per actviteit uit waarom deze S, T of O en LTP, MTP of KTP is.


Download ppt "1 Algemene Ondernemers Vaardigheden (AOV) Periode 8, 2008 – 2009 Planning."

Verwante presentaties


Ads door Google