De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrouwe justitia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrouwe justitia."— Transcript van de presentatie:

1 Vrouwe justitia

2 2. Gerecht en CO. Gedeelde macht… Stel je eens voor: iemand van de klas moet alle beslissingen nemen. Hij beslist dat je vanaf nu elke dag huiswerk moet maken; Hoe reageren jullie? Wat als je mag beslissen voor een gans land?

3 België: 3 machten Wetgevende uitvoerende rechterlijke
2. Gerecht en CO. België: 3 machten Wetgevende uitvoerende rechterlijke

4 2. Gerecht en CO. WM Wetgevende macht: Maakt de wetten UM
Uitvoerende macht: Wetten uitvoeren RM Rechterlijke machten Overtredingen bestraffen

5 2. Gerecht en CO. Wat doen de machten? Pag. 16 Wetgevende macht
-> wetten maken -> regering controleren

6 2. Gerecht en CO. Wat doen de machten? Pag. 16 Uitvoerende macht
-> wetten uitvoeren

7 2. Gerecht en CO. Wat doen de machten? Pag. 16 Rechterlijke macht
-> overtredingen bestraffen

8 2. Gerecht en CO. Waarom is scheiding van de machten belangrijk?
 Omdat op die manier de macht niet in handen valt van 1 persoon of een kleine groep personen

9 2. Gerecht en CO. Plaats de kernwoorden bij de juiste macht: p. 17 WM
Parlement Wetten maken UM Koning en regering Wetten uitvoeren RM Rechtbanken en gerechtshoven Overtredingen bestraffen

10 2. Gerecht en CO. Een piramide van rechtbanken Lees de tekst pagina 17-18

11

12 2. Gerecht en CO. Waar zijn zij allemaal gevestigd?
België: 5 rechtsgebieden: Gent Brussel Antwerpen Luik Bergen

13 2. Gerecht en CO. 1 Gerechtgebied 2 Gerechtelijk arrondissement 3 Gerechtelijke kantons >> in elk kanton is er een vredegerecht Bv. West- Vlaanderen: gerechtelijke arrondissementen (4)

14 2. Gerecht en CO. Gerechtelijk arrondissement
Rechtbank van eerste aanleg Rechtbank van koophandel arbeidsrechtbank Minstens 1 politierechtbank

15 2. Gerecht en CO. Individueel werk: Pagina 20 Sites:

16 2. Gerecht en CO. Onafhankelijk en onpartijdig… Voorbeeld pag. 21. Wat doe jij??? Wat als het over een brommer gaat??

17 2. Gerecht en co Onafhankelijk en onpartijdig… >>> rechter - objectief kunnen oordelen >>> rechterlijke macht: - onafhankelijk - onpartijdig

18 2. Gerecht en co Een onafhankelijke rechterlijke macht Alinea 1: voor het leven benoemd -> hoeft niet bang te zijn om job te verliezen -> kan slechts door arrest van het hof van beroep geschorst worden of ontslagen worden -> enkel overplaatsing: na toestemming en voor nieuwe benoeming

19 2. Gerecht en co Een onafhankelijke rechterlijke macht Alinea 2: openbare zittingen -> iedereen >18jaar mag een zitting bijwonen -> <18 jaar: alleen na toestemming van de rechter en onder begeleiding volwassene -> “zitting gesloten deuren”: enkele wanneer goede zeden of openbare orde in gedrang komen -> vonnis of arrest moet altijd in het openbaar worden uitgesproken

20 2. Gerecht en co Een onafhankelijke rechterlijke macht Alinea 3: de plicht om een uitspraak te motiveren -> je kan niemand straffen zonder dat je daar een reden voor hebt… -> Wat vinden jullie van proces Els Clottemans???

21 2. Gerecht en co Een onafhankelijke rechterlijke macht Alinea 4: het recht om beroep aan te tekenen -> je bent onschuldig zolang de schuld niet is bewezen en er geen vonnis of arrest is uitgesproken -> rechtbank in eerste aanleg: hoger beroep is mogelijk -> rechtbank in laatste aanleg: uitspraak ligt vast

22 2. Gerecht en co Een onafhankelijke rechterlijke macht Alinea 5: recht op rechtskundige bijstand. -> je mag jezelf verdedigen of je laten bijstaan door een advocaat -> Pro-Deo-advocaat: als je niet genoeg financiële middelen hebt -> advocaat: monopolie van het pleidooi: hij mag alleen pleiten -> burgerlijke partij = schade laten vergoeden door de daders

23 2. Gerecht en co Een onafhankelijke rechterlijke macht >>> Bereid de vragen pagina 23 voor!

24 2. Gerecht en co Een onafhankelijke rechterlijke macht
Betekenis van woorden arrest: uitspraak van het gerechtshof, vaak het hof van beroep Zitting met gesloten deuren: wanneer de openbare orde wordt verstoord Vonnis: uitspraak van een rechtbank, beroep is mogelijk Pro-deoadvocaat: advocaat op kosten van de staat Burgerlijke partij: slachtoffers van een misdrijf kunnen schadevergoeding vragen

25 2. Gerecht en co Een onafhankelijke rechterlijke macht Welke 2 maatregelen waarborgen een rechtvaardige uitspraak? -> rechter moet uitspraak in openbare zitting motiveren -> zittingen zijn toegankelijk voor pers en publiek

26 2. Gerecht en co Een onafhankelijke rechterlijke macht Wat is het verschil tussen eerste en laatste aanleg? -> eerste aanleg: hoger beroep is mogelijk -> laatste aanleg: geen hoger beroep mogelijk

27 2. Gerecht en co Een onafhankelijke rechterlijke macht Wanneer kan een zitting achter gesloten deuren plaatsvinden? -> als de openbare orde verstoord wordt -> als er minderjarigen betrokken zijn -> bij zedenfeiten

28 2. Gerecht en Co Verschillende soorten rechtbanken -> Lees de tekstjes pag. 24 -> omcirkel de verschillende rechtbanken

29 2. Gerecht en Co Verschillende soorten rechtbanken
Strafrechtbanken Straffen voor begane misdrijven Burgerlijke rechtbanken Spreken geen straffen uit, maar probeert geschillen op te lossen tussen burgers Gemengde rechtbanken Burgerlijke als strafrechtelijke zaken Bijzondere rechtbanken Verschillende soorten rechtbanken Overzicht zie achteraan in de cursus!!

30 2. Gerecht en Co Verschillende soorten rechtbanken Rechtbank: -> voorgezeten door rechter -> spreekt vonnis uit Ben je niet akkoord met vonnis=> hoger beroep Gerechtshof -> spreekt arrest uit -> kan anders zijn dan vonnis

31 2. Gerecht en Co Link de situatie aan de juiste rechtbank Situatie 1: vredegerecht Situatie 2: arbeidsrechtbank Situatie 3: rechtbank van koophandel

32 2.Gerecht en co Jusitiehuis = een aanspreekpunt voor alle vragen in verband met het gerecht > Verleent ook bijstand aan slachtoffers tijdens een gerechtelijke procedure

33 2. Gerecht en Co Los de vragen op pagina 25

34 2. Gerecht en CO Vragen staat vrij…. Pagina 26-27 O Oriënteren
Wat is mijn doel en wat is de planning V Voorbereiden Infobronnen raadplegen U Uitvoeren Ik schrijf de brief R Reflecteren Ben ik tevreden over het resultaat?


Download ppt "Vrouwe justitia."

Verwante presentaties


Ads door Google