De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FYSIEKE BELASTING Beperken van fysieke belasting bij het hanteren van lasten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FYSIEKE BELASTING Beperken van fysieke belasting bij het hanteren van lasten."— Transcript van de presentatie:

1 FYSIEKE BELASTING Beperken van fysieke belasting bij het hanteren van lasten

2 OPBOUW PRESENTATIE begripsbepaling NIOSH-formule condities en maatregelen haalbaarheid

3 1.BEGRIPSBEPALING dynamische belasting statische belasting N.B. hier alleen dynamische belasting, bijv.: –tillen –dragen –duwen –trekken

4 2.NIOSH-FORMULE (1) Algemeen aanvaarde methode ter bepaling van: RWL = Aanbevolen maximaal tilgewicht LI = tilindex

5 2. NIOSH-FORMULE (2) Beoordeling tilsituatie: horizontale factor verticale factor verplaatsing tilfrequentie duur contact met de last

6 2. NIOSH-FORMULE (3) Bepaling RWL en LI RWL = 23 x Hf x Vf x Df x Af x Ff x Cf LI = m / RWL (RWL = recommended weight limit) (LI = Lifting Index; m = massa (“gewicht”))

7 3. CONDITIES EN MAATREGELEN (1) Uitgesplitst naar aspect: gewicht werkhouding en werkplek frequentie en duur kenmerken last individuen omgeving

8 3. CONDITIES EN MAATREGELEN (2) Gewicht van de last optimale condities: – gewicht zo laag mogelijk maatregelen: – met meerdere personen tillen – andere verpakkingsvorm – staand i.p.v. zittend tillen – verkleinen verplaatsingsafstand

9 3. CONDITIES EN MAATREGELEN (3) Werkhouding en werkplek optimale condities: – last beneden schouderhoogte – last boven halverwege bovenbeen – last zonder draaien te hanteren maatregelen: – ondergrond op hoogte brengen – opslagmogelijkheden aanpassen – mechanische hulpmiddelen gebruiken

10 3. CONDITIES EN MAATREGELEN (4) Frequentie en duur optimale condities: – eenmalig of enkele malen per dag tillen – zo kort mogelijk maatregelen: – taakroulatie toepassen – korte en frequente pauzes inlassen – beperken benodigd aantal handelingen

11 3. CONDITIES EN MAATREGELEN (5) Kenmerken van de last optimale condities: – beperkte omvang – hanteerbaar – stabiel, in evenwicht maatregelen: – voorzien van handvatten – goed passende handschoenen gebruiken

12 3. CONDITIES EN MAATREGELEN (6) Individuen optimale condities: – goed getraind, gezond – geïnstrueerd over tiltechniek maatregelen: – voorlichting verzorgen – klachten serieus nemen

13 3. CONDITIES EN MAATREGELEN (7) Omgeving optimale condities: – werkplek goed verlicht – gematigde temperatuur – stabiele en stroeve ondergrond maatregelen: – werkplek schoon houden – obstakels verwijderen

14 4. HAALBAARHEID Zijn de maatregelen haalbaar? technische haalbaarheid operationele haalbaarheid economische haalbaarheid


Download ppt "FYSIEKE BELASTING Beperken van fysieke belasting bij het hanteren van lasten."

Verwante presentaties


Ads door Google