De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UGC NIEUW GENT Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent Bouwt aan nog betere zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UGC NIEUW GENT Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent Bouwt aan nog betere zorg."— Transcript van de presentatie:

1 UGC NIEUW GENT Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent Bouwt aan nog betere zorg

2 UGC NIEUW GENT Wat is een wijkgezondheidscentrum?

3 UGC NIEUW GENT 23 Wijkgezondheidscentra in Vlaanderen

4 UGC NIEUW GENT WAT IS EEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM? Een wijkgezondheidscentrum is: België – RIZIV: ‘medisch huis’ Vlaanderen: ‘decreet eerstelijn’ een ambulant, laagdrempelig multidisciplinair team onder 1 dak, op de eerste lijn dat wijkgericht gezondheidszorg biedt.

5 UGC NIEUW GENT Criteria WGCa Interdisciplinair 1 dak Iedereen uit de wijk Structureel samenwerk en IntegraalToegankelijk Kwaliteit Gemeenschaps gericht Preventie Onafhanke lijk VZW 11 criteria continuiteit

6 UGC NIEUW GENT Enkele criteria toegelicht 1. Multidisciplinaire samenwerking onder 1 dak Basis: huisarts + verpleegkundige + kinesitherapie, maatschappelijk werk, gezondheidspromotor + tandarts, diëtist, psycholoog, podoloog, tabakoloog, vroedvrouw,… Hoe :  Structureel multidisciplinair overleg: casusbesprekingen, organisatie van de zorg, visie-ontwikkeling  Gedeeld elektronisch medisch dossier  Ondersteuning door omkaderend personeel: onthaal, administratie, (zorg)coördinatie

7 UGC NIEUW GENT Enkele criteria toegelicht Voordelen: Werken met een gemeenschappelijke visie en beleid Vlotte doorverwijzing en samenwerking tussen de disciplines Grote draagkracht als team tav complexe zorgvragen Delegatie van taken naar meest efficiënte niveau Diverse expertise geeft meer een integrale aanpak Nadelen : Veel overleg nodig

8 UGC NIEUW GENT 2. Territoriale werking  Duidelijk afgebakend geografisch werkgebied = als enig criterium voor inschrijving geldt verblijfplaats  WGC richt zich tot alle inwoners van afgebakend gebied  verbod op ‘risicoselectie’  WGC IS GEEN ARMENGEZONDHEIDSCENTRUM => geen categoriale zorg: niemand uitsluiten  leefbaarheid WGC Nadelen: Enkele criteria toegelicht patiënt moet andere hulpverlener zoeken als hij verhuist

9 UGC NIEUW GENT WGC Nieuw Gent

10 UGC NIEUW GENT

11 3. Ziektepreventie en gezondheidsbevordering Alle hulpverleners: tijdens consultaties sterke nadruk op preventie en educatie. Extra: aanbod van individuele en groepsgerichte ziektepreventie gericht op ingeschreven patiënten: rookstop, griepvaccinatie,… gezondheidsbevordering bij lokale gemeenschap  gemeenschapsgerichte aanpak (behoeftenanalyse)  in samenwerking met andere lokale welzijns- en gezondheidspartners Enkele criteria toegelicht Nadelen?

12 UGC NIEUW GENT Referentiepunt in de WIJK via GEZONDHEIDSPROMOTIE Gericht op alle inwoners uit de wijk. Gebaseerd op de 5 pijlers van het Ottowa Charter (WHO) Gentse WGCa = REFERENTIEPUNT ‘GEZONDHEID’

13 UGC NIEUW GENT Gezondheidspromotie volgens Ottowa 1.Beïnvloeden van het lokaal, regionaal en lokaal overheidsbeleid met het oog op de ontwikkeling van een gezonder overheidsbeleid. In praktijk: participatie Stedelijke Gezondheidsraad, visietekst stedelijke gezondheidsraad, stedelijke werkgroepen (SOGA, LOGO, …) en sterke signaalfunctie (signalenbundel)

14 UGC NIEUW GENT Gezondheidspromotie volgens Ottowa 2. Bouwen aan de gemeenschap, emancipatie en empowerment van de wijk en haar bewoners stimuleren, activeren van wijkactoren In praktijk: Stadsvernieuwingsprojecten, precaire puzzel, opstarten buurtwerk in de Watersportbaan, stem van buurtbewoners versterken bij het signaleren van schimmelproblematiek in sociale woningen

15 UGC NIEUW GENT Gezondheidspromotie volgens Ottowa 3. Meewerken aan het creëren van een gezondheidsbevorderende omgeving In praktijk: oprichten van een wijkgezondheidscentrum in een gebied waar er een tekort aan huisartsen is: 40 % van de patiënten van WGC Rabot had geen huisarts, inzetten op signalen rond afval, tekort aan speelruimte, tekort aan beweegaanbod, …

16 UGC NIEUW GENT Gezondheidspromotie volgens Ottowa 4. Het ontwikkelen van persoonlijke overtuigingen, waarden en vaardigheden In praktijk: kook-en beweeglessen, Project ‘Uitgerookt’, Maand van de Tand, Boefkick, gezonde vieruurtjes met Brede School, …

17 UGC NIEUW GENT Gezondheidspromotie volgens Ottowa 5. Heroriënteren van gezondheidsvoorzieningen In praktijk: tandartsenpraktijk, actie rond medische kaart, omnio statuut, vorming aan studenten, symposium Nieuw Gent Gezond en Wel, …

18 UGC NIEUW GENT 4. Toegankelijkheid voor iedereen = financieel: forfaitaire betaling of andere laagdrempelige betalingsregeling = fysiek = politiek, cultureel, sociaal = wegnemen van eventuele drempels = betrekken van patiënten bij de werking Enkele criteria toegelicht % patiënten met verhoogde tegemoetkoming

19 UGC NIEUW GENT Inkomsten wijkgezondheidscentra (zie staatsblad) H OE WORDT EEN WGC GEFINANCIERD ? 78%  Forfait: disciplines huisarts, verpleegkunde, kiné  Prestaties (MZP, wacht,..)  Infrastructuur: VIPA  Projectsubsidies (gezondheidspromotie, opstart)  Impulseo 1 & Impulseo 2 (huisartsen en onthaal)  Loonsubsidies: sociale akkoorden (vnl verpleging)  RIZIV-premies voor huisartsen

20 UGC NIEUW GENT Het forfait RIZIV-akkoord sinds 1982 Principe: solidariteit tussen mensen met grote zorgnood en mensen met beperkte zorgvraag Voor 3 disciplines: huisarts, verpleging, kinesitherapie Via een overeenkomst patiënt – zorgverstrekker/WGC (via inschrijving in WGC) ontvangt WGC maandelijks forfait of vast bedrag per patiënt, onafhankelijk van aantal consultaties van die patiënt (bedragen berekend op gemiddelde zorgkost eerste lijn per Belg, vanaf 1 mei ‘13 implementatie nieuwe berekeningsmethode)

21 UGC NIEUW GENT Het forfait Toetredingsvoorwaarden: Wonen in werkingsgebied van het wgc In orde zijn met de ziekteverzekering

22 UGC NIEUW GENT Uitbreiding aantal disciplines/omkaderend personeel:  Afhankelijk van financiële mogelijkheden via inkomsten forfait voor de 3 basisdisciplines  Afhankelijk van de noden van de lokale populatie  Geen afzonderlijke financiering vanuit RIZIV of Vlaanderen Financiering

23 UGC NIEUW GENT VZW WGC totale werking Financiering OPBRENGSTEN ‘PATIENTENWERKING’: FORFAIT 87% PRESTATIES 13% VERGOEDINGEN RIZIV SUBSIDIES: IMPULSEO 1+2 CAO, VIPA PROJECTEN 78% 22% LOONK OST 85% WERKINGSKOST 15% ARTSEN 34% VERPLEGING 13% KINE 9% NIET-AVK 44% 56%

24 UGC NIEUW GENT WAAROM bouwen we? WAAR bouwen we? WAT bouwen we?

25 UGC NIEUW GENT WAAROM? Plaatsgebrek Extra disciplines aanbieden Laagdrempeligheid en toegankelijkheid verhogen Privacy verhogen, respectvolle benadering

26 UGC NIEUW GENT WAAR? Nabij het Rerum - Novarumplein: Bereikbaarheid voor patiënten en partners Herkenbaarheid Geworteld in de wijk

27 UGC NIEUW GENT

28 WAT? Waarden Voorbeeldfunctie Laag-energie gebouw Ecologische en rechtvaardig geproduceerde materialen Kunsttraject met buurtbewoners Open huis: vergaderlokaal ook voor wijkpartners

29 UGC NIEUW GENT WAT? 870 m² grondopp., ongeveer 1300 m² bebouwd opp., 3 lagen 35 werknemers, 4500 patiënten Artsen, verpleegkundigen, zorgkundige, mw, diëtiste, podoloog, rookstop, onthaal, (zorg)coördinatie, administratie Nieuwe disciplines: kinesisten, tandarts(3db)

30 UGC NIEUW GENT

31 Wanneer? juni '14 Aankondiging start nieuwbouwproject Aankondiging uitbreiding zorgaanbod oktober '14 rioleringswerken start ruwbouw december '14 eerste steenlegging 2015 Werfevolutie Kunsttraject met buurtbewoners Aanleg plein lente '16 Verhuis Opening

32 UGC NIEUW GENT Kunstintegratie ism. An Langelet (Ambrosia’s Tafel) en Geert De Waegeneer (het Klein Verhaal)

33 UGC NIEUW GENT Kunstintegratie

34 UGC NIEUW GENT Een nieuw huis, nieuwe disciplines, nieuwe teamleden maar, nog steeds vanuit dezelfde visie, missie, strategie & engagement: We blijven inzetten op:  een kwaliteitsvolle samenwerking met partners uit de wijk  voor een zo goed mogelijke gezondheid en optimaal gevoel van zelfwaarde  bij alle bewoners van Nieuw Gent


Download ppt "UGC NIEUW GENT Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent Bouwt aan nog betere zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google